Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Csillagjegyek


Kos
Bak

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

Csillagjegyek
Bak


BAK (CAPRICORNUS) 

December 22-től január 20-ig
Az állatöv tizedik jegye.
Alapeleme: Föld
Minősége: kardinális
Nőies, negatív, ősminősége hideg és száraz, a nedves hozzáadásával
Uralkodó bolygója: Szaturnusz
Színe: fekete
Ásványai: szén, ónix, s minden fekete és hamuszínű kő
Féme: ólom
Növényei: mák, nadragulya
Állatai: zerge, kecske, szamár
Száma: 10
Országai: Asszíria, Kis-Ázsia, Svájc, Törökország; egyes források szerint ide tartozik még Mexikó, Albánia, Bulgária, Afganisztán, Anglia
Akiknek a Napjuk a Bak jegyében állt: Cromwell, Pasteur, Nostradamus, Newton, Kipling, Petőfi, Joan Baez, Elvis Presley, Rod Stewart, Vikidál Gyula, Nagy Feró, Korda György.

A Bak jegyet uraló hónap december 22-én kezdődik, és a Bak csillagképről nyerte el nevét, melyben az i. e. két évezredben állt a Nap. A magyar elnevezés nem pontos, inkább a latin. A Capricornus ugyanis „kecskeszarvat viselőt” jelent, és a csillagképet egy elöl kecske, hátul hal keveréklény testesítette meg. A jele is a kecske-hal ábrázolásból egyszerűsödött le. Csillagmitológiája szerint a Bak a halálállapotból visszatérő isten jelképe, aki azért jelenik meg kecske képében, mert az istennek gyakran át kell esnie egy sajátos törzsfejlődésen úgy, hogy valamely hidegvérű állat képében tölti halotti létét, négylábúként születik e világra, ember alakban végzi el feladatait, és madárként távozik a túlvilágra. A Bak mitologikus megjelenítése karácsonyt szent eseményeinek megfelelő történeteket idéz. Nem egy görög mítosz (Bak-mítosz) rokon Jézus születéstörténetével.
Az állatövi Bakot azonosították Pánnal, a kecskeistennel is. Pán azonban nem olyan rosszindulatú, mint a részben róla mintázott keresztény ördög. A róla szóló mítosz szerinte nem fordul testvére ellen, sőt, segít neki Kronosz és a titánok elleni harcában, és megmenti az isteneket Tüphón sárkánytól is. A kecskének mint állatszimbólumnak keresztény megítélése felemás. A kecske a régi időkben termékenységi jelkép volt (pl. mint Bakkhosz állata), ezért a keresztény meghatározás szerint a nemi vágy megtestesítője, és az elkárhozottaké. A középkorban a fekete kecskebak már a boszorkányszombatokon elnöklő Sátán képmása. Ugyanakkor a Bak havában született jézusnak is jelképe. Halteste magát Krisztust és a születésével kezdődő új korszakot, a Halakét jelképezi, kecske fele az ószövetségi bűnbak képét idézi fel. Jézus is, mint az, magára vette az emberek bűneit.
A Bak asztrológiai ura a Szaturnusz. A Bak a „zodiákus emberen” a térdtájékra esik, így lett annak védnöke, általánosságban pedig az ízületeké és a csontrendszeré. A kaszás csontvázat csak egy gondolati lépés választja el Szaturnusz képmásától – a sarlós, sánta, sápadt aggastyántól.
A Szaturnsuz ősrégi istenség, akinek ünnepe a Bak havának első napján ér véget. Egyenrangú isten volt Jupiterrel és Janusszal. Eredetileg munkásisten, szőlősgazda, aki megtrágyázza a földet. Úgy néztek rá, mint a valamikori aranykor Itáliai királyára, miután Jupiter elűzte az égből. Uralkodása bőséget hozott a földre. Megőrizte földműves vonásait (földies jegy), hiszen a reneszánsz idején is gyakran ábrázolták öreg parasztként, sarlóval és kaszával a kezében. Rossz hírét elsősorban görög megfelelőjének, Kronosz varjúistennek, illetve akivel Kronoszt mára görögök is összekeverték, Khronosznak, az Idő atyjának köszönheti. Úgy szerezte meg hatalmát a világ felett, hogy az anyjától kapott sarlóval férfiatlanította apját. Trónra lépésével a Tér hatalmát az Időé váltotta fel. Zeusz végül legyőzte, és a bukott királyt a föld és a tenger alá taszította, ahol félálomban szendereg az idők végezetéig.
A régi görögök tudták, hogy az idő mérhetőségét az égi mozgásoknak és a földtengely helyzetének köszönheti az ember. Kronoszt Athénben a nyári napfordulókor ünnepelték, aki e szemlélet jegyében a Naptól legtávolabb eső planétával azonosult. A külső sötétség, hideg fényű, lassan vánszorgó bolygóját (29 év és 167 nap alatt kerüli meg a Napot), a Szaturnuszt ezért komor, sánta, mankón bicegő, rejtőzködő öregemberként jelenítették meg. Sápadtan, soványan, fekete remetecsuhában, kezében sarlóval vagy kaszával, amely már nem csupán mezőgazdasági szerszám, hanem a könyörtelen idő, az arató halál pusztító eszköze. Szent madara a fekete halálmadár, a varjú volt. Az idő uraként a saját farkába harapó kígyó, a körkörös idő jelképével ábrázolták. Jele sarlós kereszt. Az újhold sarlója hatalmi jelvény az idő kezében, de a sarló a kereszt alsó szárához csatlakozik, ami Szaturnusz bukását jelzi Jupiterrel szemben. Asztrológiai jelképe szerint azt jelenti, hogy az anyag felette áll az érzelmeknek.
A hét napjai közül a szombatot őrizte már Mezopotámiában is (pl. a mai angol Saturday elnevezés is innen származik.) A szombat egykor a Közel-Keleten a kötelező heti pihenőnap volt, és a hívő zsidók körében ma is az. Ezért a Szaturnuszt a szidók csillagának tartották. Babilonban viszont azért tiltották a munkát szombaton, mert a Szaturnusz uralma alatt állva, szerencsétlenséget hoz. Az év legsötétebb hónapjait, a Bak és a Vízöntő havát rendelték uralma alá. Ezért nevezték a küszöb őrének, hiszen az éve legfontosabb kapujában állt.
Az azstrológiai és alkímiai gyakorlatban a Szaturnusz (ólom), a Nap (arany) és a Hold (ezüst ellentétpárja. A Szaturnusz a Bakban séa Vízöntőben uralkodik. Az előbbiben a Hold, az utóbbiban a Nap van száműzetésben. A Szaturnusz a Rák és az Oroszlán jegyekben jut hasonló sorsra, ahol a Hold és a Nap uralkodnak. A Mérlegben van a Szaturnusz ereje teljében, míg ez a jegy a Napra hoz romlást és a Kosban romlik le, ahol a Nap visszanyeri erejét.
A Nap-méréseinkben a Napot megszemélyesítő hőssel szemben mindig saturnikus ellenfél áll, rendszerint idős férfi, rokon, ördög, halál, fekete vitéz, ólomtestű szörny.

A Bak jellemzése

A Bak jegyében született ember jelképe a csökönyös kitartással és hihetetlen szívóssággal egyre magasabb és magasabb csúcsokra hágó, sötét nézésű, komor, magányos állat, a Bak. A hasonlatban benne van a típus egyénisége is. E jegynek a többi Föld-jegyhez viszonyítva az a tulajdonsága, hogy a nedves jelenléte révén simulékonyságot ad, és ezzel energiája az anyagiassága terén igen teljesítő képes. Az előzős fokozat eredményeit, éppen annak hiányosságai miatt, a Bak-szülött nem tartja elég megbízhatóaknak és biztosaknak. A főleg szellemi, értelmi célok, amelyek a Nyilast vezették, nem elégítik ki. A Bak már kézzelfoghatóbban és keményebben, szilárdabban akarja biztosítani a földi javakat, és az ezeken őrködő rendet. Az ilyen típusú ember az anyagi problémák legmélyéig tud eljutni, sőt az érzékelhető határon túl is, anélkül, hogy azokban a régiókban otthonos is lenne, de az ide tartozó felismeréseket inkább önös anyagi előmenetelének szolgálatában állítja.
A Bakkal szemben lévő Rák-jegy szülötte igyekszik kielégíteni biztonságigényét úgy, hogy biztonságra és boldogságra törekszik az élet alapdolgaiban, különösen otthoni környezetében, ahol védelmet és menedéket nyújt másoknak is. Ezzel szemben a Bak-szülött szélesebb területeken működik, és a biztonságot a külvilágban akarja elérni.
Ura, a negatív jellegű Szaturnusz is támogatja anyagi törekvéseiben. Az anyagvilág azonban már nemcsak az egyszerű és igénytelen birtoklást vagy az anyagi dolgokat értelmi, szellemi rendszerezését jelenti számára, mint a Bikának vagy a Szűznek, hanem egész erejét latba veti, hogy az anyagot uralma alá hajtsa. Minden célja erre irányul, s mert az anyag merev és hajlíthatatlan, nagy kihívást jelent számára, de ez csak ösztönzően hat rá. Egyetlen típusnak sem kell olyan súlyos küzdelmet folytatnia az anyagvilággal, mint a Baknak. A szemben lévő Rákban a kardinális tulajdonság a vízzel vegyül, itt viszont a földdel, ezért éppúgy, mint a Bikánál és a Szűznél a konkrét, hétköznapi, gyakorlati élet lép előtérbe. A negativitás bizonyos visszahúzódási hajlamban mutatkozik meg. Nem árad szét, nem pezseg, mint a pozitív jegyek, hanem koncentráltan, önös módon küzdi le az akadályokat.
Az asztrológusok a Bakot az építészhez hasonlítják. A Bak ember az örök tervező, vonalvezető, építő, a főcél elérésére törekvő. Mindig épít, házakat, államokat, rendszereket, elméleteket, rendeket. Mindig a fontosat és az alapvetőt tartja szem előtt. A kötelezettségvállalás a sajátja, és nem habozik akkor sem, amikor valamiért vállalnia kell a felelősséget.
Meggondolt és mérlegelő, körültekintő és előrelátó, mert mindig készen van arra, hogy bármerről újabb akadályok állhatnak elébe. Céljának elérésére szinte megszállottként veti magát tevékenységébe. Makacs és hajlíthatatlan határozottságában, de uralomvágya annyira eltölti, hogy a cél érdekében még önmagát is aláveti a maga akaratának. A sikertelenség nem bénítja meg, nem izgatja fel, zsörtölődés vagy harag nélkül, ugyanazzal a szívóssággal dolgozik tovább, és halad fokról fokra. Hatalmi törekvésében az erőszaktól sem riad vissza, túlzott becsvágyában olyan tettekre, olyan eszközök használatára is képes, amelyek emelkedésében megállítják vagy visszavetik. E típus emberének élete sok tekintetben hasonlít a nálunk is jól ismert társasjátékra, a „Ki nevet a végén”-re, ahol sokszor, sok kockával kell visszalépni, esetleg mindent előröl kezdeni. Az eszközök megválogatásának hiánya termeli ki rossz esetben e jegyből az úgynevezett biciklista típust, a jellegzetes törtetőt, aki felfelé görnyed, és lefelé tapos.
Diszharmonikus végletben zsugorivá, fösvénnyé lesz és a minden erővel megszerzett anyagi javakat öncélnak tekintve, a puszta birtoklásban találja meg kielégülését. Ha van is benne magasabb rendű ideális vágyódás, idealizmusát kordában tartja a hideg józan ész, mely szinte lehetetlenné tesz minden lelkesedést, lángolás, felbuzdulást.
Ő a munka, a kötelesség embere. Dogmatikus, kemény őrzője a betű szerinti törvénynek, de maga is követi azokat. A Bak óvatos, mindent előre megtervez, szívós türelemmel előkészít, míg csak tökéletesen meg nem ismerte a feladatot. Végtelenül kitartó, és hajlamos a megszokásra. Nem érdekli a szenzáció, az újdonság öröme, de ha megtalálta saját útját, azon kitart. Ha munkájáért nem kapja meg az őt megillető elismerést, akkor hallgatag, mogorva, gyanakvó és önző lesz.
Temperamentuma: mélabús, nagyon nehezen lehet kihozni a sodrából, de ha egyszer megharagszik, igen hosszú időre van szükség, hogy megnyugodjék. Haragtartó és bosszúvágyó. Rendkívül nehezen bocsát meg. Akarata határozott, kemény és szívós. Kritikája is rendkívül erős. Fontos számára a méltóság.
Okos diplomata és kitűnő szervező, de visszahúzódó, hallgatag, szótlan. Jellemző az is, hogy nehezen tudja, vagy nem is akarja kifejezni gondolatait. Egyébként beszédmodora nyílt, de sokszor sértő is. Nehéz a barátságába férkőzni, de ha valaki előtt megnyílik lelke, úgy igen befogadó és őszinte. Nem szívesen avatkozik más emberek dolgába, de éppoly kevéssé tűri el, hogy mások az ő dolgába ártsák magukat.
Szereti a nyugalmat és a függetlenséget. Önuralma példátlan, emlékezőtehetsége kitűnő, filozófiai képességei is feltűnően jók. Bizonyos kedélyállapot-hullámzás gyakran megmutatkozik nála. Lényében van valami színészkedés féle, azért hord magára kényszerített álarcot, mert nem akarja, hogy belelássanak.
A saját módja és elgondolása szerint vallásos. Vallási meggyőződésében is csökönyös, megátalkodott. Vakbuzgó és rajongó. Legnagyobb erényei közé tartozik a komoly tárgyilagosság, a megvesztegethetetlen becsületesség és az igazságérzet. Hibája viszont saját értékeinek túlbecsülése, a tökéletlenebb típusnál pedig a szellemi korlátoltság. Minél csekélyebb képességű, annál szűkkeblűbb, pedánsabb és bürokratább. Önzésével, kellemetlenkedésével tönkre tudja tenni egész környezetét. Hideg, szívtelen, elégedetlen, kegyetlen tud lenni. Kimondottan ravasszá és embergyűlölővé tud válni.

A Bak mítosz

A Bak a kötelesség mítosza. Kopár sziklák, hegyek szolgálnak az állat életteréül. Kopárnak mondható az atmoszféra is, amelyben a Bak mitikus őselve honos.
Már a régi görögök is a kikerülhetetlen sors szimbólumának tartották. A meredek hegygerincek és az alattomos omladékok, amelyeken a bak biztosan és gyorsan ugrál, elrettentik az élőlényeket; csak a legszívósabb és legigénytelenebb állatok merészkednek e magasságokba.
És mégis, mágikus erővel vonzzák az embert a hegycsúcsok. A hegymászó akár a legmegerőltetőbb túrát is vállalja, hogy részesüljön a csúcs elérésének élményében. Igen, a feljutás maga, bármilyen magányos és bármennyire öncélú, mitikus ősélmény. Hasonlatos magához az élethez, az életbeli törekvésekhez és veszélyekhez. A csúcsot ostromló ember kemény és rideg anyagon teszi próbára erejét.
Mély szimbolika rejlik abban, hogy a Bakoknak, akárcsak rokonaiknak, a zergéknek és a kecskéknek, szögletes a pupillájuk; a négyzet és a derékszög az asztrológiában a tilalmas zártság, a zordonság, az életellenesség szimbólumai. Ám ezek az állatok, ha közelről vesszük őket szemügyre, végtelenül kedves és szimpatikus teremtések. A kifejlett Bak imponáló látvány hatalmas hajlott szarvaival és acélkemény patáival, amelyek bámulatos ügyességgel alkalmazkodnak a sziklás talajhoz. A kecskefélék – köztük a Baké is – mitológiai ura Pán a pásztoristen.
Pán Amaltheiának, a kecskenimfának a fia. Anyjával együtt ő nevelte fel Jupitert, amikor azt biztonságosan el kellett rejteni szörnyeteg apja elől. Hálából Jupiter, amikor főisteni uralomra jutott, a csillagos égboltra helyezte a kecskét dajkájának emlékezetére.
Világos késő nyári éjeken a déli égbolton felismerhetjük ezt a csillagképet, amely nem más, mint a Bak. Felkelése nem látványos, szerény, mint az elve maga is. A Nap akkor lép a Bak jegyébe, ha elérte legmélyebb állását. De éppen ez a téli napforduló jelenti kezdetét a pálya újbóli emelkedésének. A Napnak ez az emelkedése a hegymászó, becsvágyó vállalkozásához hasonló. Most még a Nap előtt áll az egész fáradságos felemelkedés. Eleinte alig vesszük észre, hogy újra hosszabbak a napok. Csak tavasszal ível fel a nappálya, ha a Kos jegyébe lép a Nap.
Hasonlóan a Koshoz, a Bak jegye is kardinális, lendületadó. De nem temperamentummal teli (tűz), és nem is felszárnyaló (levegő), még csak nem is érzelemteli, mint a víz jegyek: a Bak föld jegy.
Hasonlóan a Bika nyugodt erejéhez és a Szűz józan célszerűségéhez, a Bak eleve megegyezik az anyag követelményeivel.
A tőle származó kezdemény nem lelkesedéssel vagy emócióval teli, hanem zord és tárgyszerű, mint a hegyi szikla, amely szigorúan megszabja a hegymászó minden lépését. A legapróbb figyelmetlenség vagy a koncentráció röpke lazulása halálos zuhanással végződhet. A Bak eleve becsvágyó akár a 8000 méter fölé magasodó hegycsúcsok ostromlója. Nem stréberségre kell gondolnunk itt, hanem azokra a kemény követelményekre, amelyeket az állít maga elé, aki kielégítő módon akar véghezvinni valamit. A Föld a nyugalomban lévő, szervetlen anyag szimbóluma. A Bak-elv ezzel az anyaggal éppen ott küzd meg, ahol az a leginkább ellenszegülő és visszautasító. Ehhez tartozik annak tudása is, hogy a kemény kőzettel vívott harc csak alárendelés és önuralom révén vezet célhoz.
A hegymászás nem gyorslábúaknak való diszciplína: nyugalom, megfontolás és koncentrált erő kell ahhoz, hogy lépésről lépésre közelebb jussunk a csúcshoz, főként pedig kitartás. Türelemnek kell ügyességgel párosulnia, hogy az úttalan utak mentén fekvő területekre léphessünk.
A Bak a kitartás szimbóluma. Nem a tollait elhullató, gyorsan kifulladó erőkifejtés garantálja a bak sikerét, hanem a folyamatos erőfeszítés. A kötelességérzet a kontinuitás belső tudata. Felelősséget érzünk a múltért és vállaljuk saját tudatunk szükséges korlátozását. Ez a tudat a nagykorú ember ismertetője. A kötelességérzet és a felelősségtudat: elengedhetetlen feltételei az emberek boldog együttélésének.
A Bak elvét lényegében ez a belső felelősségérzet határozza meg. Ez a jegy teremti meg a múlt, jelen és jövő közötti összefüggést a felelősség alapján. Ez az emlékezet és a gondoskodás jegye is.
A Bak-elv alapján létrejövő szociális elkötelezettség nem szimpátiákra és hajlamokra épül, hanem önfegyelemre egy magasabb ügy szolgálatában. Ha a személyes kapcsolatok terén uralkodóvá válik ez az elv, akkor negatív alakban is megnyilvánulhat, mint érzelmi hidegség, szárazság, unalom. Ha azonban e téren teljesen hiányzik ez az elv, akkor talán igen szórakoztató, izgató, lelkileg mozgalmas az illető ember magatartása, de tartós és erős kapcsolatra aligha lesz képes. A kötelességmulasztás és a lelkiismeretlenség azonban a felnövő új generációra hat a legvégzetesebben, a hivatali munkában és az állami életben.
Franz Werfel, az író, „A kispolgár halála” című novellájában mintegy napjaink Bak-mítoszát alkotta meg. Egy köztisztviselőről szól ez a novella, aki a Bak jegyében született. Az író nem közvetlenül közli ez utóbbit, de megadja a novellahős születési dátumát, mert ez lényeges szerepet játszik a cselekményben. A novella hőse életbiztosítást kötött, természetesen családja iránt érzett felelősségérzetből De amaz életkor elérése előtt, amitől halál esetén kifizetik a biztosítási összeget, súlyosan megbetegszik. A betegben nem a halálfélelem kelt szorongást, hanem egyes-egyedül az, hogy ha még a mágikus dátum előtt meghalna, megfosztaná hátramaradóit a biztosítás összegétől. S bár állapota egyre romlik, egész énje tiltakozik az ellen, hogy az ismert dátum előtt haljon meg. Az orvostudomány szerint már rég halottnak kellene lennie, s valóban szinte élőhalott már. De a Bak szívós akaratának köszönhetően hónapokkal későbbre képes halasztani a fizikai véget. Röviddel a várt időpont után békésen elszenderül.

A Bak ura a Szaturnusz

A Szaturnusz hideg és száraz minőségéből tevődik össze. Ez az összetétel a zsugorodásnak, a meleg és az elevenség csökkenésének, az égési folyamat lassulásának és az életfolyamat gátlásainak előidézője. Lelki síkon lassúságot, megfontoltságot, nehézkességet, komolyságot, hideget, hallgatagságot, töprengést, szomorú alaphangulatot hoz a hideg összetevő, míg a száraz keménységre, hajlíthatatlanságra, uralmi vágyra való hajlamot hoz. A bolygó szerinti befolyás tehát ellentétes az élettel, az elevenséggel, így sajátja a magány, a befelé éles, megfontolás, elővigyázatosság, mértékletesség.
A Szaturnuszt egyébként a nagy szerencsétlenségek bolygójának is szokták nevezni. Hatása szerint kimondottan kártevő. A Szaturnusz legmélyebb hatása a pesszimizmusban mutatkozik meg. Feketének látja a dolgokat, hogy kellemesen csalódjék. Az embereket próbára teszi, és öröme telik abban, ha a próba sikerül.
A Szaturnusznak tulajdonítják a korlátozást, gátlást, csalódást, minden, az életet bénító, felaprózó megnyilvánulást, az időt, a halált, az elmeszesedést, a szomorúságot, a szennyet. A Szaturnusz fennhatósága alá tartozik a történelmi mólt, a megpróbáltatás, az öreg emberek, az aszkéták, az ősök – főleg az apa – a barlangok, bányák, szakadékok, börtönök.
A Szaturnusz hatása egy meghatározhatatlan visszavonultsági kényszer, egyedüllétérzés és a körülmény, hogy annál inkább elhagyatottnak érzi magát, minél magasabbra jut a siker létráján.
A Szaturnusz az idő jelképe, ezért a Bak-szülött sohasem fiatal, de meg sem öregszik. Fiatalságából hiányzik a gondtalanság, az öregségéből a fáradtság. Dolgos, szorgalmas és alapos.

Külső megjelenés

A Szaturnusz sötétsége rendszerint megmutatkozik a búr, a haj és a szemek színében. Általában csontos, sovány alkatú ember, ami különösen a térdek és ízületek tájékán mutatkozik meg. Tipikus jellegzetesség a hosszú, mély ráncok jelenléte a száj mindkét oldalán. Az arc gyakran hosszúkás. Gyönge, nyúlánk test jellemzi, erősen előreugró vonásokkal. Hosszú orr, tömör ajkak, keskeny, de erős áll, alsó része előreugró, hegyes, inas, hosszú ádámcsutkás nyak, hosszú fülek, sovány, erős kéz, görbe ujjakkal, keskeny beesett mell, ritka, többnyire sötét haj és szakáll a leginkább jellemző rá.

Egészségügyi vonatkozások

A Bak uralma alá tartoznak a szervek közül az inak, a térd, a bőr, a lép, a csontszerkezet.
A Szaturnusz természete, mely a kristályosodás-összehúzódás, a vérkeringés restségét idézi elő. Megkövesedésre, megkeményedésre ad hajlamot.
Betegségei: mozgást korlátozó betegségek, reumás panaszok, ortopéd problémák, meszesedések, krónikus betegségek, halláskárosodás, meghűléses betegségek, bőrbajok, görcsök. Pesszimizmusából adódóan hajlamos a depresszióra.
A Bak-ember számára egészségileg fontos a sok testmozgás és az olyan táplálék, mely meleget hoz a szervezetbe. Minél kevesebb sót használjon, a szervezetének feltétlen szükséges sómennyiséget főzelékekben és gyümölcsökben kapja meg. Kerüljön minden kozmetikai szert, mert bőre érzékeny. Lelki problémáira pedig jó hatással van a zene, különösen az egyházi.

A Bak féri

Van valami különös a tipikus Bak ember testi megjelenésében, amelyben jelleme kifejeződik. Azt mondhatnánk, a múltba utal. Bármilyen sokféle megjelenési formát is ölt az egyes egyénekben ebben a típusban mintha különösen markáns és tartós jelleggel fejeződne ki az elmúlt nemzedékek ereje. Például Albert Sweitzer is ezt a típust testesítette meg.
Némely Bak férfi csakúgy, mint némelyik nő, csaknem babaszerű porcelános szépség. Ifjúkori szelíd vonásaik mellett mégis van bennük valami a Szaturnusz hűvös keménységéből, ami valami különös „élettelen” bájt kölcsönöz nekik. Éppen ezért olyan lenyűgöző a hatásuk.
Ami a Bakokban, kevés kivétellel, jellegzetesen közös, az erős társadalomközpontúságuk. Ez köti össze őket a Mérleg jegyével (e két jegy képviselői között gyakran köttetik házasság), de a Bak ebben a tekintetben más irányban tájékozódik. Ő úgyszólván a „megtestesült államiság”. Ha öntudatlanul is, de úgy érzi, hogy az ő a társadalmi normák és tradíciók őrizője.
Ez egyfelől roppant komollyá teszi. Soha nem öltözhet „bolondosan”, soha nem hívhatja fel személyiségére a figyelmét, hanem mind külső megjelenésében, mind belső magatartásával korrekt komolyságot kell képviselnie.
Ez a látszólagos alkalmazkodás azonban nem a jellemgyengeség vagy középszerűség jegye. Nem, ebben a komolyságban egy egészen határozott akarat nyilvánul meg: megőrizni a kapcsolatot a múlttal, hogy a Sturm und Drang felforgatóinak ne sikerüljön káoszba taszítani a világot.
Schiller szentenciáját a nemes bölcsekről ekképp fogalmazhatnánk: „Ha tudni akarod, mi illik, kérdezd meg a nemes Bakot!” Ez a beállítottság az emberek közötti kapcsolatokban is jellegzetesen nyilvánul meg. A Bak – belső affinitásából következően – szereti a tapasztalt embereket.
Maró iróniával fordul szembe olyanokkal, akikből hiányzik az okosság és a megfontoltság. Gyakran provokálóan szarkasztikus megjegyzésekkel illeti azokat, akiknek gondolkodása és cselekvése kevés tapasztalatról tesz tanúbizonyságot.
Fenomenális emlékezettel is rendelkezik, különösen embertársainak gyengéi tekintetében. Ahol észreveszi a komolyság hiányát, a turpisságot, a sunyiságot, ott ügyes decens kérdésekkel egykettőre felfedi a vele szemben álló gyengéit, leleplezi az önmagát féltve álcázót, gyakran kigúnyolja.
A Bak férfi ezt nem személyes rosszindulatból teszi, hanem az egyének fölé rendelt instancia: a tökéletes állam érdekében. Ezért van a Bakok között oly sok társadalmat bíráló író és maró szatirikus. Ezekben „Szaturnusz öregkori gonoszkodása” társul azzal a kívánsággal, hogy a társadalom és az állam ne inogjon meg az egyének igazságtalan különérdekei következtében.
Legyen szó hivatali munkáról vagy magánéletről, művészetről vagy politikáról, a Bak ember nem tetszetősséget és szórakozást ért azon, hogy mi az élet értelme. Tudja, hogy mindenekelőtt kötelességet kell teljesítenie.
A hivatásból végzett munka az ő felfogása szerint a társadalmi összetartozás kifejezése. Azonosul a munkával és azzal, ami a munkához kapcsolódik: ezért ebben az életszférában is gyakran politikailag aktív.
Hasonló beállítottságot mutat a házasságban és a családban. Alig van szülő, aki olyan tudatosan vállalná kötelezettségeit gyermeke iránt, mint a szaturnuszi jegy képviselője.
Természetesen a Bakok szívük legmélyén konzervatívok. Nem hívei a társadalmi kísérleteknek, hóbortos utópiákkal szemben egész ironikus szkepticizmusuk érvényesül.
E jegynek nem az a feladata, hogy újat találjon ki, hanem, hogy a beváltat folytassa és bizonyos irányelveket vaskövetkezetességgel és türelemmel betartson.
A Bak férfi talán néha keményfejű, de gazdag tapasztalatokkal rendelkezik ahhoz, hogy vak legyen a megújítandók, sőt forradalmak jelentősége iránt. De nagyon is jól tudja, hogy ez a megújítás tulajdonképpen nem az ő dolga.
Ahol a másféleségben lényegeset és valódi értéket fedez fel, ott kész ezeket elfogadni és méltányolni, csak az üressel, a felfuvalkodottal szemben mutatja ki mély ellenszenvét. Ebből következik, hogy a Bak - minden zárkózottsága ellenére – ha leküzdötte kezdeti bizalmatlanságát, igazi örömét leli a vitákban és a gondolatcserékben.
Ismeretlenekkel szemben eleinte tartózkodóan barátságos. Megvárja, míg a vele szemben álló jelleme megismerszik, addig távolságot tart. Nem mentes a bizalmatlanságtól, de ez alapjában véve csak egészséges óvatosság.

A Baknak idő kel ahhoz, hogy megbarátkozzon valakivel. Ahhoz a hegylakóhoz hasonlít, akit az ismertség és az egyetértés hosszú évei után sem fogad bizalmába „egy jöttment”. Szívesen elegyedig beszélgetésbe a régen történtekről, és így a kiszámítható folyamatosság érzését kelti. Tud várni angyali türelemmel. Igazi célratörő ember, de nem ismeri a sietséget.
Ereje a nagy lélegzetvétel, a teherbíró képesség és a kitartás. Teljesítménye nem merül ki a munkaerő pillanatnyi teljes kifejtésében, hanem állandó, szívós türelemmel végigjárja az egyszer megkezdett utat.
Lényegéből következően mondhatni „időzített bomba” rejlik benne. Életének súlypontja nem ifjúkora, hanem érettebb évei és öregkora.
Lehet, hogy csak idős korában nősül, de nem azért, mert előbb a szabados ifjúkort élvezte, hanem mert tartózkodó volt, és nem sok kapcsolatot ápolt.
Lehetséges partnerével szemben magas követelményeket támaszt a belső értékek és társasági, jellembeli feddhetetlenség tekintetében.
Először ő maga is az anyagi alapokat akarja lerakni, mielőtt a családalapítás első feladatainak szentelné magát. Ő lenne az utolsó, aki egy kockázatos házasságba belemanőverezné magát.
Persze ennél a jegynél valamelyest megrövidülhet az érzés és az emberi melegség. A Bakok nehezen tudják kinyilvánítani érzelmeiket. Gyakran a formaságok falai mögé sáncolják magukat. Szarkazmusuk olykor csak páncél, hogy ne kelljen feltárulkozniuk, éppen mert mély érzésekre képesek. De nem szeretik ezeket az érzéseket sok szóval megvallani vagy magukat hangulatoktól vezéreltetni.
A Bak éppenséggel kifejezetten szentimentális is lehet. Hogy ezt kinyilvánítsa, az már nagyfokú bizalmat előfeltételez. Bár lénye általában inkább száraz és érdes, de a rideg külső mögött benne is érző szív doboghat (ugyanúgy, mint az ellentétes jegy, a Rák esetében).
Mindez megnyilvánulhat művészi, leggyakrabban zenei vonzalmakban, gyerek- vagy állatszeretetben. hogy mi s szívügye, arról soha nem ejt szót senki előtt.
Érzései mindenesetre aligha lehetnek úrrá felette. A legfőbb ambícióját gyakorlati, tárgyi, materiális dolgokban bontakoztatja ki.
Némely Bak kimondottan materialista. Jól tudja, hogy milyen fontos az életben a pénz, s nagy buzgalommal szerzi meg és takarékoskodik vele.
Már korán jó üzleti érzékről tesz tanúbizonyságot. Ez a máskülönben megfontolt Bak esetében néha akár szenvedéllyé is válhat: de csak a legritkább esetben ragadtatja magát odáig, hogy letérjen a megfontoltság ösvényeiről.
Nagyra értékeli az élet anyagi bázisát. Sokat jelent számára egy dolog megszerzése. Effélékben is a tartósat, szolidat és értékállót helyezi előtérbe: régiségeket, részvényt, ékszereket, netán földbirtokot.
A régi dolgokat, bármilyen csekély az értékük, soha nem dobja el. Semmitől nem szeret megválni, amit egyszer megszerzett. Lakása valóságos tárháza az örökölt holmiknak, emléktárgyaknak, értékes gyűjteményeknek.
A Bakok gyakorta élnek meg matuzsálemi kort. Egy hosszú élet alatt sok minden összejöhet. A Bakok testileg és lelkileg jobban konzerválják magukat, mint a legtöbb ember. Az öreg Bak olykor igen mogorva; de akkor is van benne egyfajta melankolikus charme, ami szeretetre méltóvá teszi.
Ez a jegy nem mentes fájdalmas tapasztalatoktól, amelyek belevésőnek korán ráncosodó arcvonásaiba. Egyes Bakok – nem is alaptalanul – egész életükben panaszkodnak az őket ért ilyen vagy olyan sérelem miatt; mégis minden sanyarúság ellenére bibliai életkort érnek meg, mert ösztönösen nem pazarolják el életerejüket. A kitartáshoz és a bölcs önkorlátozáshoz a Szaturnusz ad nekik erőt.
A kései években néha még fokozódik is szellemi frissességük. Előfordul, hogy öregkorukban fiatalosabban mozognak és tevékenykednek, mint korai éveikben.
A dolog másik oldala az, hogy a Bak gyermekek legtöbbször komolyabbak, mint életkorukhoz illő.
A Bak az öreg Szaturnusz adományával jön a világra, s ez természetesen korán felismerhető. A tipikus Bak-temperamentum flegmatikus vagy melankolikus. Vannak Bakik, akik Szaturnusz egész ólomsúlyát és bénító lassúságát adják tovább járásban, arckifejezésben és reakcióikban. Ehhez társulhat aztán az önhitt irónia és a szarkasztikus gúny védőfegyvere. Ebben a Bak csaknem verhetetlen.
Lehet, hogy mások ajtóstul rontanak a házban vagy fejjel mennek a falnak, a Bakokat azonban semmi sem hozza ki a béketűrésből. Amit más sem izomerővel sem nyüzsgéssel nem tud elérni, azt mindenkor eléri megingathatatlan türelmével a Bak.
A gúny tüskéit túlnyomórészt védekezésre használja. E típus a sündisznóhoz hasonlatos, különösen abban a mesében, amely a sün és a nyúl versenyéről szól. A sün jól tudja, hogy a gyorsaság tekintetében nem veheti fel a versenyt a nyúllal. De nemcsak bölcs, hanem ravasz is. Csellel sikerül neki, hogy felesége segítségével becsapja a nagyképű nyulat, hogy az a halálba hajszolja magát.
A Bak általában többre becsüli a komolyat, mint a derűset, jobban kedveli a homályt, mint a fényt és a barátságosságot.
Külsőleg a szolid derekasságnál többre tartja a különcködést – még magánéletbe is; számára nem lehetnek a dolgok eléggé komorak és régiesek. A sötét, masszív, nehéz berendezési tárgyakat kedveli, s még az autók világában is leginkább az oldtimereket csodálja.
A Bak kedvenc színe a fekete és a barna.
Rendkívül figyelemre méltó, hogy e jegyben született néhány ismert szent is; különösen január első harmadában.
Láthatóan nem annyira a misztikára való hajlam, hanem e jegy képviselőinek türelme az, ami e vallásos példaképszerűségre predesztinál. A keresztény kegyelmi kiválasztás különösen azokat érinti, akik legtöbbet harcoltak az anyag terhével, akik igát hordoztak.

A Bak nő

A szentek között olyan ismert alakokat találunk, mint az Orléáns-i Száz vagy Szent Bernadett, a lourdes-i leányka.
A Bak úgynevezett női jegy. Befogadásra kész, passzív, kitartó érzelemmel teli típus ez.
A Szaturnusz, amely e jegyben uralkodik, ezzel szemben férfias, habár nem viharosan agresszív, mint a Mars, de kemény és józan. Szaturnusz, „az öregúr” semmi olyat nem tud nyújtani, amely a nőiesség érzéki báját képezné.
A női jegyben való uralomból mindamellett következik, hogy végtelenül előnyösen hat a sajátosan nőiesre.
A tipikus Bak nő a Marylin Monroe-típus (Kos-Ikrek) ellentéte. Ami nem azt jelenti, hogy hiányzik belőle minden erotikus vonzóerő. Ellenkezőleg. Ami azonban a Bak nőben lenyűgöző, az az a tény, hogy testi aktivitása egy csaknem vaskemény, komoly lélekhez kapcsolódik.
Éppen ez csavarja el teljesen a hódító férfi fejét. Egyetlen nővel szemben sincs a csábítónak olyan nehéz dolga, mint ezzel. És amikor azt hiszi, hogy „birtokolja”, akkor éppen ő, a férfi a megszállott (a szó minden értelmében). A Szaturnusz jegynek e kvalitásait klasszikus formában Marlene Dietrich, a Bak nő testesíti meg.
A „Kék angyal” azért tudott mítosszá válni, mert a film a szaturnuszi nőiesség mítosza. A hősnő úgy hat, mint egy skorpiószerű vamp, pedig nem az. Erotikus vonzereje és tragikuma, mely a sarkába szegődhet, alapjaiban a férfiak félreértésének a tragikuma. A férfiak szeretnék belekényszeríteni annak a nőnek a szerepébe, aki „tetőtől talpig szerelemre született”.
Csakhogy a Bak nő nem akármilyen nőcske. Minden inkább, mint Csipkerózsika, aki csak arra vár, hogy a herceg csókja felébressze álmából – ő pontosan tudja, hogy mit akar.
Tulajdonképpen a tudomány és a filozófia, vagy az üzlet és a karrier sokkal jobban foglalkoztatja, mint a csábítás és az elcsábíttatás.
Mivel azonban igen okos, nincs ellenére, hogy – ha szükséges – kihasználja a férfiak szerelmét. Mert a férfiakat azzal ejti rabul, hogy érzik rajta: nemcsak szép és kívánatos, valami több is rejlik benne.
A férfiakat az is irritálja, de le is nyűgözi egyben, hogy olyan nővel van dolguk, aki a „férfiúi” kvalitások terén is toronymagasan áll felettük. Nem csoda, hogy a Bak nők az átlagnál sokkal gyakrabban csinálnak karriert.
E jegy híres-hírhedt becsvágya csak akkor válik kíméletlen önkényuralommá és hidegfejű hatalomimádattá, ha dominánssá válik bennük a Szaturnusz egyik oldala, a hűvös titántermészet.
Szaturnusz azonban Latium azon öreg királya, aki épít. Janus-arcának megfelel a jóság és a szigor, mély érzés és hideg kíméletlenség kapcsolata.
Ha a Bak ember kibontakoztatja a Szaturnusz-elv mindkét oldalát, akkor nem lesz sem szentimentális-flegmatikus, sem hidegen becsvágyó, hanem már ifjabb éveiben is sugároz magából valamit az öregember bölcs derűjéből.
Szatirikus hajlama akkor kapcsolódik az emberi gyengeségek iránti humoros tekintethez. Humorában van valami „harapósság”, de ő maga éppen ezáltal gyakran lefegyverzően komikus. Ahogyan egy vicc is akkor hat a legerősebben, ha rezzenéstelen arccal, komoly ábrázattal adják elő.
A Bak nő tud várni, míg ideje elérkezik. Sosem direkt támadással jelentkezik; fegyvere az okosság, amely feddhetetlenséggel társul.
A támadók előtt nem hátrál meg. Ha kell, úgy mozog előre, mint a sündisznó, s támadóinak csapatát a gúny tüskéivel sebesíti meg. Türelmesen kivárja, míg ellenfelei beleesnek saját ugraburgrálásuk vermébe.
Így éppen ő, aki fiatalon talán maga volt a megtestesült józanság, az időzített bomba, a láthatatlan, később, minél öregebb, annál inkább tekintélyes és legyőzhetetlen is lesz. S mert mindehhez magas kort ér meg, legtöbb vetélytársával szemben győztes marad, bármilyen dinamikusak és harcos kedvűek voltak is egykoron.

A Bak és a szerelem

A Bak a szerelemben is óvatos és körültekintő. Mielőtt megházasodik, meg akar róla győződni, hogy helyesen választott-e. Ha egyszer végre megfelelő házastársat talált, akkor boldog, és megvan benne a szemben álló Rák tulajdonsága, hogy gondoskodni akarjon hozzátartozójáról. A Bak-asszony ért a gazdasági dolgokhoz, takarékos, jól vezeti a háztartást, segíti férjét az előrehaladásban.
Viszont nem bírja az érzések fitogtatását, a hízelgést sem szereti, így ő is, aki mély érzésekre képes, kerül minden külső gyöngédséget, kedveskedést, hízelgést. Még a simogatással és a csókkal is fukarkodik.
A kritikus pillanatban a Bak férfi nem tudja kimondani azt a szót, amire a nő vár. Sokszor nem ő kéri meg a nő kezét, hanem az övét kell megkérni. De a Bak-nő is szeretne inkább elszaladni, amikor a boldogító igent várják tőle. Van a Bak-típusnak egy ritkább válfaja is, aki le tudja vetkőzni a gátlásait, és annyira beleveti magát az élvezetekbe, hogy szoknyavadász válik belőle.
Általában a Bak emberek házasságában az értelmi alapon nyugvó kapcsolat a legszerencsésebb, ahol a praktikum a fontos és nem a lángoló szenvedélyek, melyeket a Bak-embernél úgysem találunk meg.

A Bak-gyermek

A Bak-gyermek néha lassan fejlődik. A szaturnuszi időszak az idősebb kor, a Bak ilyenkor talál igazán magára. A Bak-gyermeket rá kell venni arra, hogy ossza meg játékait társaival és ne mindent magának akarjon. Jellemző rá, hogy olyan „magának való”. Szereti az egyedüllétet, ezért nem kell a szülőnek nyugtalankodnia, és semmi értelme, hogy váratlanul társaságba kényszerítse gyermekét. Sokszor mogorva. Derűs, vidám könyveket kell a kezébe adni, ahol a hős – akadályokon át ugyan, de – győzedelmeskedik. A tanulás nehezen megy a Bak-gyermeknek, de amit már tud, azt nem felejti el. Idegenekkel általában félénk és szégyenlős. Erről önbizalma erősítésével még idejében le kell szoktatni. De vigyázni kell, hogy a gyermekből ne legyen „zsarnok”, amire bizony van hajlama. A Bak-gyermek számára nagyon fontos az elismerés, ezért ha csak lehet, adjuk is meg neki.
A környezet számára vigasztalan az az érzelmi hidegség, mely árad belőle. Ezen erkölcsprédikációkkal, hevességgel nem lehet segíteni, ezt nem is szabad megpróbálni. Az egyetlen, ami segíthet, a nyugodt, mélyenszántó gondolatok felvetése és az érzelem elmélyítése. A jegyek közül talán ő igényli a legtöbb odaadó törődést és figyelmet.

Hogyan is bánjunk egy Bakkal

A Bak ember elvárja, hogy mindig nyíltak legyünk vele. Mivel magának való típus, óvatosan kell bánni vele. Nem szabad rákényszeríteni idegen emberek társaságát, ha nem akarja, még ha jó szórakozást ígérne is számunkra az az összejövetel. Problémáinkat mindig úgy kell vele közölni, hogy ne bántsuk meg, mert erre nagyon érzékeny. Igényli, hogy jól végzett munkáját elismerés kísérje, és van annyi önkritikája, hogy ettől nem fogja elbízni magát. Ne akarjuk lerohanni. Nehezen barátkozó típus, lassan kell közel férkőzni hozzá, sakkor hű barát válhat belőle. Szelíd derűvel és mélyenszántó gondolatokkal kell körülvenni, és lassan elmélyíteni az érzelmeket. Ne várjunk tőle heves szerelem-megnyilvánulásokat, viszont segítsük törekvéseiben, azért hálás lesz. Biztosítsunk neki stabil, nyugodt otthont.

Kapcsolódó cikkek

Nincs adat!

Híres emberek
Louis Pasteur
Louis Pasteur fizikus és kémikus
1822. december 27-én született francia fizikus, kémikus, a modern bakteriológia megteremtője. ...
Louis Bromfield
Louis Bromfield író
1896. december 27-én született amerikai író. Közép-nyugati farmer családból származik, ...
Giacomo Puccini
Giacomo Puccini zeneszerző
1858. december 22-én született olasz zeneszerző, az itáliai operaművészet utolsó nagy, ...
Domján Edit
Domján Edit színésznő
1932. december 25-én született magyar színésznő. A magyar színházművészet tragikusan ...