Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Párhoroszkóp

Tekintsd meg, hogy összeilletek-e a pároddal és van-e közös jövőtök a csillagok szerint! Párhoroszkóp szolgáltatásunk minden csillagjegy párra részletes információkkal szolgál. Minden csillagjegy szülötte eltérő temperamentummal, érzékenységgel, energiával rendelkezik, ami nagyban befolyásolja a szerelmi életet. Az életedet vajon meghatározza-e a szerelem? Hozzád való-e a párod? Hosszú vagy rövid távú kapcsolatra számíthatsz-e kedveseddel? Azt hogy a boldogság kinek mit jelent, nagyban meghatározza, hogy milyen csillagjegyben született.

Csillagjegyed Párod csillagjegye
Eredmény
Szűz-Oroszlán: Reménytelennek tűnő párosítás. Az uralkodó jeggyel szemben itt a szürke eminenciás áll; a nagyvonalúsággal szemben az aprólékos, rendszerező vágy; a nagy önbizalommal szemben a kritika; az érzéssel szemben a hideg értékelés; a nagyvonalú életvitellel szemben a precíz, higiénikus, kicsinyes szemlélet.

Az Oroszlán és a szerelem

Általánosságban szólva: a legjobb az Oroszlán szemében: éppen elég jó. Mert a Napnak alkotó és életfenntartó, lényegi erői, amelynek az ő egész nagyszerű személyiségében szerteáradnak, arra késztetik, hogy ne fogadjon el sorsától, környezetétől és embertársaitól kevesebbet, mint ami vele egyenértékű.
Így aztán Oroszlán kozmológiai elvárásai különösen erősek. Csak olyan embereket enged közelebbi életterébe, akiket értékesnek, átfogóan műveltnek és fejlettnek tart.
Állatövi jegye felől nézve királyi uralkodó típus ő, akinek jóindulatú cselekvési elve legtöbbször az ismert jelmondat: élni és élni hagyni.
Élni, természetesen nem minden pompa nélkül, fényűzés neki jár, és minden tekintetben élvezni akarja. Az Oroszlán életfelfogása az egyszerű, de sokatmondó kijelentésben tetőzik: „Az állam én vagyok”, XVI. Lajosnak, a Napkirálynak a mondása ez.
Nos ebben fekteti le Oroszlán Ádámunk, aki a Nap nemzetségéből származik, egészen félreérthetetlenül életelvét egy párkapcsolatot illetően. Leegyszerűsítve: a főnök én vagyok. Vagyis: végső soron mindennek körülöttem kell forognia, azaz „nem lehetnek mellettem idegen isteneid”.
Igen, alapjába véve ez olyan érthető és egyszerű, ugyanakkor azonban az egyik fő oka a vitáknak és a veszekedéseknek egy intenzív szerelem során. Természetesen Oroszlán hősünk mintapéldánya a gentlemannek. aki úgy bánik a hölgyekkel, ahogy az elvárható.
Ehhez járul még egy napsugaras, emberbarát lélek ellenállhatatlan bája. A másik oldalon az Oroszlán ragadozó, és zsákmányra vadászó magatartását emberi kapcsolataiban az Oroszlán jegyében született ember kulcsmondata jellemzi: a hatalom szeretete vagy a szeretet hatalma.
A tipikus Oroszlán Ádám az, aki a hatalmat szereti, így kiválasztott Évájának be kell vonulnia z ő háremébe, függetlenül attól, hogy milyen szereti urát-parancsolóját. Ezek az Oroszlán emberek hatalomra való törekvésük során ritkán találnak velük egyenértékű szerelmi partnert, úgyhogy a szíve királynőjének a helye, trónja mellett, gyakran egész életen át üres marad.
Búval bélelten, lesújtva feltételezett sikertelenségük miatt, ezek a földi dolgokba keveredett Oroszlánoknak idővel egyre rosszabb a kedvük, és szívük melegével egyre fukarabbul bánnak.
Az Oroszlánok más hímnemű képviselői, akik felfedezték magukban és partnernőjükben a szerelem hatalmát, és akik pozitív értelemben élnek ezzel a kozmikus tehetséggel, már itt, a Földön megtalálják szerencséjüket. Szerelmüket nem terhelik túlzott elvárásokkal; az együttérzés és a megértő nagyvonalúságuk jóvoltából eszményi partnerek egy jól sikerült, teljességgel beteljesült szerelmi viszonyban.
Természetesen ezért könnyen lesznek foglyai egy energikus, egyoldalú partnerkapcsolatnak, amelybe ők, és csakis ők beleömlesztik minden életenergiájukat, hogy minden tekintetben teljesen megfeleljenek a szeretett partner kívánságainak.
És eközben egyáltalán nem veszik észre, hogy gyalázatos módon kihasználják őket. Ez nem azt jelenti, hogy a nemek csataterén együgyűség és ostobaság sújtaná az Oroszlán férfiakat. De gyakran megfigyelhető, hogy kihasználják az Oroszlánt, a gentlemant.
Már csak ilyenek a mi szeretett Nap-állataink. Megrázzák a sörényüket, úgy gondolják végeztek minden bolhával és féreggel, aztán élvetegen újra átadják magukat a Nap melengető sugarainak, hogy szunyókáljanak egyet a déli verőfényben.
Az Oroszlán nő szereti a megkülönböztetett bánásmódot és tud élni az anyagi luxus eszközeivel. Miként hímnemű megfelelője, ő is kedveli a forró szerelmi affér nagy gesztusait és vádromantikus felfokozott drámaiságát.
Kicsi és jelentéktelen embereket észre sem vesz; nem az ő hercege legyen nagy, pompás, életerővel teli emberpéldány, amellett legyen tisztességesen feltöltött bankszámlája. Méltóságán alulinak tartja, hogy közönséges foglalkozása legyen és szűkös ellátásban részesüljön.
A hatalmat szerető Oroszlán Éva férfi partnereit is egymás után derekasan elfogyasztja és saját világi karrierjébe még a szívéhez legközelebb állóknak sem enged beleszólást. Egy egészen különleges emberpéldánynak kell jönnie, aki vadul elcsábítható, elejthető zsákmánynak látszik.
Ennek a férfinak sem lesz könnyű dolga vele. Karmolás nélkül vele senki sem ússza meg. Harapásokkal és hevülésekkel tarkított – ahogyan ez a valamivel nagyvonalúbb vadmacskáknál dívik – bámulatosan izgató és érdekes szerelmi játék ez. Mert a hölgy miden körülmények között tudni akarja, hogy a férfi szívének valóban az abszolút, egyetlen szerelme-e. És erre bizonyítékot akar szerezni.
Ha a férfi nem felel meg igényeinek, szemrebbenés nélkül ejti őt. Van persze ennek a női vadmacskának szelídebb fajtája is.
Ez utóbbi felfedezi magában a melegszívű, nőies Oroszlán természetet, amely több gonddal és óvatosabban bánik a rábízott emberekkel. De őt is éppoly bensőségesen és forrún kell körüludvarolni, mint vad, egzotikus változatát.
A minden „próbát” kiálló partnert azután megajándékozza egy büszke, életigenlő párkapcsolat teherbíró biztonságával. Szükséghelyzetben a nő harcolni fog a férfiért, s ha az életbeli önmegvalósítás nagy, közös célját kitűzték maguk elé, Oroszlán hölgyünk a férfi oldalán fog állni mindenkor.
Testtel-lélekkel, nagylelkűen és igaz szeretettel gondozza, kényezteti majd a kicsinyeket, különleges figyelemmel előkészítve őket az életre. Tehát a hölgy igazán hű és áldozatra kész lélek. Méltó arra, hogy királyságot kapjon, ahol kedvére tehet-vehet. Legtöbb elgondolása és tere fején találja a szöget.
Végtére is ez az állatöv-jegy a Nap titokzatos, egyetemes alkotóerőiben bővelkedik, s ezek segítségével elegáns, zseniálisan egyszerű és minden szempontot kielégítő választ talál a nagy és kis problémákra. A szívnek e tiszteletére és szeretetre méltó királynője pedig női kulccsal rendelkezik ezekhez az erőkhöz.
Ez teszi őt oly végtelenül kívánatossá, különösen ifjú éveiben, mert így vetélytársnőivel szemben behozhatatlan előnyre tesz szert: az ifjú Oroszlán nőnek sokkal könnyebb bevenni a megkívánt férfi szívét.
Ha megkapta a jelzést, a hölgy lélekben mintegy hátradől és élvetegen várja az udvarlást. A szerelemes számára, mint említettük ezek e legveszélyesebb pillanatok. a férfinak tudatában kell lennie szerepének, annak, hogy dominánsnak, férfiasnak kell lennie: nem követhet el botlást, nem mondhat lapos közhelyeket. Hogy egy öntudatos és büszke Oroszlán hölgy nem áll szóba az ő színvonala alatt álló férfival, ezt mondanunk sem kell. Akkor sem, ha netán a helyi jótékonysági szervezet elnöknője.
Ha végül ő lesz a boldog kiválasztott, és az Oroszlán hölgy színe elé járulhat, meglepő lesz majd az az érzéki-emocionális lávaömlés, amelyben a férfiak rendszerint megégetik az ujjukat. Bolond egy nő, akkor is, ha néhanap leráspolyozza a körmeit.

A Szűz és a szerelem

A Szűz típus érzéki élete gyengén fejlett. Életében aránylag nagyon kis szerepet tölt be az erotikum. Statisztikailag is bebizonyosodott, hogy a legtöbb vénlány és agglegény közülük kerül ki. Szexuális merészsége úgyszólván nulla, inkább barátságra hajlik, mint szerelemre. A szerelem inkább esztétikai érzés, mint lángolás nála. Szerelmi viszonya inkább egy kellemes társalgás határai között mozog. Az érzéki vágy nála többnyire háttérben marad.
Jól tud alkalmazkodni partneréhez, szívesen veszi a ragaszkodást, a szeretetet, a lelki melegséget, de valódi szenvedély nagyon nehezen lobban fel benne.
Házassága is értelmi alapokon nyugszik. Nem a szerelem, hanem a megfontolás viszi az anyakönyvvezető elé. Ha partnere nem a lángoló tüzet keresi benne, akkor alkalmas a házasságra.
Mindennek ellenére szerelmi és házassági ügyei zavarosak. Maga sincs tisztában soha saját érzelmeivel. Labilitása miatt határozatlan, bizonytalan. Ugyanakkor válogatós is. Házas életét pedig az a veszély fenyegeti, hogy hajlama van a titkos viszonyokhoz, ami egyrészt az elfojtott fantáziának köszönhető, másrészt pedig, hogy egyszerre több felé szeret elfoglalva lenni, és ezt néha szerelmi téren is érvényesíti.
A Szűz mindenben magas követelményeket támaszt. Partnere legyen kellemes látvány, magatartása pedig feleljen meg a Szűz illendőségről és kívánatosságról kialakított elképzeléseinek. Kétségtelenül megesik, hogy úgy érezzük, igazságtalanul kritizál minket, de ne felejtsük el, önmagával szemben is ugyanolyan kritikus. Ez a jegy tökéletesség utáni vágyából fakad. Végtelenül szőrszálhasogató, minden apró részletet szigorú kontrollnak vet alá. Ha úgy tűnik elmélyedt magában, alighanem éppen azon morfondírozik, hogy intézhetett volna valamit hatékonyabban. Hogy megerősítsük párunk kissé sérülékeny egóját, érdemes legyőzni a zsémbeskedő belső hangját némi elismeréssel, főleg a szexuális teljesítmény terén.
Mivel a beszédes Merkúr uralja, a Szűz kiemelkedő kommunikáció terén, mégis érthetetlenül csendesnek mutatkozik, ha önnön érzéseiről kell megnyilvánulnia. Az is kiderül, hogy amit a kezdetekben megtudunk párunkról, az sohasem mélyül tovább. A látszólag nyílt felszín alatt a Szűz igen félénk, és nehézségei támadnak az érzelmi intimitással.
A Szűz partner minden apró cselekedetéért és tettéért, amelyet naponta megcselekszik értünk, megbecsülést vár. A legtöbb Szűz munkamániás, keményen hajtja magát, ennek következtében feszült. A legjobb, amit biztosíthatunk számára, hogy megteremtjük a lehetőséget a pihenésre és a lazításra.