Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Csillagjegyek


Kos
Bak

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

Csillagjegyek
Rák


A RÁK (Cancer)
június 22 – július 23

Alapeleme: víz
Minősége: kardinális
Nőies, negatív, ősminősége hideg és nedves, a száraz hozzáadásával
Uralkodó bolygója: Hold
Színe: fehér, tengerzöld, esetleg kék
Ásványai: mész, szelenit, smaragd és minden opálos kő
Féme: ezüst
Növényei: Uborka, tökfélék, vízinövények, mogyoró
Állatai: kutya, íbisz, rák, halak
Száma: 5
Országai: Hollandia, Skócia, Kelet- és Dél-Ázsia, Újzéland, India
Akiknek a Napjuk a Rák jegyében állt: Nagy Sándor, VIII. Henrik, Byron, Zeppelin, Tolnay Klári, Erich Maria Remarque, George Cukor, Vasvári Pál, Rózsa Sándor

A Rák-mítosz

A Rák az anya mítosza. Az anyai lényeg megtartó, óvó és visszafelé irányuló. Az egyént is az egész emberi nemet is eredetére, gyökereire emlékezteti. Mikor a Nap évi járásakor a mi szélességünkön a legmagasabbra hág, akkor lép a Rák jegyébe: nyárkezdet van.
De ebben a kezdetben van valami visszatekintés is. Hiszen ettől fogva a Nap immár süllyed a pályáján. Előbb csak fokozatosan, majd mind nyilvánvalóbban rövidülnek a nappalok és nyúlnak az éjszakák.
A Rák, mint állat is a visszafele haladás jelképe. Figyeljünk csak meg egyszer egy ilyen állatot valami patakban: furcsa sőt majdhogynem mulatságos mutatvány tanúi lehetünk, amikor úgy érzi, senki sem látja, előóvakodik egy kő mögül, és lassan mozgatja a csápjait. De a legkisebb zavaró jelre gyorsan hátrál. nem kell megfordulnia, ez a híres „rákjárás”.
A Rák titokzatos csillagkép. Jóllehet egész magasan áll az égen, mégis csak igen tiszta éjjeleken pillanthatjuk meg. Merthogy csillagainak fényereje igen csekély. És ebben a csillagképben távcsővel felfedezhető egy csillagköd is, ami ősidőkkel ezelőtt bekövetkezett csillagrobbanás emlékét őrzi.
A Rák-mítosz messzemenően összefügg a Víz mítoszával. A Rák női jegy, méghozzá az első meghatározó jelentőségű vizes jegy. A víz pedig mindig misztikus jelentőséggel bírt az ember számára. „Az emberlélek, akár a víz” – mondja Goethe, és az asztrológiában is Víz jegyeinek vannak alárendelve a lelki élet jelenségei, történései. Az embrió, az élet első szakaszában a magzatvízben lebeg az anyai test mélyén. És első táplálékunk az anyatej; a víz és az anyaság, a víz és az őskezdet szorosan összefüggenek.
A bibliai teremtésmítosz arról szól, hogy már a Föld és az Ég előtt megvolt a víz – „… és az Úr lelke lebegett a vizek felett”.
A víz nem a különböző kezdéseket, az élet fordulópontjait jelöli, hanem azt a legelső indulást, az őskezdetet, amely örökre mögöttünk van, örökké volt, léte mitikus ködbe vész.
Hogy ennek az elemnek milyen jelentősége van a kereszténység számára, azt a keresztelés jól mutatja. Ez vagy alámerítéssel, megmerítkezéssel, vagy meghintéssel történik. És ez a jelkép nem egyebet jelent, mint, hogy a víz, ez az elem a születés és a kezdet szimbóluma.
Minden, ami anyagi jellegű, magán hordja az őrző, az őskezdethez kötődő jellemzőket. Az anyaméhben átmegyünk az emberi törzsfejlődés valamennyi szakaszán. Az anyában újra testet ölt a világ teremtése. Ez a visszaható jelleg aztán különös erővel nyilvánul meg a Rákban.
A Rák kemény külső páncélja lágy és érzékeny testet rejt magában. Ez emlékeztet a tojásra, a termékenység anyai csírájára: a kemény páncél és a tojáshéj a megtartó, óvó, védelmező elvet testesíti meg. A lágy és érzékeny belső pedig a gyermekit és befolyásolhatót, a még formálhatót jelképezi.
A Rák asztrológiai jelként egyrészt kardinális, meghatározó jelentőségű, másrészt – lévén vizes jegy – az érzelmek jegye. Azaz ösztönző érzelmeket is jelöl. Az aktív és a passzív a legszorosabban összefonódik benne.
Mindezek mellett ne feledkezzünk meg arról, hogy a Ráknak támadófegyverei vannak. Ollóival még a nála nagyobb élőlényeken is képes mély és fájdalmas sebet ejteni.
A Herkules-mondában a Ráknak kis híján sikerül ezt a hőst, aki pedig maga az erő és a derekasság, a mocsárba húzni. Itt az elnyelő, az élet aktív megnyilvánulásait lefékező, sötét ősanya-princípium nyilvánul meg. Kiváltképpen a kimondottan férfiast fenyegeti.
Az az égitest, amely a Rák jegy lényegét a leginkább kifejezi, szigorúan csillagászati értelemben nem bolygó (hiszen ezalatt olyan nagyobb égitestet ért a tudomány, amely a Nap körül kering). Márpedig a Hold, mint ismeretes, a Föld kísérője, azaz úgy viszonylik hozzá, mint a Föld a Naphoz. A Földnek ez a kísérője azonban, a bolygókhoz hasonlóan, a Naptól kapja a fényét. Lévén közel a Földhöz, úgy tűnik, mintha a központi égitesttel egyforma nagyságú lenne, pedig átmérője csak negyede a Földnek. Az asztrológus nem tekinti véletlennek, hogy az emberi élet egy olyan bolygón alakulhatott ki, amelyről a Nap és a Hold közel azonos nagyságúnak tűnik, hiszen ez a két égitest fejezi ki a férfi-, illetve a női lényeget.
Ami a legfeltűnőbb a Holdon, az az, hogy fázisai vannak: előbb láthatatlan újhold, majd mintegy két hét alatt telihold lesz, hogy ugyanennyi idő alatt újra újholddá fogyjon. A Hold kiteljesedését ősidők óta a terhesség jelképének tartja az ember. Még figyelemreméltóbb, hogy a Hold keringési ideje átlagosan megfelel a női menstruációs ciklusnak. Erre okozati magyarázattal aligha szolgálhatunk, hacsak el nem ismerjük azt az asztrológia által feltételezett tényt, hogy a csillagok jelentése nem csupán az emberi fantázia szüleménye. Van több olyan Hold-jelenség is, ami okozati alapon nem tudunk megmagyarázni, legalábbis maradéktalanul nem. Így például bizonyos féregfajták csupán akkor szaporodnak, ha a Hold egy adott állatövi jegyben és meghatározott fázisában van.
Az alvajárás és egyesek túlérzékenysége teliholdkor leginkább a gravitáció és a sugárzás hatásával magyarázható meg, ugyanakkor ezekben a jelenségekben nem kevés rejtélyes vonásra bukkanhatunk.
A Hold az anyai-női vonásokat szimbolizálja, és ezekben a jellemzőkben benne is van életigenlő jellegzetesség.
Minden vallásnak több anyaistensége van. Így hát a holdistennők száma szerfelett nagy. Ide tartozik a babiloni Istár és a görög Koré, Démétér, és Szeléne anyaistennők, a római Luna és a germán Fricka, meg Jörd. Mindegyikükre jellemző, hogy egyaránt megszemélyesítik a termékenységet és az éjszakát.
Mozart Varázsfuvolájában, ebben a mitikus vonásokkal mélyen átszőtt, és többek közt ezért is oly népszerű operában mindezeknek a holdistennőknek az alakját egyesíti az „Éj királynője”. Így hát egyáltalán nem dramaturgiai hiányosságként magyarázható, hogy míg az Éj királynője az első felvonásban jóságos, gyermekéért aggódó asszony, addigra a másodikban ugyanő sötét, gyilkosságra bujtó némber. Hiszen mint a Rák, a Hold vagy az éjszaka, ugyanúgy az anya is egyesíti magában a kedveset és a borzasztót. A holdfény egyaránt tűnhet elszomorítónak és megnyugtatónak, erőt adónak.
A Hold-lényeg uralkodik a szellemeken, a boszorkányságon, az alvajárókon és őrülteken is. „Lunatic” angolul őrültet jelent, és a szó a Lunából, a Hold latin nevéből ered. Az a szó is, ami a németben a „hangulatnak” (Laune) felel meg, a Lunából jön, és csakugyan, a Hold maga a változékonyság.
A Rák és a Hold uralják az ősvallásokat, a samanizmust és a matriarchátust. Ezért a hold jelöli a varázslónőt, a boszorkányt, a gyógyítót és a bűbájos embert is.
A kereszténységben Isten anyja, aki magától értetődően ugyancsak az ősanya-lényeg megtestesítője, sokszor a holdkaréjon állva jelenik meg. Ennek még az Apokalipszis egyik látomása a gyökere. Valószínű, hogy nem ok nélkül látjuk ebben annak jelképét, hogy Mária diadalmaskodik a pogány holdistennőkön. Egyúttal immár maga vesz át azoknak az uralmát.
Nem más ez, mint annak a ténynek az ősi ismerete, pontosabban ősidőktől fogva meglévő érzete, hogy – mint Achilles és anyja, Thetisz esetében- minden hősiesség és harciasság hátterében az anya személye áll.
Ezért van az, hogy a „Szent Háborút” hirdető Iszlám is a félholdat tűzte zászlajára. Ennek színe pedig a nőies zöld, ami ily módon immár ne csak a termékenység, hanem a megsemmisítés színe is. Ahogy a Hold dagad és apad, ugyanúgy az ősanyai lényeget is a magába ölelő és a kitaszító szüntelen váltakozása jellemzi.
Ezért aztán a Hold jelentése ambivalens az asztrológiában. Egyrészt az egészség, a termékenység, az életkedv, a vitalitás jelképe, másrészt azonban már egy kis sérülés, megbicsaklás is elegendő ahhoz, hogy nyomasztó, gyengítő princípium legyen.
A Nap és a Hold viszonya olyan, mint az aranyé és az ezüsté. Mindkettő nemesfém, az arany mégis kevésbé sérülékeny és kémiai úton kevésbé megváltoztatható. Oxidációkor az ezüst könnyen megfeketedik, az arany nem.
A teliholdnak csak akkor ezüstös a sugara, ha magasan áll az égen. Ha a horizont közelében van, sápadt fehérnek, vagy – főleg nyáron – rendkívül sötétnek nagynak és sárgásvörösnek látszik. Azaz a Hold nem csak a fázisain belül változékony.
A Hold különösen fontos analógiája a nép – de nem a „tömeg”, ami a Plútó befolyása alatt áll. A „népnek” több jelentése van. De a Hold nem a politikai-nemzeti értelemben felfogott „népre” sugárzik, hanem arra, amit „lakosságként” határozunk meg. Ami népi, arra a Hold hat. A népiség nem feltétlenül tartós valami. Az emberek közt ritkán élnek hangulatok és törekvések tartósan. Ez megfelel a Hold változékonyságának. Ugyanakkor vannak olyan intézmények, jellegzetességek, amelyek mindig széles rétegekben keltenek visszhangot. Újságszerkesztők például tisztában vannak azzal, hogy minden gyermeket ábrázoló kép kedvező fogadtatásra lel. És minden politikusnak a javára válik, ha gyermekek virágcsokorral köszöntik. A gyermeknek Hold-szerű kisugárzása van.
Ugyanez vonatkozik például az ivásra. Az embereknek mindig is voltak ivásrituáléik, amelyek az összetartozás és a bensőségesség kifejezői, és ezzel öntudatlanul is ahhoz a gyermeki fejlődési fokhoz nyúlnak vissza, amelyet az anyával való orális érintkezés jellemez. És természetesen a nép nem az éttermekben gyülekezik és oldódik fel, hanem a kocsmákban, kávéházakban, sörsátrakban és borozókban. Ezért van valami roppant politikai kisugárzásuk a kocsmaasztaloknak és a borpincéknek. Mert így zárul az analógiák köre a Hold jegyében; a folyadéktól a gyermekhez, ettől a néphez, a néptől a politikához, a politikától pedig ismét a folyadékhoz értünk.

A Rák jelleme

A Rákkal való találkozás első benyomása, hogy valami pajkos ábrándosság árad belőle. Ez már testi megjelenésében is megnyilvánul.
A Hold jellegű Rák többnyire molett, kerekded és egész életében hordoz valami gyermeki lágyságot. Egy másik típusa ugyanakkor szikár, egészen keszeg, ám mozdulataiban és gesztusaiban mégis valahogy lekerekített, kecses. Pillantása lágy és álmodozó, lénye gyengéd, és éppen ezzel váltja ki gondoskodó, védelmező reakcióinkat. Magatartása közvetlen, és egyúttal mégis némi tartózkodás jellemzi. Némely Rákok kimondottan játékosnak és vidámnak tűnnek, és gyorsan sokak rokonszenvét elnyerik.
Az ilyen emberek lelke a romantika ligete. Az érzések valóságos meseországa tárul fel, ha közelebbről megismerünk egy Rákot. Szívesen mesél a múltjáról, a gyerekkoráról, amelyből még a látszólag leglényegtelenebb és legmellékesebb részletek is megmaradtak benne, sőt megőrizték régi fényüket is. Fantáziája megszépíti a valóságot. Mások előtt hol borús-szomorkásan, hol vidáman, anekdotázva festi le a világot. Hol óvakodva, hol pedig túláradóan élvezi az éltet, és mindig – eközben is – lényéből valami megfoghatatlan melankólia árad.
Vérmérséklete limfatikus, ezért minden fogékonysága ellenére is kedélyvilága inkább lassú és nehézkes. A benyomásokra nem reagál gyorsan, ugyanakkor annál mélyebben érik. A Rákoknak hihetetlen emlékezetük van. És lévén roppant sérülékenyek, mindazt, amit akármilyen régen elkövettünk ellenük, évek múlva is visszakaphatjuk. Kis szurkálódásait apró megjegyzések formájában kapjuk a Ráktól. Olyan dolgokra is jól emlékszik, amik réges-régen elmúltak, és amiket nagyon szeretnénk elfelejteni, eltemetni magunkban, hiszen bizony kellemetlenek.
Fantasztikus adottsága van, hogy az érzékeny és fájó pontokat kitapintsa, és akár meg is forgassa bennünk a tőrt. Eközben ő maga a legérzékenyebb. És együtt érző is, éppen ezért van kifinomult érzéke mások gyengéi iránt. Mindenesetre akit gyengének és segítségre szorulónak lát, azt még véletlenül sem bántaná, inkább meghatóan és önfeláldozóan gondoskodik róla, törődik vele.
Igazából úgy érzi, a külvilág ereje fenyegetést jelent a számára. És minthogy nem harcos típus, az irónia és a lemondás fegyvereit használja védekezésül.
A jellegzetes Rák az anyaiság megtestesülése. Ne gondoljuk, hogy ez a jellemvonás a fizikai-nemi hovatartozásához van kötve. A Rák férfiak is szívesen anyáskodnak akárkin, akin csak tudnak. A Rák anyák pedig elszántan körberajongják saját vagy fogadott gyermekeiket.
Nem könnyű egy Rák partner mellett szabadságunknak akár csak töredékét is megőriznünk. A Rák többnyire rendkívüli módon igényli a kötődést és ugyanezt várja el attól is, akit a szívébe zárt. E jegy szülötteivel lehetőleg ne legyünk túlzottan kemények. Illetve lehetünk (a Rák ugyanis titkon csodálja ezt), de ne hangoztassuk fennen. Mert akkor aztán beveti alattomos fegyvereit. Nagyon ért hozzá, hogy mindazt kifürkéssze, amit mások a szabadságuk védelmében, legszívesebben elrejtenének.
Tudja, hogyan kell valakit leszállítani a magas lóról. De ne gondoljuk, hogy mindezt gonoszságból teszi, pusztán ilyen az életfelfogása. És ez a módszere amúgy is csak addig válik be, míg a másik nemeslelkűségből vagy éppenséggel tudatlanságból netán gyanútlanságból engedményeket esz, és hagyja kipécézni gyengeségeit.
Az, aki a Rákot mélyen megsérti, el is búcsúzhat tőle. Mikor a Rák többé nem veti be emlékezésének apró tűszúrásait, visszahúzódik magába. Kínzójában pedig visszahagy egy fájdalmas keveréket, ami önvádból, álmatlan éjszakából, sikertelen tettekből és értelmetlen vezeklésekből áll. Ez az érzelmi zűrzavar az ő bosszúja, ha örökre eltűnik.
A Rák személyiségének fejlődése általában két korszakra tagolható. Az ifjúságot többnyire kalandosan éli meg. Szívesen utazgat, gitározik és beáll egy színjátszó csoportba. Itt-ott megüti magát 8és ezt nem kell feltétlenül szó szerint érteni), és fokozatosan mind tartózkodóbb és visszahúzódóbb lesz.
A második szakasz némelykor meglehetősen korán kezdődik. Egy helyben ülő lesz, házat épít, családot alapít és a tovatűnt ifjúságon mereng.
Ez a fejlődés éppen arra az állatra emlékeztet, amelytől ez a jegy a nevét kapta. A rákok előbb fokozatosan fejlesztik ki kemény páncéljukat. Élete során a Rák ember is ilyen páncélt hoz létre lágy és érzékeny belső élete körül. Óriási szüksége van erre a durva burokra. Hiszen semmi más nincs, ami érzésvilágát egyensúlyban tarthatná.
Egész életében hangulatok és megfoghatatlan érzések dobálják ide-oda. Különösen a Hold teszi próbára az erejét. Teliholdkor sok Rákkal nem ajánlatos egy tálból cseresznyézni. Akárcsak a Hold, a Rákok is visszatükrözik környezetük rezdüléseit, atmoszféráját: a Rák együtt búsul a megszomorítottakkal és együtt vigad a vidámakkal. Ezért is nagyon fontos, hogy lehetőleg őrizzük meg jó hangulatát.
Ha ez nem sikerül, szeszélyessé válik. Hol makrancos, hol konok.
A Rákok mesterien takarékoskodnak. Amint túljutottak ifjúságuk nyugtalan életszakaszán – és ez némelyüknél egészen korán bekövetkezik –, mindent gondosan összegyűjtenek. E jegy némely képviselője egész élelmiszerraktárt halmoz fel. És ők azok, akik semmilyen vicik-vacakot nem dobnának el a világért sem.
A Rák anyák természetesen gyermekeiknek és azok gyermekeinek takarékoskodnak. A nehéz időkre számítva mindig van valamennyi a számlájukon, némelykor meg a derékaljban is, mert azt biztonságosabbnak tartják.
A Rák fő törekvése, vágya ugyanis a biztonság. Ezért aztán a biztosítótársaságok jó ügyfelekre lelnek a Rákokban. A Rák nagyon szereti az építési kölcsönöket is. Takarékoskodik, házat épít, ahol majd a gyerekeivel, unokáival élhet.
Van érzéke a hagyományhoz és a családi élethez. Számára szent ereklye a családi fotóalbum, az ükanyja horgolta csipketerítő, nagypapa órája. Aki a Rák atmoszférájában el akar mélyülni, olvassa el az e jegyben született Gottfried Keller műveit.
Nem hallgathatjuk el, hogy a híres Rákok közt nem kizárólag szeretetreméltó színészek, mimózaérzékenységű szépírók, mély érzésű festők vannak, hanem kőkemény politikusok, elszánt militaristák is jócskán. Nagy Sándor és Julius Caesar is Rák volt.
Nocsak! A lágy, álmodozó Rák, mint harcos, mint világhódító? Igen, pontosan. Emlékezzünk csak Trója hősének, Akhilleusz mondájára. Egyetlen Rák sem harcos természetű, sem pedig vad martalóc, akinek nincsenek mély érzései. E jegynél sokkal komplikáltabb dologról van szó.
Csakúgy, mint Akhilleusz, a Rák általában nagyon erősen kötődik az anyjához. Emellett az apa szerepe elhalványul. Van úgy, hogy az anya agyonkényezteti gyermekét, máskor szüntelenül gyötri becsvágyával, igen gyakran a kettő együtt jár. Sőt gyakran a RÁK gyermekkorából úgy érzi, benne alig van valami abból, amit közönségesen keménységnek, férfiasságnak hívunk. Kezdetben a Rák jól érzi magát a nőies, gondoskodó légkörben. Mint Akhilleusz, ő is elrejtőzik a nők között, hogy ne kelljen csatába vonulnia.
De többnyire egyetlen kulcsélmény, egyetlen esemény kimozdítja ebből az állapotból és megbolygatja érzelmeit. Immár mindazt igyekszik pótolni, amit agresszió tekintetében elmulasztott. Ha egy Rák harcos lesz, az szinte kizárólag ilyen dacreakció eredménye. Maga Hemingway is tudatosan és érzelem fűtötte fontolgatás mellett döntött úgy, hogy részt vesz a spanyol polgárháborúban. Mint minden hadi-Rák, ő is kissé túlhangsúlyozza a férfiasságot ahhoz, hogy egészen magától értetődőnek érezhetnénk.
Sok olyan Rák van tehát, aki testépítést végez, sportlövész lesz, a katonaságnál a legkeményebb egységekhez jelentkezik, és mindezeken a területeken kiugró sikereket is ér el. De mindezzel együtt ez is csak ama nevezetes páncél, ami a túlságosan is lágy és érzékeny belső világot elrejteni és védeni hivatott. Magának és másoknak is be akarja bizonyítani, hogy ő nem is olyan, mint amilyennek alaposabb szemrevételezéskor tűnhet. Egyidejűleg pedig el akar szakadni a mindenható anya képétől, és meg akar felelni az ő magas követelményeinek.
Ezért eshet meg aztán hogy éppen olyannyira lágynak és anyainak teremtett Rák másoknál keménység és férfiasság hiányát szerfelett kínosnak tartja, megvető gúnnyal illeti a gyengeséget, és állandóan bizonyítja magának és másoknak is, milyen kemény fából faragott fickó ő.
Mindenesetre a Rák rendkívüli mértékben ösztönei, hajlamai uralma alatt áll. A világot mind külső, mind pedig belső megnyilvánulásaiban hallatlanul intenzíven éli meg, és olyan dolgok is lázba tudják hozni, amik másnak fel sem tűnnek. Senkinek sincs hozzá fogható szimata ahhoz, ami kimondatlan marad, ami csak utalásban vagy akár csupán egy hangulatban fogalmazódik meg.
Nem tesz féket a nyelvére, és nem kíméli embertársait. Nincs szomorúbb egy frusztrált Ráknál. Az ilyen gonosz, harapós, alattomos, intrikus, szemforgató – maga a förtelem. De a személyiségét befolyásoló Hold változékonysága szerencsére megakadályozza, hogy túl sokáig megrekedjen ebben az undorító állapotban. Mindig eleven fogékonysága segítségével megtalálhatja, helyreállíthatja egyensúlyát, és akkor megint örömét leli az életben, és önmaga tud lenni. Akkor aztán megint maga a humor, a derű és a kellemesség forrása egész környezete számára.
A Ráknak tehát sok szeretetre és megértésre van szüksége, olyan közönségre, amely elnéző a hangulatváltozásaival szemben, és mókás szeszélyeiért hálás. Az erős kötődés az anyához gyakran megakadályozza, hogy házasságot kössön. De más módon is tud magának gyengédséget biztosítani. Lehet baráti kör vagy családias munkahely, egy ismerős meghitt otthona vagy egy szerelmi viszony, a lényeg, hogy legyen valamije a Ráknak, ahová lelkét „kikötheti”. Ez lehet akár a vallás is. Rákok találták fel az igazi, a mély, a bensőséges kegyességet. Eleme a víz. Gyakran láthatjuk tóparton, egy tengeröbölben vagy romantikus folyók szabdalta vidéken. Talán egy csónakja is van, vagy akár egy tengeri jachtja. Neki igaziból egy vízparti ház lenne az ideális. Mikor a vízbe merül, azzal semmit nem kompenzál, inkább végre a neki megfelelő elemre talált, igazi közegében lehet.
Természetes, hogy a holdfényt, az éjjeli hangulatokat is szereti, az elvarázsolt palotákat, titokzatos romokat és az árnyas lugasokat. Szívesebben lakik saját házában, mint bérlakásban. De nem elég ám, hogy ezt a házat csak úgy egyszerűen felépítsék, hanem beveti minden fantáziáját és kreativitását, főleg a belső terek kialakításánál.
Ha egy már meglévő házba költözik, akkor minden bizonnyal egy régi villát választ. Minél inkább hasonlít egy boszorkánytanyához, annál jobb. Fontos, hogy tornyocskái és erkélyei legyenek, továbbá mesebeli bolthajtásai és groteszk vízköpői. A nappaliban fontos, hogy derekasan lobogjon a kandalló lángja, a konyha pedig lehetőleg szabadkéményes legyen, egy titokzatos, nagy, fekete kürtővel.
A Rákok szeretik a mágiát, a parapszichológiát és a szellemidézést. Magától értetődő, hogy kitűnő asztrológusok is vannak közöttük. És senki sem tud hozzájuk hasonlóan mesét mondani, keléseket gyógyítani és forró borogatást adni, ha beteg a gyerek.
Jól kiismeri magát a gyógynövények közt, és minden bajra tud valami házi szert. A Rák emellett minden háztartásban remekül helyettesíti az ácsot, a szakácsot a betegápolót, továbbá a tévékészüléket.
Tekintettel az anya rendkívüli jelentőségére ennek a jegynek az esetében, felállíthatunk néhány szabályt, hogyan kell bánni a Rákkal. Meg kell figyelnünk mindent, ami az anyához való viszonyt illeti, és meg kell tudni a fontosabb fordulatait életüknek. Ez egyformán vonatkozik a jegy férfi és női megtestesítőire. Általában az anya-leány kapcsolat feszültebb, míg többnyire az anya-fiú viszony a bensőségesebb. Ez általában is érvényes a legtöbb emberre. De a Rákoknál ez a viszony csakugyan meghatározza az életsorsot.
Azok a nők, akiknek problémáik vannak az anyaképpel, és nem tudják magukat könnyen azonosítani az uralkodó anyaszereppel, kétszer akkora lelki dinamikát mutatnak, ha ráadásul Rák jegyűek. És a Rák fiúknál ugyanez a helyzet, ha feszült az anyukhoz fűződő viszony.
Régebben létezett az aggszűz szánalomra méltó figurája, akinek sem férje, sem gyermeke nem lett, pedig neveltetésének semmi más célja nem volt, csak, hogy elsajátítsa, amit egy nőnek tudnia kell. Rák jellegű az ilyen eset. Ellenpárja az „anyámasszony katonája”, aki sem nem kompenzál, sem nem szublimál, hanem élete végéig az anyja szoknyáján üldögél.
E szokványos, uralkodó szerepvázaknak különös jelentőségük van a Rákok esetében. És általánosságban a Rák férfiaknak van nehezebb dolguk.
De a legfontosabb az, hogy e jegy szülöttei ne féljenek az érzelmeiktől. Hiszen – ha tudatosan éljük meg őket – az emóciók aktív, építő erők lehetnek.A vízben roppant energiák vannak. És egyetlen csöpp víz is képes kivájni a legkeményebb sziklát, csak kitartás kérdése az egész.

A Rák és a hivatás

A jellegzetes Rák-hivatások mind összefüggenek valahogy e jegy analógiájával.
Az egyik ilyen a víz: minden olyan foglalkozás, amely összefügg a hajózással vagy a halászattal, e jegy hatása alatt áll. A Rák szívesen időzik hajókon vagy csónakokon. Akár vén tengeri medveként, akár hajógyári munkásként olyan dolgokkal és eszközökkel kerülhet kapcsolatba, amelyek a vízzel, elemével függenek össze.
Ha nem hivatásszerűen űz is ilyen foglalkozásokat, abban biztosak lehetünk, hogy valamilyen vizes hobbit választ. Például beiratkozik egy evezős- vagy jachtklubba, esetleg nagy vízitúrákra indul. Vagy pecázik, és tavak, folyók partján keresi a neki megfelelő lelki egyensúlyt.
Az anyasággal természetesen sok, jellegzetesen nőinek tekintett foglalkozás összefügg. Mára ugyan jócskán megfogyatkoztak a bábák, de a Rák nőkhöz ez a foglalkozás úgy illik, mintha nekik találták volna ki. De az is elképzelhető, hogy a Rák férfi orvosként a szülészet iránt fog érdeklődni és ilyen klinikán dolgozik.
Az anyaság és a folyadék összekapcsolása vezet egy további analógiával a vendéglátáshoz. Hiszen a vendéglős folyadékot tölt ki, otthonos és kellemes légkört kell teremtenie, amelybe vendégei feltétlenül visszatérnek és újra fogyasztanak. Kétségkívül a jó vendéglős olyan, mint egy anya. Általában a kármentő mögött álldogál, fáradhatatlanul tölti a söröskrigliket. De ugyanakkor beszélgetni is lehet vele, és néhanapján a vendégei közé vegyül, akik így egészen otthon érezhetik magukat.
Ugyanez áll a mixerre is. Hiszen nemcsak nemes italokat kínál, hanem egyúttal vigasztalója és gyóntatója is sokféle gondtól-bajtól szorongatott vendégeinek. Neki lehet a lélekről beszélni, annál is inkább, mert közben a pohár sosem ürülhet ki.
A Rák ezért egészen elemében akkor érzi magát, ha egy ház élén állhat. Lehet ez szálloda vagy panzió, öregek otthona vagy nevelőintézet.
A Rák mindig inkább az olyan munkahelyi klímát részesíti előnyben, amiben egy kicsit otthon érezheti magát, és nem egy hodályban, elveszetten. A jegy férfi szülöttei is hajlanak arra, hogy „háziemberek” legyenek. Szereti az olyan munkát, amit otthon végezhet.
E jegy képviselője egy kis irodában, élelmiszerüzletben – de nem egy szupermarketben – egy cukrászdában is jól érzi magát. Az élelmiszer-kereskedelmet azért ajánlhatjuk, mert ez is az anyaian gondoskodó és tápláló princípiummal van összefüggésben.
Színészként, de legalábbis a szórakoztatóiparban kedélyességével, derűjével és gyöngédséget sugárzó lényével lehet népszerű. Vele azonosíthatja magát a „kisember”, olyan, mint akárki más, ugyanakkor figyelmet ébreszt és ismeri a titkot, hogyan kell az általánost személyes, egyéni módon közvetíteni.
Így történhet meg, hogy egyes Rákok kis, intim körben meglepő szórakoztató tehetségről tesz tanúbizonyságot. Megesik, hogy az egyletben vagy a társaságban alkalmi verseket farag, kedélyes anekdotákat és dalokat ad elő, az asztalnál ülőket vidám társasági játékokba ugratja.
Általában a Rák inkább biztonságra törekszik, mint gyors pénzkeresésre. Ezért aztán kiválóan beválik alkalmazottként.
Bár változékony jegyet képvisel, önmagáról nemigen változtat munkahelyet, legalábbis nem gyakran. Inkább az élet veti ide-oda, még ha csak a szomszédos részlegbe is. De ahogy idősebb lesz, egyre inkább egy helyhez kötődik, kedves szokásokat, akár rigolyákat is kifejleszt, és mint főnök, igazi apa – vagy éppenséggel anya – tud lenni.
Minthogy jegye kardinális, alapvető jelentőségű, figyelemreméltó céltudatosságot is ki tud fejleszteni magában, igaz ekkor is a „két lépést előre, egy lépést hátra” –elv jegyében. Lendülete sosem lesz olyan kizárólagos és feltétlen, hogy elfeledkeznék akár csak a legkisebb szükséges biztosítékról, mérséklő körülményről is.
A Rák alkalmazott kissé önfejű, és nem feltétlenül és határtalanul alkalmazkodó személyiség. Számára az a fontos, hogy a munkahelye a már jellemzett Rák-szerű légkört biztosítsa. Szívesen kezeli kollégáit rokonaiként, bizalmat és segítőkészséget áraszt.
Apró gonoszkodásait és szurkálódásait meg kell szokni, de nem kell komolyan venni, ezek csak kivételes esetekben tekinthetők az ellenszenv jelének. A kollégák viseltessenek megértéssel a Rák hangulatváltozásai iránt. Még ha egy munkahelyen jól is érzi magát, előfordulhat, hogy egy reggel bal lábbal kel fel, és egész nap kötekedő. De az ilyen hangulatai hamar elszállnak.
Jóllehet a Rák munkatempója általában nem a leggyorsabb, mégis képes alkalmazkodni a teljesítménykövetelményekhez. Ha a munkahelyi légkör jó, általában megfelel az elvárásoknak. És igazán meg tud szeretni egyes tevékenységeket. Ha pedig az ilyen személyes és speciális teljesítményeit értékelik és megdicsérik, rengeteget ki lehet hozni belőle. Célravezetőbb a segítőkészségére apellálni, mint a kötelességtudatára. Az elvont indíttatással nem tud mit kezdeni, sokkal inkább a személyes motívumokkal.
A Rák főnök jó esetben olyan, mint egy gondos családapa, rossz esetben, mint egy zsarnok. De ebben az esetben is minden attól függ, milyen a munkahelyi légkör. Személytelen környezetben hajlik arra, hogy begubózzon, és ebből az elsáncolt helyzetből diktátori utasításokat küldözgessen. De ha egy munkaterületet családiasan és szermélyesen közelíthet meg, akkor megértésével, közvetlenségével és emberi melegségével nagyon jól ösztönzi a munkatársait.
Rákokból kiváló árusok és kereskedők válhatnak. Előnyükre szolgál, ha nem annyira logikájukat és tárgyilagosságukat, mint inkább megérzéseiket vetik latba.
A házhoz fűződő viszonya folytán a Rák jó építész is lehet. De inkább a kis arányú építkezések, és főleg a belső építészeti munkák illenek hozzá.
A tükrözni képes Hold-princípiumnak köszönhetően figyelemre méltó utánzóképességgel rendelkezik. Sok Rák éppúgy tud állathangokat utánozni, mint különböző idegen nyelvek hanglejtését. Ha pedig ehhez más hatások révén még bizonyos közvetítőképesség is járul, úgy igen gyorsan képes idegen nyelveket megtanulni. Kiváltképpen, ha hosszabb időt tölthet idegen országban.

A Rák és az egészség

A Rákok sérülékenyek, érzékenyek és tépelődőek. Könnyebben megbetegíti őket a bánat és az érzelmi hidegség, mint a baktériumok vagy a vírusok. Náluk sok minden el van rejtve, így a betegségek is. Aztán egyszer csak nincs tovább, gyomorfekélye lesz, szívritmuszavara, vagy egy megfázás teríti le. De az ok valójában valami régen kínzó bánat.
Ezért ha a Rákok megbetegszenek, nemigen kell nekik gyógyszer, és még kevésbé technikai berendezések. Attól gyógyulnak meg, ha emberi részvétet, gondoskodást kapnak, és főként, ha környezetük emberként bánik velük. Szükségük van arra az érzésre, hogy valaki szereti őket, gondoskodik róluk és aggódik értük. Emellett a kezelés gyakran csak mellékes dolog.
Bátorítani is kell őket, optimizmust sugározni feléjük és meg kell őket nevettetni. Mindig ez a legjobb gyógyszerük.
A Rák jegye a mell- és a gyomortájékra hat. Ezek azok a helyek, ahol a Rák a legérzékenyebb.
Mint már mondtuk, a Ráknál a lelki rendezetlenség gyorsan lecsapódik a gyomron. A gyomor amúgy is érzékeny. Erős savat képez (a sósav egyik rokonát), amely lelki bajok felbukkanásakor megtámadhatja a gyomorfalat. És ebből gyomorfekély lehet. Ártalmatlanabb esetben emésztési nehézségek mutatkoznak (szorulás vagy hasmenés), savanyú lesz a lehelet vagy egyszerűen csak puffadást, telítettséget érezni a gyomorban – evés után.
A kór megtámadhatja a nyelőcsövet, a garatot, a mellhártyát vagy a hasnyálmirigyet is. Nőkénél a mellrák és a tejmirigyek is veszélyben vannak, kiváltképpen terhesség idején. Ilyenkor kíméletes megelőző jellegű vizsgálat felettébb ajánlatos.
Lévén vízilények, a Rákoknak gyakran van víz a szöveteikben és ezért néha felfúvódottnak látszanak. Megfelelő (sószegény) táplálkozással megelőzhető az ilyen baj.
Mint mondtuk, a Rák sok betegsége pszichoszomatikus jellegű. Ilyenkor a lélek hat a testre. A Rákok túl gyakran rágódnak a múlton, az elszenvedett igazságtalanságokon, sérelmeken (még ha ezeket csak beképzelik is maguknak), a mindennapi gondokon, bajokon. És ha magukban vannak, ami gyakran megesik, ezek a gondolatok rágják őket belülről, és megbetegítik valamelyik szervüket.
Minden egyoldalú életmód rossz a Rák számára. Semmire sem megy vele, ha beletemetkezik az élet rossz dolgaiba, bajaiba. Nyíltság és megbocsátás, vidámság és feledés – ezek az aggályos Rák varázsszavai. Semmi értelme a múlton rágódni, elmúlt dolgokon csüggedni, emberekhez és dolgokhoz tapadni, vagy belefeledkezni az érzésbe, hogy az egész világ ellenünk van.
A Rák főleg arra figyeljen, hogy érzelmileg pozitív környezetben éljen. Ahol napirenden van az intrika, ahol rejtett agresszió uralkodik, ott megjelennek a betegségek is. Amire a Ráknak szüksége van, az a vidám, nyílt és gondtalan társaság.
A Rákok néha pánikba esnek, nehogy éhen vesszenek. Magukba tömnek mindent, ami csak előttük hever. De mert a gyomruk is túl érzékeny, hamar elcsapják a hasukat vagy különféle emésztési problémáik lépnek fel.
Ezért a Rákoknak meg kell tanulniuk lassan és főleg mértékletesen enni. Legyenek ínyencek, de ne Gargantuák! Jobb, ha többször esznek keveset, mint hogy egyszerre teletömjék magukat.
És ha esznek, akkor csakis kellemes környezetben. Semmi veszekedés, vita, nézeteltérések boncolgatása az asztalnál! Az a Rák, aki tudatában van felelősségének, az az étkezőasztalnál nyugodt, barátságos, derűs légkört tud teremteni.
A beteg Ráknak elsősorban olyan terápia kell, ami növeli optimizmusát és derűjét. Segítenek rajta a filmkomédiák vagy a vidám csoportos foglalkozások. Kiegyensúlyozott diéta, nyugodt környezet és emberi melegség hamar meggyógyítja.
Mélyen elrejtett problémáiról leginkább a pszichoterápia segítségével szabadul meg (visszatérés a gyermekkorba), meditációk, képek felidézése és pozitív szuggesszió segít rajta.
Lévén Víz-jegyű, természetesen a vízkezelések is jót tesznek neki: fürdők, gyógyteák és zuhany.
A Rák homeopatikus szere a kalcium-fluoratum. Ha naponta háromszor bevesz ilyen tablettát, rendszeres szedés mellett csodákat művelhet vele.

A Rák gyermek

Rák babája az előbb még elégedetten mosolygott. Most meg összegyűri kis pofiját és kövér könnyek potyognak a szeméből. Éhes nem lehet. Frissen pelenkázta és semmi testi fájdalom sem valószínű. Akkor meg mi a baj?
Ne is rágódjon rajta! Lehet, hogy a pillanatnyi huzat, ami meglegyintette ezt a kis érzékeny jószágot, vagy egy pillantás, egy mozdulat, amitől megriadt és sírva fakadt. Vagy talán egy túl hangos szó az ok. Vagy a Hold, kis Rákja égi kísérője.
Azt akárki láthatja a Földről, hogy a Hold állandó ritmusban változtatja az alakját. De a Rákok közt sokan vannak, akik ezt nemcsak látják, hanem érzik is. Minden hatást felfognak, köztük sok olyat is, amiről a mi iskolában felszedett tudásunk semmit sem tud mondani.
Majd csak hozzászokik Rák babája érzékenységéhez, mint ahogy ahhoz az intenzív gondoskodáshoz és ápoláshoz is, amire igényt tart. Ha dolgozik, használja ki a gyedet az utolsó pillanatig, vagy ha lehet, maradjon még tovább is otthon. A legjobb ez volna, legalább addig, míg kis Rákja túljut a nehezén. Ha pedig Ön férfi, felejtsen el néhány jellegzetes férfimagatartást. És lelke valamelyik szegletében fedezzen fel olyan tulajdonságokat, amelyek megkönnyítik, hogy mimózaérzékenységű csemetéjével zöld ágra vergődjön. Így még a pelenkázás és az etetés is több örömet nyújt.
Rák babája különben kimondottan jól hasznosítja, amit megeszik. Gyarapodik rajta a haj, de nem kapkodja el sem a felállást, sem a járást. Szívesebben mászkál sokáig négykézláb, vagy járókája sarkában ücsörög, és láthatóan filozófiai gondolatokba merülten réved maga elé. De a szeme sarkában mindig ott csillog egy könnycsepp, ami bármikor legördülhet az arcán.
Gyakran elég már egy kis szidás vagy egy meggondolatlan megjegyzés. Ha rácsapnak a popsijára – amit ugyan nem ajánlunk és nem pártolunk más gyermekeknél sem, de azért másoknál ez nem okoz lelki törést – az őnála szabályos katasztrófát idéz elő. Olyan tartósan nyomaszthatja, hogy hosszú ideig nem is lehet vele értelmesen beszélni ezután. Visszahúzódik a csigaházába, és törheti a fejét hogyan csalogassa ki onnan.
Helyreutasító modorral biztosan nem megy semmire. Még a szeretetteljes meggyőzés sem vezet mindig biztos eredményre. Néha egyedül az segít, ha töredelmesen bocsánatot kér. Mások viszont – lássunk csodát! – magától jön, mintha mi sem történt volna; csak azért mert a hangulata közben megjavult. Vagy, mert a Hold most kedvezőbben áll…
Egyébként nemcsak a büntetések dúlhatják fel érzékeny lelkét: szerelők felbukkanása, lakáscsere, nélküle töltött szabadság vagy házassági krízis – ő minderre egy szeizmográf érzékenységével reagál, és elbizonytalanodik, elkedvetlenedik, majd makrancos és zárkózott lesz.
Sajnos nincs olyan recept, amely megmondaná, hogyan bánjon Rák gyermekével. De talán segít, ha jobban hagyatkozik a fantáziájára. Ebből a kis Ráknak is sok van, sőt túlságosan is sok. Ezért aztán olyasmitől is kiadósan tud rettegni, amit csak maga talál ki, vagy ami, ha józanul nézzük, egyáltalán nem fenyegető. Még sok időbe telik, mire világosan tud gondolkodni, és határt tud húzni fantázia és valóság közé. Addig azonban a valóság számára álom, és fantáziája az élet maga.
De szerencsére a képzeletvilága nemcsak szörnyeket terem. Legalább néha életet lehel a mackóiba és babáiba is, plüssállataival benépesíti álomerdejét. Foszlott selyemsálból menyasszonyi ruhát kerekít maga köré, foltos abroszokból királyi palást lesz, fülevesztett tejeslábasból pedig űrhajóssisak.
Tegye a kezét a szívére: nem öröm, hogy Rák gyermeke így órák hosszat elvan magában? És ne is beszéljünk arról a megtakarításról, amit az jelent, hogy ily módon igen ritkán kell kockázatos és költségek kirándulásokat tenni vele a játékboltba.
Már sokkal kellemetlenebb, ha tanárai szájából olyan szavakat hall Ön, mint „ábrándozó”, „fantaszta”. De ezt nemigen ússza meg, mert ami a figyelmet illeti, kis Rákja aligha jelent fénylő példát osztálytársainak, jóllehet jóindulatú és felettébb tanulékony is. Minden rosszakarat nélkül megtörténik mégis, hogy fantáziája a messzi távolba, a régmúltba vagy isten a tudója, hogy hová, agával ragadja, míg a többiek az egyszeregyet biflázzák. Ezért aztán nem is tudja kivágni rögtön, mennyi a hétszer kilenc.
Szerencsére azonban könnyen irányítható és különösen akkor nagyon együttműködő, ha azonosulni tud a tananyaggal, és az szemléletesen adják elő neki. A száraz tantárgyak általában nem ragadják meg. Viszont döntő jelentősége van nála a rokonszenvnek, illetve az antipátiának.
Ha egy tanárt nem szeret, akkor teljesítménye bizony nagyon is kívánnivalót hagy maga után. Különben is hajlik arra, hogy nem magának, és ne magáért tanuljon, hanem egy tisztelt személy kedvéért, dicsérete reményében.
Az anya mellett, aki a Rák gyerek számára mindig kiemelkedően fontos, ez a személy lehet egy tanár vagy tanárnő. Az azonban csaknem kizárt, hogy az illető tornatanár legyen.
Amilyen idegen a sport csaknem minden Rák gyerektől, olyannyira el tud merülni gyűjteményeiben. Nagyon téved, ha azt hiszi, hogy a gyűjtő szenvedély csak bélyegekben, képekben, régi porcelánokban találhatja meg tárgyát! Gyermeke ugyanis egyszerűen mindent gyűjt. És ez a minden egyformán nagyon fontos a szemében. Jó tanácsunk ezért: ne rontsa el az örömét! Nem fogdossa az értékeit, még ha útjában vannak is. Képes lenne talán kidobni egy mókus téli szőrszálait? Na látja! Ha valamit elvennének kis Rákjától, az olyan lenne, mint egy frontális támadás a biztonsága ellen, ezért is ragaszkodik úgy a dolgaihoz. Ha mégis megtörténne, az sem el nem felejtené, sem meg nem bocsátaná Önnek, és biztos lehet benne, hogy a szemére hányja majd, mikor az eljegyzési bankettjén ülnek, vagy az ezüstlakodalmat ünneplik.
Kínos? Ahogy vesszük. Olyan az emlékezete, hogy bízvást versenyre kelhetne az elefántéval. Szívesen vájkál a múltban, emlékei között, és elképesztően vissza tud emlékezni réges-régi dolgokra. Kérdezze csak meg, mikor volt, hogy Ön valami miatt nagyon bánkódott. Ő biztosan tudni fogja, mint ahogy számon tartja az összes rokon születés- és névnapját is.
Ilyenkor nyugodtan dicsérje meg egy kicsit. A dicséret nem száll a fejébe, inkább erősíti az amúgy eléggé csenevész magabiztosságát. Segít neki legyőzni a szégyenlősségét, amire ugyan néha rá is játszik, de csakugyan sosem tud tőle egészen megszabadulni.
A kötekedés, amivel Rák gyermeke olykor magára vonja a figyelmet, csupán álca. Ösztönösen érzi, milyen sérülékeny is belülről. Tehát védőbástyát épít lágy belseje köré, hogy meg ne sértse a durva külvilág.
Legyen ez iránt megértő. ne nevesse és ne gúnyolja ki a gyengéiért. Hát hol máshol lehetne ő még saját maga, ha nem a családja körében, ott, ahová születésétől fogva roppant erős szálak fűzik? Ne szakítsa el, inkább nyújtsa meg ezt a láthatatlan köldökzsinórt, ahogy cseperedik. Önmagától ez neki nehezére esik, és ha tőle függ, tovább marad az Ön szoknyája mellett, mint ahogy az hasznos és egészséges számára. De míg egy kicsit eloldódik otthonról, addig nagyon sok fészek melegben legyen része. A Rák gyerekeknek elengedhetetlenül fontos, hogy védelmet találjanak a család ölén, hiszen számukra a család menedék, ellentéte a külvilág fenyegetéseinek és veszélyeinek.
Rák gyermeke sosem fogja egészen elhagyni Önt. Akkor is Ön mellett lesz, amikor egy nap nagyon nagy szüksége lesz rá. Így hát végül nem vész kárba a ráfordított sok-sok szeretet, figyelem és megértés. Valószínű, hogy ezeket az érzéseket és gesztusokat Ön sokkal inkább visszakapja, mint más szülők.

A Rák és a szerelem

Szívügyekben valószínűleg a Rák férfi az egyik utolsó nagy romantikus, és szívesen öltené fel valamelyik muskétás szerepét, hogy imádottját – aki szépséges és bájos – kiszabadítsa gonosz mostohaatyja karmai közül. És aztán a nyeregbe maga elé kapva arabs telivérén szablyát lengetve vágtasson keresztül ellenségei sorain. Majd egynapi vágta után – hegyen-völgyön át – végre titokzatos kastélyába vezetné hölgyét, távol a civilizációtól, ahol az igaz boldogság vár. És boldogan élnek, ha meg nem haltak…
Csakhogy a szablya felett&eac

Kapcsolódó cikkek

Nincs adat!

Híres emberek
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque regényíró
1898. június 22-én született német regényíró, aki az iskolapadból került az első ...
Billy Wilder
Billy Wilder filmrendező
1906. június 22-én látta meg a napvilágot az osztrák származású amerikai filmrendező. ...
Teleki Blanka
Teleki Blanka pedagógus
1806. július 5-én látta meg a napvilágot a magyar nőnevelés úttörője, nagynénje, ...
George Cukor
George Cukor filmrendező
1899. július 7-én jött világra az a magyar származású, de már Amerikában született ...
Rózsa Sándor
Rózsa Sándor betyárvezér
1813. július 16-án született a legendás alföldi betyárvezér; pásztor volt, állatlopásért ...
Isac B. Singer
Isac B. Singer Nobel-díjas amerikai író
1904. június 14-én született a Nobel-díjas amerikai író egy Oroszországhoz csatolt lengyel ...