Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Párhoroszkóp

Tekintsd meg, hogy összeilletek-e a pároddal és van-e közös jövőtök a csillagok szerint! Párhoroszkóp szolgáltatásunk minden csillagjegy párra részletes információkkal szolgál. Minden csillagjegy szülötte eltérő temperamentummal, érzékenységgel, energiával rendelkezik, ami nagyban befolyásolja a szerelmi életet. Az életedet vajon meghatározza-e a szerelem? Hozzád való-e a párod? Hosszú vagy rövid távú kapcsolatra számíthatsz-e kedveseddel? Azt hogy a boldogság kinek mit jelent, nagyban meghatározza, hogy milyen csillagjegyben született.

Csillagjegyed Párod csillagjegye
Eredmény

Nyilas-Nyilas: Érdekes párosítás, ha odafigyelnek egymás szeszélyeire, akkor jól kiegészíthetik egymást az életben. A Nyilas szereti a függetlenséget, imád társaságba járni, szórakozni, egyáltalán nem otthonülő típus. Ha két Nyilas összejön, akkor valószínüleg nagyon mozgalmas életük lesz, kapcsolatuk elég nyitott, itt is igénylik maguknak a szabadságot. Ami a fő problémát okozhatja az a hűtlenség, a nagy szerelem elmúltával a Nyilas természetéből adódóan hajlamos a félrelépésre. Ha odafigyelnek egymásra, és nem hagyják kihunyni szerelmük tüzét, akkor kapcsolatuk hosszú távon is működhet.

A Nyilas és a szerelem

A Nyilas férfit, a szívtiprót, jobban megérthetjük, ha újra és közelebbről szemügyre vesszük uralkodó bolygóját, a Jupitert. Lévén a legnagyobb bolygó Naprendszerünkben, szinte már helyettesíti a Napot. A Nyila asztrológiai képe a kentaur, egy kettős lény, félig ember, félig állat. Emberi fele nyilával a Napot célozza meg. Négy patájára pedig ahhoz van szüksége, hogy sorsa végtelen mezőit, felfedezésre váró távoli zugait benyargalhassa velük. Szenvedélye a féktelen mozgás, a „mindent bele” érzés akadálytalanul hatalmába keríti.
Tüzes Nyilas Ádámunk nem ismer határokat és korlátokat, számára minden csak kiindulópont kérdése illetve a mindent elsöprő egyéni lendületé. Ha megbéklyózzák, nyomorúságosan belerokkan.
Ezért gyakran még a szerelem is a rabság kockázatát rejti magában a számára, még akkor is, ha a földi gyönyörök felé hajtja egészen soha le nem vetkőzött animális énje. Így hát a Nyilas behatóan és tartózkodóan viseltetik önnön szenvedélyessége iránt, ami azonban nem tartja vissza attól, hogy fejest ugorjon férfi és nő szenvedélyes, érzékien izgató párviadalába. Főleg akkor, ha még hőstetteket is kell közben végrehajtania, amikre aztán élete végén mély elégtétellel gondolhat vissza.
Biztos, hogy egy nő iránti nagy és mély szerelme őszinte, és már a kapcsolat kezdeti, alig érlelődő szakaszában is állja a terhelést. De éppen érzelmeinek e mások szemében oly csodásan hősies nagysága kínál számára védőpajzsot ahhoz, hogy ha a lángoló szerelem kihűl, elegánsan, kifogástalan módon és megalázó engedmények nélkül kiléphessen a kapcsolatból.
Nyilas hősünk született színész és drámaíró, akinek ráadásul óriási szerepkészlete an. Amennyire nehéz megragadni személyiségének lényegét, éppoly megragadhatatlan ő maga is szerelmi kapcsolataiban. Mindig és mindenhol a legjobb színben akar feltűnni és ezt lángoló szavakkal támasztja alá. Csakhogy ezek gyakran puszta ígérgetésnek hangzanak. Már árkon-bokron túljár, így felelősségre sem vonható. Amit magatartásában mások hűtlenségnek és megbízhatatlanságnak tartanak, az az ő felfogásában egyszerűen személyes szükséglet arra, hogy kitörjön egy túlságosan moralizáló és elkötelező kapcsolat béklyójából.
Nem tud másmilyen lenni, szüksége van a spontán döntések szabadságának érzésére, még akkor is, ha pillanatnyilag ezt a szabadságot semmi sem veszélyezteti. Nagyon jellemző rá az előremenekülés, akárcsak a vadlovakra, amelyek semmiképpen sem hagyják magukat megfogni, megszelídíteni.
Csakhogy mindenki erre a féktelen vadra áhítozik és barátja akar lenni, még akár rövid időre is. Így hát lendületes, tüzes Nyilas Ádámunkat szívesen látják a nők szenvedélyes, rövid közjátékokra.
Szívesen találna nyugalomra és biztonságra egy szeretett nő oldalán, de annak bizalmatlansága és korábbi Casanova-élete miatti vádaskodása szüntelenül üldözi. Amilyen féktelen volt akkoriban személyes szabadságigénye, olyan féktelen lesz most vágyakozása egy kapcsolatra.
Nem könnyű vele, igazán szélsőséges természetű ember. Még akkor is, és talán éppen azért, mert mindent felperzselő szenvedélyének és akaraterejének nyilával az örök emberi lényegre céloz.
A nyilas nő is szenvedélyes és tüzes, aki kéjjel szolgálja testét és érzéseit, hogy az őt megillető evilági üdvözülést megtalálja intenzív és kalandos életében. Éppúgy, mint férfi megfelelője, fontosnak érzi a személye szabadságot és az érzéki-érzelmi kötetlenséget, amit semmiképp sem akar elveszíteni. Így tevékeny és fogékony Nyilas Évának is egyik szerelmi kalandból a másikba evez, hogy megfejtse a férfilényeg titkát.
Gyakran ellentmondásba keveredik benne ez a tüzes és céltudatos kalandorszellem az ugyancsak személyiségében rejtőző érzelmi biztonságigénnyel, azzal a vággyal, hogy valaki oltalmába vegye. Hogyan oldható fel életének ez a nagy ellentmondása?
Természetesen a számára legkézenfekvőbb megoldást választja: egyszerűen nincs olyan, amit ki ne próbálna. Majd aztán meglátja mi lesz.
Igen, ez ennek a csodálatraméltóan lendületes nőtípusnak az egyik, a magabiztos oldal. De ha benne inkább a nőies oldal az erős, akkor szinte szégyenlősen vonakodik bevetni magát a nemek harcába. Akkor inkább eszményi és filozofikus megfontolások alapján alakítja ki alapállását. Igaz, féktelen temperamentuma miatt csak nehezen tud uralkodni magán.
Ami egy férfi Nyilasnak nem esik nehezére, nevezetesen, hogy e férfiasan tüzes jegyben kiélje természet adta nemiségét, az egy bátortalanabb és gátlásosabb Nyilas Évának örök drámát tartogat. Ott áll a kiteljesedéséhez szüntelenül fontosnak érzett, férfias irányultságú nyilvánosság előtt, és habozik, ki merje lőni bőkezű érzékiségének nyilát. Fél, hogy félreértik szenvedélyességét.
A zabolátlan és életvidám Nyilas nőnek éppen akkora és kimondhatatlan szenvedés az otthon szűkössége és behatároltsága, mint férfi megfelelőjének, úgyhogy hozzá hasonlóan ő is igyekszik belőle a lehető leggyorsabban menekülni. de felelősségteljes természet adta nőiessége emlékezteti a legfontosabb földi feladatára, nevezetesen, hogy gyereket szüljön.
„Jaj, Istenem, még ez is, hát tényleg semmi lehetőségem nem marad az önmegvalósításra!” És az inkább gyengéd és határozatlan Nyilas Éva máris két szék közé huppan. De ha elegendő bátorság szorult belé, hogy ez ellen küzdjön, akkor hosszú kínos, megpróbáltatásokkal teli időszak után képes lesz személyiségének minden fontos vonását érvényesíteni a legkülönfélébb kapcsolataiban is.
Nyilas Évánk is részesült a boldogító jupiteri adományokból, csak ezekből nem szabad mértéktelenül hasznot húznia, és az is hiba volna, ha egész életét a körülmények szerencsés vagy szerencsétlen voltának rendelné alá.
Így hát Nyilas Évánk gyakran fogja úgy érezni, hogy pengeélen táncol. Az egyik oldalon az a veszély leselkedik rá, hogy elnyeli a feneketlen, mégis felszínes érzékiség. A másik oldalon pedig a családi kötöttségek rémisztgetik. E kettő között kell valahogy a helyes utat, a számára is járható ösvényt megtalálnia.