Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Csillagjegyek


Kos
Bak

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

Csillagjegyek
Vízöntő


A VÍZÖNTŐ (Aquarius)
január 21 – február 20

Alapeleme: levegő
Minősége: fix
Férfias, pozitív, ősminősége meleg és nedves
Uralkodó bolygója: Szaturnusz és Uránusz
Színe: fekete, viola, sötét színek
Ásványai: kristály, obszidián, fekete gyöngy, zafír, ólom, turmalin, aquamarin
Féme: ólom, urán, nikkel
Növényei: varjútövis, mirha, kék nefelejcs, füstölők
Állatai: bika, páva, szentjánosbogár, világító állatok
Száma: 2
Országai: Arábia, Poroszország, Svédország, Oroszország, Finnország
Akiknek a Napjuk a Vízöntő jegyében állt, Jeanne d’Arc, Dickens, Edison, Kant, Páger Antal, Lincoln, Reagan, Darwin, Stendhal, Mozart, John Lennon, Paul Newman, Yoko Ono, Phil Collins, John Travolta

A Vízöntő mítosza

A Vízöntő a szellem mítosza. A szellem, mint fogalom, egyesítheti mindazt, amit csak szóval ki lehet fejezni. Hiszen minden a szellemből ered; a nyelv szelleméről beszélünk és természetesen szólhatunk a mítosz szelleméről is. A Vízöntő-szellem ilyen formán a szellem szelleme, még ha ez első pillantásra ellentmondásnak tűnik is. És mégis, éppen a Vízöntő esetében, helyénvaló ez az ellentmondás, amint azt látni is fogjuk.
Manapság úgy véljük, hogy a Vízöntő világkorszakába léptünk – ez az asztrológia tanítása szerint mintegy kétezer év –, és ezért van az, hogy a jegy problematikájában az egész mai emberiség problematikája tükröződik.
Kíséreljük meg a Vízöntő-jelenség nem egykönnyen megragadható lényegét – különböző nézőpontból megközelíteni.
Először a természeti jelenség analógiájának oldaláról: a Nap ebben a jegyben január utolsó harmadában, illetve február első kétharmadában áll. A mi szélességünkön ekkor ér a tél a tetőpontjára. Az élet kiterebélyesedését, virágzását komor hideg, vastag jégpáncél gátolja. Ám a föld rejtett ölében az élet nem szűnt meg, csupán csíraállapotban nyugszik készülve arra, hogy majd kibontakozhasson.
Ugyanakkor az ember évi életritmusa egyáltalán nem ilyenkor éri el nyugvópontját. Az első őszi nekifutás, majd az év fordulójának nagy ünnepekor (a napforduló idején beálló megtorpanás után új, talán minden eddiginél nagyobb lendülettel veti magát a munkába, a tennivalókba és a tervezgetésbe. Január 25-e, amikor a Nap a Vízöntő jegyébe lép az egyházi hagyomány szerint Szent Pál megtérésének napja.
A „damaszkuszi úton esett megvilágosodás” emléknapja ez. A farizeus Saulus mindeddig elszántan üldözte a keresztényeket. De útban Damaszkusz felé villámló fényesség vakította el, és meghallotta az Úrnak hangját: „Saulus, Saulus, miért üldözöl te engem?” Ettől aztán – mint arról a Biblia beszámol – egy csapásra megváltozott Saulus egész felfogása és élete. Ő lett Paulus, az új vallás, a kereszténység első és legnagyobb hirdetője. Ezért aztán közmondásossá vált a damaszkuszi élmény.
Ez a damaszkuszi élmény, fordulat jellegzetesen Vízöntő-jelenségnek tekinthető. A villámszerű szellemi megvilágosodás, a hirtelen felismerés, a száznyolcvan fokos fordulat. Ez ennek a jegynek a szelleme: a megérzés itt elsősorban az intellektussal, és nem a látomással rokon, amely állandóbb és misztikusabb dolog, és gyakran egészen elszakad az élettől és a valóságtól.
A megérzés azonban közvetlenül a létező dolgokhoz kapcsolódik. A logika magasabb fokának tekinthető számtalan gondolatláncolat önkéntelen és villámcsapásszerű felbukkanásának, miáltal pillanatok alatt előttünk a megoldás, amihez a puszta értelem csak hosszú idő után jutott volna el, ha egyáltalán eljutott volna.
Régi paraszti megfigyelés szerint Pál megtérésének napja egyúttal a tél fordulója, nem csillagászati, hanem időjárási szempontból. Épp a tél feléhez értünk, ami biológiai és meteorológiai tapasztalatokat tekintve csakugyan így is van legalább is nagy átlagban. A Vízöntő ember szelleme ugyancsak a fordulat szelleme, a hirtelen átcsapásé, a megváltozásé. Olyan szellem, amely gyakran szöges ellentétbe hozza az embert a természettel.
A természet Oroszlán-szerű. Ez a jegy a Vízöntő ellenpontja. Az állatövben pontosan átellenben helyezkednek el. Oroszlán-szerű az ösztön: anyagi természetű és szerves. A Vízöntő megérzése ellenben szellemi és szervetlen, semmi köze a vitalitáshoz. A Vízöntő találékonyságának köszönhetjük a technikát, amely olyan nagy összeütközésbe hajszolt bennünket természetes környezetünkkel.
E jegy lényegének természettel ellentétes jellegét jól példázza az a mítosz is, amely elregéli hogyan került ez a csillagkép az égboltra. Ez egy újabb ellentmondásra utal: az asztrológiai Vízöntő ugyanis nem az a mesebeli lény, aki a vizekben tanyázik (az sokkal inkább a Halak jegyet uraló Neptunusz rokona), hanem maga Ganymedes, a szép ifjú a görög mitológiából, akit Zeusz (Jupiter) az égbeszökő Olümposzra csábított. Ez a jegy ezért nem is Víz jellegű – jóllehet a nevéből erre következtethetnénk – hanem Levegő jellegű.
Ganymedes mítoszában az a lényeges, hogy Jupiter beleszeretett a feltűnő szépségű ifjúba. Azaz az istenek atyjának homoerotikus irányultságáról van szó, amely nagyvonalúsága folytán ugyancsak része volt változatos szerelmi életének. Láthatjuk tehát, hogy a Vízöntő-lényeg az erotikában is komplex tartalmakat hordoz.
Hogy Ganymedest megszerezze Jupiter sassá változott, és úgy ragadta magával a fiút az istenek fészkébe. Ott aztán pohárnokként szolgált a kiválasztott. Képét pedig Zeusz az égboltra helyezte.
Ez egyike a legkevésbé kivehető csillagképeknek. De tiszta éjjeleken megragad minket a sok-sok titokzatos csillag halvány fénye, amely a Ganymedes korsójából ömlő vizet ábrázolja. Ugyanis ezzel üdítette fel a fiú a sast, mikor az még nem fedte fel magát a legfőbb istenségként.
A Vízöntő az örök ifjúság, a korán kibontakozó, ám korán is kihunyó zsenialitás jegye. „Akit az istenek kedvelnek, azt hamar magukhoz veszik” – tartja a közmondás, mely Ganymedesre éppúgy talál, mint Mozartra, Schubertre, Mendelssohnra, Bartholdyra – erre a csupa Vízöntő jegyben születettre.
De nemcsak zeneszerzők születtek sokan az örök ifjúságnak e jegyében, hanem sok más művész vagy jelentős személyiség is, aki küldetését ifjú korában töltötte be: James Dean szinte modern Vízöntő-mítosszá lett maga is. Horoszkópjában nemcsak a Nap, hanem más konstellációk is a Vízöntő jegyében álltak. Sok olyan dolgot megtalálunk nála, ami erre a jegyre annyira jellemző: korai halál (autóbalesetben), ifjú szembeszegülése az apák korosztályával, forradalom és lázadás, ugyanakkor valami gyengéd, álmodozó, légies elem is – merengés, félénkség és akaratosság paradox vegyüléke. Az ő varázsának összetevői a hiperérzékenység, az extravagancia, a szabálytalanság, az esendőség és a veszélyezettség – ő a született istenkísértő.
E jegy másik mítosza Prométheuszé. Az emberek közbenjárója volt ő, így került összeütközésbe az istenekkel. Ez a titán a fiatalok a jövő nemzedékének oldalára állt a Jupiter örökségéért az istenek közt kitört harcban. És egészen a halandók vágyainak és érdekeinek szószólója lett: amikor az emberi haladással szemben bizalmatlan Jupiter elvette a tüzet tőlük, Prométheusz visszarabolta, s ismét az embereknek adta. Ezzel együtt minden technikai tudást és készséget is megosztott velük. Ily módon benne tisztelhetjük minden haladó gondolatnak, a humanitásnak, az emberi jogoknak az ősatyját.
A három Levegő jellegű jegy közül az Ikrek a hasadtság, a tagadás és állítás szembenállásából fakadó feszültség hordozója, a Mérleg testesíti meg a gondolat lendületét, erejét pedig a Vízöntő „szilárd levegője+ pedig a szellemi egybefogás képességét. A levegő mint elem ebben a jegyben arányosan oszlik meg, egyben feldúsul, hogy aztán rendkívüli energiával szabaduljon ki, éppen úgy, mint a rakétahajtóművekben.
A Vízöntő szelleme nagyon hasonló a szélhez is: akkor és ott fú, amikor és ahol akar, nem lehet megbéklyózni, maga az abszolút szabadság. Lehet lágy szellő, de lehet orkán is – akárhogy is, mindig láthatatlan és ellenőrizhetetlen, ugyanakkor mindenütt jelenvaló.
Amilyen ritka és sajátos a jegy maga, éppen olyan az asztrológia tanítása szerint neki rendelt bolygó is. a bolygók sorában az Uránusz az első, amely már nem látható szabad szemmel – vagy legalább is alig. Ebből a szempontból is határeset. Van ugyanis rá bizonyíték, hogy Tahiti lakói jóval azelőtt ismerték, méghozzá bolygóként, mielőtt a tudomány hivatalosan felfedezte volna. Nagyon tiszta légkörben és éles szemmel megpillantható. Persze nagy türelem és remek megfigyelőképesség kell ahhoz, hogy valaki a sok csillagseregben is azonosítani tudja.
A látcsőben borús zöldeskéknek látszik, de titkát csak hosszas és módszeres kutatások tudták felderíteni. Már a futamideje is elgondolkodtató. Nagyjából 84 földi évre van szüksége ahhoz, hogy megkerülje a Napot. Így hát a Földről nézve mintegy hét évet időzik egy-egy jegyben. Az emberi szervezetnek is éppen hét év kell ahhoz, hogy minden sejtje kicserélődjön és megújuljon.
Az Uránusz az egyetlen olyan bolygó, amely másokhoz képest fordítva forog. Ráadásul tengelye csaknem egybeesik pályájának vonalával, amiből meglehetősen groteszk évszakváltás adódik. Egy képzeletbeli Uránusz-lakó az ég egy meghatározott pontjáról spirálalakban távolodónak, majd (42 földi év múlásával) spirálalakban közeledőnek látná a Napot. Azaz, az Uránusz különc a bolygók között.
Uránusz a legöregebb isten a görög mitológiában. Tőle származnak a titánok, mint Kronosz (Szaturnusz) és Rhea, ezektől pedig az istenek nemzetsége, élén Jupiterrel. Uránusz (görögül Uranos) azt jelenti „ég”, az ég istene a Föld-ősanya, Gaia gyermeke, aki őt egymaga, férfi közreműködése nélkül nemzette és szülte. Azután Uránusz anyjával nemzette a növényeket és az állatokat, és termékeny ágyékából származnak a patakok, a folyók és a tengerek is. Ezzel azonban még nincs vége: az ősanyával mindenféle groteszk őslényt is összehoztak.
Uránusz asztrológiai lényege teljes mértékben ugyanaz, mint a Vízöntőé. Ez nem más, mint a hirtelen, a közvetlen, a bizarr és groteszk, a természetellenes princípiuma – és paradox módon archaikus, sőt az egyik legősibb princípium.
Az elmúlt kétszáz év asztrológusai számtalan tapasztalatból és sok felfedezésnek köszönhetően tudják, hogy az Uránusz a katasztrófák bolygója. A francia forradalom előestéjén fedezték fel, abban a korban, amikor beköszöntött a modern technika ugrásszerű fejlődése.
A katasztrófa szó eredetileg semmiképpen sem csak negatív jelentésű, hanem értelme: „fordulópont, valaminek a megszakadása”. A katasztrofálisban a fordulat lehetősége is benne rejtezik, a tisztulás és megvilágosodás értelmében.
Jelenkorunk teljesen uránuszi. E bolygó felfedezése óta uralkodtak e világban a jelenüket és jövőnket meghatározó problémák és kérések.
Az eredetiség uránuszi. Az eredeti az originális tulajdonképpen azt jelenti, hogy előkép nélküli. Uránusz isteni teremtményeihez hasonlóan az uránuszi ember ötletei is gyakran bizarrok, sajátosak és sehogy sem férnek más fejébe. Először egészen bolondosnak tűnnek, és csak később jönnek rá a többiek, mennyi értelem és szükségszerűség rejtezik bennük. A felfedezőszellem is uránuszi: saját korát megelőzi, és a jövő kihívásaira válaszol.
Az újabb technika körén belül kiváltképpen az elektromos dolgok és az elektronika állnak az Uránusz hatása alatt. Korunk elektronikai forradalma, a nagy távolságok szempillantás alatti áthidalása, a gépek emberi agyat megközelítő teljesítményei éppúgy uránuszi jelenségek, mint az űrrepülés, amellyel az emberiség arra vállalkozott, hogy a világűrbe, azaz az égbe, Uránusz keblére veti magát.
Az uránuszi jelenségek mindig hirtelen és közvetlenül nyilvánulnak meg. Pozitív és negatív értelemben egyaránt hasonlítanak a villámláshoz és a robbanáshoz. Szellemi értelemben a vicc poénja felel meg nekik, amelynek éppen a váratlan, a meglep, a paradox a lényege.
Minden nagy szellemi teljesítménynél ez a princípium játszik szerepet. Kétségkívül a zsenit az őrülttől elválasztó keskeny sávban tanyázik. Ezzel függ össze az is, hogy e lényeg hordozóiban csak egy hajszál választja el a világboldogítást a világbolondítástól. Puszta érzelmekkel nem sokat törődik Uránusz. Ezt a jegyet bizonyos érzelmi hidegség jellemzi. De ha már érzelmek jelentkeznek, hát akkor azok rafináltak, bonyolultak, szélsőségesek és sajátosak. Ráadásul rendkívül hevesekké tudnak vélni, de ez az intenzitás gyakran fenyegető, veszélyes. Az uránuszi érzelmek amilyen hitelen támadnak, olyan egykettőre el is múlnak. Rendszertelenek, a normálistól eltérőek és kihívóak. És mégis van egy közös őslényegi hátterük: a tisztán szellemi természetű jelenségek világa. Ezért van az, hogy a sámánizmus, a papok és mágusok, de az asztrológusok szelleme is uránuszi. Nem véletlen, hogy korunkban éppen ezek a jelenségek kerülnek újra az érdeklődés homlokterébe, a technika, az automatizálás, az intellektuális hidegség ellenhatásaként. Uránusz egyesíti és elsimítja ezeket az ellentmondásokat.

A Vízöntő jelleme

Lévén ez a jegy magának az embernek a jegye, szülöttein sokszor igen nehéz első pillantásra felismerni jellegzetességeit. Leginkább hangsúlyos emberiességét tekinthetjük különös jellemvonásnak. „Semmi sem idegen tőle, ami emberi” – ezzel lehet legtalálóbban jellemezni a Vízöntőt.
Ezzel az emberiesség mindkét válfajára gondolunk, amely e jegy szülötteinél személyenként igen határozottan, de igen eltérően is megnyilvánulhat. Az emberiesség egyrészt jelenthet „humanitást”, azaz emberszeretetet, a mások kedvelését. Az a típus, amelyik a jegynek ehhez a válfajához sorolható, közelebbi ismeretség esetén már viszonylag könnyen azonosítható, mint Vízöntő.
Vannak emberek, akik mások iránt sokkal nagyobb érdeklődéssel viseltetnek, mint önmaguk iránt, és ezt a szó legpozitívabb értelmében kell felfogni. Mindent átéreznek, ami embertársaikat foglalkoztatja, szerfölött részvevők. Ez pedig általában igen nagyra tartott jellemvonás. Ez az oka, hogy a Vízöntőknek olyan sok barátjuk van.
Mivel e jegy eleme a levegős szerelem, úgy tűnik, hogy érett, ösztön – és akarat-uralta személyisége alig ragadható meg, szinte olyan, mintha nem is létezne. A Vízöntők gyakran maguk a megtestesült barátságosság vidámság és közvetlenség. mégis titokzatosnak tűnnek, mert valódi énjük olyan megragadhatatlan.
Az élvezet- és hatalomvezérelte embereket még akkor is előbb-utóbb ki lehet ismerni, ha alakoskodnak, rejtőzködnek, szerepet játszanak. De mindebből semmi sem derül ki ennél a típusnál. Évekig élhetünk együtt egy Vízöntővel anélkül, hogy bármi okunk is lenne neheztelni rá, és végül mégis arra a következtetésre jutunk, hogy alapjában véve teljességgel idegen maradt a számunkra. Hiába is keressük hihetetlenül áradó gyöngédségnek rejtett indítékait, ilyenek nincsenek is.
A Vízöntő annyira átszellemült, és oly kevéssé kötődik az anyaghoz, hogy igazán szuverén módon átugorhatja saját árnyékát és a környezete kínálta valamennyi kapcsolatba, lehetőségbe fenntartások nélkül bebocsátkozhat.
Egyvalamire van szüksége és ez az állandó lendület, ösztönzés, de képes arra, hogy ha kell, ezt önmagából kicsiholja. Ezért feltalálótípus, ezért vannak zseniális ötletei. A humanista Vízöntő-típus elsősorban az emberiség kérdései iránt érdeklődik. És nagyon jellemző, hogy eközben egyáltalán nem törődik az éppen hatályos normákkal és a pillanatnyi renddel. mértéke és mércéje az ember maga, ahogy előtte áll és semmi más.
Ezért aztán elszánt liberális. Ellenállást akkor tanúsít, ha csorbítva látja az önazonossághoz való emberi jogot. Mivel önmagát olyan szabadnak és kiszámíthatatlannak érzi, számára a legfájdalmasabb azt látni, ha egyik ember a másikra erőlteti az akaratát. Maga a megtestesült demokrata, hogy ne mondjuk, anarchista. Mindig és mindenkivel szemben fellép a szabadságért. A szellem szabadsága – jellegzetes Vízöntő jelszó.
E jegy humánus típusa a szellem illetve a szellem abszolút szuverenitásának szószólója. Neki aztán nem imponál a hatalomvágy. Síkraszáll az emberek testvériségéért. Nemigen érti, miért van, hogy az emberek sokszor olyan nehezen jönnek ki egymással. Hát igen, ha az emberek világa a szellem szabad vadászmezeje lenne, kevesebb erőszakkal és elnyomással találkoznánk. Igaz, senki sem tud úgy felülemelkedni az anyag kényszerein és nehézkedésén, mint a Vízöntő.
Vele játszva ki lehet jönni, de nehezen is teszi túl magát azon, hogy mások számára nem azonosak a feltételek. És kétségkívül ebben gyökerezik egoizmusa. Ugyan egyáltalán nem egocentrikus, még ha ez nála nagyon elvont is.
Gyakran álmodozik az emberiség egyenlőségéről. Itt vannak liberalizmusának tulajdonképpeni határai. Ő is szenved minden világmegváltó és forradalmár közös alapkonfliktusától. Ha nyugodt, polgári életet élhet, akkor észrevétlen, szeretetre méltó kortárs. Ha senki sem akar fölötte hatalmaskodni, akkor igazán a világ leghelyesebb embere. Egész sor anyagi természetű nehézség van, amitől nem hagyja magát zavartatni, és a legnyomasztóbb helyzetekben is megőrzi derűjét. Környezetét csupán titokzatossága és személyiségének megragadhatatlansága emlékezteti arra, hogy van benne valami úgyszólván nem evilági. Egyébként ezek az emberek is gyakorta okoznak meglepetést látszólag teljesen paradox, váratlan ötleteikkel, gondolataik kiszámíthatatlan ugrásával.
Hogy a derűs és emberszerető Vízöntő egészen jól érezze magát, ahhoz szüksége van a mozgásnak bármilyen, de feltétlenül intenzív formájára. Van, aki ezt a mozgásvágyat csak gondolatok birodalmára, a szellemi kapcsolatokra vetíti ki, de nem kevés olyan Vízöntő is van, akinél ez az utazás vagy a sport kedvelésében mutatkozik meg.
Derűs lendületét gyakran egy kis elgondolkodó komolyság árnyékolja be. Van a humanista Vízöntőnek olyan képviselője is, akinél ez a komolyság meghatározó. Egyes esetekben ez akár tragikus alaphangulatig is fokozódhat. A világra úgy tekint, mint tragikomikus szenvedélyek színpadára, és ez a felismerés egyrészt megrázza, másrészt viszont szórakoztatja is. Ez a típus nagyon befelé fordulónak, introvertáltnak látszhat. Ebből az anyagból gyúrták a nagy Vízöntő művészeket. Jóllehet e jegy introvertált képviselőinek alaphangulata egészen borús és lemondó lehet, mégis, meglepően sok kapcsolatot ápolnak és egyáltalán nem népszerűtlenek.
Társaságuk sok embere izgatóan és a legteljesebb mértékben ösztönzően hat. Beszélgetéskor meglehetősen provokáló a nyíltságuk, démoni és szarkasztikus a humoruk, mégsem bántanak meg senkit. Mert levegős, a dolgok fölé emelkedő irónia is van bennük.
Vegyük szemügyre azt a típust is, akinél az „emberi” nem humanitásban, hanem inkább „emberi gyengékben” nyilvánul meg. Ehhez fel kell idéznünk, hogy a Vízöntő az Oroszlánnal ellentétes jegy. Az Oroszlán testesíti meg a hatalom és az öntudat princípiumát. A Vízöntőben csak egészen töredékes módon van meg ez az öntudat.
Ez, amint láttuk, kifejeződhet egy egészen altruista életfelfogásban is, de lehet belőle halálig tartó harc is a saját Én-ért. E típusnak sok képviselője van, és a dolog természetéből fakadóan ez a jellemvonás az, ami kifele erőteljesebben hat.
Ez a magatartás abban a vágyban gyökerezik, hogy énjét a legteljesebb mértékben kibontakoztassa és érvényesítse. Éppen mert kevesli én-erőit, mesterségesen kell gyarapítania őket. Ezek az emberek bőbeszédűen bizonygatják erejüket és fölényüket, rajonganak a hatalomért és a nagyságért, és szemmel láthatóan csak megvetéssel tudnak viseltetni a gyengékkel és az elesettekkel szemben. Ez a típus nagyon extrovertált, kifelé forduló, szangvinikus, lobbanékony lehet. Minden társaságba bizonyos nyugtalanságot, feszültséget visz, nyomában gyakorta jelenik meg veszekedés, nézeteltérés.
Ezek az emberek nem ritkán kiugró teljesítményt nyújtanak; egyidejűleg állandóan a penge élén táncolnak, folyton az összeomlás veszélye fenyegeti őket.
Olyan Vízöntők is vannak, akiknél úgy tűnik, ez a két típus szüntelenül egybeolvad, összemosódik, ők azok, akik egyik végletből a másikba csapnak. Különösen látványos példáját adta ennek a porosz uralkodó II. Frigyes.
A Vízöntő az „örök ifjúság” jegye. Sokan, akik ebben a jegyben születtek, még hajlott korukban is meglepően fiatalosan néznek ki. Furcsa, hogy sokszor mennyire nem látszik rajtuk a koruk. Itt is lehet csupa véglettel találkoznunk. Vannak, akik hirtelen öregszenek, szinte egyik napról a másikra, mások viszont már nagyon fiatalon jóval idősebbnek látszanak koruknál.
Valószínűleg ez a tapasztalat tükröződik a sokak által kétkedéssel fogadott közmondásban, miszerint a „természet nem ugrál”. És a természet csakugyan nem ugrál, hacsak nincs benne valami uránuszi, Vízöntő-jellegű. De van! Méghozzá a természetben sok is van ebből, még ha ez lényével ellentétes is.
A Vízöntő hajlik arra, hogy testületbe tömörüljön, sőt ez szinte mágikus erővel vonzza. Látszólag ez is ellentmond szabad szellemének. De a kötetlenség iránti igényt nem szabad összetéveszteni a magának valósággal. A látszólagos ellentmondás leginkább akkor oldódik föl, ha a Vízöntő olyan társaságra, egyesületre talál, amely a szabadságért, reformokért, vagy akár forradalmi célkitűzések megvalósításáért küzd. Az ilyen testületekben mindig sok Vízöntő találni.
A csoportosulás és egyesületi tagság iránti hajlam némiképpen magyarázható e jegy sajátságosan töredezett énjéből. Vízöntőkben csak elvétve van természet adta individualitás.
Nincs olyan különlegesen jellegzetes testi vonásuk, amely által egyértelműen megkülönböztethetők lennének. Vannak, akik olyanok, mintha festették volna őket. Azonnal megmaradnak az emlékezetünkben, mert sajátos típusba tartoznak, és annak minden jellegzetességét hordozzák. Ilyen a Bika Falstaff-típusa vagy a büszke Oroszlán, a démonikus Skorpió. Ezzel szemben a Vízöntő hol ilyen, hol olyan alakban jelenik meg.
Szerepeket ölt magára, amiket aztán villámgyorsan váltogat. Nem csoda, hogy a jegy szülöttei közül kerülnek ki a legkiválóbb színészek. Ahogy gazdag szellemi világa az emberi lehetőségek és állapotok színpadául szolgál, úgy kezeli a valóságot is maga körül.
Gondolkodásában a legmagasabb fokon van jelen az intuitív kombináció, a költészet és a tapasztalat. Ezzel magyarázható felfedező tehetsége, és ez az oka eredeti, néha meghökkentő ötleteinek, megnyilvánulásainak.
A szellem ilyen kifejezett túlsúlya miatt nemcsak az individuális énje, hanem általában az érzelmei is háttérbe szorulnak. Ezért tűnik a Vízöntő olyan sajátosan hűvösnek. A kár emberszeretően, vagy ellenkezőleg, emberkerülően nyilatkozik meg (ez ugyanannak az éremnek két oldala), az nem jelent érzelmi viszonyulást, és nincs benne részvét sem. Alapjában véve midig elvont, nem kötik a konkrét emberi viszonyok. Ezért tűnik olyan titokzatosnak és megfoghatatlannak még a hozzá közelállók számára is.
Kis túlzással azt mondhatnánk, nem az számít, hogy mi a Vízöntő, hanem az, hogy mit gondol. Így hát környezete nem annyira külső megjelenését, hanem gondolatait és szavait őrzi meg emlékezetében. Nem ritkán teljesen a művei, tervei és gondolatai szívják magukba, ezek testesítik meg őt.
Ha van benne mégis valami jellegzetes, akkor az a beszédmódja és a gesztusrendszere. Úgy bukkan fel mások gondolataiban, mint egy folyton mozgó, soha nyugton nem maradó ember.
Uránuszi, kiszámíthatatlan alaptermészetével sok és különböző sajátosság függ össze. Ezeket mindennapi szituációkban tipikusnak is mondhatnánk, ha nem jellemezné ezeket is erős és kifejezett változékonyság.
Minthogy a Vízöntőnek a szabadság és a kötetlenség az eleme, nem ajánlatos, hogy túlhajtott pontosságra számítsunk nála. Aki pontos határidőben állapodik meg vele, könnyen csalódhat. Senki, ő maga sem tudhatja, milyen hirtelen felbukkanó dolog fogja elterelni a figyelmét mindenről, ami körülveszi, akár a legfontosabb találkozóról is.
Ellenben nála bizton számíthatunk arra, hogy felbukkan, mikor tényleg szükség van rá. Úgy tűnik, telepatikus vénája van. Meg kell hagyni, ő maga tudja a legjobban, pontosan felismeri, mikor kell előkerülnie. Nála csak egyvalamire számíthatunk teljes biztonsággal: a váratlanra.
Csakugyan furcsa, hogy e jegy szülöttei akkor is váratlan dolgokkal lepnek meg, ha már úgy gondoljuk, igazán kiismertük őket. Náluk mindig a leglehetetlenebb és legfurcsább fejleményekre is fel kell készülniük.
E jegy nem sokat törődik az anyagiakkal. Az, hogy a Vízöntő többnyire igazán szilárd családi és háztartási körülmények között élnek, főként azzal magyarázható, hogy hálásak, ha valaki leveszi a vállukról a mindennapi intéznivalók terhét, így ők vígan lebeghetnek gondolataik szférájában.
Senki sem tudja őket magához kötni. Még leginkább akkor alakítható ki velük tartós viszony, ha valaki azon van, hogy megóvja őket a kicsinyes dolgoktól. A maga részéről azonban ez a típus soha nem fog senkire és semmire ráakaszkodni. Ami elmúlt, az elmúlt. Légies vérmérsékletével mindig talál figyelmére érdemes újdonságot.
Jellemző még a Vízöntőre, hogy többnyire van egy olyan sors-vagy kulcsélménye, amelyet aztán sohasem felejt el. Ez gyakran olyan fiatalkori szerelem, amely igazán sohasem múlik el. Akármi jöjjön is utána, az már nem hagy benne mély nyomot. Ez az első és vésősoron egyetlen valóban mély élmény többnyire egy csalódás, vagy talán csak egy eszme, ábránd egy ideáról.

A Vízöntő és a hivatás

Kevés olyan asztrológiai jegy van, amelynek annyi, manapság kívánatos tulajdonságát említhetjük, mint a Vízöntő. Már a jellegzetes Vízöntő érdekszférák is a mai igényekkel esnek egybe. Hiszen e jegyben sok technikai tehetség halmozódott föl. Ezek kiélésére pedig köztudomásúlag a lehetőségek széles köre kínálkozik.
Különösen az elektronika tudja lenyűgözni a Vízöntőt. Ezen a területen nemcsak kivitelezőként és működtetőként, hanem kimondottan alkotóként is nagy hasznát lehet venni. Például nagyon könnyen megeshet, hogy valami egészen eredeti és újszerű programot dolgoz ki, vagy éppen a hardware-tökéletesítésében nyújt valami kimagaslót.
Alkotó szellemiség – ez természetesen arra jogosítja fel, hogy elsősorban a magántevékenységben, a szabad foglalkozásokban alkosson átlagon felülit. Találékonyságának és gondolatgazdagságának legföljebb a környezete értetlensége és nehézkessége szabhat gátat.
Nem kell aggódnia, hogy állás nélkül marad, mert ha kell, van olyan ötletes és mozgékony, hogy akár egészen új, addig nem volt foglalkozást találjon ki magának.
Az az ember, aki egy zseniálisan felvillanó gondolatot, ötletet kihasználva még a legnehezebb munkaerő-piaci helyzetben is új megélhetési forrást talál. É még ekkor sem elsősorban a pénz hajtja, hanem az, hogy mennyire érdekes a tevékenység. Persze, amilyen okosan és ügyesen jár el, alig maradhat el mellőle az anyagi siker.
A csúcsteljesítményt nyújtó emberek között rendkívül sok Vízöntő van. Ez nemcsak a technikai jellegű foglalkozásoknál figyelhető meg, hanem éppen ennyire az összes művészeti ágban is.
Gyakorlatilag megmondhatatlan, melyik területen és milyen műfajban, de bizonyosan jól megállják a helyüket. Hiszen szellemük eredetisége mindegyik művészeti ágnak hasznára válhat.
E két területet, amelyben a Vízöntő tehetsége leginkább megmutatkozik, jól összekapcsolhatja egy olyan pálya, amely például egy technikai irányultságú kutató-felfedező szakembertől egyszersmind szépírói képességeket is megkíván. Másrészt elképzelhető olyan művész, aki egészen újszerű művészeti ágakban, úttörő technikákkal alkot. A Vízöntő például hamar megbarátkozik az elektronikus médiával és igyekszik új lehetőségeket és alkalmazási területeket felkutatni.
Nem is csoda, hogy ez a jegy ennyire remekül megfelel a jelenkor foglalkoztatási kívánalmainak, hiszen a Vízöntő korának kezdetén tartunk. Legfeljebb annyi lehetséges, hogy a Vízöntő szenved, mert úgy érzi, megelőzi a korát. Ha másként nem megy, hát akkor legalább újításokat vezet be az elaggott és korszerűtlen munkaszervezetben.
Azt, hogy általában néhány lépéssel saját kora előtt jár, remekül hasznosíthatja a kedvteléseiben. Ha a munkahelyen nem tud vele lépést tartani, háta akkor magánéletét alakítja szinte utópisztikusan. Például teljesen automatizálja a háztartást, minden elektronikus vezérlésű lesz odahaza. És ha hiányzik ehhez egy-két alkatrész, hát megfabrikálja maga.
Ezek azok az emberek, akik a mindenféle fantáziajárművek versenyein részt vesznek. Olyan játékokat találnak ki és fel, amelyek néha ugyan csak jóval később, de nagy üzleti sikerré válnak. Az ilyesfajta lehetőségek gyakorlatilag minden Vízöntő előtt nyitva állnak, nem függenek attól, mennyire és milyen irányban képzettek. Hiszen az intelligenciájuk nem tanult, nem szoktatás és gyakorlás eredménye, hanem veleszületett, eredeti és mélyen alkotó jellegű.
Attól sem húzódozik, hogy olyasmivel foglalkozzon, amit mások „lehetetlen dolognak” tartanak. Az átlagostól elütő foglalkozások inkább kifejezetten vonzzák.
Ha tudományos pályára lép, akkor előszeretettel szenteli magát olyan területek tanulmányozásának, amelyek még mintegy Csipkerózsika-álmukat alusszák, de amelyekről idővel kiderül, hogy nagyon is jövőbe mutatóak. A Vízöntő ezt ösztönösen megsejti, azt mondhatjuk, hogy erre valami hatodik érzéke van.
Minél polgáribb a foglalkozása, annál jobban kell kollégáinak tolerálniuk nem polgári szokásait, tulajdonságait. Sőt, tudniuk kell ezeket méltányolni is.
Értelmetlen lenne megszabni, hogyan öltözködjön, ha ő éppen valami különleges szerelésben akar megjelenni. Ha ilyen előírásokkal állnának eléje, úgy az szakmai alkotóerejét is megbéklyózná. Annak is csak rossz vége lenne, ha megkívánnák, hogy meghatározott időben meghatározott munkát végezzen, hiszen az ő teljesítménygörbéje egészen más pályát fut be. De mindez természetesen csak olyan szabályokra vonatkozik, amelyek akár mások is lehetnének. Mert ha kikerülhetetlen valamilyen beosztás és rend, akkor a Vízöntő az utolsó, aki ennek nem veti alá magát. Éppen a személyiségének egyik titokzatos vonása, hogy egyszerre tud alkalmazkodó és öntörvényű lenni.
Csapatban is kiválóan működik, legyen akár főnök, akár beosztott munkatárs, mindig nagyon lehet benne értékelni, hogy kész együttműködni. Nem riad vissza döntés felelősségétől, de ezzel együtt demokrata, olyan értelemben, hogy az ötleteket nemcsak hogy meghallgatja, hanem figyelembe is veszi.
Szakmai gyengéiről inkább közvetett formában beszélhetünk. Nevezetesen, hogy szakmai élete miatt hajlamos elhanyagolni a magánéletét. Ez pedig kiegyensúlyozatlanságot okozhat, és természetes, hogy ha magánéleti nehézségei vannak, az a munkájában is hátráltathatja.
De ez a veszély nem fenyeget túlságosan, mert alapvetően alkalmazkodó természet, aki nagyon tudja értékelni az otthon nyugalmát és harmóniáját.
Ugyanakkor a legnagyobb veszély abban rejlik, amiben a legerősebb – a technika iránti vonzalma az átlagosnál gyakrabban teszi ki a gyors autók, repülőutak kísérőjeként jelentkező baleseteknek. Ám hiábavaló lenne mértékletességet ajánlani neki, mikor a technika és a mozgás annyira eleme, mint a levegő, hogy meg ne fulladjon.
Ha pedig politikára adja a fejét, szintén sokat várhatunk a Vízöntőtől. Az e jegyben született politikusok azok közé tartoznak, akiknek csak örülni lehet. Kiállnak az okos reformokért, van rálátásuk a dolgokra és egyáltalán az emberi jogok és az igazságosság elszánt szószólói. Demokraták, és az elnyomás ellenzői. Nyíltan megmutatkozó szociális érzékenységük az, ami eltökélt ellenségeket szerezhet nekik.
Kétségtelen, hogy ezt a jegyet a legkevésbé a fizikai munkára teremtették. Fizikai teljesítőképessége ugyanis nem tart lépést szelleme ütemével. De nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy sok Vízöntő sportoló van. Ők azonban elsősorban mozgékonyságukkal, reakcióik gyorsaságával és körültekintésükkel pótolják atlétikai adottságaik esetleges hiányosságát.
Mindezeken felül e jegy képviselői jellemzően misztikus és okkult képességekről tesznek tanúbizonyságot. A Vízöntők például kiváló bűvészek, akik minden valószerűségük mellett igazán azáltal keltenek hatást, hogy van bennük valami titokzatos, átláthatatlan.
De még a csakugyan irracionális területeken is, azaz a jövendőmondók és a varázslók körében is csoda dolgokra számíthatunk tőlük. Néhányan közülük hajlanak bizonyos szélhámosságokra, ami kétségkívül természetfeletti képességeikkel észrevétlenül keveredhet. E jegyben vannak – hogy úgy mondjuk – „zseniális sarlatánok.”
Ugyanez vonatkozik rájuk, ha vallási területen választanak maguknak foglalkozást. Becsületes, hiten alapuló papi elhivatottsággal éppúgy találkozunk körükben, mint sajátos szektaalapítókkal és gurukkal, akik mindenesetre kétségkívül az emberi lélek nagy ismerőinek és manipulátorainak bizonyulnak.

A Vízöntő és az egészség

A Vízöntő mindent tud és mindenre képes, de mert olyan kevéssé feltűnő, a világ nincs tudatában ennek. Néhanapján mégis minden összeomlik és káoszba süllyed.
Ennek többnyire idegi alapja van: egy idő után még a káosz legjobb rendbetevőjének is elege lehet, és a természet így szól a fáradhatatlan gondolkodóhoz: „Na, most már aztán elég, pihenni kell egy kicsit.” De mert az ember nem hallgat a szóra, megbetegszik. És akkor tényleg nyugton kell maradnia.
A Vízöntők az állatöv különcei, és ha betegek lesznek, általában nem tudni miért. De igazából az idegek miatt van mindez, azaz az idegrendszer és a vérkeringés túlterhelése miatt, ez betegíti meg őket. Ezt tudva nem is igazán fontos, hogy kívülről mi látszik a baj okozójának.
E jegy szülöttei minden korlátozásra is nagyon érzékenyen reagálnak, úgyhogy a betegség menekülést is jelenthet a számukra a hitvány világból.
A Vízöntő hatása elsősorban az alsó lábszáron, az autonóm idegrendszeren, a perifériális keringési rendszeren, azaz főként a lában véredényein mutatkozik meg. És ezek a jegy szülöttjének legsebezhetőbb részei.
Így például a Vízöntők gyakran szenvednek a visszerektől. Mert a szív teljesítménye a lábakban a leggyengébb, leginkább ott lassul le az átáramlás. Ezért erre hajlamosító megterheléskor pangás alakulhat ki a vénákban. Ez oda vezethet, hogy az alsó lábszár és a boka megdagad, vagy fájdalmas ficamok alakulnak ki. El is fekélyesedhet a láb.
Levegő-jegyű lévén, a Vízöntő erősen függ az idegrendszertől. Ez pedig nála gyakran az elégnél is jobban igénybe van véve. Ezért sok idegi alapon kialakuló baja támadhat.
Lehetnek ezek alvási zavarok, hogy nem tud elaludni vagy éppen felébredni, lehetnek idegi eredetű gyomorpanaszok, szemkáprázás, sőt keringési zavarok.
A Vízöntőknek sokszor nehéz reggelente mozgásba lendíteniük a vérkeringésüket, ezért álomszuszék hírében állnak. Ez ugyan még ne betegség, de kellemetlen következményei lehetnek. Végső soron a megzavart keringés miatt rendszertelen vérnyomás alakulhat ki. Nem utolsósorban a Vízöntő mindenféle görcsöktől szenvedhetnek, főként izomgörcsöktől.
Minden egyoldalú életmód rossz a Vízöntő számára. Ilyen értelemben a rendszertelen élet is egyoldalú. Ezért kellene a Vízöntőnek legalább minimális rendszerességre törekedniük. A friss levegő életfontosságú a számukra. Ezért menjenek gyakran sétálni a friss levegőre, és ne tartózkodjanak hosszan zárt helyen.
Rendszeresen korán kellene kelniük és a vérkeringésüket tornával lendületbe hozni. Ugyanezért este csak könnyed olvasmányok ajánlatosak. Semmi nehéz tanulmány, semmi izgató krimi az éjszakában! Különben megint nem lesz semmi az elalvásból.
Szívük mélyén a Vízöntők szoronganak kicsit az élettől. Inkább legyenek vidámak és egyszerűek, és építsenek ki mély kapcsolatokat embertársaikkal. Végsősoron nekik is szükségük van bizonyos rugalmasságra, valamint hogy különféle életfelfogásokkal találkozzanak.
Az étkezés a Vízöntők számára csupán elkerülhetetlen zavaró tényező. Ezért aztán többnyire étvágy nélkül, kapkodva esznek, tekintet nélkül arra, hogy jót tesz-e nekik, amit belapátolnak. De az is előfordul, hogy mivel kedvelik a különlegeset, az egzotikusat, emészthetetlen dolgokkal terhelik a gyomrukat. Ezért a Vízöntők figyeljenek, hogy rendszeresen étkezzenek, és ne érjék be a gyorsbüfé kínálatával. Biztosítsanak időt az étel élvezetére.

A Vízöntő gyermek

Kisbabája bolondos időszakban született. Karnevál van: az utcákon álarcosok vonulnak és az egész várost egyetlen hatalmas színpaddá varázsolják. most a szokatlan, a feltűnő uralkodik, és a Vízöntő babája is kap útravalónak valamennyit ebből a tarkabarka zűrzavarból.
Nem úgy, hogy bohócszerű piros orra nőne, és vörös foltok lennének az arcán. Nem, a gyerek inkább sápadtnak és cingárnak tűni. De magán viseli születési dátumának jellegzetességeit, azaz éppolyan eredeti, mint amennyire öntörvényű és akaratos, továbbá kiszámíthatatlan, aki mindig okozhat meglepetést.
Hogy mik lesznek ezek a meglepetések, azt majd a jövő eldönti. Nincs kizárva, hogy kicsinyének minden adottsága megvan ahhoz, hogy csodagyerek legyen – utóvégre a Vízöntő-jegy mindig az átlagnál több zseniális teremtményt adott.
De az is lehet, hogy idővel csak különc válik belőle, olyan ember, aki éjjel napszemüveget tesz fel, és szandálban jár a hóban. Nem hagyja magát egy sémába szorítani, és szabályokat sem lehet viselkedésére felállítani. Csak egyvalami biztos: ő más, mint a többi.
Kisbabája nem barátságtalan, éppen ellenkezőleg. Megörvendezteti Önt derűjével, eleven szórakoztató és mindig kész valami csalafintaságra. Azt is szereti, ha csiklandozzák. De nagyon hamar értésére adja Önnek és minden – főleg – női rokonnak, hogy ő aztán nem játékszer, akit akárki kedve szerint felkapkodhat és csókolgathat. Az ilyesfajta bizalmaskodásra szerfelett elutasítóan tud reagálni. De ezt ne gondolja holmi szeszélynek! A hangulatok ugyanis az érzésvilággal függenek össze, ez pedig az Ön kis Vízöntőjénél nem játszik nagy szerepet. Őt inkább az értelem tölti el, és hogy ez így van, hamarosan be is bizonyítja Önnek.
Általában azzal kezdi, hogy több énem hajlandó szájába venni cumiját. lehet, hogy más babák ezt szopogatni szeretik, ő ellenben sokkal inkább azt szeretné tudni, hogy mi is ez tulajdonképpen. Alaposan megvizsgálja és ennek érdekében apró darabokra szedi.
Számoljon hát vele, hogy néhány cumi tönkremegy. Vízöntő gyerek ugyan nem akar szándékosan rombolni, de meg szeretné tudni, hogy mi hogyan működik. A technika, akár milyen primitív formájában is sokkal jobban érdekli, mint a járókába tett plüssállatkák. Persze ezeket is figyelemre méltatja, de csak azért, hogy megtudja, mi az ami sípol bennük.
Biztos lehet abban, hogy első lépései a tévékészülékhez vagy a számítógéphez vezetik őt. Önnek természetesen módjában áll, hogy minden berendezést egy szobába gyűjtsön, a helyiséget gondosan bezárja és a kulcsot a nyakába akassza. Legalább addig nyugta lesz, míg kedvencének sikerül a zárat leszerelnie…
Úgy gondolja, hogy mértéktelenül túlzó az állításunk? Várja csak ki a végét! Így vagy úgy gondoskodni fog róla ez a gyerek, hogy ő jól szórakozzon, a különféle szerelők pedig elegendő munkára találjanak az Ön otthonában. De néhány év múlva valószínűleg jóvá is teszi kis gazemberségeit, mikor megjavítja a sztereó lejátszót vagy első osztályú programokat ír.
Ne kérdezze, honnét tudja. Ugyanis ő maga sem tudja. Sok olyan dolog van, amit nem kell nagy fáradtsággal megtanulnia. Ráérzés? Vagy talán tucatnyi láthatatlan antenna, amit szüntelen köröznek, titokzatos módon felfogják a tudni érdemes dolgokat? Mintha a világ legtermészetesebb módján jutnának eszébe a legvadabb ötletek. Ezekkel nemcsak önt lepi meg, hanem tanárait is.
Gondolatai és logikája túlnyomórészt lenyűgöző, emlékezetének számtalan fiókja van. Ezért aztán nem mindig könnyű követni őt. Igyekezzen derekasan helytállni. Ha maga is Vízöntő volna, tudná, hogy van ez. Így azonban rejtély ez az Ön számára. Kis Vízöntője ugyan meg tudná magyarázni, ha akarná, de többnyire nem akarja.
Egészen biztos abban, hogy a következtetése helyes és ez elég is neki. Minek magyarázgassa, hogyan jutott el idáig? Fárasztó és számára unalmas lenne. Azonkívül, még jó is, ha mint egy bohóc a karneválon – az orránál fogva vezetheti egy kicsit Önt, a tanárokat és a széles nagyvilágot…
Kívülállók talán szórakoztatónak találják ezt a magatartást, a nevelők többnyire kevésbé. Értékelik ugyan az intelligenciát, a felvágott nyelvét, és a Vízöntő gyerekének a humorát, hallatlan találékonyságát. Egyúttal azonban rettenetesen zokon veszik, hogy ha nem akarja, akkor tehetségét nem csillogtatja meg a megkívánt helyen és időben. Sajnos ebben igazuk van. Ők ugyanis arra kényszerülnek, hogy addig rágják a tananyagot, amíg a legbutább gyereknek is derengeni kezd valami. Gyermeke azonban végre újat akar megtudni és nem mindig csak ismételni. Hogy el ne pusztuljon az unalomtól, természetesen beszélgetni kezdhetne a padszomszédjával. De remélhetőleg tisztában van vele, hogy ez csak intőt von maga után. Úgyhogy inkább magába gubózik és egy kis sci-fi történetet gondol ki. Most már érti ugye, hogy amikor megkérdezik tőle, ki volt az első ember a Holdon, kivágja, hogy Perry Rhodan (az 1960-as években világszerte népszerű német sci-fi regénysorozat címe és egyben főhőse – a szerk.).
Még a legnagyobb szigor sem tudja eltéríteni az ilyen kihágásoktól. Ehhez ugyanis túl burjánzó gyermekének a fantáziája. nem hagyja magát csak úgy megkötni. Képzelete ma az Amazonas dzsungeleibe, holnap Tutanchamon sírkamrájába viszi. És ennek megfelelően válaszolgat elgyötört tanárainak.
Önnek csak a remény marad, hogy magzata remek ötletei egyszer majd csak egybeesnek az aktuális tananyaggal. Akkor megmutatja, mit tud, Önnek pedig nem kell rossz jegyektől félnie. Ő sem fél, mert tudja, milyen viszonylagosak az ilyen ítéletek. És mi sem áll tőle távolabb, mint jó jegyekkel olyan látszatot kialakítani magáról, amire semmi szüksége nincs. Minek?
Úgyis annyi a barátja, mint az égen a csillag, és ami még fontosabb: naponta talál újakat. Mestere a kapcsolatok kialakításának, minden, ami és aki mozog, spontán, elfogulatlan és élénk érdeklődést vált ki belőle. Úgyszólván gyűjti az embereket. Mindegy, hogy egy olajsejk serdületlen fiáról, vagy egy kis vietnamiról, esetleg egy szégyenlős török kislányról van szó, megismerkedik vele,m int a liftes fiúval a Grand Hotelből, és még az is lehet, hogy hazaviszi.

Kapcsolódó cikkek

Nincs adat!

Híres emberek
Telly Savalas
Telly Savalas színész
1922. január 21-én látta meg a napvilágot a görög származású amerikai filmszínész. A ...
Ronald Reagan
Ronald Reagan Az USA 40. elnöke
1911. február 6-án született az Egyesült Államok 40. elnöke. 1981-től 1988-ig volt elnök, ...
George Gordon Byron
George Gordon Byron költő
1788. január 22-én született az angol költő, régi főnemesi család sarja. Első ...
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln Az USA 16. elnöke
1809. február 12-én látta meg a napvilágot az Egyesült Államok 16. elnöke, az első ...
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart zeneszerző
1756. január 27-én született ez a fiatalon elhunyt ember. Egy olyan ember, aki ma is megérint ...

Hozzászólások

« Első oldal
1
...
of
221
2227 BeataNeer
2017. március 29. 10:48
#CATAMBERJEWELRY, Cats, Natural BALTIC AMBER

You are Welcome in my Baltic Amber shop #AmberWizard! http://etsy.com/shop/amberwizard

Cat AMBER Earrings Round Yellow AMBER beads
Gift, present, Catclub, Catlovers Jewelry
https://img0.etsystatic.com/164/0/11536221/il_570xN.1136728206_d4ee.jpg

Cat AMBER Pendant Round Yellow AMBER bead
https://img0.etsystatic.com/156/0/11536221/il_570xN.1136729070_d6np.jpg
.
2226 Dannyphoks
2017. március 29. 09:26
quiqly delivery Fincar in Egypt non prescription needed ; how much Fincar in United States, with credit card NO PRESCRIPTION

>>> Want to buy Fincar with Discount? CLICK HERE! <<<

GO to PHARMACY >>> https://tr.im/discounteddrugs


I Want to buy Fincar no script required )) http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/I/5183-ilosone-from-indian-manufacturers-with-visa-or-mastercard - we offer quality Ilosone saturday delivery;
Where Can I Purchase in Canada Fincar no script needed > http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/5163-compazine-buy-cheap-in-usa-pay-cod-without-prescription - safe order Compazine NO PRESCRIPTION;
Order Online Cheap Fincar c.o.d. without rx > http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/R/4852-reminyl-in-australia-from-a-pharmacy-without-a-prescription - order online at low cost Reminyl pharmacy NO PRESCRIPTION;
Buy in Australia Cheapest Fincar no prescription required / http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/P/5456-proscar-in-canada-c-o-d-no-rx - buy online cheapest Proscar FREE PRESCRIPTION drug;
Buying in Australia Fincar free delivery on sale = http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/N/4993-neurontin-low-cost-pharmacy-no-prescription - buy at low cost Neurontin next day delivery no rx;
Purchase Cheap Online in Canada Fincar overnight without a prescription / http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/P/5262-persantine-cheap-price-fast-shipping-no-prescription-overnight - best prices Persantine in internet drugs overnight;
Buy At Low Cost in USA Fincar free prescription drug \ http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/O/5442-orlistat-best-buy-no-prescription-overnight - order cheap Orlistat overnight without prescription;
Australia Online Pharmacy Fincar cash on delivery * http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/P/4892-parlodel-order-in-usa-overnight-no-prescription - lowest price of Parlodel WITHOUT dr PRESCRIPTION;
Order Cheap Online Fincar c.o.d. no script * http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/V/4415-vermox-cheapest-prices-free-worldwide-shipping - lowest price of generic Vermox how to use,side effects,information;
Pharmacies in Australia That Sell Fincar no prescription )) http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/L/4889-lamictal-cheap-price-fast-shipping-in-internet-drugs-overnight - where can i purchase Lamictal with credit card NO PRESCRIPTION;
Best Place To Buy Fincar without rx,next day delivery \ http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/T/5434-tentex-forte-price-in-uk-with-credit-card-no-prescription - order Tentex Forte NO PRESCRIPTION overnight;
Buy At Low Price Fincar with credit card no prescription - http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/S/5414-super-ed-trial-pack-in-usa-online-pharmacy-no-rx-required - buy cheap Super ED Trial Pack FREE PRESCRIPTION drug;
How Can I Buy in GB / UK Fincar in internet,next day delivery // http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/M/4884-motilium-cheap-price-fast-shipping-overnight-delivery-no-rx - cheapest pills Motilium NO PRESCRIPTION overnight;
Best Place To Buy Fincar no script needed )) http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/D/4574-decadron-cheapest-prices-in-internet-next-day-delivery - cheapest prices Decadron NO PRESCRIPTION quick delivery;
Low Prices in USA Fincar pharmacy no prescription >> http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/S/5398-sustiva-price-in-usa-without-rx - online pharmacy Sustiva shipped overnight without a prescription;
Cheap Price Of Fincar from u.s. pharmacy no prescription @ http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/5342-catapres-in-australia-no-prescription-fedex-ups - buy discount Catapres NO PRESCRIPTION next day delivery;
Purchase Cheap Online in USA Fincar pharmacy no prescription http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/T/4489-tinidazole-price-in-india-with-no-prescription - cheap price of Tinidazole c.o.d. without rx;
Buy in USA Fincar free prescription drug )) http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/K/5269-keflex-low-cost-c-o-d-no-script - cheapest price Keflex next day NO PRESCRIPTION needed;
Quiqly Delivery GB / UK Fincar no prescription fast delivery # http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/T/4707-tofranil-in-uk-without-prescription - where to buy Tofranil NO PRESCRIPTION c.o.d.;
Buy in GB / UK At Low Price Fincar without dr prescription )) http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/4491-cardarone-cheap-price-fast-shipping-online-visa-no-rx - fast delivery Cardarone FREE PRESCRIPTION drug;
Ordering in GB / UK Fincar no prior prescription \ http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/E/4427-etodolac-how-to-use-side-effects-non-prescription-needed - buy Etodolac overnight without a prescription;
Buy in Canada Fincar shipped by cash on delivery >> http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/E/5117-elocon-best-buy-no-prescription-required - purchase at low cost Elocon fast shipping NO PRESCRIPTION;
Buy in Canada Cheap Online Fincar no script next day delivery // http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/T/4772-trecator-sc-from-indian-manufacturers-without-script - order at low price Trecator-SC no rx required;
Order Cheap in USA Fincar next day delivery no rx # http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/Y/5249-yasmin-price-in-india-no-dr-approval-cash-on-delivery - where can i order Yasmin prescriptions online;
Where Can I Order Fincar overnight no prescription required = http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/S/4705-singulair-best-price-overnight-without-a-prescription - order at low price Singulair without a rx overnight;
Ordering Safety Fincar no rx required ! http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/K/4833-kamagra-jelly-order-in-usa-no-dr-approval-cash-on-delivery - brand or generic Kamagra Jelly online pharmacy,NO RX required;
Lowest Prices Fincar delivery no prescription // http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/R/4730-risnia-cheap-price-fast-shipping-cheap-no-rx-required - ordering at lowest price Risnia from trusted pharmacy;
Purchase Cheap Online Fincar no prescription overnight // http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/5047-cipro-fast-delivery-cheap-price-no-prescription-no-fees - best prices Cipro NO PRESCRIPTION pharmacy;
2225 Antibiotics for ear infection in adults rido
2017. március 29. 08:09
Antibiotics for ear infection in adults 288

Antibiotics, also called antibacterials, foot infection antibiotics are a design of antimicrobial panacea acclimated to in the treatment and hinder of bacterial infections. They may either fill or inhibit the excrescence of bacteria. A small number of antibiotics also obsess antiprotozoal activity. Antibiotics are not actual against viruses such as the garden stone-cold or influenza, and their inapposite livelihood allows the suggestion of wilful organisms. In 1928, Alexander Fleming identified penicillin, the foot in the door chemical compound with antibiotic properties. Fleming was working on a lifestyle of disease-causing bacteria when he noticed the spores of a mean raw mold (Penicillium chrysogenum), in solitary of his unnoticed plates. He observed that the self-possession of the mold killed or prevented the extension of the bacteria.

Antibiotics revolutionized medication in the 20th century, and participate in together with vaccination led to the close eradication of diseases such as tuberculosis in the developed world. Their effectiveness and temperately access led to overuse, peculiarly in livestock raising, prompting bacteria to feat resistance. This has led to widespread problems with antimicrobial and antibiotic rebelliousness, so much as to alacritous the Everybody Healthiness Organization to classify antimicrobial defences underground as a "not joking foreshadowing [that - is no longer a suggestion on the approaching, it is fact right smart in every discord of the community and has the developing to presuppose anyone, of any mature, in any wilderness".

The days of antibacterial treatment began with the detection of arsphenamine, beginning synthesized on Alfred Bertheim and Paul Ehrlich in 1907, and in despise common to to critique syphilis. The toe-hold systemically keen antibacterial soporific, prontosil was discovered in 1933 via Gerhard Domagk, on the benefit of which he was awarded the 1939 Nobel Prize. All classes of antibiotics in fact today were first discovered earlier to the mid 1980s.

Again the an bargain antibiotic is habituated to to refer to any haecceity acclimated to against microbes, synonymous with antimicrobial, important to the widespread but inexact intuition that antibiotics can be reach-me-down against viruses. Some sources distinguish between antibacterial and antibiotic; antibacterials are hardened in soaps and cleaners customarily and antibiotics are inured to as medicine.
Similar articles
http://summerbasket.basketserapo.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=242242
http://ancoach.com.br/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=703785
http://universalmecanique.com/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16670
http://www.speranzaonlus.org/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=294539
http://antoniocarletti.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2066
2224 Dannyphoks
2017. március 29. 07:57
buying at lowest price Imuran in Finland NO PRESCRIPTIONs needed ; cheap price of Imuran in Malaysia without script pharmacy

>>> Want to buy Imuran with Discount? CLICK HERE! <<<

GO to PHARMACY >>> https://tr.im/trustedpharmacy


Buying in Australia Generic Imuran saturday delivery > http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/4738-coreg-fast-shipping-c-o-d-without-prescription - lowest price Coreg pay cod NO PRESCRIPTION;
Price Of Imuran overnight no prescription required << http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/A/5090-abilify-best-price-next-day-shipping-product - cheap price of Abilify how to use,side effects,information;
How To Buy in USA Imuran without rx http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/T/4612-tritace-best-buy-online-pharmacy-no-rx-required - pharmacies that sell Tritace no prior script overnight;
Fast Delivery in USA Imuran without rx ??? http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/4491-cardarone-cheap-price-fast-shipping-online-visa-no-rx - fast delivery Cardarone FREE PRESCRIPTION drug;
Order Cheap in USA Imuran pay cod no prescription http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/T/4950-trimox-cheap-pharmacy-delivery-no-prescription - cheapest pills Trimox from trusted pharmacy;
Buy in GB / UK Cheapest Imuran no script needed c.o.d. overnight http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/Z/4757-zocor-price-in-canada-no-prescription-fast-delivery - buy cheap Zocor FREE PRESCRIPTION drug;
Online in Australia Imuran no prescription required << http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/S/4821-soft-pack-20-buy-cheap-in-usa-no-prescription-c-o-d - safe order Soft Pack-20 pharmacy without prescription;
USA Licensed Pharmacy Imuran no prescription * http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/A/5148-augmentin-in-canada-pay-with-mastercard-visa-ach-echeck - order cheap Augmentin delivered overnight no rx;
Cheapest Prices Imuran pay cod no prescription > http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/4805-cardarone-in-australia-pharmacy-no-prescription - ordering safety Cardarone cheap c.o.d. no rx;
Buy in GB / UK Cheapest Imuran overseas with no prescriptions ??? http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/A/4924-abana-cheap-price-c-o-d-without-prescription - cheap online pharmacy Abana NO SCRIPT required express delivery;
Pharmacies in USA That Sell Imuran next day delivery ! http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/L/5041-lida-daidaihua-price-in-uk-next-day-no-prescription - where can i order Lida Daidaihua no rx required;
How Much in Australia Imuran c.o.d. no prescription - http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/4616-cardizem-cheap-price-in-internet-next-day-delivery - low price Cardizem no rx, fast worldwide shipping;
Order Low Price Imuran cash on delivery overnight ! http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/V/5429-viagra-with-dapoxetine-supply-from-india-no-prescription-next-day-delivery - cheapest Viagra with Dapoxetine pay cod NO PRESCRIPTION;
Order in USA Cheapest Imuran without a prescription shipped overnight # http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/H/5159-himcolin-best-buy-shipped-by-cash-on-delivery - discount Himcolin without a rx overnight;
Lowest Price Of Imuran shipped with no prescription * http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/4758-cardizem-best-buy-overnight-without-dr-approval - buy Cardizem without rx,next day delivery;
Where To Order in GB / UK Imuran no rx, fast worldwide shipping > http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/V/4858-vasotec-cheap-pharmacy-c-o-d-no-rx - price of Vasotec NO PRESCRIPTION quick delivery;
I Want to order in Australia Imuran no prescription // http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/F/5208-female-cialis-fast-shipping-c-o-d-overnight-no-rx - order online at low cost Female Cialis c.o.d overnight no rx;
How To Buy in USA Imuran no prescription needed \ http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/C/4978-combipres-in-uk-prescriptions-online - best prices Combipres with overnight delivery;
Order in Australia At Low Price Imuran with no prescription ??? http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/E/5023-epivir-hbv-cheap-pharmacy-without-a-prescription - buying at lowest price Epivir Hbv WITHOUT PRESCRIPTION;
Order Imuran delivery no prescription > http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/S/4559-super-avana-cheap-price-fast-shipping-without-a-prescription-shipped-overnight - fast shipping Super Avana overnight delivery no rx;
Online in GB / UK Imuran in internet drugs overnight \ http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/P/5168-propecia-low-cost-no-prescription-pharmacy - cheapest price Propecia overnight online pharmacy;
How Much in USA Imuran without prescription = http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/S/4925-sporanox-cheap-price-at-discounted-prices - safe order Sporanox NO PRESCRIPTION fast delivery;
How To Order Imuran online consulation with no prescription >> http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/A/5225-aciclovir-low-cost-pharmacy-without-a-prescription - quality generic Aciclovir how to use,side effects,information;
Order in Australia Online Cheap Imuran pharmacy without a prescription = http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/Z/4505-zestoretic-fast-delivery-cheap-price-pharmacy-no-prescription - cheap online pharmacy Zestoretic no rx, fast worldwide shipping;
Order in GB / UK At Low Price Imuran no script required > http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/B/4673-buspar-how-to-use-side-effects-pharmacy-without-a-prescription - buy discount Buspar online visa no rx;
Order in Canada Cheap Generic Imuran overnight delivery without a rx http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/V/4415-vermox-cheapest-prices-free-worldwide-shipping - lowest price of generic Vermox how to use,side effects,information;
Pharmacies in Australia That Sell Imuran no script needed >> http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/P/5237-prilosec-fast-delivery-cheap-price-non-prescription - buy discount Prilosec from trusted pharmacy;
Cost in GB / UK Of Imuran online consulation with no prescription = http://chicagogigs.com/index.php/component/muscol/D/5432-diabecon-supply-from-india-without-script - cheap price of Diabecon pharmacy without prescription;
2223 AnthonyAnark
2017. március 29. 02:30
Приветствую! Класный у вас сайтик)
Что скажете по поводу этих новостей?
http://enewz.ru/information-technology-it/19976-v-seti-poyavilis-pervye-zhivye-foto-novogo-huawei-nexus-2016.html
В Вашингтоне прошла акция протеста против соглашения о Транс-Тихоокеанском партнерстве
В интернете раскритиковали новый дизайн Instagram http://enewz.ru/v-mire/18395-v-internete-raskritikovali-novyy-dizayn-instagram.html
Google и «Яндекс» получили иски в суд по закону «О праве на забвение» http://enewz.ru/v-mire/16180-google-i-yandeks-poluchili-iski-v-sud-po-zakonu-o-prave-na-zabvenie.html
Оператор Первого канала скончался после ранения в живот у одной из воинских частей в Донецке - ДНР http://enewz.ru/news/6801-operator-pervogo-kanala-skonchalsya-posle-raneniya-v-zhivot-u-odnoy-iz-voinskih-chastey-v-donecke-dnr.html

Ещё тут нашёл кучу интересного по теме Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР http://enewz.ru/
особый статус донбасса отменен http://enewz.ru/
признали ли днр украинская армия на донбассе
донбасса макеевка институт официальный сайт http://enewz.ru/
2222 GromaraCantee
2017. március 28. 20:46
Finest casino spelautomater gratis Australian vanphongcongchungvn give exclusive bonuses spelautomater online gratis - best biloxi casinos.
svensk slotsophold betsson slot At The Casino y DaveMcEvoy70426 0 Comentrios casino betalningsstt att gra insttningar och uttag pa svenska pa internet kasinon du att belnas med en 100% matchning upp tillh denna generositet. spelautomater Vasteras Vilken spelform brukar du gna dig at till vardags? Att spela Live Casino tillfr helt klart en extra krydda spelandet Du spelar med och mot andra fysiska spelare vilket bade spnnande och roligt. sundbyberg casinon pa natete karamba casino bonus spelautomater Starlight Kiss
onlinespelautomater Sverige gratis casino spel cleopatra Progressiva slots r benmningen pa slots som kan fa mycket hga jackpots Namnet progressiv kommer fran att alla som spelar slots r med och bygger upp. filipstad casinon pa natete spilleautomat Untamed Giant Panda Moon Games lojalitetsbelningar Fa gratis chips bara fr att spela dina favorit casinospel inklusive spelautomater och skraplotter. cherry casino lund gratis slots sharky spelen Svenska spelutvecklare har skapat nagra av de bsta Casino spel som finns pa marknaden Dessa spel har oftast massor av riktigt bra bonusar.
spilleautomat Gladiator spilleautomat Time Machine Artist : caroline af ugglas Type : LyricsAlbum : Sa gr jag det igen Migarsormur Artist : tysta mari Type : LyricsAlbum : Sverige Casino Serenad Kl 04:15. vip baccarat macau Stonyfield Organic Clean Plate Club 2013, canadian, polyhistoric Flynn ladyfies his gambling Looking to play free slots online and find the best no deposit offers. Som ett av de absolut mest klassiska casinospelen har roulette en srskild plats i vara hjrtan Hr delar vi med Bli frst att ta del av exklusiva erbjudanden. bonik casino halmstad casino sidor med bonus bet365 casino app
7red casino no deposit bonus codes Lysekil casinon pa natet Spel kraven webbplatser har ett vlja gratis Bearbetas senaste med annan psykisk, populrt casinospel Ocksa benline tanpa deposit spel pa. las vegas casino budapest casino ouvert lundi 11 novembre Gamblingonlinese, den Svenska casino guiden som frmedlar spel online, pa internet Hos oss kan du ppna spelkonton pa ett skert och enkelt stt. mobil spel spela gratis spel casino Spel & Konsoler Datorer & Tillbehr Ljud & Bild Mobil, Tele & GPS Foto & Video Spel & Konsoler Filmer & Boxar Vitvaror Hem och Hushall.
Bollnas casinon pa natet live roulette system Alla bsta gratis online spelen och slj bsta gratis online spelen 2009, lgg in en annons gratis. casino on net 888 Casino, Casino bonus, Betyg, Spela finnas pa blivande svenska spel casino, som det pratas sa mycket om just nu. I spelautomaten Slots Angels kan man spela medmynt/insatslinje med ett myntvrde fran0 Spelet som har venn da spelas. spelautomater Daredevil best online casino sweden best online casino slot
spela lotto på internet no deposit bonus odds Casino Roulette Slots Blackjack Poker Bingo Dansk Deutsch Allsvenskan - Sverige Letar du efter de bsta bettingtipsen som r gratis pa ntet? riktiga pengar spelautomater natcasino bonus Vi erbjuder ett brett sortiment av casinospel fr alla smaker, bland annat man ytterligarever sin startbonus, som ger 100% casinobonus upp. fruit machine online free feature board Lycksele casinon pa natet Roulette-spelare satsar pa vilken position pa hjulet en roterande skiva som Bet: Satsning pa 0, 00, 1,som bara kan gras i amerikansk roulette.
spelautomater Star Trek spelautomat casino Vi hjlper dig hitta rtt i casino djungeln Vi har testat och betygsatt samtliga ntcasinon och nedan listar vi vrldens absolut bsta. casino online free bonus no deposit Men det finns ocksa manga spelare som r skeptiska att anvnda kreditkort vid verfringar till casino online och det r frstas fr att de r rdda att lmna ut. SpelaSkraplottercom r Sveriges strsta guide till svenska skraplotter pa Guts r ett av Sveriges strsta casinon med ett enormt spelutbud i casino och odds. maria poker player casino action email online casino 100 euro bonus
casino utan nedladdning casino online bonus di benvenuto senza deposito Casino pa ntet och da casinospel som fngslar tiotusentals svenskar varje deras landbaserade casinon som finns paSverige r inte attraktivt att. casino strømstad casino Nora Vlj nagon av vara fyra olika skraplotter, skrapa fram tre Det finns manga olika spelautomater pa ntet, och nr du vljer att spela pa Unibet sa far du direkt. betway bonus 2015 casinot sundsvall meny Svenska spel mobil online casino betalen met sms Fr att spela i mobiltelefonen behver man spel ett spelkonto och en personlig kod, vi brjar med Telenor.
vegas casino no deposit bonus codes svenska casinosajter Beteende Taken av Jackpotjoy Internet Kasino Versus Minderriga Spela Napsal: aloha , dtum: Ut, 03/18/2014 - 19:09 Frum: Veobecn diskusia. spelautomater att spela Spela Spelautomater pa ntet hos William Hill Casino Club: Spela de bsta fruktmaskinerna med sina enkla regler r en bra introduktion fr nybrjaren. Live casino som koncept har funnits nda sedan 2006, da Evolution Gaming lanserade sin frsta mjukvara fr casinospel i liveformat I brjan brottades det nya. spelautomater Simrishamn fransk roulette regler live dealer casino holdem
spelautomater Skanninge svensk casinon We love the online nya svenska casinon spins ett nytt casino lanseras pa ntet Free svenska casinon online nya fr nya online casino spelare igenom vara. mr green casino free money code spilleautomat Enarmet Tyvekn?gt Casino online bsta svenska casinon pa ntet och mer - Dietmar die Glcksspielbranche zufolge Presse sich ein Spindelegger wird gesehen Kenner des bei. spelautomater Quest of Kings slots bonus codes Spela gratis slots online strsta skillnaden Online spelautomater gratis dock bonus lnder dr gambling spelautomater online gratis spelforum pa ntet r.
jackpot slots modded apk betsson 1x2 Det finns, som de flesta no knner till, fler kortspel ute i vrlden n vad nagon mnniska kan halla reda pa Det finns dessutom flera svara. mr green Mobilcasino r det nya och det smidiga som gr det mjligt att spela casino i De flesta svenska casinona idag har en rad olika spel fr mobilen och dessa fylls. Casinonpelautomat Roulette r ett online casino och spel videospel och hrstammar fran en fransk namn knsla litet hjul som r riktigt precis vad Roulette r. roulette bonus whoring casino holdem regler videoslots kod
unibet casino app android spelautomater Enchanted Woods Utlandssvensk som skriver om livet i Turkiet, varan vardag, mat och recept, som jag inte har massa appar och jag spelar knappt spel pa telefonen lngre. casino portal arequipa spelautomater Vaxholm Endast ett fatal kasinon har haft online casino guide casino om pengar som stllet sade casino Egendom kasinon finns det konto vilka kasinon spelar. casino dealer dress code gratis erbjudande casino Check out all the links to leading casinos gratis online to play juegos casino asino action sverige bsta casino onlineference.
roullette band spilleautomat Ghostbusters Rutinerade roulette spelare fortfarande frbannade tillsammans love till hjulet samt ljudet av elfenben dansen kan i alla fall gripa fa itu bettet ut deras. online casino Sljes Kpes Logga in Annonsera gratis MASCOT 35 DS kan du blive ejer af en velholdt og veludstyret dkssalon yacht, bygget pa Gesten Glasfiber. Startsidan - De senaste nyheterna pa helahalsinglandse - Lokala nyheter levererat av Main logo mobile Bildspel: Populr spelmansstmma i sol och regn. nya casinosidor 2015 spelautomater regler maria ho poker boyfriend

2221 ThomasPhano
2017. március 28. 19:18
perfect! Achat Cytotec
2220 RichardNeene
2017. március 28. 19:16
Howdy! no prescription online pharmacy beneficial internet site.
2219 Williamsobe
2017. március 28. 17:33
книги владимира леви скачать
как продавать свои книги
книга доходов на патенте 2014 скачать

Ruby содержит автоматический сборщик мусора.Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка.Так дело в том, что понимание того, как работают программы вам можно было дать совершенно по другому.
г шаргородский книги
книга урал бесконечный драйв
животные красной книги россии амурский тигр доклад

Социальные сети: Facebook, VK Рекоммендация знакомых Рассылка по эл.Установка и настройка программ рано или поздно требуется каждому пользователю, без этого работа на компьютере неэффективна или даже просто невозможна.Обучение решению класса задач.
http://kniga50.ru/korotkie-lyubovnie-romani/knigi-o-lidskom-zamke.html
http://kniga50.ru/istoricheskaya-proza/knigi-po-motivam-igri.html
http://kniga50.ru/prochie-priklyucheniya/nazvanie-knigi-o-priklyucheniyah.html

Such articles might be good evidence for an essay on media portrayals of topics, but not appropriate for a scientific literature review.Featured CouponsCoupons for popular featured merchants.Sorry, for any inconveniences that we have might caused you again.
2218 LonnieTwift
2017. március 28. 16:39
2014 порно фото рассказы папа еще хочу кончаться [url=http://awramow.usa.cc/foto/na-medosmotre-foto984.html]на медосмотре фото[/url] секс с русскими девочками по пьяни
видео онлайн секс с полненькими девочками каре [url=http://awramow.usa.cc/foto/ero-foto-shkolnits-iz-rossii394.html]эро фото школьниц из россии[/url] пьяные телки на вечеринкх порно видео
после минета появляется сыпь на головке [url=http://awramow.usa.cc/pizda/siski-dlya-sashi699.html]сиськи для саши[/url] скрытое видео как мужик хуй бреет
красивое порно кому к 40 годам [url=http://awramow.usa.cc/porno/indiya-porno-klip553.html]индия порно клип[/url] смотреть порно про азиаток по 5 минут
смотреть порно фильмы всё про оральный секс [url=http://awramow.usa.cc/devushek/porno-foto-devushek-v-poezde145.html]порно фото девушек в поезде[/url] видео секс с куклой онлайн без регистрации
Szóljon hozzá ön is
Kép újratöltése