Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Csillagjegyek


Kos
Bak

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

Csillagjegyek
Kos


A KOS (ARIES)
március 21 – április 20

A kos jellemzői:
Földrajzi terület: Német (részben), Japán (részben), Anglia (részben), Palesztina (részben), Lengyelország – Krakkó környéke, Dánia, Szíria.
Jele: bizonyos fajta (csavart szarvú) kos szarvai; jelképe: kos.
A Nap március 21-22-től április 21-22-ig jár a jegyben.
Uralkodó bolygója a Mars.
Tüzes, kardinális, pozitív, emocionális, tavaszi, állati jegy ősminősége meleg és száraz
Temperamentuma: kolerikus
Testtájék, testrész: fej (arc, orr, felső állkapocs), agy, idegközpont, koponya- és arccsontok.
Száma: 7
Színe: piros, élénkvilágos színek
Égtája: Kelet
Féme: vas
Állatai: kos, kecske, juh, sas, héja, bagoly, vadállatok
Napja: kedd
Színe: vörös
Kövei: gyémánt, rubin
Növényei: mák, hagyma, kender, bogáncs, retek, bors, minden erős ízű vagy tüskés növény

Mottója: Én vagyok! Én leszek az első!

Példák Kos jegyben születettekre: József Attila, Kassák Lajos, Örkény István, Villon, Zola, Bartók Béla, Charlie Chaplin, Bródy János, Psota Irén, Hernádi Judit, Emil Zola, Bismarck, T. Williams, Hydn, Bach, Van Gogh, Marlon Brando, Terence Hill, Elton John, Vangelis, Tátrai Tibor, Bél Mátyás

Példák Kos aszcendensre: Uri Geller, Marcel Proust, John Lennon, Oliver Cromwell

A március elnevezés a latin Martius hónapnévből ered, jelentése: a Mars hava. Rómában az ősidőkben még az év kezdő hónapja volt. A tavasz-újévet március közepén ünnepelték, holdtöltekor. Ekkor köszöntötték az év megújulásának istennőjét, Perenna anyát. Később ez tavaszköszöntő ünnepéllyé vált. Róma többi márciusi ünnepe a Mars bolygó tartalmának megfelelően a hadi évadra való felkészülés jegyében zajlott.
Március régi magyar neve Böjtmás hava, hiszen március volt a böjt második hónapja. De előfordult a Kos hava elnevezés is, az új csillagászati év első hónapjáról.
Ez a tavasz kezdete. A Nap az Egyenlítő magasságában halad át az égen, sugarai merőlegesek a Föld forgástengelyére. A nappalok és az éjszakák egyforma hosszúak. Ezért hívják „napéjegyenlőség”-nek. (Földünk déli oldalán ez az ősz kezdete). A tavaszpont allegorikus ábrázolásai is változtak koronként és kultúránként. Hol mirtuszkoszorús lány képében jelenik meg, akinek keze tele van virágokkal, hol fekete-fehérbe öltözött szárnyas lábakon álló ifjúként, kinek jobbjában kos, baljában virágcsokor látható. Általános tavaszünnepi szokás a tűzgyújtás.

A Kos a kezdet, az elindulás, az ébredés. Az erők kibontakozva kelnek életre, tele frissességgel, nagy feszültséggel, az Én érzi a benne dagadozó erőket és célt keres, amelyek felé azokat fordíthatja. Az erőkifejtés szinte öncél még, az, amit elérhet vele, alárendelt jelentőségű. Az Én még nem ébredt teljes öntudatára, kifelé, a tevékenység határtalan tere felé fordul, és nem foglalkozik önmagával, ezért egyáltalán nem, vagy csak kevéssé önző vagy önös (egocentrikus). Létének értelmét az erőkifejtésben, az erők felhasználásban látja, öntudatát és akaratát az erők szolgálatába állítja, igyekszik azokat tevékeny irányba terelni, ezért hajlamos arra, hogy összegzett erők irányítójává, mások vezetőjévé legyen. Az élet még új a Kos-ember számára, minden még megismerésre és felfedezésre vár, ezért kész az úttörő szerepére és merészen, nagy lendülettel vág neki a kifürkészhetetlen, tehát nem mérlegelhető feladatnak is. Úgy érzi, hogy élete nem egyéb, mint a benne feszülő erők kifejtésére rendeltetett eszköz, ezért inkább az erőfeszítésre, a küzdelemre irányítja figyelmét és keveset törődik önmagával vagy az életével: a kitűzött célért folytatott harcban készségesen feláldozza magát. Mindehhez éppen a kezdeti, mondjuk, kezdetleges állapot egyszerűsége és naivitása járul. A Kos nem szereti a bonyolult kérdéseket, a felmerülő kételyeket és ellenvetéseket, mindez csak eltereli az erőket a tettről, az eredményes tevékenységtől, kevesebbet gondolkozik, mint inkább cselekszik. Ellenvetésekkel, gátló idegen erőkkel szemben türelmetlen, összeütközik velük, hogy az erők maguk döntsék el a vitát. Elszántságában dacos és nyakas, de lényegében jóindulatú, jóérzésű, amit lelki egyszerűsége és frissességében rejlő ártatlansága is megmagyaráz. Mint a jegy és a benne uralkodó pozitív jellegű Mars, a Kos-típus is feltétlenül pozitív s tevékenysége kifelé ható és szétáradó. Természetének a kemény, küzdelmes munka felel meg: legjellemzőbb hivatása a katonai, aztán a nagy ellenállású anyagokkal, pl. vassal való munkálkodás; minden, amiben a vasnak és a tűznek szerepe van, Kos-jellegű munkásság, de pl. az orvosi, különösen a műtő orvosi tevékenység is. a Kos-típus jó sportember is, de az erő és ügyesség kifejtése öncél nála.
Az állatöv körén pozitív jegyek negatív jegyekkel váltakoznak: a tovahaladás, fejlődés útján az előző pozitív állomás nagy, szétáradó erőkifejtései után természetes visszahatásként következik a befelé forduló, koncentrációra és a már biztosított eredmények megóvására irányuló negatív jelleg. A lélek minden nagy erőt kifejtő állomás után kissé megpihen, és ellentétes területen gyűjt új tapasztalatokat. Az egyensúly így áll helyre és a végletek találkoznak, hogy kiegyenlítsék egymást.
A kos fejjel megy a falnak, azaz mindig célratörő, mert kimeríthetetlen energiák szunnyadnak benne, csak a jövő érdekli, soha nem tekint vissza, igazi vezért típus, aki tömegeket képes maga mellé állítani céljai érdekében, ugyanakkor naiv és nem képes ellenállni a hízelgőknek, akik folyamatosan körülveszik. Nehezen viseli a bírálatot, és könnyen haragra gerjed, ám fejlett erotikájú szerető és remek sportoló.

Mottójának megfelelően a Kos jegyet az eszméléssel lehet összekapcsolni, s innen ered az egyik legjellegzetesebb tulajdonsága is – a naivitás, s ez erősen elüt a Kosról kialakult (kialakított) képtől, de ettől még nagyon fontos tulajdonsága a jegynek. Az erő és akarat mindenhatóságába vetett hite miatt is naiv, nemcsak azért, mert úgy tud hatni, mint aki mit sem tud a világról és rácsodálkozik.

A tűz jelleg: kolerikus temperamentumú tisztán, ahogy a tüzesek. Heves, ösztönös – gondolkodás nélkül nekilendül dolgainak, a lelkesedés sem hiányzik ebből, de sokszor találkozunk olyan Kosokkal, ahol ez a lelkesedés inkább valami elszánt dühre hasonlít. Azonnal reagál mindenre, akár cselekvéssel, akár szóban. Nyers, egyenes, sokszor bántóan szatirikus. Darabos mind kifejezésében, mind mozgásában. Mozgásigénye nagy, erejét le kell vezetnie, s ez nemritkán erőfitogtatássá is fajul. Kedveli a sportot, különösen az egyéni küzdősportokat, illetve az atlétikából a keményebb ágakat.
Kardinalitás: vezetésre termett, rengeteg Kos típus lelhető föl mindenféle szintű vezető pozícióban, azonban nem ő az igazi jó vezető, mert türelmetlen és – mint emocionális jegy – meglehetősen szubjektív néha. A beosztotti viszonyt, a második helyet szinte semmiben sem tűri, illetve nagyon nehezen. Emiatt nehéz ember, nehéz vele együtt élni.
Minthogy ösztönös, a másikat is mindenbe azonnal bele akarja vinni és baj van, ha ellenállnak neki, akkor konfliktusba keveredik. Nem diplomatikus a Kos, de makacs és öntörvényű, gyakran agresszív. Ha valamit véghez akar vinni, rögtön nekiugrik. és igen szuggesztíven próbálja szándékát a többi emberrel is végrehajtatni – akár cselekvéssel, akár szóbeli meggyőzéssel. A vezetést úgy gyakorolja, hogy bemutatja mit és hogyan kell csinálni és – tekintettel óriási aktivitására – ő maga is csinálja, mit sem törődve azzal, hogy a többi tudja-e követni, vagy egyáltalán: van-e értelme annak, amit csinál. Ha nem követik, vagy nem éri el egy lerohanással a kitűzött aktuális célt, azonnal feladja.
Nem igazságos és nem tud objektív lenni. Viszont nagylelkű (tűz elem) önzetlen, és ha segítségét kérik, annak a lehető legkardinálisabban tesz eleget, s jaj annak aki nem tudja fogadni.
Pozitív jelleg: eléggé nyilvánvaló az eddigiekből is, hogy hatni akar a külvilágra. A Kos maga a kezdeményezés, az indítás jegye. A nagy rohanásban és aktivitásban sokszor egészen kézenfekvő dolgokat nem ér rá észrevenni, majd amikor rádöbben arra, hogy pl. az ég kék, akkor szalad és mindenkivel megosztja ezt a korszakalkotó tapasztalatot. Heuréka-élménynek nevezzük ezt, s ez a Kosnál – mottójának, s naivitásának megfelelően rendkívül gyakori. (ahogyan az is, hogy amikor a másik ember, akivel lelkesen megosztja nagy felfedezését, azon álmélkodik, hogy ezt eddig hogyan nem lehetett tudni, akkor a Kos letörik, vagy begurul és mérgesen, puffogva faképnél hagyja a másikat. De lehet, hogy 10 perc múlva újabb emberrel megosztja nagy felfedezését.)
Szerelem, együttélés, házasság: Gyors győzelemre törekszik a Kos, ezért sok kapcsolata van, mert a küzdelem és a győzelem a fontos elsősorban. Skalpvadász típus, sok idő kell, hogy lecsillapodjon. Ha azonban egy lendülettel nem éri el ezt a győzelmet, akkor gyorsan eldönti, hogy nem is kell neki az a másik, s micsoda hibái vannak, nem az esete, és így tovább. Elég nehéz vele együtt élni, ezért a több házasság (vagy együttéléses kapcsolat) a Kosnál kalkulálható. Irányítani, terelgetni a naivitásán keresztül lehet, de erre nem minden típus alkalmas. Leginkább a Mérlegben van annyi diplomácia és simulékonyság, valamint racionalitás, hogy képes legyen huzamos ideig erre a taktikára. Általában ajánlgatja az asztrológiai receptura az oppozíciókat egymásnak, s valóban sokszor kapcsolódnak is, mert a tükörkép-kiegészítés tartalom megvan, de a többi oppozíciós párnál gyakoribb a Kos-Mérleg kapcsolat. A receptek a másik két tüzesnek is ajánlják mechanikusan, hiszen alaptétel, hogy az azonos elemhez tartozó jegyek harmóniában vannak egymással. Azonban képzeljük el egy Kos és egy oroszlán tartós együttélését, de a Kos-Nyilas kombinációnál ugyanúgy meglesz az a konfliktus, mindkettő vezetni akar.
A Kostól a többi jegy rendszerint tart egy kicsit (vagy nem is kicsit), mert akkora határozottságot mutat, s ellentmondást nem tűr, s meg sem ismerik közelebbről, emiatt értékeit sem látják meg sokszor. Nem ismerik föl, hogy amit hibának tartanak a Kosnál (s mellékesen: ez bármely típusnál elmondható), azok egyben az erényei is.

A Kos jelképe
Az ókori és közel-keleti, szidó vallásokban kost áldoztak az isteneknek, így vált áldozati állattá. A Bibliában is a bárányt áldozó Ábel volt kedves az Úrnak. Az ezt megelőző korok emberáldozatait váltotta fel a kos mint állatáldozat. Az áttérés nyomai a Bibliában is felfedezhetők, amikor az Úr maga gondoskodik áldozati állatról Izsák helyett.
A bárány, melyet a Pásztorok hoztak Jézusnak, az ő majdani áldozatára utal. Az ókeresztény művészetben a bárányok az apostolokat személyesítették meg, míg a 13. bárány, a vezérkos, Krisztus jelképe. Bárány a jelképe számos szentnek is, például Keresztelő Szent Jánosnak, mint a Bárány hírnökének.
A bárány, a kos már az i.e. 2. évezredben csillagászati jelképpé vált, a tavaszkezdetet jelölő, akkori csillagképet nevezték el róla. A precesszió szimbolikája is érintkezik az Isten-Bárány jelképpel: a Kos korszak lejárta (Krisztus önfeláldozása) a Halak (keresztények) hatalomátvételét hozza magával. A Kossal megszemélyesített csillagkép több antik mítosszal van kapcsolatban így az aranygyapjú mondakörrel. Az aranygyapjú az argonauták vállalkozásának célja. Hajójuk, az Argo is látható az égen.
A korai időkben a görögség több istene járt kos alakban (Apolló, Hermész, Poszeidón). Érthető ez egy olyan korban, melyet a Kos csillagkép uralt. A Halak ura éppúgy apja tehát a soron következő kosnak, ahogyan a megszemélyesített február az azt követő hónap urának, Marsnak.
A jegy és a hónap asztrológiai ura a Mars bolygó, annak jelnek ura, ahol a Nap erőben, emelkedőben van. A tavaszpontot követően a nappalok hosszabbak lesznek, az éjszakák pedig rövidebbek, a fény erősebb lesz, mint a sötétség és a Mars harciassága jelzi, hogy az egész hónap a tél és a nyár közötti küzdelemben telik el.
Az állatöv mítoszaiban, az arra épülő mesékben, legendákban ez a harc hozza meg a fordulatot. A győzelmet a Nap a hónap végén aratja ellenfele fölött, akit a Szaturnusz testesít meg.
A Kos a zodiális ember feje, homloka. Jele kosszarvat formáz, de a két irányba mutató szarvpár a Janus-fejhez, valamint a kétfejű sashoz hasonlatosan a vég és a kezdet jelképe is. Római hagyomány szerint az év akkori első hónapját Romulus nevezte el apjáról, Marsról. Mars eredetileg a legelők és erdők felett uralkodott, de már a korai időkben azonosították más népek hadisteneivel. Az ő nevét viseli Földünk külső szomszédja, a Mars bolygó, amely a csillaghitben a háború istenének égi teste volt. Népünk a Marsot sokáig Vérszemű vagy Hadakozó csillag néven emlegette. Ez a planéta isten kegyetlen és vérszomjas, de gyáva orgyilkos is. Többnyire a rossz oldalán áll. A mesebeli legfőbb rossz (Szaturnusz) varázserejű vaslovai, vasfegyverei a Marsot mintázzák. Átvitt értelemben az Idő-Kronosz-Szaturnusz vasfogát jelenítette meg.
Marsot, noha közülük való volt, az Olümposziak is utálták, kivéve Aphroditét, vagyis Vénuszt. Szerelmüket a csillaghit és a naptár is jelzi, hiszen a Kos havát követő Bika ura a Vénusz. A Mars ura a Skorpiónak is, melyet a Mérleg előz meg, így a szerelmesek ősszel is találkoznak, hiszen a Mérleg ura is a Vénusz. De a Mars a Kosban jóindulatúbb, mert itt az életet szolgálja.
A Mars jele az ágaskodó férfiasság, a harcias agresszivitás szimbóluma elsősorban. A régi vegytan és alkímia a vastartalmú anyagok képleteit is a Mars jeléből formálta.
Vénusz jelének párjaként a rossz vér szimbóluma is. A körből, mely a női nemiszervet jelképezi, támadóan kiálló nyíl a közelítőt fenyegeti.
A hét napjai is a planéták égisze alatt álltak. a párosítás valószínűleg a káldeusi asztrológusoktól származik. Mars napja a kedd, és érdekes módon a magyar néphit szerencsétlen napnak tartotta a keddet. A Mars az asztrológiában a „kis szerencsétlenség” bolygója.
Számmisztika
A számmisztikában a Mars bolygó jelképe a 9-es szám. A 9-es számúak nagy küzdőképességgel bírnak, szilárdak, akaratuk erős, heves vérmérsékletűek, függetlenek és a maguk urai akarnak lenni. Sokszor jelentős ellenségekre tesztnek szert, viszályt és ellentétet szítanak mindenhol. A világot önös szemszögből nézik, és míg másokkal ritkán, magukkal sokszor elégedettek. Érdekes, hogy a 9 az egyetlen számmal megszorozva önmagát adja (pl.: 9x8=72 – 7+2=9). A 9 a Mars révén mindennemű fizikai erő számára, és így az anyagi síkkal áll kapcsolatban.

A Kos-mítosz.
A Kos a kezdet mítosza. Minden, ami ezzel a fogalommal kapcsolatos, ami belőle adódik, amit jelképez, a Kos fennhatósága alá tartozik.
A Kos csillagjegyébe a tavasz kezdetekor lép a Nap: a természet felébred téli álmából, minden csírázik, növekszik és erősödik. A napok megint hosszabbak lesznek, mint az éjszakák, a hőmérséklet emelkedik, minden életfunkció felgyorsul. A Kos őszszimbólumának az első impulzus a tartalma, az első erőhatás, az első lökés, a fokozott vitalitás.
A Kos ünnepe a húsvét. Ősidők óta van ez így: a kereszténységben úgy határozták meg, hogy kizárólag arra az időszakra eshet, amelyben a Nap a Kos jegyében áll. A bárány, a fiatal kos ünnepe ez, melynek Goethe – a Faust húsvéti körmenetében – oly mély jelentésű költői emlékművet állít.
A Kos türelmetlen, ő maga azonban nem teremtheti meg a végső tökéletességet. Ő az előfeltétel, az előmunkálat, a továbbépítéshez, a formához egy másiknak is társulnia kell.
Ez a féktelen kedv és vállalkozó szellem: „felcicomázott emberek” rajzanak ki és gyűlnek össze közönséges, lármás népünnepélyeken. A Kosnak nem fontosak a kiegyensúlyozott, harmonikus formák, energiája lökésszerűen, darabosan, heves kitörésekkel tör felszínre. A felnövő ember nyugtalansága és generációs konfliktusa ez. Katonák indulnak, hogy büszke tornyú várakat vegyenek be, és büszke lányokat hódítsanak meg: A Kos a férfiharc, a katonai és az erotikus hódítás szimbóluma.
A Kos a kezdet jegye. A mitikus ősidők óta minden művészet forrása. A Kos mítoszt mindenütt megtalálhatjuk, ahol a kezdet eseményeiről és tetteiről van szó: Az ismert monda szerint Romuluszt, Róma megalapítóját és testvérét, Rémuszt egy anyafarkas szoptatta. A farkas az ősi asztrológiai hagyomány szerint a Kos szimbólum körének állata. Minél messzebb nézünk vissza a történelemben, annál inkább látjuk a művészet, a mítosz és a vallás elválaszthatatlan egységét. Ezt az egységet soha nem lehetett teljesen szétzúzni. Az asztrológiai megfigyelés a legtitkosabb kapcsolatokat leplezi le: a világ kezdetének misztériumát, a bibliai teremtést halhatatlan zenében így csak egy Kos művész tudja kifejezni. Joseph Haydn Teremtés című oratóriuma egy igazi Kos klasszikus zenekölteménye. Az a híres rész, ahol az „És lőn világosság” szavakhoz a legmélyebb pianissimóra minden átmenet nélkül váratlan, erőteljes, sugárzó forte következik együtt a tejes énekkarral és zenekarral, az a Kos-jellem összes megnyilatkozási formájának lenyűgöző megközelítése.
Az sem véletlen, hogy a húsvéti passió misztériumát, a Megváltó önfeláldozó halálát („Isten báránya”) a legtökéletesebben szintén egy Kos zeneszerző alkotta meg, Johann Sebastian Bach a Mátyás-passió nyitókórusában.
Már ebből is láthatjuk, hogy a Kos nemcsak az örömteli kezdettel ajándékoz meg minket. A tavaszban benne rejlik a pusztítás is. Áldozatokat kell hozni a régit gyakran erőszakkal kell megsemmisíteni.
Innen ered a jegy analógiája, a harcos. A tavaszkezdet nemcsak az új születésnek az ideje: ebben az időszakban hal meg a legtöbb ember. Az energia áradása sokakat elragad. A kezdet és a vég kapcsolata elválaszthatatlan, misztikus, biológiai összefonódás.
A Kos-kultusz fénykora a keresztény idők előtti két évezred. Ez a világkorszak asztrológiai szempontból Kos-korszak, melynek során a tavaszpont az azonos nevű csillagképen keresztülvándorolt.
A luxori templom máig épségben megmaradt Kos-sétánya – az utca, amit monumentális kos állóképek szegélyeznek – impozáns bizonyítéka annak a tiszteletnek, melynek ez a mitikus állat az ősi Egyiptomban is örvendett.
A római világbirodalomnak, a katonai hódítások korának első évszázadait teljes mértékben ez a marsi jegy uralta. Ariesnek (kos) neveztek a rómaiak egy hadi szerkezetet, a faltörő kost, mellyel ellenséges erődítményeket rohamoztak meg. A kost a támadás, a roham, a kitörő erejű ellenszegülés szimbólumának tekintették.
Nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy mikor használták első alkalommal az állat nevét a csillagkép megnevezésére. Van egy olyan feltételezés, hogy viszonylag késői egyiptomi eredetű elnevezésről lehet szó. A régi ábrázolásokon az állatöv első jegyének alárendelve a szarvat viselő egyiptomi istent, Amont láthatjuk („Amon szarvai”).
A kos – különösen a bárány – klasszikus áldozati állat. Nyilvánvaló a kapcsolat a vérrel. Már az Ótestamentum szerint is Ábel, a pásztor, nyájának elsőszülötteiből mutatott be áldozatot az Istennek. A kos és az elsőszülött között is mély mitikus összefüggés van. Egy ősi asztrológiai szabály még az is mondja, hogy a Kos jegyben születettnek elsőszülöttnek kell lennie: ismét a kezdet! Amikor az ősapa, Ábrahám kész volt feláldozni elsőszülött fiát, Jahve lemondott a feltétlen engedelmességnek e bizonyítékáról és helyette egy kost fogadott el áldozatul.
Ez a misztérium legmagasabb fokára a keresztény kegyelemtanban jut: maga az Isten fia az áldozati bárány. Halál a a keresztények számára az utolsó véráldozat. Ettől kezdve Krisztusnak rendelődik alá a Hal is, mint szimbólum: a következő csillagkép, amelybe a tavaszpont belép, a Halak. Ez szimbolizálja a keresztény világkorszakot.
A germán mitológiában Fricának, Wotan feleségének, a házasság védőszentjének kocsiját kosok húzzák. A Kos ellenjegyének, a Mérlegnek a felbukkanása ez. A Mérleg a házasság háza. Az asztrológiában a Kos a házasság opponense, a Mars a válás bolygója. A megzabolázott Kos a válás megakadályozását jelenti.
A Kos-témát a legsokrétűbben az aranygyapjú görög mondaköre mutatja be. Az Aranygyapjúról szóló mondásban a Kos, Chrysomallos vállalta, hogy két gyereket, Hellét és Phrixoszt, mostohaanyuk, Ino féltékenysége elől biztonságba menekít. Ino a férjét, Athamaszt arra akarta kényszeríteni, hogy fiát, Phrixoszt áldozza fel Zeusznak. A Kos hátán vitte a gyerekeket kelet felé. Csak Phrixosz érte el a kolhiszi partvidéket. Helle lezuhant abba a tengerszorosba, amit azóta is Helleszpontosznak neveznek.
Kolhiszban vad és kegyetlen emberek lakta. A Kos ezért megparancsolta Phrixosznak, hogy ölje meg őt és a félelmetes királynak, Aetesnek kínálja fel ajándékul színaranyból való gyapját. A király elfogadta az ajándékot, és egyik lányát adta ezért cserébe feleségül. Az aranygyapjút Aresz ligetében egy tűzokádó sárkánnyal őriztette. Az Aranygyapjú későbbi megszerzése (Iason és az argonauták) a lelkes indulás, a harc, a kalandok és a kegyetlen szorongatottság története, a hódítás őstípusú mondája. Ennek megfelelője a germán mitológiában Sigfried harca a sárkánnyal és a Nibelung-kincs megszerzése.
A Kost a csillagok közé emelték, és képe az égbolton hasonlít asztrológiai szimbólumához: legfényesebb csillag fölött, a bal szem fölött ágaznak el a csavart szarvak; a test rövid és zömök. Csillagképként és típusként is a Kos maga a tömör egyszerűség.

A Kos jellemzése
„Fejjel megy a falnak, mint a Kos” – ez a mondás jól tükrözi a Kos jelű ember magatartását. A Kos szeme előtt mindig a cél lebeg, semmi más nem érdekli. A benne lakozó hallatlan energia az irányítója és forrása az erőnek, az életének és az örökös mozgásnak. De a benne túltengő száraz ősminőség miatt lénye önző, majdnem antiszociális beállítottságú, szeszélyes akaratnak van alávetve. Hogy cselekedeteinek milyen következményei lesznek, azzal nem törődik. Ha valami felkelti érdeklődését a legkétesebb kimenetelű vállalkozásokba is belemegy, ilyenkor nem fontolgat. Ha tette kudarccal végződik, akkor sem esik kétségbe, azonnal valami újba kezd töretlen lelkesedéssel és határozottsággal. A múlt nem érdekli, a jelen is csak eszköz a jövő eléréséhez. Mindig bátran és lovagiasan, az utolsó leheletéig küzd. Az akadályokat gondolkodás és gátlás nélkül elsöpri az útjából, és mikor végre célba ér, már nem érdekli az sem, amiért idáig küzdött. Ilyenkor azonnal újabb célt keres magának. Valójában maga a küzdés élteti. Ezek a tulajdonságok egyformán érvényesek rá szellemileg és fizikailag is.
Amilyen gyorsan lelkesedik, éppoly hamar meg is tudja unni a dolgokat. Energiái ugyanis nem állandóak, folytonosak, hanem időszakosan kirobbanóak. Viszont amíg hatnak, teljes kapacitással teszik, akkor is, ha a cél elérésére a fele is elegendő lenne.
A Kos az ébredés, a kezdet, az elindulás. Az erők életre kelnek, kibontakoznak „álmukból”, tele frissességgel, feszültséggel. Ugyanúgy, ahogy a természet erői bontakoznak ki téli álmukból ebben az évszakban, az Én erői is dagadoznak, és célt keresnek. Öntudatát és akaratát eme erők szolgálatába állítja. A Kos úgy érzi, hogy éltet nem egyéb, mint a benne feszülő erők kifejtésére szolgáló eszköz, és a kitűzött célért folytatott harcban szívesen feláldozza magát is.
Egyik legjellegzetesebb hibája a kitartás hiánya. Ennek elsősorban az örök rohanás és a küzdésvágy az oka, miáltal a nyugodt higgadtság, a kiegyensúlyozottság, a mértékletes és objektív megítélés szinte teljesen ismeretlen fogalmak előtte. Hajlamos a dolgok eltúlzására, túlértékelésére. Apró vagy vélt sérelmekért azonnal harcba száll. Az ellenfélnek nagy hévvel és meggondolatlanul esik neki. Óvatosan kell vele bánni, mert sosem tudhatja az ember, hogy miért és mikor robban.
Amennyire szeret a Kos másokat bírálni, annyira kevéssé tűri még a legenyhébb kritikát is. Mások érzelmeivel ritkán törődik, jelmondata: „én leszek az első.”
A Kos mindig a maga által választott úton akar haladni, a járt utat boldogan feláldozza a járatlanért. Úttörő típus. Ha pedig tömegbe kerül, vezetni akar. Fellépése imponáló, akarata határozott, sőt néha erőszakos, és annak ellenére, hogy cselekedeteire sokszor jellemző a hirtelenség, a vezető szerepet meg is szerzi. Hiszen nagy benne az érvényesülési vágy, az uralomra való törekvés.
Mindazonáltal mindig egyenes, és a lelke mélyén kicsit naiv. Nem igazán ismeri az embereket, és aki formailag megfelelően közeledik hozzá, megbízik benne. Élvezi a hízelgést, de ő maga sohasem ravaszkodik, nem folyamodik cselhez. Nagy a biztonságérzete és az önbizalma, mindig hisz abban, amit csinál.
Az asztrológiailag rossz hatásokkal bíró Kosban is megvan az uralom- és parancsolási vágy, de nála egészen groteszk formákat ölthet. Ilyenkor felvág, mások értékeivel dicsekszik, alaptalanul tart igényt elismerésre, és ha ezt nem kapja meg, kötekedő, erőszakos lesz, veszekszik, néha még verekszik is. Önző, hiú, kíméletlen, nyers, tolakodó, gyűlölködő, összeférhetetlen, féltékeny, kapzsi és bosszúálló jellemmé válik. Még bűncselekményektől sem riad vissza, közülük kerülnek ki a lázadók és összeesküvők is.
Ahol pedig igazi vezetőt látunk, tömegek lelkesítőit, új eszmék harcosait, ott is a Kos típust kell keresnünk. A faltörő kos szerepe az övék. Ők jelképezik az ószövetségi áldozati bárányt, melyet felajánlottak Istennek az emberiség bűneinek kiengeszteléséért.
A jó hatásokat magában fogadó Kos nagylelkű, sérelmeit nem ápolgatja, hatalmas vonzerejével tömegeket tud magával ragadni. Kellemes mulattató, bár humora inkább gunyoros, ami egyeseket akaratlanul is sért.
A részletek és árnyalatok világa távol áll tőle, mert nem tudja elviselni a kicsinyességet. Szereti a változatosságot, a regényes, kalandos dolgokat és a harcot – ez utóbbit szinte önmagáért.
Szabad idejét szívesen tölti a természetben, szívesen sportol, minden mozgással járó tevékenységet szeret. Ahogyan egész életében a csúcsokat ostromolja és próbálja meghódítani, úgy kiváló hegymászó is válhat belőle.
A logika csak másodrendű szerepet játszik nála, cselekedeteit többnyire a megérzés vezérli.
A jó Kos önzése tiszteletre méltó. Harc közben csak a cél lebeg előtte, nem a haszon, amelyre szert tehet, nem saját előnyére gondol, csupán a harcra, melyet egy adott cél érdekében vív. Ilyenkor az sem bántja, ha másoknak kaparja ki a gesztenyét.

A Kos ura a Mars

A Mars képviseli az energiát, a férfias erőt, az akaratot. Azt az akaratot, mellyel egy ember meg tud maradni a helyes úton és nem tévelyeg el, azt az akaratot, mellyel meg tudja valósítani céljait, amely egy életen át erőt ad a küzdelmekhez. Az egyén általa vívja ki helyét az életben. A jó Mars kezdeményezővé, küzdőképessé, bátorrá teszi az embert, a nőknél sokszor jelenti a gyermek felneveléséhez szükséges energiát. A Mars szabja meg az egyéniség érvényesítéséhez szükséges erő mennyiségét.
A Mars befolyásolja azt is, hogy nem nagyon tűr el maga felett senkit, nem tűri az irányítást, mindenkor a maga útját akarja járni.
A Marsot a kis szerencsétlenség bolygójának is hívják (fortuna minor). A benne rejlő feszítőerők minden síkon szenvedélyes támadókészségben jelentkeznek. Ezért az energia, a vágy, a harc és gyakran a rombolás szimbóluma.
A Kos és a szerelem
A Kos eredendő tulajdonsága, hogy rendkívüli módon ösztönös. Kitörő indulatait és vágyait nehezen tudja gátak közé szorítani, ami szexuális életére is jellemző. Természetesen a szerelem vonatkozásában is igaz, hogy a cél addig érdekli, míg el nem érte, rögtön utána másikat keres. Itt is a hódítás ténye a fontos a számára, nem a kapcsolat. A változatosság igénye az állandóságot kívánó házaséletre nem teszi túlzottan alkalmassá. A függetlenségi vágy és a kirobbanó temperamentum szintén megnehezítik a kötöttségek elviselését. A szerelem nem más számára, mint az érzéki örömök kísérője. Az érzékiség a fontos, a többi csak körítés. A Kos férfi mint szerető is erőszakos, itt is a harcot keresi. A hódítás folyamata helyettesíti számára a szerelmet.
A Kos nő erősen férfias, szenvedélyes, érzéki. A házasságban is ő akar az irányító fél lenni. Általában szelíd, alkalmazkodó társat keres, akin aztán kedvére uralkodhat. Nem igényli a holdvirágos hangulatot, a romantikus sétákat a tóparton, az apró figyelmességeket, hanem egyenesen tör célja felé. Gyakran házasságát is elsieti. Hamar fellángol, aztán a tűz pillanatok alatt el is hamvad.

Testi felépítés

Alkata magas, izmos, inas, erős. Mint minden sovány ember, igen szívós, regeneráló képesség rendkívüli. A Tűz elem hatására ereiben gyorsabban kering a vér, mely nagyobb hőt fejleszt az átlagosnál. Ebből a hőből fakad mérhetetlen energiája.
Feje nagy, ék alakú, arca hosszúkás, erős pofacsontokkal. Haja vöröses, engedetlen és gyakran korán kezd kopaszodni. Homloka széles, nyomott, a szeme felett erős dudorral. Gyakori a függőleges homlokránc. Jellegzetes az un. Mars-dudor a szemöldök felett.
Bozontos, összenőtt függőleges barázdákkal ráncolt szemöldöke alatt villogó, élénk átható, kicsiny szeme van. Tekintete szúrós, szuggesztív. Haja szöghaj, nehezen kezelhető. Színe sokszor vörös vagy vörösesbarna. Testszőrzete is dús (a Kos és a Bak a „legszőrösebb). Orra nagy és hajlott, tág orrlyukai szőrösek. Nagy erőteljes szája alatt álla keskeny, erősen fejlett. Fogazata ugyancsak erős (ő az aki a fogaival nyitja ki a sörösüveget), de nem egészséges. Kemény a harapása. Füle nagy, a fülcimpa is nagy, húsos.
Bőre általában barnás, vöröses. Hosszú izmos nyaka közepes vállakon ül. Törzse fejlett és izmos. Végtagjai csontosak, erősek, inasak. Járása gyors és rendkívül energikus. Mozgása darabos, kevéssé ügyel a harmóniára. Igen gyakori, szinte klasszikus hogy az arcon vagy a fejen sebhely(ek) található(ak). Természetesen ez nem 100%-ban igaz, de igen gyakori, hiszen reflexszerű, hirtelen mozdulatai miatt sok baleset éri, és elsősorban a feje sérül, amelyet sokszor beüt.
Szívós, erős szervezet. Nem nagydarab, de látszik rajta az erő. A fizikai ereje is nagy, a kézereje külön kiemelkedő (a tüzeseknek erős a szorítása – a legerősebb azonban majd az Oroszláné lesz).

A Kos egészsége
A Kos jel hatására a testen elsősorban a fejen nyilvánul meg. Ide tartoznak az arc, a száj, a szemek és az agy. Gyakran az érrel kapcsolatos dolgok is.
Elsősorban rövid, akut betegségeket okoz, vagy lázzal járókat, fertőzőeket, valamint sérüléseket, operációkat, gyulladásokat. Közéjük sorolhatók még a vér, vas- vagy egyéb elemek tartalmak miatti meszesedések, kelések.
Energiái állandóan űzik, nyugtalan, örökmozgó mivolta miatt szervezete nem kap elegendő pihenésre lehetőséget, aminek következményei szintén betegségekben nyilvánulhatnak meg. A szellemi vagy fizikai túlerőltetés egyaránt káros a szervezetére.
Sokat kell aludnia, ezzel pótolhatja az energiaveszteségeket. Ha ezt nem teszi, idegrendszere láthatja kárát.
Amúgy is nyugtalan, tüzes természetét izgató, túl fűszeres ételekkel, italokkal nem tanácsos terhelni. A szénhidrátok fogyasztása jó hatással van rá.
Betegséghajlamok: fej, fejfájás, a fej sérülései. Vágás, szúrás, égési sérülés, forrázás. Vérzések, vérrel kapcsolatos problémák. Lázas, lobos megbetegedések gyors lefutással

A Kos gyermek
A Kos adta jellemvonásokkal, adottságokkal rendelkező gyermek nevelése rendkívül nehéz, mert nehezen tűr ellentmondást, ki nem állhatja, ha irányítani és egyenesen felháborítónak tartja, ha korlátozni akarják. Számára az irányítás a természetes közeg, és nem az engedelmesség. Olyan adottság ez, melyet nem lehet benne elnyomni, különösen nem erőszakkal, mert akkor kitör a vihar, tombol, törni, zúzni is képes. Mindig biztosítani kell számára a lehetőséget, hogy tág korlátok között tudjon tevékenykedni, született adottságait ki tudja élni. De láthatatlan „karámot” azért építeni kell köré, mert hajlamos rá, hogy az akadályokat átugorja.
Ha befolyásolni akarjuk, alaptulajdonságát vegyük figyelembe, miszerint erőszakos, de nyílt természet. nyíltsággal és szeretettel közeledjünk hozzá. Gyengéden és jóindulattal próbáljuk meg korlátok között tartani féktelen természetét. Ellenkező bánásmód esetén kitör, és fékezhetetlenné válik.
A Kos gyermek nagyon szeret tervezgetni, de mivel a kitartás hiánya a Kos egyik legnagyobb hibája, a végrehajtás közben elvesztheti érdeklődését, türelmetlenné válhat. Még kiskorában rá kell vezetni, hogy amibe belekezd, be is fejezze, meg kell tanulnia, hogy a félmunka nem munka. Gondolkodásában bizonyos egyoldalúság is mutatkozhat, ezért nem kell láttatni vele a nézőpontok sokrétűségét, hogy szemlélete kitáguljon.
Olyan környezetben, ahol nem állítanak neki egészséges gátakat, melyek között ösztönei és indulatai szabadon garázdálkodhatnak, hamar házi zsarnokká válik. Szükség van a tekintélyre, a komoly, nyílt fellépésre és a logikus érvek láncolatára. Ezek segíthetnek. Szükséges már korán ráébreszteni az ok és okozati összefüggésekre, hogy cselekedeteinek következményei vannak. Erre önmagától nehezen jön rá.
A Kos gyermekben nagyon korán felébrednek a szexuális ösztönök, és megnyilvánulásuk erőteljes. Helyes őket máshol levezetni, szellemi foglakozásokkal, megerőltető fizikai munkával vagy sporttal.


Ha ön egy Kossal akar élni…
Az ismerkedés és udvarlás ideje alatt, annak ellenére, hogy a Kos lovagias lény, ne várjon heves érzelem-megnyilvánulásokat, ne akarjon órákig sétálni a holdfényben, ne várjon romantikus szavakat, verseket. Tűrje el viszont, hogy a Kos lerohanja, és gyorsan meg akarja hódítani.
A Kos egyenes és nyílt. Mindig megmondja, amit gondol, s ezt Öntől is elvárja. Soha ne csapja be, ne hazudjon neki, mert az szinte megbocsáthatatlan vétek egy Kos szemében. Lehet, hogy az igazság felbőszíti, és heves kitörésekkel reagál, de akkor sem szabad kockáztatnia.
Vezetési ösztöne miatt a párkapcsolatban is felül akar kerekedni. Nyíltan ne akarjon uralkodni rajta, mert azt nem viseli el, de ha elismerik elsőbbségét, és hízelegnek neki, sok mindenre rá lehet venni, és észrevétlenül abba az irányba terelheti, amerre szeretné.
Minél jobban ragaszkodik hozzá, és ez minél nyilvánvalóbb, annál több az esélye, hogy elveszíti. A Kosnak mindennél fontosabb a szabadság, és ha meg akarja tartani, ezt szem előtt kell tartania.

Mi okoz örömet egy Kosnak?
Ha természetes hajlamait értelmes módon kifejezheti. Ha vezető szerepet tud játszani, még ha csak kisebb területen is. Ha nagyon élő közegben lehet, ahol azért figyelnek rá. Állandó tevékenység, mely boldoggá tudja tenni. A küzdelem – bármilyen cél érdekében: Fontos, hogy egy pillanatra se maradjon cél nélkül. Öröm számára, ha hódíthat, legyen a meghódítandó akár egy sziklacsúcs, akár egy szép lány. Boldog, ha mozoghat, küzdhet – akár életben, akár valamilyen játékban.

Mi okoz szomorúságot egy Kosnak?
Ha olyan körülmények közé kényszerítik, ahol alárendelt szerepet kell játszania; nem tűri a másodhegedűs szerepét. Ha olyan tevékenységet kell űznie, mely nem változatos, amely csupán rutinszerű feladatokat ró rá. Elviselhetetlen számára a bezártság, a remeteélet, ha olyasmit kell csinálnia, ami mozdulatlanságra készteti. Ha nem lebeg előtte állandóan új meg új cél, és élete nem a hódítások sorozata. Szomorúsága sokszor dühöngésben nyilvánul meg, és ez környezete számára nehezen elviselhető.

Egy személy horoszkópjában a Mars képviseli az energiát, a férfias erőt és az akaratot. Azt az akaratot, mellyel ki tudja vívni céljait, és amely egy életen át erőt ad a küzdelmekhez. A Mars mutatja az egyéniség érvényesítéséhez szükséges energia mennyiségét, és nem utolsó sorban a szexuális vágyak és erők szimbóluma is. Ezért mindenképpen érdekes tudni, hogy a 12 jegy közül melyikben tartózkodik a születés pillanatában.

A Kos Napú ember Marsa a 12 jegyben
Mars a Kosban: Akinél a Nap és a Mars bolygó is a Kos jegyében található, annál elsősorban azt vehetjük észre, hogy fokozottabban érvényesülnek nála a marsi hatások, hiszen ebben az esetben a Nap ura a Mars. A Mars itt ellentmondást nem tűrően, agresszíven, életerősen és bátran nyilvánul meg. Ha rossz hatások érik, kötekedő, durva lesz, másokkal szemben sértővé válik viselkedése. Ha energiáit jó irányban használja, rendkívül ütőképessé válik. E hatások ugyanakkor fokozott elvakultságra, meggondolatlanságra is késztethetik. Akarata hirtelen fellobbanó lesz, de kitartás nélküli. Ugyanez jellemezheti a szerelemben is, ahol a hódítás válik céllá, nem a hosszú, tartalmas kapcsolat.

Mars a Bikában: A Mars itt rangját vesztett állapotban van. Erejét nehezebben tudja kifejteni, és rendkívül érzékeny a rossz hatásokra. Hajlamos negatív tulajdonságait a felszínre hozni csökönyösen erőszakos, dühkitörésekre hajlamos, a butaságig makacs jellemmé válhat. Jó esetben a Bika kitartóvá teszi az akaratát, fellobbanásai helyét a kitartó, megbízható célratörés veszi át. A cél már nemcsak a küzdés, a megszerzett dolgokat meg is akarja tartani. Szexuális téren is kevésbé kicsapongóvá válik.

Mars az Ikrekben: Ebben az esetben a személyiség Nap által nyert Kos színezete sokrétű intellektuális érdeklődéssel bővül, mely gazdagíthatja a jellemet. Növeli ugyanakkor a szétforgácsolódásra való hajlamot, és a fellobbanó akarat a kitartás hiánya mellett kicsit bizonytalanná is válik. Beszéde a szokásosnál is élénkebb, csapong a különböző témák között. Céljai ugyan megváltoznak a Koséhoz képest, de még jobban öncéllá válik maga a megszerzés. Energiái állandóan szétforgácsolódnak, és nem képes, csak egy irányban kifejteni őket. Nem valószínű, hogy közülük kerülnek ki a kitartó, hű szerelmesek.

Mars a Rákban: A Mars itt esésben van, energiái gyengülten törnek a felszínre. A Naphoz való rossz kacsolódása gátolja az egyéniség törekvéseit. Az akarat befelé fordul, nem képes nyíltan előtörni, hanem, mint a rák, megkerüli a problémákat, és kivárja a megfelelő pillanatot, amikor szándékait harc nélkül is érvényesíteni tudja. A küzdő energia átalakul és céljává a gyűjtés, a megóvás, a gondviselés válik. Erejét inkább a család és az otthon fenntartására áldozza, mint egyéb célok elérésére. Erősen emocionális és intuitív ami sértett Nap esetén túlérzékenységhez, állandó sértődöttséghez vezethet.

Mars az Oroszlánban: A Kosban álló Nap és az Oroszlánban tartózkodó Mars recepciós helyzetbe kerül, vagyis egymás uraivá válnak. Ennek következtében ő egymásra gyakorolt hatásuk, ami rendkívül célratörő, alkotóképes, munkáját szívvel-lélekkel végző egyéniséget ad, aki azonban forrófejű, fokozottan hatalomra vágyó, s bár elhatározásai mellett csökönyösen kitart, néha elkényelmesedik. A fellobbanó és a kitartó akarat működik együtt. A megszerzett dolgoknak a kényelmet és az élet élvezésének lehetőségét kell biztosítaniuk. A Kos hódítási vágya mellé belép a stabilizáló hajlam is a szerelemben, feltéve, ha nagyságát és felsőbbségét elismerik.

Mars a Szűzben: Az akarat ebben az esetben inkább az aprólékos célok iránt fejti ki energiáit. Nagy hevességgel és élénkséggel vesz részt mindenféle részletmunkákban. A nagy célok mellett a részletkérdések kerülnek előtérbe. A Nap által képviselt vezetni akarás itt inkább egy cél szolgálatában csap át. Rossz állások esetén az egyén rendkívül akadékoskodóvá, mániákusan precízzé, izgágává válik. Jó esetben a pontosság és következetesség, az intellektuális beállítottság társulhat a nagy energiákkal.

Mars a Mérlegben: A Mars itt szintén rangjavesztett, ráadásul a Nappal ellentétes jegyben áll Energiái bizonytalanná válnak, céljai határozatlanokká. A céltudatos cselekvés helyét átveszi az állandó mérlegelés, és mivel ezek a tulajdonságok ellentétben állnak a Kos határozott, energia dús mivoltával, állandó belső feszültséget okoznak, folyton elégedetlenséget, melyen nehéz felülkerekedni. Megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy társakat találjon, hogy kapcsolata a külvilággal megfelelő legyen, de erőfeszítései jobbára eredménytelenek. Az egyéniségében dúló kiegyensúlyozatlanság rányomja bélyegét a kapcsolatokra, a külvilághoz fűződő viszonyra is.

Mars a Skorpióban: A Mars itt otthon van, ereje teljében. Hatása rendkívül erősen nyilvánulhat meg, csak az a kérdés, hogy milyen irányban. Mert a Skorpió-akarat számára két irány létezik: a vágyak és az erős érzékiség világa, mely az anyagi létben próbálja megtalálni céljait, vagy az erős és mély érzelmek mellett a szellemi világ felé fordulás. A választás az egyénen és fejlettségi fokán múlik. Ugyanakkor a másik utat választóknak sokat segíthet kiapadhatatlan energiáival. A fejletlenebb jellem ilyen állás mellett elveszhet az érzéki örömök hajszolásában, a skalpgyűjtés mámorában.

Mars a Nyilasban. az akarat itt a nagyvonalú, szerteágazó eszmék iránt lelkesedik. A csúcsra jutás vágya harmonizál a Kos jelben álló Nappal, de meghódítandó tér kitágul, egészen az álmok világáig. A célratörő akarathoz nagyobb létékű tervek, és a jó kedéllyel végzett munka öröme társul. A cél már lehet valódi, de az egyén hajlamos a túlzásokra, extravaganciára, és belehajszolhatja magát az elérhetetlen álmok világába. Ha jelleme hajlamos rá, akarata elvezérelheti a szellem magasabb szféráiba is. A szabadságvágy itt felerősödik, de a Mars Nyilas-beli helyzete hosszú távon nem követi a kitartást.

Mars a Bakban: Ha eredmény-centrikusan nézzük a világot, ez egy jó párosítás. A Kosból fakadó nagy energiákhoz és szerzési vágyhoz rendkívül céltudatos, munkáját szervezni tudó, a megszerzett dolgokat megtartani kívánó, jó elmével rendelkező akarat társul A Kos amúgy is makacs jellemvonása a Bak-akarat által még hangsúlyozottabbá válik, az érzelmek viszont másodrendű helyre kerülnek. Ezzel együtt a szellemi irányultság helyett a földi, anyagias célok kerülnek előtérbe.

Mars a Vízöntőben: A Vízöntő Mars is növeli a Kos által hozott energiákat, s irányukat jól egészíti ki. Ugyanúgy elszántan a saját útját akarja járni, meg akarja valósítani a maga választotta célokat, de az akarat intellektuálisabb utakra hajtja a személyt, és akár tudományos szemléletre is képessé teheti. A Nap által hozott kissé önző szemléleten is javít a Mars helyzete ebben az esetben. A két egymást erősítő hatás folytán igen erőssé válik a szabadságvágy, ami nem ösztönöz hosszan tartó kapcsolatokra. Ha rossz befolyás éri a Napot vagy a Marsot, ez olyan fokú makacssághoz, a saját elképzelésekhez mindenáron való ragaszkodáshoz vezethet, hogy az illető már nem lesz tekintettel mások érzéseire, sőt esetleg személyes szabadságra sem.

Mars a Halakban: E helyzet mindenféleképpen lecsökkenti a Mars által hozott energiákat. Tétova bizonytalanságot eredményezhet, amikor az akaratnak nincs meghatározott iránya, erősen befolyásolhatóvá válik. Hajlamossá teszi viszont a személyt, hogy kedves, áldozatkész módon cselekedjék. Mindez a Nap helyzetéből fakadó erőkkel keveredve szélsőséges jellem

Kapcsolódó cikkek

Nincs adat!

Híres emberek
Franciosco José y Lucientes  Goya
Franciosco José y Lucientes Goya festő, grafikus
1746. március 30-án született spanyol festő és grafikus. A Szépművészeti Múzeumban ...
Spencer Tracy
Spencer Tracy színész
1900. április 5-én született a kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Egyetemi tanulmányait ...
Bródy János
Bródy János zenész
1946. április 5-én született zenész, zeneszerző, szövegíró, előadóművész. Zongorázni ...
Francois Villon
Francois Villon költő
Valószínűleg 1431. április 8-án jött világra a középkor nagy francia költője, ...
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire költő
1821. április 9-én született francia költő, fő műve A romlás virágai, amely ...
Pulitzer József
Pulitzer József újságíró
1847. április 10-én született magyar származású amerikai újságíró, lapkiadó volt. ...
Elton John
Elton John énekes
1947. március 25-én született angol énekes, zongorista, zeneszerző; különböző ...
Gina Lollobrigida
Gina Lollobrigida színésznő
1927. Július 4-én született olasz filmszínésznő, hazájában „Gina Nationale”, a ...