Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Asztrológia

A horoszkóp jegyek általános jellemzői


Az állatövi jegyeket háromféle módon csoportosíthatjuk: elemük, pólusuk és minőségük szerint. Elemük szerint lehetnek tűz, föld, levegő és víz jegyek. Pólus szerint megkülönböztetünk pozitív és negatív jegyeket. Minőségük szerint lehetnek kardinálisak, szilárdak és változók. Nézzük meg, mit jelent mindez.
 
 
ELEM SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS: A három tűz-jegy ugyanazt az energiát képviseli eltérő formában, és ugyanez igaz a föld-, levegő- és víz-jegyekre is.
A tűz-jegyek (Kos, Oroszlán, Nyilas) hevességet és sugárzó energiát képviselnek. Folyton célokra törnek, erős akarattal, ambícióval és önbizalommal haladnak a siker felé. Az eredmény és a dicsőség a legfontosabb számukra. Témájuk a hatalom és uralkodás. Temperamentumuk: kolerikus vagy ideges-kolerikus.
A föld-jegyek (Bika, Szűz, Bak) a tárgyi valóságra történő ráhangolódást hordozzák magukban. Jellemző rájuk az anyagi világ gyakorlatias kihasználásának képessége. Az anyagi és a fizikai dolgokhoz kötődnek igazán. Témájuk a meggyökerezés, a terhek viselése. Temperamentumuk: melankolikus.
A levegő-jegyek (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) az intellektuális típusú érzékelést fejezik ki, a felfokozott igényt a kommunikációra, ismeretszerzésre és az emberi kapcsolatokra. Folyton mindenhez és mindenkihez kapcsolódni akarnak. Témájuk a megismerés és az elvonatkoztatás. Temperamentumuk: szangvinikus.
A víz-jegyek (Rák, Skorpió, Halak) mindig az érzelmeket képviselik. Vérükben van az együttérzés, és leginkább a lelki kötődés miatt van szükségük az emberi kapcsolatokra. Témájuk a befogadás és az odaadás. Temperamentumuk: melankolikus vagy flegmatikus.

PÓLUS SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS: A tűz és a levegő jegyek POZITÍV, úgynevezett yang típusú, azaz kiáradó, aktív energiát képviselnek, a föld és a víz jegyek inkább NEGATÍV, yin típusú, passzív, befogadó energiát.

MINŐSÉG SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS: Minden elemben van egy kardinális, egy szilárd (fix) és egy változó (labilis) jegy. A kardinális jegyek (Kos, Bak, Mérleg, Rák) energiája a külvilág felé irányul - megszereznek, megteremtenek valamit. A szilárd jegyek (Oroszlán, Bika, Vízöntő, Skorpió) energiája befelé irányul, saját lelkiviláguk felé, ezért kevésbé törnek ki a külvilág iránya - ők megőriznek dolgokat. A változó jegyek (Nyilas, Szűz, Ikrek, Halak) rugalmasan a körülményekhez alkalmazkodnak: szerzésre és megőrzésre is képesek, de általában inkább felhasználnak, átalakítanak és továbbadnak.
Kardinális tűz: KOS - A távoli pontok meghódításából és a célok eléréséből szerzett energia. Az önérdekből fakadó akarat. Motiváció az öncélú szerzésre és versengésre.
Szilárd tűz: OROSZLÁN - A tüzes energia megőrzése és nagylelkű kisugárzása. A tekintély, sugárzó életerő, elégedettség és büszkeség képviselete.
Változó tűz: NYILAS - A megszerzett energia és az emelkedett értékek lelkes szintetizálása, és szüntelen vágy új eszmék, célok, ideák felé.

Kardinális föld: BAK - A biztos pozíció megteremtése az anyagi világban minél nagyobb teljesítmény elérése útján, gyakorlatias célok, társadalmi hasznosság.
Szilárd föld: BIKA - Az anyagiak megőrzése, birtoklás és beosztás, az anyagi világ élvezete, kevés igény az újra, makacs ragaszkodás. Haszon saját maga és családja számára.
Változó föld: SZŰZ - Az anyagi jellegű energia pontos és rendszeres alkalmazása, átalakítása és szolgálatkész felajánlása a világ számára a rend érdekében.

Kardinális levegő: MÉRLEG - Törekvés a kapcsolatok megteremtésére, párkapcsolatban élés, megfelelés, alkalmazkodás, örökös visszaigazolás (tükör) keresése a külvilágban.
Szilárd levegő: VÍZÖNTŐ - Az intellektuális szintű kapcsolatok halmozása, társadalmi szerepvállalás, az egyéni út és a közösségi szerep összeegyeztetése.
Változó levegő: IKREK - Ismeretek és intellektuális kapcsolatok közvetítése és átalakítása, a szellemi tudás alkalmazása a mindennapokra.

Kardinális víz: RÁK - Meghitt érzelmi kapcsolatok szerzése a lelki biztonságérzet és a jó kedély érdekében. Kötelékek megteremtése gondoskodással.
Szilárd víz: SKORPIÓ - Az érzelmi kapcsolatok megtartása, akár fanatikusan, szélsőséges erővel. Búvárkodás a lélek mélységeiben.
Változó víz: HALAK - Az érzelmi kapcsolatok átminősítése, világi ragaszkodás helyett egységérzet, önfeláldozás, felebaráti szeretet és együttérzés.