Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Csillagjegyek


Kos
Bak

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

Csillagjegyek
Skorpió


A SKORPIÓ (Scorpio)
október 24 – november 22

Alapeleme: víz
Minősége: fix
Nőies, negatív, ősminősége hideg és nedves
Uralkodó bolygója: Mars, Plútó
Színe: vörös és piszkoszöld, fekete
Ásványai: ametiszt, hematit, mágnes, topáz, cinóber, obszidián, sarder
Féme: acél
Növényei: juhar, bab, feketeszeder, hanga, répa, kökény, mérges növények
Állatai: farkas, harkály, mérges hüllők és gyíkok
Száma: 4
Országai: Algéria, Marokkó, Norvégia, Bajorország
Akiknek a Napjuk a Skorpió jegyében állt: Mária Antoinette, VII. Eduard, XVIII. Lajos, Roosevelt, Luther, Schiller, Gandhi, De Gaulle, Madame Curie, Picaso, Erkel, Paganini, Richard Burton, Charles Bronson, Kovács Kati

A Skorpió-mítosz

A Skorpió a szenvedély mítosza. De mi a szenvedély? Közmondásosan szenvedélynek azt nevezik, ami „szenvedést okoz”. A Skorpió esetében az emberi ét legdrámaiabb pólusairól: a szexualitásról és halálról van szó. Freud tanítása szerint az életnek ezek a legősibb és legfontosabb jelenségei. Kezdetben csak a szexualitást, az Erószt és a „libidót” (nem vágyat) tekintette alapvető és mindent meghatározó ösztönnek, az idők folyamán azonban felismerte, hogy kell lennie egy ezzel ellentétes ösztönnek is, amit „Thanatosz”-nak (halál és rombolásösztönnek) nevezett. Az asztrológia tanítása szerint minden jelenség végletes jellegű. Ez a helyzet azzal is, ami talán a legjobban összeköt bennünket az élettel, a szexualitással.
A Skorpió ennek az alapvető ténynek a szimbóluma. A asztrológia több szimbólumához hasonlóan olyan őstípust példáz, amit az emberiség tudat alatt tart számon. A legkülönfélébb népek rítusaiban is kifejezésre jut. Az élet minden olyan jelensége mögött ő áll, mely a szexualitásból és a halálból származtatja magát, vagy ezekre hivatkozik.
A Skorpió az állatövben az „állandó jegyek csoportjába tartozik, és bizonyos szempontból ez a csoport nevezhető a legerősebbnek. Sőt Freud szerint a legerősebb jegynek tekinthetjük. Freud tanítványa, C. G. Jung (aki az Oroszlán jegyében született egyébként), a szexualitáson kívül még más erőket is alapvetőnek tekintett, mindenekelőtt a hatalomra való törekvést (Oroszlán)
A Nap akkor lép a Skorpió jegyébe, amikor a mi tájainkon a természet elerőtlenedik, az átmeneti halál, a tél közeleg: október végén és november első kétharmadában lehull a fák lombja, a hőmérséklet már jelentősen süllyed, köd lepi el a völgyeket – igazi „halottaknapi hangulat” ez. Nem véletlen, hogy az egyház erre az időre tette a halotti megemlékezés napját. A fákról lehulló lomb a halálra figyelmeztet bennünket. Mégis benne rejlik az új élet ígérete is. A rothadó szerves anyagból képződik a humusz, az új tenyészet tápláló talaja. A Skorpió „halj meg és szüless újjá” vagy másképpen, a „szexualitás és a halál”, „Erósz és Thanatosz” elvének jelképe. Ezt a két pólust a szenvedély köti össze. Legerősebb megnyilvánulási formája a „halálos szenvedély”. A szerelem és a gyűlölet a Skorpió jegyében szörnyű erővel nyilvánul meg.
A jegynek nevet adó állat is egy ősi, sötét, romboló ösztönű lény, egyike a Föld legősibb lényeinek. A pókok fajához tartozik, és mint faj évmilliók óta változatlan.
Ösztönösen a sötétet keresi, gyűlöli a napfényt. Lyukakban, kövek alatt, repedésekben és mélyedésekben él. Éjszaka aktív. Előjön a retekhelyéről, és zsákmányát szörnyű tüskéiből kilövellt méreggel öli meg. Nappal is készen áll arra, hogy a hozzá közeledőt megtámadja, sőt meg is ölje ezzel a veszélyes fegyverrel. A „Skorpió a tűzkörben” legendássá vált. A végső veszélyben a kimúló állat reflexszerűen saját húsába szúrja tüskéjét.
A görög mitológiában a Skorpió az az állat, amely megöli a hatalmas vadászt, Oriont Orion túlságosan is ösztönlény. Testileg ügyes, ereje herkulesi, a „fölöttes énje”, önkontrollja azonban igen gyenge. Kedvteléseinek rabja, ezért bukik el. Hús-vér vágyaival üldözi a vadászat nemes istennőjét, Artemiszt, és széttépi fátylát.
Szimbóluma annak, amikor a puszta testi vágy semmibe veszi a lelket. Ki akarja lesni (a Bibliában ez egyértelmű utalás a nem aktusra), el akarja tőle ragadni a titkot, amit a fátyla alatt rejteget. Primitív ösztöntermészetének azonban nem nyílik meg a titok. Hogy megóvja tőle testét, Artemisz megbilincseli Oriont, és elengedi a Skorpiót. Ennek az állatnak a csípésétől pusztul el ez a szenvedélyes ember. Mégis, életet őrző őskép ez, hiszen Artemisz hamarosan fájlalni kezdi halálát. Zeuszt megkéri, hogy helyezze el Oriont a csillagos égen. Az Istenek atyja eleget tesz a kérésnek, így a mai napig megcsodálhatjuk ezt a nagy vadászt, az egyik legszebb és legpompásabb csillagképet a téli égbolton.
A Skorpió is a csillagok közé került. Az állatöv másik oldalán helyezkedik el. Nyári éjszakákon a déli égbolton csodálhatjuk meg a komorságában is oly vonzó csillagképet: ollói és görbe farka világosan felismerhetők. Teste középpontjában szokatlan erősséggel, vöröses fényben világít az Antaresz főcsillag, a Mars „ellencsillaga” – hasonlóan vad természettel, mint a háború csillaga.
Az újabb időkben született egy olyan mítosz, amit teljes egészében a Skorpió őstípusa határoz meg: nem más ez, mint a Skorpió jegyében született Georges Bizet-nek operája, a Carmen. A Carmen maga a megszemélyesített, életre kelt Skorpió. Elbűvölő, érzékiséggel teli vonzereje van. A derék polgár, Don José testestül-lelkestül a hatása alá kerül. Az eddigi kötelességéhez hű zsandárt ráveszi arra, hogy elhanyagolja hivatalát, fedezzen egy csempészbandát és hallgatólagos tettestárs legyen. Mikor már menthetetlenül belegabalyodik Carmen hálójába, Carmen bukni hagyja őt, és szenvedélyével egy torreádor felé fordul. Polgári egzisztenciáját elveszítvén, szerelmében csalódva Don José leszúrja hőn szeretett nőt, majd végez magával is.
Ebben az operában a Skorpió mítosz majdnem minden elemét megtaláljuk: talán ezért is lett az egyik legtöbbet játszott opera a világon. Carmen a „végzet asszonyát” személyesíti meg, aki magához vonzza a férfiakat, boldoggá teszi, majd szerencsétlenségbe taszítja őket.
Csak a Skorpió jegyében fonódik össze ilyen áttekinthetetlenül a számítás az izzó szenvedéllyel. Az egyik bűne a másikéval kibogozhatatlanul összeszövődik. A férfi a birtoklás igényével lép fel a nővel szemben, amaz kihasználja őt. A nő korlátok nélkül követi őt a szenvedélyben, így bukását is azok a szenvedélyek pecsételik meg, amelyeket felidéz. A mítosz a Skorpió jegyében született Dosztojevszkij regényének, a Bűn és Bűnhődésnek témájaként is megjelenik.
Az emberiség halálról és szenvedélyről, nemzésről és megsemmisülésről szóló óriási drámája mélységesen mély és kimeríthetetlen. A Skorpiót egy karmaiban kígyót tartó sas is szimbolizálja. Ez a kép arra utal, hogy ez az őstípus a legfensőbb magasságokat és a legmélyebb mélységeket uralja. A jegy az alvilág erőivel küzdő ember harcát jelenti, aki közben az eget ostromolja.

A Skorpió uralkodó bolygója

Igazi különc ez a bolygó, mely az asztrológia szerint a szenvedély természetének a leginkább megfelel. Ezt az a tény bizonyítja, hogy a Napnak ezt a csatlósát a – Plútót – csak 1930 óta ismerik. Felfedezését fáradságos kutatás előzte meg, mert a Plútó olyan messze van a Naptól és ráadásul olyan kicsi, hogy a földi megfigyelő számára az állócsillagok tengerében szinte kivehetetlen. Keresése olyan volt, mintha egy tűt próbálnának megtalálni a szénakazalban.
Végül is sikerült: 90 millió, a csillagos égnek arról a szeletéről készült fényképet hasonlítottak össze, ahol egy „új” bolygót sejtettek.
Ugyanazon égboltrészletről más-más napon készült két képet egy sztereokomparátor segítségével egymásra vetítettek. Egy letakaró szerkezet segítségével össze lehetett hasonlítani a korábbit a későbbi képpel
Ha az állócsillagok sokasága között akadt egy bolygó, amely állandóan változtatta a helyzetét, fel kellett, hogy tűnjön az átvilágítás során. Ezzel a módszerrel találtak meg az említett évben egy pici égitestet, melynek – mint erre pályájából következtetni lehetett – bolygóra jellemző tulajdonságai voltak.
A Plútónak rendkívül agresszív a természete: van benne valami szokatlanul megfoghatatlan és alattomos. Ebből kifolyólag csak egyetlen jegynek felelhet meg, amely maga is erősen agresszív – jó értelemben véve is –, és ez a Skorpió.
A Plútó név azt jelenti: gazdag. Ezzel az elnevezéssel a halottak istenét (a görög Hadészt) próbálták kedvezőbb színben feltűntetni, az alvilág urának ugyanis valóban mérhetetlen kincsei vannak Hadész (vagyis Plútó) nemcsak a halottak ura, hanem a föld mélyében rejlő természeti kincseké is.
Az asztrológiában is köze van a gazdagsághoz. A Skorpióhoz és egyúttal a Plútóhoz tartozik a „Nyolcadik Ház” és ez nemcsak a halál háza, hanem az anyagi haszoné is. A Plútó nem azt a gazdagságot jelenti, melyet az ember a munkájával és saját teljesítményével ér el, hanem ajándékokat, örökséget, szerencsejátékban szerzett nyereményt és hasonlókat. Az ilyen gazdagság közismerten végzetes: csak erős jellemek tudják tartósan hasznukra fordítani. A szerencsejátékon szerzett nyeremény némelyeknek bizony több átkot, mint áldást jelent. Az örökséget nemritkán elherdálják és az ajándékokat sem tudják megbecsülni.
Plútói gazdagságra olykor spekulációs ügyekkel lehet szert tenni. A háborús spekulánsok, a partneri vagy közösségi vagyonon élősködők, a sötét alakok gazdagsága ez: egyszóval a Plútó maga a sötétség. Az alvilág ura lenyűgözően elrettentő környezetben él. Gondoljunk csak a pokol kutyájára, Cerberusra, akinek ötven feje volt. Arra ügyel, hogy egyetlen élő se léphessen be a halál birodalmába, és egyetlen elhunyt se szökhessen ki onnan.
Ez az egyik Plútó, Skorpió jellem: az emberi létezés feneketlen mélységébe hullik.
Mozart példája viszont azt mutatja, hogy a Plútót sok minden köti a mennyei magasságokhoz, a Széphez és a Fennkölthöz. A legrosszabb az benne, hogy túlértékeli, übermenschnek képzeli magát. Igen kemény próbára teszi az embert, de aki ezt kiállja, megtisztul, mint a legkeményebb acél és a legtisztább arany. A Skorpió nemcsak a szenvedés elve, hanem önmagunk legyőzéséé és a győzelemé is. A hamvaiból feltámadó főnix elve ez.

A Skorpió jelleme

A Skorpió annyira erős és markáns jegy, hogy már a külsejük alapján is könnyen felismerhetjük azokat, az embereket, akiknek születése pillanatában a Napjuk ebben a jegyben tartózkodik. A Skorpió többnyire inkább zömök, piknikus alkat. Gyakran találkozunk köztük úgynevezett „ülő óriásokkal”: a felső testük a lábukhoz képest aránytanul hosszú. Kövérségre való hajlamuk ellenére nem hatnak puhának és kényelmeskedőnek, sokkal inkább bikaszerűnek és robosztusnak. Arckifejezésük egyszerűen elbűvölő.
A Skorpióból gyakran leheletnyi brutalitás sugárzik, még akkor is, ha minden mást elmondhatunk róluk, csak azt nem, hogy verőlegény-típusok. Nem más ez, mint a jegyre olyan jellemző belső szenvedélyesség és hatalmas akaraterő testi kifejeződése. Van olyan Skorpió-típus is, aki hűvösnek, szinte jelentéktelennek tűnik, de nézzünk csak egyszer a szemébe! A Skorpió tekintete áthatóan éles, gyakran jegesen tiszta, máskor pedig olyan, mint a sötétből lecsapó villám. Mágikus erővel ejt rabul.
Nem szabad egyoldalúan démoninak tartani ezt a jegyet. A Skorpió jellemvonásainak skálája túllép a sötéten és a különösön. Ezek az elemek nem hiányoznak jellemének asztrológiai leírásából sem. Hallatlanul gazdag, sok figyelmet és elmélyülést követelő jegy. Azoknak az embereknek támadnak nehézségei a Skorpiókkal és kezdenek idővel féln9 tőlük, akik nem állnak rá a hullámhosszukra, és akaratos személyiségüket nem akceptálják.
A Skorpióra bármit lehet mondani, csak azt nem, hogy jámbor, viszont nem is az a sötét típusú, mint amilyennek időnként mutatkozik. A vele szemben érzett feszélyezettség természetesen az őt szimbolizáló, nem éppen rokonszenves állattal függ össze. Ha valaki többre becsüli a komoly mélységet a felszínességnél, a Skorpióban igazi kincsre lel, aki ráébreszti az élet értelmére.
A Skorpión nem könnyű átlátni, és nagy sikerrel védekezik az ellen, hogy mindenféle közönséges bizalmaskodással zaklassák. Ők viszont kitűnően látnak át másokon. Nagyon nehéz megőrizni bármilyen titkot a Skorpió előtt. Sokan, akiknek gondjaik vannak és nem akarják senkinek sem elmesélni őket, a Skorpió előtt egyszerre kiöntik a szívüket. Ösztönösen megérzik, hogy a Skorpió olyan ember, aki ismeri az élet mélységeit, és megérti a legszörnyűbb dolgokat is, hiszen nem idegenek tőle.
A Skorpió a rábízott titokról hallgat, mint a sír, a titkokat ő őrzi meg a legjobban. De csak az bízzon meg benne, akinek makulátlanul tiszta a lelkiismerete. Ha megsebezzük őket, nem ajánlatos velük egy tálból cseresznyézni. Ilyenkor mindenféle galádságra, sőt mérhetetlen gonoszságra is képesek.
A Skorpió a bosszú jegye. Mint vízjegy a tartós, talán az egész állatövben a legtartósabb érzések embere. Lelkiekben azonban túlságosan érzékeny. Nem fordul ki magából, ha megsértjük, vagy valamiképpen igazságtalanok vagyunk vele szemben, de hallatlan öntudata van: a saját, akár mások fájdalmát illetően a legcsekélyebb apróságot sem tudja elfelejteni. Ha csúnyán el akarunk bánni vele, biztosak lehetünk benne, hogy szörnyű bosszút áll.
A Skorpió nemcsak erős érzésekkel megáldott vízjegy, hanem a „Marson túli” jegye is, amit a Plútó jelenít meg: agresszivitása és indulatai mély érzelemmel párosulnak. Olykor igen robbanékony.
A Vízjegyben születettek azonban befelé fordulóak és visszafogottak így hihetetlenül jól uralkodnak magukon. A Skorpió nem reagál első felindultságában. Nem hagyja, hogy észrevegyék rajta, hogy megbántották. Ellenkezőleg – és ez az ő különösen alattomos erőssége – éppen akkor kelti töretlen barátságosság látszatát. Mesterien ért ahhoz, hogy egészen a döntő pillanatig álcázza magát.
Belül azonban jéghideg elszántsággal és tervszerűséggel készíti elő bosszúakcióját Tud várni. Egészen addig az időpontig vár, mígnem áldozata már rég biztonságban érzi magát, és talán már meg is feledkezett az esetről. Alighogy szabadon hagyja sebezhető oldalának legkisebb pontját, alighogy elérkezik a leszámolásra kedvező alkalom, a Skorpió kegyelmet nem ismerve odaszúr.
A Skorpió minden tekintetben rendkívül igényes, különösen partnereinek, barátainak kiválasztásában. Egyáltalán nem könnyű szóba elegyedni vele. Sokan közülük az áthatolhatatlan, kizökkenthetetlen és hűvös barátságosság maszkja mögé bújva védekeznek a felszínes emberek ellen.
Vigyázat, ha hirtelen minden ok nélkül túlságosan barátságosnak mutatkozik! Ez a barátságosság ritkán jelent jót nála! Lehet, hogy éppen a bosszúra készül.
Ám, ha megszerezzük a Skorpió bizalmát, szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Rendkívül ritkán pazarolja rokonszenvét méltatlanra.
A rokonszenv szót alapjában véve a Skorpióval kapcsolatban nem is lehetne használni. Vagy csak nagyon erős szenvedélyről beszélhetünk nála, vagy semmilyenről. Akit a Skorpió méltónak talál, amellett feltétel nélkül kiáll, azért a tűzön is átkel. Ezt szó szerint is érthetjük. Ezért olyan szörnyű a bosszúja, ha egyszer becsapottnak érzi magát.
Szerelem és töretlen barátság mindhalálig, ez az ő rokonszenvének módja. aki azt hiszi, hogy játszhat a Skorpióval, azt is tudnia kell, hogy a tűzzel játszik.
Sok Skorpió a benne szunnyadó legbelsőbb erőket csak a legszélsőségesebb helyzetben aktivizálja, akkor, amikor mindenki más már vereséget szenvedett. Nincs az a megterhelés amit ne viselne el. „Ha megannyi ördög lenne is Wormsban, mint ahány cserép a háztetőkön, akkor is odamennék.” A Skorpióban született Luther Mártonnak ez a mondása jól illusztrálja a bátorságot, ami e jegynek annyira sajátja.
Ez a jegy a vulkánhoz hasonló: azt hihetnénk róla, kialudt, hogy oldalában nyugodtan megtelepedhetünk, a legkisebb felhőcske sem hagyja el kráterét. Legmélyebb belsejében, mindenki szeme elől rejtve azonban izzik a láva. Egyre nő a nyomás, addig míg egy napon bekövetkezik a pokoli kitörés.
Így nyilvánulnak meg ennek a jegynek a szenvedélyei is. A Skorpió lehet olyan is, mint egy „jéghideg angyal”. Érzékenyebb emberek megérezhetik, hogy mozdulatlan arckifejezése mögött égő vágy rejtőzik. Az ösztönök jegye ez, de az aszkézisé is. Az egyik szélsőségből a másikba képes esni. Mégsem szélben ingadozó nádszál: szélsőségeiben a kegyetlen önuralomtól a kicsapongó zabolatlanságig terjedő belső hatóerő jut kifejezésre.
Sok Skorpió legalább egyszer az életében radikális változáson megy át. Ez a megtisztulásuk pillanata, szinte újjászületnek.
A Skorpió emberek sokszor – teljesen öntudatlanul – a szélsőséges helyzeteket keresik. Látszólag szörnyű szerencsétlenség „történik” velük, ami majdnem a sír szélére sodorja őket. De ezzel csak ösztönösen követnek egy belső törvényt. Mert ez a jegy úgy képes regenerálódni, a legmélyebb szakadékból is újra kimászni, ráadásul érettebben és a korábbinál sokkalta erősebben, mint senki más.
A Skorpió ember vasakaratú, és már gyermekkorban kifejezetten önfejű. Senki nem tud olyan nyugodtan, határozottan és visszavonhatatlanul nemet mondani, mint ő. Amit viszont kíván vagy akar, azt kitartással és szenvedéllyel kijárja magának. Nem éri be kompromisszumokkal. „Mindent vagy semmit” – ez a vezérelve. Nincs még egy ilyen nehezen alkalmazkodó jegy.
A harcot és a veszekedést nem kerüli el, sőt kifejezetten keresi a vitát. A konfliktusokat nem fojtja el, ellenkezőleg: a végletekig kiélezi. Ő az, aki olajat önt a tűzre, ahelyett, hogy eloltaná.
Külön fejezetet érdemel ebben a vonatkozásban az Oroszlán jegyben születettek iránti, gyakran megfigyelhető vonzódása. Ők ketten a legnagyobb riválisok. Imponálnak egymásnak, mert mind a ketten olyan erősek. De mind a ketten egészen más módon azok. Az Oroszlán a külső vonásokban szeretne dominálni, a Skorpió a lelkiekben. Mindketten uralkodni szeretnének a másik felett. Könnyen odáig fajulhat a dolog, hogy az Oroszlán állandóan a fogát vicsorgatja, a Skorpió pedig szúrni akar.
A szenvedélyes rokonszenv gyorsan átcsaphat gyűlöletbe, és ez két ilyen óriás harcában szörnyű következménnyel járhat. De alapjában véve pont ez az, amire a Skorpiónak szüksége van – a legnagyobb kihívásra, a legveszélyesebb krízisre a metamorfózis és a megtisztulás érdekében.
A Skorpió született csábító. Ebben is, mint minden másban, egyszerre agresszív és kitartó. Lefegyverző közvetlenséggel, ugyanakkor rafinált taktikával keríti be áldozatát. Ösztönösen jó pszichológus. Kitűnő érzéke van ahhoz, hogy a másik gyenge pontját megtalálja. Tudja, hol és mikor kell szúrnia.
Mestere annak, hogyan teremtsen veszélyes vagy csábító helyzeteket. A Skorpió olyan, mint a pók. Ugyanúgy szövi hálóját és ugyanúgy vár, míg a zsákmány rabul esik: a zsákmány számára aztán vagy a mennyeket, vagy a poklok poklát jelenti.
A Skorpió szerelmében is megtalálhatjuk a szadista elemet. Hajlamos arra, hogy még azt is, akikhez hű, időről időre kicsit kínozza. Az a mondás, hogy „Akik szeretik egymást, sokat csipkelődnek”, akár a Skorpiótól is származhatna. Ő egy kicsit erősebben fogalmazna: „Akik szeretik egymást, azok kínozzák is egymást.” Egy adag mazochizmusra is szükségünk van, hogy kibírjuk szerelmét. Ha viszont tudomásul vesszük a feltételeit, csodálatos vele az élet.
A Skorpió nem elégszik meg csekélységekkel. Életstílusában is a szélsőségek felé vonzódik. Vagy luxusban szeretne lubickolni, a csúcson állni, és úgy intézni a dolgokat, hogy mindenki úgy táncoljon, ahogyan ő fütyül, vagy megvet minden földi jót, anyagiakban radikálisan igénytelen, és gyakorlatilag csak a lelki, szellemi kategóriáknak él.
Ezeknek a befelé forduló Skorpióknak gyakran misztikus és okkult hajlamaik vannak. Erősen vonzódnak mindenhez, aminek köze van a halálhoz és az elmúláshoz. Még a felületes Skorpiók is érdeklődnek az ilyen dolgok iránt. Bölcsességük vagy titoktartásuk sokszor elrejteti velük ezt a külvilág elől. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy titkos szövetségekben, spiritiszta összejöveteleken, fekete miséken és mágikus körökben sok Skorpióra bukkanunk. Minden homályos és titkos dolog vonzza ezeket az embereket. Uruknak, a Plútónak, az alvilág királyának az ajándéka ez.
Ha egy tipikus Skorpió partit tervez, csábítja a gondolat, hogy ezt egy kriptában rendezze meg. Különösen foglalkoztatja a szerelem és a halál közötti kapcsolat. Orgia a sírboltban – micsoda elképzelés! – legalábbis egy plútóista számára. A rendkívüli éppen elég jó a Skorpiónak. Ezt az igényét nem fedezzük fel benne az első pillantásra. Mivel az álcázás mestere, szívesen adja az átlagost. Csak éppen átlagosnak nem nevezhető.
A legbiztosabb módszer, hogy felkeltsük a figyelmét: ha egy titokkal szembesítjük. Orionhoz hasonlóan ő is szeretne minden titkot leleplezni.
A Skorpió emberek azonban ritkán olyan egyszerűek, mint ama nevezetes vadász. Mindenesetre, ha olyan titokra bukkannak, amit ők sem látnak át könnyedén, nyugtalanok lesznek. Hamis tények színlelésével aligha csalogathatjuk ki őket tartózkodásukból. A valódi háttér nélkül imponálni akaró nagyképűsködést is hamar leleplezi lelki röntgenszemük.
Bárhol is bukkanjon fel valami feltárandó rejtély, a Skorpió rögtön felbuzdul. Az ő életeleme nem a napfény, hanem az éjszaka sötétsége. A Skorpió megveti az olcsó hízelkedést. Rögtön átlát rajta. Ha viszont észreveszi, hogy valóban csodálják őt, nem marad érzéketlen. Csak éppen nem hagyja olyan könnyen becsapni magát.
Tulajdonképpen büszkék és rendkívül érzékeny öntudatuk van, de mert okosak, és tudnak magukon uralkodni: ezt nem venni észre.
Sebezhető pontjaikat sikerrel rejtik el az ellenfél elől. Értenek hozzá, hogyan válasszák el a tiszta búzát az ocsútól. Csalhatatlan érzékük van az igazi értékekhez és az őszinteséghez.
Saját értékükkel is tisztában vannak. A szerénység nem jellemző rájuk. Lehet, hogy megjátsszák ezt az „erényt”, amikor éppen egy bosszúhadjáratot terveznek, de általában senki nem hat olyan természetesnek, minden modorosság nélkülinek, és senki sem áll úgy ki a saját érdemei mellett, mint a Skorpió.
A Skorpió „fausti ember”. Faust doktorhoz hasonlóan belehal az élvezet iránti sóvárgásba, és az élvezet közepette pedig eleped a sóvárgástól, hogy Goethe szavaival éljünk. Őt rendelte annak próbájára az Isten, vajon sikerül-e az ördögnek magáévá tennie a lelkét.
A legtökéletesebb megismerésre vágyik. Nem más ez, mint a jó és a rossz felismerése, egyben bűnbeesés gyökere.
A Skorpió a szexualitásban is titkos értelmet kutat, felismeri és keresi az érzékiséget és a gyönyört, akárcsak Faust Gretchennél. A különböző erők közötti nagy drámai harc a Skorpió folytonos lelki tusája.
A legkülönbözőbb példákat találjuk arra, hogy ez hogyan valósul meg az egyes egyedeknél. Többnyire az emberek közötti és a szociális konfliktusok foglalkoztatják. A Skorpió jegyében azonban sohasem csupán szellemi, hanem mindig konkrét és érzelmeket felkorbácsoló harc ez.
A Skorpió nem a szépre, az esztétikusra törekszik, hanem az elbűvölőre. És még az úgynevezett csúnya is lehet elbűvölő. A végén pedig ott a megváltás iránti vágy nagy ígérete.

A Skorpió és a hivatás

Ez a jegy különösen olyan foglalkozásoknál érvényesül, amelyek szélsőségesek, szokatlanok és amelyekkel szellemileg és lelkileg csak egy kisebbség birkózik meg.
Adottságai és jelleme alapján a Skorpió mindenki másnál jobb teljesítményt nyújt olyan helyeken, mint a temetők, csatornaüregek, barlangok, műtők vagy éppen a titkos- vagy államrendőrség irodái. Világos tehát, hogy a tipikus Skorpió a hivatásában is olyan területeken mozoghat nagy sikerrel, melynek a Plútó szokatlan és megborzongató éjszakai birodalomhoz tartoznak. Olyan foglalkozások ezek, amelyeknek van agresszív oldaluk is (akár a Kosnál), de szívósságot, kínzó kutatási vágyat, titkok leleplezéséhez, boncoláshoz és átvilágításhoz való kedvet is követlenek. Ezek a foglalkozások olykor visszataszító és komor dolgokkal járnak.
Ha belegondolunk, hogy milyen fontosak ezek a tevékenységek, akkor leszünk csak igazán hálásak, hogy vannak Skorpiók. Mivel mindennek megvan a visszája is, természetesen elkerülhetetlen, hogy ebben a jegyben nagy intrikusok és csapdaállítók is felbukkanjanak. Gondoljunk azonban arra, hogy ugyanaz az adottság tisztán destruktív, de éppen úgy segítő és szükséges, vagy csak látszólag megborzongató és visszataszító tevékenységekre is predesztinálhat.
Ezekben a tevékenységekben mindig fennáll a visszaélés veszélye, éppúgy, mint ahogyan a Skorpiót is állandóan kísérti az ördög. Micsoda kísértést érezhet egy Skorpió orvos, ha szembesül az eutanázia problémájával!
A dolgok azonban nem mindig ilyen drasztikusak. Az ebben a jegyben született ember különösen alkalmas olyan feladatokra is, amelyek nem ilyen borzongató környezetben merülnek fel, de valahol mégis az erkölcs határát súrolják. Ide tartozik például a fegyvergyártás és a kereskedelem is, az éjszakai klubok, a játékkaszinók. Az ilyen területeken a Skorpiók anyagi és szervezési szempontból is beválnak, de hogy erkölcsileg is beválnak-e, az már egy másik kérdés.
Egy másik klasszikus képessége a jegyben születettnek a propaganda. A reklám szó túl jámbor kifejezés az ő esetükben. Ők az emberi lélek billentyűinek legkiválóbb virtuózai. Mivel ismerik az emberi lélek mélységeit és gyengéit, és kiváló érzékük van a tömeghatásokhoz, rafinált reklámstratégiával a legkétesebb áruk tömkelegét is sikerül eladniuk.
A többi jegytől eltérően a Skorpiók a legritkább esetben végeznek alárendelt, másoktól függő tevékenységet. Egyrészt azért, mert a legkevésbé sem tudnak alkalmazkodni, másrészt pedig mindig valami rendkívülire törekednek. Skorpiót általában vagy legfelül vagy egészen lent találunk.
Egy átlagos munkahelyen hamar összetűzésbe kerülnek a kollégákkal és a főnökökkel. Ők a lázadók. A legkisebb igazságtalanságot sem tűrik el, és ragaszkodnak a jéghidegen hangzó nemhez, ha valami olyat kell csinálniuk, amit túlzottnak találnak. Bár készek ara, hogy a legkeményebb vagy a sokak számára kellemetlen munkát is elvégezzék, ők akarnak azok lenni, akik meghatározzák, hogy hogyan és miért kell ezt vagy azt a tevékenységet elvégezni. A Skorpiókat nem lehet kényszeríteni. Olykor úgy néz ki, hogy kompromisszumot kötöttek és megbékéltek egy állítólagos szükségszerűséggel, de a látszat csal. Stratégiát követnek, hogy álcázva, kerülő úton érjék el igazi és tulajdonképpeni céljukat.
Ilyen körülmények között szinte csak két lehetőségük van. Előbb utóbb egy vállalat élére, vagy éppenséggel a társadalmi játéktéren kívülre kerülnek. Nem ritka azonban, hogy képesek onnan visszatérni.
Tipikus Skorpió karrier lehet, hogy előbb látszólag teljesen elpuskázza az életét, majd könyveket ír róla, melyekből meggazdagodik és híressé válik. Vagy éppen az „alvilág királya” lesz, mint Plútó.
Nem éppen egyszerű eset, ha főnökünk Skorpió: ezek az emberek saját maguktól is a lehető legtöbbet követelik meg, de ugyanazt követelik meg alárendeltjeiktől is. Mivel a Vízjegy érzelmekkel, érzésekkel teli jegy, a Skorpió főnök a munkatársaival szemben nagyon szubjektív magatartást tanúsít. Túlságosan is hajlik arra, hogy egyeseket már az első pillanattól kezdve rokonszenvesnek találjon, másokat viszont ki nem állhat. Ez a magatartása általában igen jó emberismereten alapszik.
Ösztönösen előnyben részesíti azokat a típusokat, akikből a szándékait illetően a legtöbbet tudja kihozni. Az így kialakuló kedvezményezettség nem is igazán igazságtalan. Ha valaki egy Skorpió beosztottja, tudnia kell: ha nem kész mindent beleadni a munkájába, nem sok jót remélhet.
Akit a Skorpió főnök nem tekint tökéletesen alkalmasnak, annak nincs sok keresnivalója nála. Vagy a lehető leggyorsabban kiadják az útját, vagy addig kínozzák válogatott szadista eszközökkel, míg maga dobja be a törülközőt. Az ilyen embernek csak egy lehetősége van: véghezvinni egy skorpiószerű átváltozást és bebizonyítani a főnökének, hogy alábecsülte. Ez csak akkor sikerülhet, ha rájön, hogy milyen munkastílust értékel a főnöke, és ezt a munkastílust teljes mértékben el is sajátítja.
Ha sikerül teljes mértékben alkalmazkodni, akkor a Skorpió főnöke megütötte a főnyereményt. A Skorpió nagyra becsüli, ha valaki képes legyőzni önmagát.
Az így megváltozott munkatárs bizonyos lehet afelől, hogy kedvencé lép elő. Főnöke tűzbe megy érte. Mindig minden külső támadástól és veszélytől meg fogja védeni, mindent megad neki.
Ezek a Skorpió csodálatos vonásai. Ha bebizonyította neki, hogy erős is tud lenni, akár még vele szemben is, azt a Skorpió soha nem felejti el.
Túl jó pszichológus ahhoz, hogy ne tudná, mit követelt ettől a korábban lebecsült embertől. A hatalom más, felületesebb képviselői természetesnek tartják, hogy valaki „összeszedi magát”, és nem érzik, hogy ez különösebb elismerésre kötelezné őket. A Skorpió más: köszönete éppoly elementáris, mint bosszúja. Semmit nem felejt, még évtizedekkel az elválás után sem.
Ilyen pszichológiai mechanizmusok határrendszerében a Skorpió főnöknek csak egy alternatívája van: vagy senki sem bírja ki vele – ilyenkor aztán szabad foglalkozást űzve és csak magára hagyatkozva járhatja szélsőséges útját (majd nem mindig sikeresen), vagy feltétel nélkül odaadó munkatársakból felesküdött csapatot szerez magának, akikkel együtt dolgozva senki nem állíthatja meg őt a siker útján.
A konkurencia körülményei között a Skorpió időnként úgymond hullákon gázol át, hogy győztes maradhasson. Itt is tanúi lehetünk a Skorpió csodának: ha felismeri, hogy valaki még nála is erősebb, annak kész a hűségesek leghűségesebbjeként rendelkezésére állni. Azért, akit valóban hatalmasabbnak ismer el, a világ végére is elmenne, a halálba is követné.
Minél specifikusabb a foglalkozása, minél inkább megfelel a jegynek, a Skorpió annál könnyebben azonosul a munkával. Feszültségek ennek ellenére újra és újra kialakulhatnak benne, de feloldásuk így nem okoz gondot.
A Skorpiót többnyire untatja az olyan kimondottan polgári foglalkozás, ahol minden a régi kerékvágásban halad. a jegy szinte minden képviselője az igazán nagy kihívást keresi. Csak a szélsőséges helyzetekben mutatkozik meg jellemének keménysége és ereje: háborúban, katonai foglalkozásban vagy az idegenlégióban.
A Skorpió ember csak akkor mutatja meg a benne szunnyadó jóságot és becsületességet, ha a külső körülmények is „skorpiószerűek”. Ilyenkor ők a leghűségesebb társak, a legnemesebb mintaképek.

A Skorpió és az egészség

Jó időbe telik, míg az energikus Skorpió megbetegszik. Ha aztán összeomlik – nem hirtelen, hanem fokról fokra –, akkor a betegség már régóta bujkál benne. Orvosi értelemben nehéz konkrét kiváltó okát adni a betegségének: alighanem a lelke a ludas ebben is.
A Skorpiók ugyanis gyakran hajlamosak arra, hogy a dolgokat a sötét oldalukról nézzék, és mélyen eltemessék érzelmeiket.
Minden bosszúságot, minden frusztrációt, minden sértést lenyelnek, gondosan meg is őriznek a végső leszámolásig.
A testnek viszont ez nincs ínyére és védekezik. Így betegszenek meg a Skorpiók. A szokásos kezelési módok nem segítenek, az igazi okok a mélyben rejtőznek. Az orvos előtt el is hallgatja őket (talán ő maga sincs tisztába velük), a tünetek „kúrálgatása” pedig semmit sem segít.
A Skorpió jegye alá tartoznak a kiválasztó szervek. E szervek gyulladása és fertőzése gyakoribb, mint a többi jegynél. Funkciós zavaraik sokfélék lehetnek.
Gyakran nehéz megállapítani a betegség igazi okát, mivel a Skorpiónál oly sok minden a felszín alatt játszódik. Többnyire a lelkében keresendő az ok, abban, ami az évek során a rengeteg földolgozatlanul maradt frusztrációval felgyülemlett.
Mivel a Skorpió állandó jegy, a Skorpió emberek nehezen szabadulnak meg szenvedéseiktől. Gyakran alapos kúrára van szükségük. A Skorpiónak nagy a belső életereje. Betegségek, orvosi beavatkozások után többnyire jól regenerálódnak, feltéve, ha ők is akarják. Ez azt jelenti, hogy minden kezelésnél ápolni kell a lelki közérzetüket is. A legjobb orvosság náluk is az optimizmus, a nyíltság és a vidámság.
A Skorpió számára mindenféle egyoldalú életmód helytelen. Ez arra is érvényes, hogy a Skorpió hajlamos titokban tartani, de saját maga is azonosítani betegségeit
A Skorpióknak mindenek előtt arra kell vigyázniuk, hogy melegen tartsák betegségre hajlamos szerveiket. Ennek a gondos ápolásnak azonban nemcsak a testre kell kiterjednie. A lélek talán még ennél is fontosabb.
Ha megszabadulnak gondjaiktól, elfojtott frusztrációiktól, gyűlöletérzéseiktől, az legalább annyira szolgálja egészségük megóvását, mint a testi beavatkozások. Sokat segítenek ebben a jóbarátokkal folytatott szívélyes, nyugodt, humoros beszélgetések.
A betegség jeleit ne maguk azonosítsák, hanem keressenek fel egy orvost, és alaposan vizsgáltassák ki magukat: legfőképpen ne hallgassanak el semmit sem! Gyakran hoznak bajt magukra azzal, hogy mindent alaposan és intenzíven akarnak csinálni és megélni. Hosszabb távon árt a testnek az, hogy munkamegszállottságuk miatt egészségükkel állandó rablógazdálkodást folytatnak. Ajánlatos ezt megfelelő életmóddal ellensúlyozni. A munkát szabadidőnek és pihenésnek kell követnie, a megszállott munkát a feszültségek levezetésével kellene ellensúlyozni.
Skorpió az étkezést gyakran a pillanatnyi tevékenység megzavarásának tekinti. Az étkezéseknél is az a hajlamuk dominál, hogy nem ismernek mértéket: sem a minőségre, sem a mennyiségre nem vigyáznak: ami az asztalon van, mindent megesznek komótosan, de öröm és élvezet nélkül. A Skorpióknak ügyelniük kell arra, hogy mit és hogyan esznek. Rá kellene szánniuk az időt és élvezniük kéne az étkezéseket. A megterhelő vagy az ártalmas élelmiszereket kerülniük kellene.
Elsősorban olyan kúrákra van szükségük melyekkel kihajtják belőlük a mérgeket. Ehhez tartozik a böjt is. A masszázs, a szauna és a salaktalanító kúrák kiűzik a testből a felgyülemlett mérgeket.
Nem szabad elhanyagolni a lélek ápolását sem. A hipnózis és a szuggesztió eszközeivel feltárhatók a mélyen eltemetett okok. A Skorpió homeopatikus szere a Kalcium sulfuricum. Rendszeres szedése (napi egy-három tabletta) csodát művelhet.

A Skorpió gyermek

A legjobb, ha mindent elfelejt, amit a Skorpiókról a tüskékről és a mérgekről hallott. Az Ön gyermeke novemberben született, tehát Skorpió – de semmi vész! Lehet, hogy a szülés egy kicsit nehéz volt. Nem kis dolog egy ilyen erőteljes, szívós és ellenállóképes gyermeket a világra hozni.
Ha Skorpió gyermekének valamire szüksége lesz a jövőben, azt nyomatékosan az Ön tudtára fogja adni. Tudnia kell, hogy a gyermeknek is megvan a maga akarata és azt keresztül is akarja vinni.
Így van ez például a Skorpió gyermekek azon, szerencsére kis csoportjával, akik esküsznek az anyatejre. Szinte hihetetlen makacssággal utasítanak el minden más táplálékot. A cumisüveg elleni viharos tiltakozásuk persze némi izgalmat okoz, a végén viszont még a legcsökönyösebb kis Skorpió is rájön, mi a jó neki.
Az ilyen önfejű viselkedés egyébként aligha árt fejlődésüknek. Meglepően gyorsan fejlődik, és mielőtt még számíthatnánk rá, a kis vakarcs már elég biztosan áll a saját lábán. Egy lépéssel előrébb jár a többi gyereknél.
Valószínűleg több hosszal megelőzi Önt is. Született felfedező ugyanis, minden ismeretlen és titkos dolog mágikusan vonzza. Előbb a fiókokat és szekrényeket kutatja át olyan szenvedéllyel, mint egykoron a világjárók az ismeretlen kontinenseket. Később a falmélyedések, kamrák és pincelépcsők fogják vonzani ellenállhatatlanul. Ügyesen hiúsítja meg az ön kísérleteit, hogy a sarkában maradjon, és már annak is örülhet, hogy nem zárja be maga mögött az ajtókat. Az idegeit teszi próbára.
Tiltással sajnos semmire sem megyünk, sőt az ellenkezőjét érjük el. A kis Skorpiót csábítja és serkenti is az ellenállás. Minden erejét beveti, hogy az akadályokat elhárítsa. Önnek csupán az az egy lehetősége marad, hogy mindenhonnan kiszedje, és jól elrejtse a kulcsokat. Az már máskérdés, hogy jó-e az valamire. Ha a kis kedvenc meg akarja találni, meg is fogja találni őket. Mindig keresztülviszi azt, amit eltervez.
Nem tartozik azon gyerekek közé, akik a nehézségek előtt meghátrálnak, ezt egyáltalán nem engedi meg a büszkeségük. Büntetlenül senki nem vehet el tőle semmit, még a nála egy fejjel magasabb rabló sem. Vegyük ezt tudomásul, és túlzott együttérzés nélkül ápoljuk sebeit. Nem fog morogni, uralkodik a fájdalmán.
Megértéssel kell azt is fogadni, hogy bezárkózik a szobájába. Nem csak most, amikor kétségtelenül sötét bosszút forral, hanem általában. A Skorpió ugyanis félelmetesen haragtartó, és az ellene elkövetett igazságtalanságot sokáig nem felejti, másrészt pedig szüksége van egy olyan helyre, ahová visszavonulhat.
Ott ne zavarjuk, mert igényli, hogy időnként egyedül maradhasson. Minél idősebb lesz, annál inkább megköveteli, hogy igényeit tiszteletben tartsák.
Ezt a fogalmat persze ő maga nem ismeri. Mára legpöttömnyibb Skorpió is egy lázadó, aki a kényszer valamennyi formáját elutasítja. A tekintélyt nem ismeri el, mert ő maga a mérvadó tekintély! Ha nem is hiszi, hogy ez Önt érintheti, azért csak számoljon vele. A „mindent az én akaratom szerint!” jelszava még viccesen hangzik egy négyéves szájából, de nem marad midig ilyen kicsi.
Hamarosan próbálgatni kezdi hatalmát, és idősebb testvérein kívül Önnek is parancsokat fog osztogatni. Ekkor jön el az ideje, hogy tisztázzuk: kinek a szava döntő.
Elképzelhető, hogy a Skorpió gyerek csak kénytelen-kelletlen ismeri el Önt a családi hajó kapitányának. Minél több személyi szabadságot ad neki, annál ritkábban vonja kétségbe az Ön helyét a parancsnoki hídon. Túlkapásokra rendszerint csak akkor ragadtathatja magát, ha túlságosan sarokba szorítják.
Ha szuverén személyiségként, partnerként kezeljük, könnyű lesz vele kijönni. Ilyenkor meglepően értelmesnek bizonyul, és megmutatja, hogy kortársait sok szempontból felülmúlja. A bizalmat úgy hálálja meg, hogy úgy viselkedik, ahogy elvárjuk tőle.
Azt azonban nem remélheti tőle, hogy valaha is véka alá rejti véleményét. Nem lenne Skorpió, ha nézeteit, rokon- vagy ellenszenvét eltitkolná. Az a kíméletlen nyíltság, ahogyan csemeténk kinyilvánítja kritikáját, mindent felülmúl.
Az ellenségeit sokkal gondosabban válogatja meg, mint a barátait, és ellenszenvét egyértelműen érezteti is velük. Ellenségeinek nem maradhat kétségük afelől, hogy ki nem állhatja őket. Ez igen kellemetlen helyzeteket teremthet. Különösen akkor, ha már-már brutális igazságszeretete még a z Ön gazdag nénikéjére sincs tekintettel.
Viselje megértéssel! A milliókról nyugodtan letehet: olyan daraboknak, mint például a „Makrancos hölgy” az Ön Skorpiója aligha lesz főszereplője.
Ha vigasz ez Önnek: szereti Önt. Azon barátai közé sorolja, akikhez szívélyességgel közelít. Építhet rá a szép, de a nehéz napokban is. Minden támadás ellen meg akarja majd Önt védeni. Természetesen egyedül ő határozza meg, kihez lesz kegyes. Mivel – mint már említettük – minden szokatlan és titokzatos dolog megigézi, barátai között is biztos lesznek olyanok, akik az Ön elképzeléseinek egyáltalán nem felelnek meg.
Feltűnés nélkül tartsa őket szemmel. Nehogy becsmérelje őket, hacsak nem akarja, hogy még jobban kötődjön hozzájuk. Az ilyen barátkozások esetleges konzekvenciáit lehetőleg taktikusan próbálja megértetni vele. Az Ön indítékait át fogja látni, mert sokkal jobban átlát mindent, mint azt Ön hiszi. Mivel többnyire mindent átgondol, megfontoltan cselekszik és óvja a saját érdekeit, az Ön helyzete sem reménytelen.
Az, hogy az Ön ennyire bonyolult jellemű Skorpió gyerekét nem mindenütt kedvelik, érthető dolog, s nincs ez másként az iskolában sem. Helyeslés és elutasítás között húzódik a front, keresztül-kasul az osztályon, a tanárok is hasonlóképpen megoszlanak a két párt között. Gyermekéről alkotott ítéletük a legnagyobb elismerés és a legkeserűbb panasz között is mozoghat.
A Skorpió gyerek tudásvágya és becsvágya kétségtelen. Gondolkodásmódja pontos és logikus. Teljesítményét viszont gúzsba kötik érzései. Akiket szeret, azokért kész meghozni minden áldozatot. Mivel a tanárok is csak emberek, mindig megtalálja rokonszenve tárgyát azokban, akik megérdemli, hogy értük a legtöbbet kihozza magából. Gondoljon csak a nénikéjére, és tudni fogja, mire számíthat a többiek esetében.
Nem lehet objektíven megítélni, hogy örömét leli-e környezetének megbotránkoztatásában. Gyakran csupán arról van szó, hogy tudásának az osztályzatai nem felelnek meg.
Joggal vetik a szemére azt is, hogy hiányzik belőle a csapatszellem. Nehezen csatlakozik csoportokhoz, hacsak nincs kezdettől fogva tisztázva, hogy ő a vezér. De még ekkor sem jelent olyan sokat neki futballcsapatának jó eredménye, mint az a két centiméter, amivel legnagyobb ellenfelét a magasugrásban túlszárnyalta.
Adja meg hát neki a lehetőséget, hogy magányos harcosként állja meg a helyét, így tudja a legjobban megszűntetni magában a feszültséget és az agressziót. És ne feddje meg nagyon hevesen, ha iskolai eredményei kívánnivalót hagynak maguk után. Szenved ő anélkül is.
Hogy mennyire, azt nem mutatja ki. Ez lelkének abban a legmélyebb bugyrában van eltemetve, amit még Ön előtt sem tár fel. Nehogy azt gondolja, hogy ebben a bugyorban ijesztő dolgok lapulnak. Ártatlan dolgok ezek inkább, melyeket féltékenyen őriz. A kis Skorpió nem szívesen játszik nyílt lapokkal.
Nem lenne okos dolog megfosztani őt a titkaitól: ezzel csak ártanánk neki. Csak akkor tudja őt kezelni, ha megvan hozzá a megfelelő érzéke. Ez esetben viszont képes lesz arra is, hogy megfelelően irányítsa.

A Skorpió és a szerelem

A tapasztalt és kozmikus örökségének pontosan tudatában lévő Skorpió Ádám minden szenvedély abszolút szakértője és igazi mestere. A kitartó, erotikus tehetséggel megáldott Skorpió számára minden e téren szerzett tapasztalat az emberi önmegismerést jelenti.
A szívós Skorpió Ádám mások szemében gátlástalannak, minden szabályt felrúgónak tetsző szenvedélyessége gyakran átok, de gyakran megváltás is. Ahhoz, hogy megtalálja önmagát, át kell élnie a partneri kapcsolatok és a szerelem magasságait, de főleg mélységeit, hogy érzékeinek minden területén újra és újra fokozottan érezze, hogy a saját életével kapcsolatos összes felelősséget végre magára kell vállalnia.
Érzéki, érzelmi igényességével arra kényszeríti partnernőjét, hogy fenntartás és előítélet nélkül örökre odaadja, testestül-lelkestül kiszolgá

Kapcsolódó cikkek

Nincs adat!

Híres emberek
Ganz Ábrahám
Ganz Ábrahám mérnök
1814. november 6-án látta meg a napvilágot a magyar nehézipar úttörője. Svájcból került ...
Margaret Mitchell
Margaret Mitchell író
1900. november 8-án látta meg a napvilágot az egykönyves amerikai írónő. Orvosnak készült, ...
Richard Burton
Richard Burton színész
1925. november 10-én született a walesi származású filmszínész; amerikainak szokták ...
Aragóniai Beatrix
Aragóniai Beatrix Mátyás király felesége
1457. november 14-én született a nápolyi királylány, Hunyadi Mátyás második felesége, ...
Luther Márton
Luther Márton a reformáció atyja
1483. november 10-én született a reformáció atyja. „Itt állok, mást nem tehetek” mondta ...
Marie Curie
Marie Curie Nobel-díjas tudós
1867. november 7-én látta meg a napvilágot az a hölgy, aki tudományos érdemeiért kétszer ...