Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Asztrológia

Az asztrológia felhasználási területei


Az asztrológia, aszerint, hogy van-e megragadható pillanat, amely konstellációjához viszonyítani lehet vagy sem, két csoportra osztható: személyi horoszkópok és raxid (jelentése: gyökér) horoszkópok, vagy munkán horoszkópok.
A személyi horoszkópok az alkalmazhatóság szempontjából tovább bonthatók. A horoszkóp elemzés vagy horoszkóp értelmezés az önismeret kitűnő eszköze. Ebben az esetben a hozzáértő, saját maga értelmezi saját vagy más horoszkópját. Ez a fajta horoszkóp a személyiség keresztmetszetét mutatja meg az összes fontos személyi kapcsolódással együtt azokkal a változásokkal, amelyek az adott személyiségben végbe mehetnek. Képességeket, azok változását, a sors által akadályozott vagy segített tendenciákat mutat meg. Rámutat erényekre és hibákra.
 
 
A metagnózis (visszaemlékezés) a személyi horoszkóp kiterjesztett változata, ekkor azonban a múltbéli események eredőit és azok következményeit visszamenőleg vizsgáljuk, s optimális esetben azt, hogy a jelenben milyen korrekciókra van szükség.
A prognózis – előrejelzés meghatározott asztrológiai módszerekkel, amelyekkel várható tendenciákat, s azok elképzelhető következményeit vizsgáljuk, a lehetséges megoldási lehetőségekkel együtt (amennyiben nem kikerülhetetlen az adott esemény).
Az orvosi asztrológia külön terület a személyi horoszkópon belül, amennyiben komolyabb betegséggel állunk szemben. Pontosan kimutatható a szervezet működése és az abban észlelhető anomáliák. Vizsgálni lehet a megelőzés módját, a segítés esélyeit, a gyógyító személyek hatékonyságát, asztrológiai típusát, stb.

A szinasztria (szün asztron, jelentése: csillag alatt ) két vagy több horoszkóp összehasonlítása abból a célból, hogy föltárják a személyek közt meglévő és alakítható harmóniát illetve diszharmóniát. Általában párkapcsolati elemzést értenek rajta, holott ez bármilyen kapcsolatra készíthető.

Nem személyi horoszkóp kategóriába sorolhatóak azok a radix horoszkópok, amelyeket egy konkrétan meghatározható olyan időpillanatra számítunk, amely valaminek a kezdetét jelenti. Ez lehet egy vállalkozás alapítása, egy házépítés megindítása. Az ilyen horoszkópok vagy képletek átmenetet képviselnek a kétféle horoszkóp között, mert ugyan gyökerük van, így radixként értelmezhetők, de nem személyi horoszkópok.
A mundán horoszkópok alatt értjük például a politikai asztrológiát, amely meghatározott földrajzi területre vagy államalakulatra értelmezett horoszkópok, külön elemzési szabályokkal. Különbséget kell tenni aszerint, hogy van-e mihez hasonlítani az ilyen horoszkópokat vagy nincs. Akkor van mihez hasonlítani, ha például ismert az állam alapításának időpontja, és van ennek következtében radixunk. Ilyenkor mindig viszonyítani kell a radixhoz, ami megfelel a születési horoszkópnak. amennyiben nincs ilyen ismert időpont, úgy a meghatározott időpontra és földrajzi helyre készített horoszkóp lesz az irányadó.

Egy másik mundán horoszkóp fajta az óra-asztrológia – ismert agy előre feltételezett időpontra számított horoszkópok. Ezen belül megkülönböztetünk kérdőképleteket (megragadható időpillanatra készített képlet, az esemény kimenetelére és a benne résztvevő személy vagy személyekre gyakorolt hatása), keresőképleteket (eltűnt személyek, állatok vagy tárgyakra alkalmazandó, külön szabályokkal), időpont kereső vagy elekciós képlet (a jövőben bekövetkező esemény idejének meghatározásához lehet igénybe venni, amennyiben rajtunk múlik az időpont kitűzése).