Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Csillagjegyek


Kos
Bak

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

Csillagjegyek
Halak


A HALAK (Pisces)
február 21 – március 20

Alapeleme: víz
Minősége: labilis
Nőies, negatív, ősminősége szerint hideg és nedves
Uralkodó bolygója: Jupiter és Neptun
Színe: barna, zöld
Ásványai: kavics, korall, zafír, krizolit, ametiszt
Féme: ón
Növényei: páfrány, moha, hínár, szilfa, tengeri és vízinövények
Állatai: ló, hattyú, kagyló, csiga, viziállatok
Száma: 11
Országai: Normandia, Portugália, Szahara, Málta, Ceylon
Akiknek a Napjuk a Halak jegyében állt, Ulászló, Mátyás király, XIII. Leó pápa, Károlyi Mihály, Kopernikusz, G. Washington, Einstein, V. Hugo, Chopin, Händel, Rossini, Michelangelo, E. Taylor, Johnny Cash, Sabrina

A Halak mítosza, jelleme és tulajdonságai

A Halak az állatöv 12. jele. A Vízöntő és a Kos között helyezkedik el, a harmadik és utolsó fázisa a télnek. E jel szimbóluma mindig két egymáshoz tartozó és egymással szemben úszó halat mutat. Az egyik felfelé úszik a másik lefelé, a szájukat többnyire egy szalag köti össze – ez talán a külső ellentmondásnak a belső megfejtését tükrözi.
Ismert, hogy az emberiség különböző korszakai összefüggésben állnak az állatöv jegyeivel. A Halak korszaka a kereszténység. A katakombákban a Halak jelentette a megváltás keresztény szimbólumát, a legtöbb apostol halász a nagyböjti étel pedig a hal volt. Krisztust is mindig hallal ábrázolták.
A Halak víz-jel, de változékony: rohanó és az áradó vizet szimbolizálja, a természet örök körforgását. Az asztrológia tradíciója szerint a Halakhoz két bolygó tartozik: a Jupiter és a Neptun. Ez utóbbi oka nyilvánvaló: Neptunusz római tenger-isten (a görög Poszeidón) mára z ókorban is a Halak csillagképének védnöke volt. Mivel a Halak az állatövi jegyben az utolsó jel, a „zodiákus ember” a csillaghit szerint a lábfejekért felelős. A Halak jelképéhez a kereszténységet megelőző időkben más tartalmak is fűződtek, ez az ábra hol szexuális, hol termékenységi jelkép volt.
Minden egyes állatövi jegyhez tartozik egy mítosz melynek segítségével az adott jegy milyenségét próbálják meg szemléletesebbé tenni. A Halak esetében ez a: VÉG mítosza. Csillagjegye az utolsó állatövi jegyeinek felfelé haladó egymásutánjában, és egyúttal a legfelső foka is. A Halakkal végződik a csillagászati év, és a víz jegyek sorában is ő az utolsó. Más jegyek esetében is előfordult, hogy több jellemmagyarázó mítosz is fűződött az adott jegyhez, így van ez a Halak esetében is.
A legismertebb talán ezek közül mégis a görög mitológiából való. Az óriás termetű Thyphon Aphroditét, a szerelem és a szépség istennőjét és fiát Eroszt üldözi. Őelőle a vízbe menekülnek, ahová Thyphon (perzselő forró szél) nem követi a menekülőket. Ekkor a tengerek istene, Neptun két delfint küld, akik felveszik a hátukra és biztonságba helyezik őket. ezek azok a Halak, amelyek jutalmul kettős csillagképként az égre kerültek. A Halak jegy karakterét kitűnően jellemzik a delfin tulajdonságai, a szelídség, a játékosság, az intelligencia és az emberek iránti barátságosság. A delfin még akkor sem ellenszegül az embernek, ha az meg akarja ölni. Eltűri, hogy a legjobb barátja okozza halálát, holott meg tudná védeni magát.
A Halak az égbolton csak nagyon halványan látható, nagy kiterjedésű csillagkép. Két, csillagok füzérével összekötött, ellenkező irányba úszó halat láthatunk benne.
Asztrológiailag igen jellemző, hogy az állatöv elejét és végét ugyanúgy a magányosság uralja. Az elején a Kos az egyedül halandó magányosság, s ahogy halad előre az állatövön át ez a szimbolikus vándorlás, az ember szembesül környezetével és embertársaival, azért végül is, hogy megtalálja tulajdonképpeni önmagát. A Kos azért magányos, mert még nem ismeri a világot, a Halak azért, mert már túl jól ismeri. Aki tehát a Halak jegyében született, már eleve ennek a szenvedésnek a tapasztalatával jön a világra. A küzdés hiábavalósága nála kiindulópont, míg mások gyakran csak életük végén jutnak el erre a belátásra. A Halak uralkodó bolygója a Neptunusz, ez áll legközelebb a karakterükhöz. Körülbelül harmincszor olyan messze van a Naptól, mint a Föld, és átmérője kb. három és félszer nagyobb a mi bolygónkénál. Egyetlen fordulatot a Nap körül 165 földi év alatt tesz meg. A Neptunusz szabad szemmel nem látható a Földről, csupán csak prizmás távcső segítségével: színe „ragyogó zöld”. A Neptunusz a negyedig legnagyobb bolygó, ám viszonylag kicsi a sűrűsége, és rendkívül erős atmoszféra veszi körül. Ezt a ma még alig ismerhető bolygót 1846. szeptember 23-án fedezték fel. Röviden emlékezzünk itt meg a bolygó névadójáról, Neptunról. A Neptunusz színe olyan kék, akár az óceáné, melynek ura a görög isten. Poszeidon, avagy, ahogy a rómaiaknál nevezték, Neptun. Ő Zeusz és Jupiter testvére, Szaturnusz és Rea leszármazottja. A két testvér, Neptun és Zeusz összetűzésbe került, amikor is Neptun a háromágú szigonnyal tartotta sakkban Zeuszt, aki villámjával sújtott le rá. Ez a háromágú szigony egyúttal Neptun asztrológiai szimbóluma is.
Neptun különös és összetett isten. Buja és nagyvonalú életvitelt képviselt, tengermélyen fekvő palotája pedig egy romantikus mese díszleteivel vetekszik. Nem csoda, hogy titokzatos, fantasztikus és nem utolsósorban romantikus környezete mindig is kutak, szökőkutak modelljéül szolgált. Neptun külsejét tekintve félelmetes, egyenesen ijesztő, ugyanakkor irtózatosan termékeny, számtalan hős apja. Neptun ott érzi magát a legjobban, ahol zűrzavar, viszálykodás, káosz és összevisszaság uralkodik. Jártas a varázslásban és nagy hatalma van az álmok felett. Nem csoda hát mindezek tudatában, hogy ez a jegy mélységet és határtalanságot, élvezetet és megváltozást, káoszt és víziót, őrületet, mámort és eksztázist jelent. Ez a neptunuszi elv olyan elv, amely a mindennapi életben elég gyakran csalódást okoz és zűrzavarba torkoll. Pozitív kvalitásait csak a rendkívüli szerelemben bontakoztathatja ki. Nem férhet hozzá kétség, hogy egyetlen jegyben sem találkozunk olyan jámbor és békés emberekkel, mint a Halakkal. Az a tévhit, hogy az ebben a jegyben született emberek akaratgyengék és határozatlanok, azonban ez nem igaz. Nagyon is jól tudják, hogy mit akarnak, és értik a módját, hogy akaratuknak érvényt szerezzenek. Igaz, soha nem erőszakosak és soha nem agresszívek. Az ebben a jegyben születette ember másoknál sokkal jellegzetesebben, két lelket hordoz magában, és az egyik a másiktól szeretne elszakadni. Az égen megjelenő csillagkép két hala is ellenkező irányba úszik. A Halak jegyében született ember kimondottan jámbor, úgy tűnik, hogy az ilyen ember nem tudná megvédeni magát, ha megtámadnák. Pedig ez nem így van, mindig mindenkinél reálisabban látja a dolgokat, és igen hamar felismeri a rá leselkedő veszélyeket. A probléma csak az, hogy feltétel nélkül megbízik mindenkiben, úgy véli, ha ő nem tud másoknak szándékosan ártani, akkor a többi ember is ilyen. Ám ez az idealizmusa lelkileg és anyagilag is sokba kerülhet neki. Pedig megérzi minden esetben előre a bajt, de az utolsó pillanatig reménykedik abban, hogy vele ilyen nem történhet meg. Talán éppen ezért ezeknek az embereknek az életútja nyugodt, sokszor elkerülik a katasztrófát. Aki nem tör túl magasra, nem is eshet nagyot, ez lehetne a jelszavuk.
Barátságos és tapintatos, higgadt, humora van és minden esetben önszántából alkalmazkodik még a kellemetlen körülményekhez is, alig akad ellensége. Jóakaratú ember, aki emberszeretete révén a legsegítőkészebb, a legegyüttérzőbb ember. Részvétet és lovagiasságot mutató viselkedésmódja mögött olykor minden hájjal megkent taktikát feltételezünk. S ez a feltételezés nem is mindig téves, ám szándékos számítást sohase feltételezzünk a Halakról. Könnyen befolyásolható, hiszen mindig nyitott arra, hogy átvegye mások érzéseit és bajait. Ebben a jegyben született emberek rendkívül becsvágyóak. Kegyetlenül, minden aggályt félretéve cselekszenek, és ez a hatalom, amit megszereznek, egyike a legveszélyesebb fajta hatalomnak. Egy Halak jegyű ember nem akar milliomos lenni, csak szeretne úgy élni, mintha az lenne. Lényegében véve nem érdekli a pénz megszerzése, ugyanis szereti az édes semmittevést, csak akkor lesz gazdag, ha örököl.
Minden ilyen jegyű ember imád álmodozni, révedezni, és szereti az izgalmas dolgokat. Meg akarja bámulni a világ csodáit és azt akarja, akárcsak a többi ember, hogy hassanak rá azok, akikkel utazásai során találkozik. Nem követ egoista célokat. Nem akar semmit tervezni és szervezni, nem akar semmibe belenyúlni. Az ő birodalma tiszta szemlélődés, a nappali álmok, a játékos sodródás az eseményekkel.
Ahol kimondottan egy Neptunusz Halak bukkan fel, lehet, hogy hamarosan senki sem ismeri ki magát. Ahol eddig nem volt probléma, ott most lesz, ahol rend és értelem uralkodott, ott, mint sokkarú polip, káosz tör ki. Ez a káosz azonban alkotó jellegű.
A Halaknak ritka magas fokú beleérző képességük van. Meghallgatnak és odafigyelnek, nagyon segítőkészek. Nincs olyan csillagjel, amelynek olyan készsége lenne a tevékeny felebaráti szeretetre, mint amilyen a Halaknak van. Nála formálisan érezni az érzés-orientációját. Ő megsejti azt, amit mások csak gondolkodás vagy kutatás segítségével hoznak napvilágra. Semmiféle emberi dolog nem marad rejtve előtte. Ez predesztinálja őt a „lelkipásztorságra” mindenkivel szemben, aki bizalommal közeledik hozzá, vagy csak utal rá, hogy lelki szükséget szenved. A Halak ismeri az ilyen helyzeteket, mert vagy ő maga átélte és átszenvedte, vagy át tudja érezni és ezért segít. Ő, mint egy színjátszó a színpadon, a másiknak a szerepébe bújik, s ezt nem csupán emberszeretetből teszi, hanem mert mélységesen meg van győződve arról, hogy neki magának használ. Sejti vagy tudja, hogy talán egy napon, lelki szükségéven ő is segítségre szorulhat. A Halak állandó félelemben él, retteg, hogy egyszer neki is szüksége lehet ilyen segítségre.
Mindennek semmi köze sincs a félénkséghez. A Halak bátor és erős az elfogadásban. Kitart akkor is, amikor mások elcsüggednek és feladják a harcot. Ő „hosszútávfutó”.
Miután a Halaknak gazdag a lelkivilága, szívesen beszéli ki magát szabadon, és sokszor nem ér a végére, mert alaptermészeténél fogva pontosan szeret fogalmazni. Ezért önmagukkal szemben elkötelezettek: mindent a legkisebb részletig meg kell határozniuk. Ez más szemében szükségszerűtlen szőrszálhasogató és idegesítő lehet. Sokan kioktatónak és fölényesnek tartják, sőt gyakran önfejűnek. Pedig a Halak nem tekinti – már csak embertisztelete miatt sem – beszélgetőtársát csökkent szellemi képességűnek. Azért viselkedik így, mert úgy véli, hogy a részletek a problémákhoz tartoznak, és meg kell őket említenie, hogy az esetet a legjobban lehessen megoldani. Noha a Halak szívesen és sokat tud beszélni, amiért gyakran fecsegőnek titulálják, néma is tud lenni. Tud hallgatni és hallgattatni. Ez a jellemvonás bizonyára érzelemgazdagságának kifejeződése, és annak is magyarázata, miért képes másokat olyan jól megérteni. Ki az, aki képes igazi figyelemmel hallgatni másokat? Legtöbben már előkészítik saját sztorijukat, miközben a másik beszél, fél füllel hallgatják őt, és mindegyik csak a magáét fújja. Nem így van ez a Halaknál, ő nyitott az információkra és ezért mindig jól értesült. A Halak szereti a rendet és maga is rendet tart. Megbízható és barátsága hosszantartó. A kíváncsisága is oly nagymérvű, hogy tettvágya addig nem nyugszik, amíg sokat – lehetőleg mindent – meg nem tud. Akkor elégedett és lelkileg kiegyensúlyozott.
A Halak – ez szinte magától értetődő jellembeli tulajdonságaikból következően – jó társalgók, ők maguk kiválóan értenek a vendéglátáshoz és a vendégek kívánságainak teljesítéséhez. Szerény tartózkodásuk annál inkább hat, mivel kilógnak a többi közül. Szépség és szellem és elsősorban lelkiség jellemzi a Halakat, és az egyes személyiségek különbözősége mellett közönséget ad nekik.

A Halak és a partnerkapcsolat

Ami a szívügyeket illeti, a következő a helyzet. Romantikus, mélyen érző, aki a szerelemben hajlamos partnerében csak a jót, a tökéleteset látni. Mivel álmodozó, szereti, ha partnere is az. Kapcsolatai néha zavarosak. A szerelemben soha sem szabad őt sürgetni, annak, aki egy Halak-szülött szerelmét akarja a magáénak, tudnia kell, hogy ettől a jegytől távol áll a gyorsaság, a gyors döntés, s a szerelmük is elég lassan ébred fel, igazi lelki mélységüknél fogva tovább is tart. Ha szerelmi kudarc éri, gyakran fojtja bánatát alkoholba, vagy más kábítószerekkel orvosolja. A Halak ember alapvetően reális mindenkivel. Senki sem képes olyan intenzív részvétre, mint ő, de nem is kell senkinek sem olykor úgy szenvednie, mint neki. A tizenkettedik ház, amelyet az asztrológiában a Halak kaptak, az önkéntes, ugyanakkor a kényszerű elkülönültség területe, és ezzel a fogságé és a büntetésé is. Így az asztrológia a Halak házához rendeli mind a börtönöket, mind a kolostorokat, mind a jámborságot, mind a bűnözést. Birodalma a határok átlépésének birodalma, a pusztán sejtetőé, az anyagtalané, a mérhetetlené. Ha mégis megreked, az anyagi világban könnyen pénzügyi spekulációk és illúziók áldozata lesz, becsap és lop, becsapják és meglopják.
Ami a Halak férfi külső megjelenését illeti, nyúlánk, teste egyenes és kecses, haja finom szálú és selymes. Arca sápadt, szeme szomorú, világos színű. Arcán nevetés közben apró gödröcskék képződnek, fülei általában nagyok. Mozgásuk egyedi, úgy tűnik, mintha járás közben úsznának. A Halak férfi nagy álmodozó, hajlamos arra, hogy megvalósíthatatlan terveket szövögessen főállásban, miközben eltűri, sőt jó néven veszi, hogy partnere még másodállásban is hajszolja magát, a megélhetéshez szükséges pénzért. Mindazonáltal jelleme nehezen meghatározható, mivel hajlamos annak eltitkolására, olyannyira, hogy színészkedéssé is válhat. Könnyen alkalmazkodik mindenféle korláthoz, ha belső személyisége továbbra is szabadon fejlődhet. Szinte menekül a mindennemű vetélkedős verseny elől, talán legnagyobb hiányossága, a határozottság miatt.
Mindenféle előfeltételtől mentes, és nem kedveli a botrányokat, ő inkább a meggyőzés híve. Talán a Halak jegyű férfi a legjobb barát, hiszen megértő, mindig segítőkész, és nála senki sem tud jobban titkot tartani. Nehezen emészti meg az őt ért sérelmeket, mind lelkileg, mind testileg, hiszen gyenge fizikumú, mindig sok pihenésre, hosszú regenerálódásra van szüksége. Egyébként nem könnyű őt becsapni, kár vele még csak kísérletezni is, mert mindenkin átlát. Ő viszont bárkit, bármikor képes rászedni. Ez a jegy érző, alkalmazkodó, szemlélődő és befolyásolható természettel ajándékozta meg az élet, akik sok mindenben gyámoltalanok, de belső énjük erős és szeretettel teli.
Imádja a csinos szép arcú nőket. Általában szerény, és kapcsolatteremtés esetén soha nem jutna eszébe a kezdeményezés, ha csak nem lát a sikerre biztos esélyt. Olyan párra, asszonyra van szüksége, aki erős támasza, sok szeretetet nyújt neki, és éppolyan álmodozó lelkületű, mint ő. Feleségének kezdetben sok figyelmet szentel, gyakran telefonálgat neki, szerelmes leveleket írogat, ajándékot vásárol. Majd hirtelen, egyik napról a másikra elfeledkezik minderről, gyakran még partneréről is. Nem sajátja a féltékenység, viszont sokszor képes okot adni a féltékenységre, mert imádja a szépet, így a szép és fiatal, vonzó nőket. Az az igazság, hogy gyakran megfordul egy-egy formás fenék vagy láb után. Ha azonban partnere nem hanyagolja el, vigyáz rá, akkor nem lép félre. Gyűlöli a magányt, és nem képes hosszú távon elviselni. Nagyszerű családapa lehet belőle. Színes egyénisége miatt a gyermekei is imádni fogják őt, hiszen mindig kész a csintalanságokra.
A Halak nő kecses és karcsú, bájos arcú, igazi szépség. Héraklész így jellemezte az ebben a csillagjegyben született nőt: „… kecses, mint egy gazella, magányos, mint egy párduc, okos, mint a delfinek és kotlósként óvja, védi gyermekeit.” Az idézet nagyon találó, hiszen a Halak nő valóban a legnőiesebb idomokkal ellátott nő. Mellei nagyok, csípője kerek, bőre és haja lágy, szemöldöke és szeme igen kifejező. Néha egy kicsit rendetlennek és felületesnek tűnik, és sokszor nem tud magával mit kezdeni. Tele van gyengédséggel, érzéki és élénk fantáziával rendelkezik. Helyes külsejével mágnesként vonzza a férfiakat. Sok mindent kibír, a legnagyobb csapásokat is elviseli, mégis azt érezteti partneréve, hogy nélküle teljesen megsemmisülne. Az olyan férfit szereti, aki hisz a romantikában, hozzá hasonló fantáziával rendelkezik, és akit ő maga kényeztethet, akinek hízeleghet. Féltékeny típus, nem úgy, mint a férfi megfelelője. Ha szükség van rá, mindig jelen van. Uralkodó hajlamai nincsenek, szolgaságra nem kapható, de mindig kész segíteni. A családon belül ő a „Béke Angyala”, aki elcsitítja a zajongókat, megnyugtatja a kedélyeket, véd, oltalmaz anélkül, hogy hálát várna érte cserébe. Erős szeretetet érez a gyenge és sebezhető teremtmények iránt ezért lakása könnyen válhat földi paradicsommá a gyerekek és az állatok részére.
A férfiálmok igazi, tiszta és örök nőjét testesíti meg. Vannak hibái is természetesen, de nem ez határozza meg az egyéniségét. Természetes báját eltakarják jellemének gyenge pontjai. Nem ismeri a lehetetlent, éles eszű, de nem hivalkodik vele. Szívesen jár társaságba, vidám emberek közé. Szívesen szervez bulikat, ő maga is valóságos ceremóniamester. Erős lélek és egyéniség lakozik benne, melyet gyámoltalansággal leplez. Imádja a gyerekeit, szüleit és társát. Gyorsan ellátja őket, és nem vár érte hálát, maximum egy köszönetet. Neki is jólesik, ha tudja, hogy hasonlókra számíthat, bár szinte sohasem veszi igénybe, nem szorul másokra. Nő létére rendkívül önálló.

A Halak gyermek

Az Ön Halak bébije szelíd és finom, úgy néz ki a külsejét tekintve, mintha éppen egy mesekönyvből lépett volna elő. Önkéntelenül is az a benyomásunk támad, hogy nem illik bele finomságával és bájával a mi rikító, éles hangokkal teli világunkba. De hát mégis itt van, és az Ön feladata, hogy a nagyon érzékeny és érző kis Halacskát megóvja a durva hullámázástól, amíg biztonságosan magától nem tanul meg úszni. Ez persze jó ideig eltarthat, és ez a folyamat tele lesz nehézségekkel. Mindenekelőtt hajlamos a betegségekre. Úgy tűnik, mintha nem tudna, nem akarna szervezete ellenállni a betegségeknek. A pici Halacskára mindig pillanatok alatt átragad környezete hangulata. Ha Ön vidám, ő is nevet, ám ha valamilyen okból könny szökik a szemébe, az Ön kis Halacskája is keservesen sírni fog, még akkor is, ha tárgyilagosan semmi oka sincs a sírásra, és megvigasztalni őt nagyon nehéz dolog.
Sokkal jobban igényli a vigasztalást, mint más gyerek. Csak emberi melegséggel és szeretettel teljes, szívélyességgel teli légkörben fejlődik jól, de ugyanakkor erős kézre is szüksége van. Azt, hogy ezt a kettőt miként lehet egyszerre alkalmazni, nincs kész és biztos recept. Pedig nagyon jó lenne a Halak gyermek szüleinek egy kézikönyv, amely hasznos tanácsokat ad, például arra irányulóan, hogy hogyan lehet rávenni a bilin üldögélő és magában álmodozó Halak gyereket, hogy végre azt csinálja, amit elvárnak tőle, s miként lehet vele érzékeltetni az idő múlását. Ugyanis ő cél és tervek nélkül „pancsol az idő tavában” és piszmog. nem könnyű ez ügyben tanácsot adni, mivel az időérzék egyszerűen hiányzik az Ön gyermekéből. Az óra funkcióját természetesen ismeri, és azt is felfogja, hogy mi az óramutató feladata, és tisztában van azzal is, hogy a nap 24 órából áll, de szerinte ez még nem ok arra, hogy ő rabjává váljon egy ilyen kis fémszerkentyűnek. Minden rendelkezésre álló eszközzel megkísérli az idő vetette korlátokat kijátszani. A kis Halacskák a legérzékenyebb lelkületű gyerekek, ezért nem szabad az Ön gyermekének lelki világával sem kísérletezni, mert könnyen megsérül. Ne akarjunk erőszakkal formálni jellemét, mert az nem használ. Az Ön kis Hala ösztönösen tudja, hogy mi a jó és aszerint fog alakulni, formálódni. S ez is csak akkor lehet eredményes, ha szülei kellőképpen engedékenyek és együttérzőek. Hiszen az Ön gyermeke is engedékeny szívű, és az Ön szenvedése egyben az övé is. Fájdalmat okozni senki nem akar. Ugyan nem fogja megérteni szüleit, hogy miért szidják le az állandó időzavarból fakadó trehánysága miatt, de könnyes szemmel fog fogadkozni, hogy megjavul, és ő tényleg igyekezni is fog. S, hogy meddig, az már más kérdés.
Gyermeke tulajdonságai és viselkedésmódja miatt sohasem lesz osztályelső, de ez nem azt jelenti, hogy buta. Ha megértő pedagógusai vannak, az Ön gyermekének is van esélye a sikerek elérésére. Viszont az értelmetlen szigor és keménység helyrehozhatatlan károkat okozhat a lelke alakulásában. A kis Halak teljesen passzívvá válhat, a befelé menekülés útjára lép, és megbújik lelki labirintusának valamelyik szegletében, és ritkán fordul elő, hogy bárkit is beenged oda.
Szerencsésebb esetben, az idő múlásával ez a befelé fordultság enyhül, és a kis Halacska lelke vészkijáratán át fantáziájának világába menekül. A fantáziavilágban an véghez vitt hőstettei gyógyírként szolgálnak lelki sebeire, és gyors gyógyulást okoznak. Az viszont előfordulhat, hogy a valóságba való visszatérést elmulasztja, vagy megáll félúton. Ezért „meséit” nem kell mindig komolyan venni, de nem szabad hazugságnak nevezni. Ugyanis az igazi hazugságra nincs benne hajlam, inkább csak nem látja a dolgokat olyan élesen. Ő az álom és a valóság csodás elegyében él. Ha már tud írni, bátorítsa, hogy írja le történeteit. A Grimm testvérek is így kezdték. Higgye el: a sikerélményeket, amelyeket írásai hoznak neki, élvezni fogja. (Ugyanis a Halak voltak azok, akik a költészetet feltalálták).
Bármilyen álmodozó és időhiányban szenvedő is az Ön gyermeke, szeresse, amennyire csak lehet. Az a tudat, hogy szeretik, megadja neki azt az erőt, amire szüksége van, hogy egy napon érvényesüljön és helytálljon az életben.

A Halak és a munka

A három vízjegy közül a Halak a legvizesebb. Ha tehát abból indulunk ki, hogy jellemének megfelelően mik azok, amivel neki hivatásszerűen foglalkozni kell, legelső hivatásként a tengerhajózást említhetjük meg. De ehhez a jegyhez tartozik a halászat, a haditengerészet. A Halak szerencsés kezű az italüzletben, itt aztán könnyen kerülhet az „ördög konyhájára”, ha az alkoholtól való függőségét nem tartja ellenőrzés alatt. Kitűnő vendéglátós vagy kereskedő is válhat belőle. Testreszabottak számára azok a foglalkozások is, amelyek áldozatkész ápolást és szolgálatot követelnek. A kórházi területen végzett tevékenység nagyon megfelel lényének, akár orvosról, akár ápolóról, asszisztensről vagy más hasonlóról legyen szó. Ehhez azonban igen határozott természetűnek kell lenni, ami nem veleszületett tulajdonság. A Halak minden választott hivatást a maga igen sajátos módján fog fel és gyakorol. Kitűnően érzi magát beosztottként, különösen akkor, ha ezzel embertársain is segíthet. Nem tud nemet mondani, különösen, ha segítőkészségére hivatkoznak. A Halak csak ritkán ütközik nehézségekbe, ügyesen kitér előlük. Olyan elegánsan úszik át az akadályok felett, mintha nem is léteznének. A Halak jegyű emberek imádják a kötetlen szabadságot. Különösen saját életelemük, a víz vonzza őket. Imádnak vízpart mellett pihenni. A mi a hobbikat illeti, meg kell említenünk, hogy a Halak passzív típus, és ez veszélyeket rejt magában. Olyan sportot űz szívesen, aminek művészi jellege van. Örömmel tölti el az úszás és a sportgimnasztika, a tánc. Szeretik a zenét, vonzódnak a baletthoz. A másik hobbija a gyűjtő szenvedély, szívesen gyűjt képet, régiséget, kisebb szobrokat.

A Halak és az egészség

A Halak túl sokat törődnek másokkal és túl keveset saját magukkal. Nehezen tud megszabadulni a testi és a lelki mérgektől, melyek felgyülemlenek szervezetében és megbetegítik őt. Igazi, konkrét okot nehéz találni a betegségre az ő esetében, hiszen az egész embert sújtja a baj, ezért szokásos módszerekkel aligha lehet meggyógyítani. Az egész szervezetét kell erősítenie, a gond csak az, hogy ő örömét leli a szenvedésben, számára a betegség az élet része, és sajnos elég gyakran beteg. A következő területen támadja meg a betegség: lábak, nyirokcsomók, testfolyadékok, vér és emésztőnedvek.
A lábfájások legtöbbször enyhék pl.: dagadt lábak, ficam. A lábakat gyakran gomba és fekély csúfítja el. A Halak a leghajlamosabbak a hízásra, nemcsak étel, de alkohol hatására is. Keringési rendellenességük miatt a gyógyszerek csak lassan hatnak, ezért ki vannak téve a fertőzéses megbetegedéseknek és a megfázásnak.
Szerveiben nem elegendő a vér, így nehezen gyógyul. Emésztőrendszerében funkciós zavarok léphetnek fel. Egyaránt kínozhatja székrekedés vagy hasmenés. Az idegesség, az elfojtott indulatok okozhatnak ilyen gondot. Az elfojtott agresszió gyakran mindenféle allergiához vezethet.
A legjobb gyógymód, ha kerüli az egyoldalú táplálkozást. Törekszik a lelki és szellemi higiéniára. Egy kis vidámsággal, optimizmussal sok mindent elérhet. Sikeresre kell programoznia magát, és nem szabad magának folyton azt bebeszélnie, hogy nem használható semmire. Kerülnie kell a hizlaló ételeket és mérsékelnie kell az alkoholfogyasztást.
A gyógymódok esetében a víz mindig jó hatással van a Halakra. Akár úszás, akár terápiás kezelés formájában, akár pedig tea formájában. Ezen felül jól reagálnak az ingerterápiákra, és különösen jól hat a talpmasszázs.

Kapcsolódó cikkek

Nincs adat!

Híres emberek
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin zeneszerző és zongoraművész
1810. február 22-én született lengyel zeneszerző és zongoraművész, a romantika legnagyobb ...
George Washington
George Washington Az USA első elnöke
1732. február 22-én született tábornok, államférfi és az Amerikai Egyesült Államok első ...
Rudolf Diesel
Rudolf Diesel mérnök
1858. március 18-án Párizsban született német mérnök és feltaláló. Augsburban és ...
Albert Einstein
Albert Einstein fizikus
1879. március 14 született német fizikus, aki a fasizmus elől az Egyesült Államokba ...
Alexander Graham Bell
Alexander Graham Bell feltaláló
1847. március 3-án látta meg a napvilágot az amerikai feltaláló, a telefon megszerkesztője. ...
Károlyi Mihály
Károlyi Mihály köztársasági elnök
1875. március 4-én született politikus, Magyarország köztársasági elnöke. Demokratikus ...
Irányi Dániel
Irányi Dániel politikus
1822. február 24-én született. A reformmozgalmak korának politikusa volt. Bölcseletet és ...