Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Csillagjegyek


Kos
Bak

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

Csillagjegyek
Vízöntő


A VÍZÖNTŐ (Aquarius)
január 21 – február 20

Alapeleme: levegő
Minősége: fix
Férfias, pozitív, ősminősége meleg és nedves
Uralkodó bolygója: Szaturnusz és Uránusz
Színe: fekete, viola, sötét színek
Ásványai: kristály, obszidián, fekete gyöngy, zafír, ólom, turmalin, aquamarin
Féme: ólom, urán, nikkel
Növényei: varjútövis, mirha, kék nefelejcs, füstölők
Állatai: bika, páva, szentjánosbogár, világító állatok
Száma: 2
Országai: Arábia, Poroszország, Svédország, Oroszország, Finnország
Akiknek a Napjuk a Vízöntő jegyében állt, Jeanne d’Arc, Dickens, Edison, Kant, Páger Antal, Lincoln, Reagan, Darwin, Stendhal, Mozart, John Lennon, Paul Newman, Yoko Ono, Phil Collins, John Travolta

A Vízöntő mítosza

A Vízöntő a szellem mítosza. A szellem, mint fogalom, egyesítheti mindazt, amit csak szóval ki lehet fejezni. Hiszen minden a szellemből ered; a nyelv szelleméről beszélünk és természetesen szólhatunk a mítosz szelleméről is. A Vízöntő-szellem ilyen formán a szellem szelleme, még ha ez első pillantásra ellentmondásnak tűnik is. És mégis, éppen a Vízöntő esetében, helyénvaló ez az ellentmondás, amint azt látni is fogjuk.
Manapság úgy véljük, hogy a Vízöntő világkorszakába léptünk – ez az asztrológia tanítása szerint mintegy kétezer év –, és ezért van az, hogy a jegy problematikájában az egész mai emberiség problematikája tükröződik.
Kíséreljük meg a Vízöntő-jelenség nem egykönnyen megragadható lényegét – különböző nézőpontból megközelíteni.
Először a természeti jelenség analógiájának oldaláról: a Nap ebben a jegyben január utolsó harmadában, illetve február első kétharmadában áll. A mi szélességünkön ekkor ér a tél a tetőpontjára. Az élet kiterebélyesedését, virágzását komor hideg, vastag jégpáncél gátolja. Ám a föld rejtett ölében az élet nem szűnt meg, csupán csíraállapotban nyugszik készülve arra, hogy majd kibontakozhasson.
Ugyanakkor az ember évi életritmusa egyáltalán nem ilyenkor éri el nyugvópontját. Az első őszi nekifutás, majd az év fordulójának nagy ünnepekor (a napforduló idején beálló megtorpanás után új, talán minden eddiginél nagyobb lendülettel veti magát a munkába, a tennivalókba és a tervezgetésbe. Január 25-e, amikor a Nap a Vízöntő jegyébe lép az egyházi hagyomány szerint Szent Pál megtérésének napja.
A „damaszkuszi úton esett megvilágosodás” emléknapja ez. A farizeus Saulus mindeddig elszántan üldözte a keresztényeket. De útban Damaszkusz felé villámló fényesség vakította el, és meghallotta az Úrnak hangját: „Saulus, Saulus, miért üldözöl te engem?” Ettől aztán – mint arról a Biblia beszámol – egy csapásra megváltozott Saulus egész felfogása és élete. Ő lett Paulus, az új vallás, a kereszténység első és legnagyobb hirdetője. Ezért aztán közmondásossá vált a damaszkuszi élmény.
Ez a damaszkuszi élmény, fordulat jellegzetesen Vízöntő-jelenségnek tekinthető. A villámszerű szellemi megvilágosodás, a hirtelen felismerés, a száznyolcvan fokos fordulat. Ez ennek a jegynek a szelleme: a megérzés itt elsősorban az intellektussal, és nem a látomással rokon, amely állandóbb és misztikusabb dolog, és gyakran egészen elszakad az élettől és a valóságtól.
A megérzés azonban közvetlenül a létező dolgokhoz kapcsolódik. A logika magasabb fokának tekinthető számtalan gondolatláncolat önkéntelen és villámcsapásszerű felbukkanásának, miáltal pillanatok alatt előttünk a megoldás, amihez a puszta értelem csak hosszú idő után jutott volna el, ha egyáltalán eljutott volna.
Régi paraszti megfigyelés szerint Pál megtérésének napja egyúttal a tél fordulója, nem csillagászati, hanem időjárási szempontból. Épp a tél feléhez értünk, ami biológiai és meteorológiai tapasztalatokat tekintve csakugyan így is van legalább is nagy átlagban. A Vízöntő ember szelleme ugyancsak a fordulat szelleme, a hirtelen átcsapásé, a megváltozásé. Olyan szellem, amely gyakran szöges ellentétbe hozza az embert a természettel.
A természet Oroszlán-szerű. Ez a jegy a Vízöntő ellenpontja. Az állatövben pontosan átellenben helyezkednek el. Oroszlán-szerű az ösztön: anyagi természetű és szerves. A Vízöntő megérzése ellenben szellemi és szervetlen, semmi köze a vitalitáshoz. A Vízöntő találékonyságának köszönhetjük a technikát, amely olyan nagy összeütközésbe hajszolt bennünket természetes környezetünkkel.
E jegy lényegének természettel ellentétes jellegét jól példázza az a mítosz is, amely elregéli hogyan került ez a csillagkép az égboltra. Ez egy újabb ellentmondásra utal: az asztrológiai Vízöntő ugyanis nem az a mesebeli lény, aki a vizekben tanyázik (az sokkal inkább a Halak jegyet uraló Neptunusz rokona), hanem maga Ganymedes, a szép ifjú a görög mitológiából, akit Zeusz (Jupiter) az égbeszökő Olümposzra csábított. Ez a jegy ezért nem is Víz jellegű – jóllehet a nevéből erre következtethetnénk – hanem Levegő jellegű.
Ganymedes mítoszában az a lényeges, hogy Jupiter beleszeretett a feltűnő szépségű ifjúba. Azaz az istenek atyjának homoerotikus irányultságáról van szó, amely nagyvonalúsága folytán ugyancsak része volt változatos szerelmi életének. Láthatjuk tehát, hogy a Vízöntő-lényeg az erotikában is komplex tartalmakat hordoz.
Hogy Ganymedest megszerezze Jupiter sassá változott, és úgy ragadta magával a fiút az istenek fészkébe. Ott aztán pohárnokként szolgált a kiválasztott. Képét pedig Zeusz az égboltra helyezte.
Ez egyike a legkevésbé kivehető csillagképeknek. De tiszta éjjeleken megragad minket a sok-sok titokzatos csillag halvány fénye, amely a Ganymedes korsójából ömlő vizet ábrázolja. Ugyanis ezzel üdítette fel a fiú a sast, mikor az még nem fedte fel magát a legfőbb istenségként.
A Vízöntő az örök ifjúság, a korán kibontakozó, ám korán is kihunyó zsenialitás jegye. „Akit az istenek kedvelnek, azt hamar magukhoz veszik” – tartja a közmondás, mely Ganymedesre éppúgy talál, mint Mozartra, Schubertre, Mendelssohnra, Bartholdyra – erre a csupa Vízöntő jegyben születettre.
De nemcsak zeneszerzők születtek sokan az örök ifjúságnak e jegyében, hanem sok más művész vagy jelentős személyiség is, aki küldetését ifjú korában töltötte be: James Dean szinte modern Vízöntő-mítosszá lett maga is. Horoszkópjában nemcsak a Nap, hanem más konstellációk is a Vízöntő jegyében álltak. Sok olyan dolgot megtalálunk nála, ami erre a jegyre annyira jellemző: korai halál (autóbalesetben), ifjú szembeszegülése az apák korosztályával, forradalom és lázadás, ugyanakkor valami gyengéd, álmodozó, légies elem is – merengés, félénkség és akaratosság paradox vegyüléke. Az ő varázsának összetevői a hiperérzékenység, az extravagancia, a szabálytalanság, az esendőség és a veszélyezettség – ő a született istenkísértő.
E jegy másik mítosza Prométheuszé. Az emberek közbenjárója volt ő, így került összeütközésbe az istenekkel. Ez a titán a fiatalok a jövő nemzedékének oldalára állt a Jupiter örökségéért az istenek közt kitört harcban. És egészen a halandók vágyainak és érdekeinek szószólója lett: amikor az emberi haladással szemben bizalmatlan Jupiter elvette a tüzet tőlük, Prométheusz visszarabolta, s ismét az embereknek adta. Ezzel együtt minden technikai tudást és készséget is megosztott velük. Ily módon benne tisztelhetjük minden haladó gondolatnak, a humanitásnak, az emberi jogoknak az ősatyját.
A három Levegő jellegű jegy közül az Ikrek a hasadtság, a tagadás és állítás szembenállásából fakadó feszültség hordozója, a Mérleg testesíti meg a gondolat lendületét, erejét pedig a Vízöntő „szilárd levegője+ pedig a szellemi egybefogás képességét. A levegő mint elem ebben a jegyben arányosan oszlik meg, egyben feldúsul, hogy aztán rendkívüli energiával szabaduljon ki, éppen úgy, mint a rakétahajtóművekben.
A Vízöntő szelleme nagyon hasonló a szélhez is: akkor és ott fú, amikor és ahol akar, nem lehet megbéklyózni, maga az abszolút szabadság. Lehet lágy szellő, de lehet orkán is – akárhogy is, mindig láthatatlan és ellenőrizhetetlen, ugyanakkor mindenütt jelenvaló.
Amilyen ritka és sajátos a jegy maga, éppen olyan az asztrológia tanítása szerint neki rendelt bolygó is. a bolygók sorában az Uránusz az első, amely már nem látható szabad szemmel – vagy legalább is alig. Ebből a szempontból is határeset. Van ugyanis rá bizonyíték, hogy Tahiti lakói jóval azelőtt ismerték, méghozzá bolygóként, mielőtt a tudomány hivatalosan felfedezte volna. Nagyon tiszta légkörben és éles szemmel megpillantható. Persze nagy türelem és remek megfigyelőképesség kell ahhoz, hogy valaki a sok csillagseregben is azonosítani tudja.
A látcsőben borús zöldeskéknek látszik, de titkát csak hosszas és módszeres kutatások tudták felderíteni. Már a futamideje is elgondolkodtató. Nagyjából 84 földi évre van szüksége ahhoz, hogy megkerülje a Napot. Így hát a Földről nézve mintegy hét évet időzik egy-egy jegyben. Az emberi szervezetnek is éppen hét év kell ahhoz, hogy minden sejtje kicserélődjön és megújuljon.
Az Uránusz az egyetlen olyan bolygó, amely másokhoz képest fordítva forog. Ráadásul tengelye csaknem egybeesik pályájának vonalával, amiből meglehetősen groteszk évszakváltás adódik. Egy képzeletbeli Uránusz-lakó az ég egy meghatározott pontjáról spirálalakban távolodónak, majd (42 földi év múlásával) spirálalakban közeledőnek látná a Napot. Azaz, az Uránusz különc a bolygók között.
Uránusz a legöregebb isten a görög mitológiában. Tőle származnak a titánok, mint Kronosz (Szaturnusz) és Rhea, ezektől pedig az istenek nemzetsége, élén Jupiterrel. Uránusz (görögül Uranos) azt jelenti „ég”, az ég istene a Föld-ősanya, Gaia gyermeke, aki őt egymaga, férfi közreműködése nélkül nemzette és szülte. Azután Uránusz anyjával nemzette a növényeket és az állatokat, és termékeny ágyékából származnak a patakok, a folyók és a tengerek is. Ezzel azonban még nincs vége: az ősanyával mindenféle groteszk őslényt is összehoztak.
Uránusz asztrológiai lényege teljes mértékben ugyanaz, mint a Vízöntőé. Ez nem más, mint a hirtelen, a közvetlen, a bizarr és groteszk, a természetellenes princípiuma – és paradox módon archaikus, sőt az egyik legősibb princípium.
Az elmúlt kétszáz év asztrológusai számtalan tapasztalatból és sok felfedezésnek köszönhetően tudják, hogy az Uránusz a katasztrófák bolygója. A francia forradalom előestéjén fedezték fel, abban a korban, amikor beköszöntött a modern technika ugrásszerű fejlődése.
A katasztrófa szó eredetileg semmiképpen sem csak negatív jelentésű, hanem értelme: „fordulópont, valaminek a megszakadása”. A katasztrofálisban a fordulat lehetősége is benne rejtezik, a tisztulás és megvilágosodás értelmében.
Jelenkorunk teljesen uránuszi. E bolygó felfedezése óta uralkodtak e világban a jelenüket és jövőnket meghatározó problémák és kérések.
Az eredetiség uránuszi. Az eredeti az originális tulajdonképpen azt jelenti, hogy előkép nélküli. Uránusz isteni teremtményeihez hasonlóan az uránuszi ember ötletei is gyakran bizarrok, sajátosak és sehogy sem férnek más fejébe. Először egészen bolondosnak tűnnek, és csak később jönnek rá a többiek, mennyi értelem és szükségszerűség rejtezik bennük. A felfedezőszellem is uránuszi: saját korát megelőzi, és a jövő kihívásaira válaszol.
Az újabb technika körén belül kiváltképpen az elektromos dolgok és az elektronika állnak az Uránusz hatása alatt. Korunk elektronikai forradalma, a nagy távolságok szempillantás alatti áthidalása, a gépek emberi agyat megközelítő teljesítményei éppúgy uránuszi jelenségek, mint az űrrepülés, amellyel az emberiség arra vállalkozott, hogy a világűrbe, azaz az égbe, Uránusz keblére veti magát.
Az uránuszi jelenségek mindig hirtelen és közvetlenül nyilvánulnak meg. Pozitív és negatív értelemben egyaránt hasonlítanak a villámláshoz és a robbanáshoz. Szellemi értelemben a vicc poénja felel meg nekik, amelynek éppen a váratlan, a meglep, a paradox a lényege.
Minden nagy szellemi teljesítménynél ez a princípium játszik szerepet. Kétségkívül a zsenit az őrülttől elválasztó keskeny sávban tanyázik. Ezzel függ össze az is, hogy e lényeg hordozóiban csak egy hajszál választja el a világboldogítást a világbolondítástól. Puszta érzelmekkel nem sokat törődik Uránusz. Ezt a jegyet bizonyos érzelmi hidegség jellemzi. De ha már érzelmek jelentkeznek, hát akkor azok rafináltak, bonyolultak, szélsőségesek és sajátosak. Ráadásul rendkívül hevesekké tudnak vélni, de ez az intenzitás gyakran fenyegető, veszélyes. Az uránuszi érzelmek amilyen hitelen támadnak, olyan egykettőre el is múlnak. Rendszertelenek, a normálistól eltérőek és kihívóak. És mégis van egy közös őslényegi hátterük: a tisztán szellemi természetű jelenségek világa. Ezért van az, hogy a sámánizmus, a papok és mágusok, de az asztrológusok szelleme is uránuszi. Nem véletlen, hogy korunkban éppen ezek a jelenségek kerülnek újra az érdeklődés homlokterébe, a technika, az automatizálás, az intellektuális hidegség ellenhatásaként. Uránusz egyesíti és elsimítja ezeket az ellentmondásokat.

A Vízöntő jelleme

Lévén ez a jegy magának az embernek a jegye, szülöttein sokszor igen nehéz első pillantásra felismerni jellegzetességeit. Leginkább hangsúlyos emberiességét tekinthetjük különös jellemvonásnak. „Semmi sem idegen tőle, ami emberi” – ezzel lehet legtalálóbban jellemezni a Vízöntőt.
Ezzel az emberiesség mindkét válfajára gondolunk, amely e jegy szülötteinél személyenként igen határozottan, de igen eltérően is megnyilvánulhat. Az emberiesség egyrészt jelenthet „humanitást”, azaz emberszeretetet, a mások kedvelését. Az a típus, amelyik a jegynek ehhez a válfajához sorolható, közelebbi ismeretség esetén már viszonylag könnyen azonosítható, mint Vízöntő.
Vannak emberek, akik mások iránt sokkal nagyobb érdeklődéssel viseltetnek, mint önmaguk iránt, és ezt a szó legpozitívabb értelmében kell felfogni. Mindent átéreznek, ami embertársaikat foglalkoztatja, szerfölött részvevők. Ez pedig általában igen nagyra tartott jellemvonás. Ez az oka, hogy a Vízöntőknek olyan sok barátjuk van.
Mivel e jegy eleme a levegős szerelem, úgy tűnik, hogy érett, ösztön – és akarat-uralta személyisége alig ragadható meg, szinte olyan, mintha nem is létezne. A Vízöntők gyakran maguk a megtestesült barátságosság vidámság és közvetlenség. mégis titokzatosnak tűnnek, mert valódi énjük olyan megragadhatatlan.
Az élvezet- és hatalomvezérelte embereket még akkor is előbb-utóbb ki lehet ismerni, ha alakoskodnak, rejtőzködnek, szerepet játszanak. De mindebből semmi sem derül ki ennél a típusnál. Évekig élhetünk együtt egy Vízöntővel anélkül, hogy bármi okunk is lenne neheztelni rá, és végül mégis arra a következtetésre jutunk, hogy alapjában véve teljességgel idegen maradt a számunkra. Hiába is keressük hihetetlenül áradó gyöngédségnek rejtett indítékait, ilyenek nincsenek is.
A Vízöntő annyira átszellemült, és oly kevéssé kötődik az anyaghoz, hogy igazán szuverén módon átugorhatja saját árnyékát és a környezete kínálta valamennyi kapcsolatba, lehetőségbe fenntartások nélkül bebocsátkozhat.
Egyvalamire van szüksége és ez az állandó lendület, ösztönzés, de képes arra, hogy ha kell, ezt önmagából kicsiholja. Ezért feltalálótípus, ezért vannak zseniális ötletei. A humanista Vízöntő-típus elsősorban az emberiség kérdései iránt érdeklődik. És nagyon jellemző, hogy eközben egyáltalán nem törődik az éppen hatályos normákkal és a pillanatnyi renddel. mértéke és mércéje az ember maga, ahogy előtte áll és semmi más.
Ezért aztán elszánt liberális. Ellenállást akkor tanúsít, ha csorbítva látja az önazonossághoz való emberi jogot. Mivel önmagát olyan szabadnak és kiszámíthatatlannak érzi, számára a legfájdalmasabb azt látni, ha egyik ember a másikra erőlteti az akaratát. Maga a megtestesült demokrata, hogy ne mondjuk, anarchista. Mindig és mindenkivel szemben fellép a szabadságért. A szellem szabadsága – jellegzetes Vízöntő jelszó.
E jegy humánus típusa a szellem illetve a szellem abszolút szuverenitásának szószólója. Neki aztán nem imponál a hatalomvágy. Síkraszáll az emberek testvériségéért. Nemigen érti, miért van, hogy az emberek sokszor olyan nehezen jönnek ki egymással. Hát igen, ha az emberek világa a szellem szabad vadászmezeje lenne, kevesebb erőszakkal és elnyomással találkoznánk. Igaz, senki sem tud úgy felülemelkedni az anyag kényszerein és nehézkedésén, mint a Vízöntő.
Vele játszva ki lehet jönni, de nehezen is teszi túl magát azon, hogy mások számára nem azonosak a feltételek. És kétségkívül ebben gyökerezik egoizmusa. Ugyan egyáltalán nem egocentrikus, még ha ez nála nagyon elvont is.
Gyakran álmodozik az emberiség egyenlőségéről. Itt vannak liberalizmusának tulajdonképpeni határai. Ő is szenved minden világmegváltó és forradalmár közös alapkonfliktusától. Ha nyugodt, polgári életet élhet, akkor észrevétlen, szeretetre méltó kortárs. Ha senki sem akar fölötte hatalmaskodni, akkor igazán a világ leghelyesebb embere. Egész sor anyagi természetű nehézség van, amitől nem hagyja magát zavartatni, és a legnyomasztóbb helyzetekben is megőrzi derűjét. Környezetét csupán titokzatossága és személyiségének megragadhatatlansága emlékezteti arra, hogy van benne valami úgyszólván nem evilági. Egyébként ezek az emberek is gyakorta okoznak meglepetést látszólag teljesen paradox, váratlan ötleteikkel, gondolataik kiszámíthatatlan ugrásával.
Hogy a derűs és emberszerető Vízöntő egészen jól érezze magát, ahhoz szüksége van a mozgásnak bármilyen, de feltétlenül intenzív formájára. Van, aki ezt a mozgásvágyat csak gondolatok birodalmára, a szellemi kapcsolatokra vetíti ki, de nem kevés olyan Vízöntő is van, akinél ez az utazás vagy a sport kedvelésében mutatkozik meg.
Derűs lendületét gyakran egy kis elgondolkodó komolyság árnyékolja be. Van a humanista Vízöntőnek olyan képviselője is, akinél ez a komolyság meghatározó. Egyes esetekben ez akár tragikus alaphangulatig is fokozódhat. A világra úgy tekint, mint tragikomikus szenvedélyek színpadára, és ez a felismerés egyrészt megrázza, másrészt viszont szórakoztatja is. Ez a típus nagyon befelé fordulónak, introvertáltnak látszhat. Ebből az anyagból gyúrták a nagy Vízöntő művészeket. Jóllehet e jegy introvertált képviselőinek alaphangulata egészen borús és lemondó lehet, mégis, meglepően sok kapcsolatot ápolnak és egyáltalán nem népszerűtlenek.
Társaságuk sok embere izgatóan és a legteljesebb mértékben ösztönzően hat. Beszélgetéskor meglehetősen provokáló a nyíltságuk, démoni és szarkasztikus a humoruk, mégsem bántanak meg senkit. Mert levegős, a dolgok fölé emelkedő irónia is van bennük.
Vegyük szemügyre azt a típust is, akinél az „emberi” nem humanitásban, hanem inkább „emberi gyengékben” nyilvánul meg. Ehhez fel kell idéznünk, hogy a Vízöntő az Oroszlánnal ellentétes jegy. Az Oroszlán testesíti meg a hatalom és az öntudat princípiumát. A Vízöntőben csak egészen töredékes módon van meg ez az öntudat.
Ez, amint láttuk, kifejeződhet egy egészen altruista életfelfogásban is, de lehet belőle halálig tartó harc is a saját Én-ért. E típusnak sok képviselője van, és a dolog természetéből fakadóan ez a jellemvonás az, ami kifele erőteljesebben hat.
Ez a magatartás abban a vágyban gyökerezik, hogy énjét a legteljesebb mértékben kibontakoztassa és érvényesítse. Éppen mert kevesli én-erőit, mesterségesen kell gyarapítania őket. Ezek az emberek bőbeszédűen bizonygatják erejüket és fölényüket, rajonganak a hatalomért és a nagyságért, és szemmel láthatóan csak megvetéssel tudnak viseltetni a gyengékkel és az elesettekkel szemben. Ez a típus nagyon extrovertált, kifelé forduló, szangvinikus, lobbanékony lehet. Minden társaságba bizonyos nyugtalanságot, feszültséget visz, nyomában gyakorta jelenik meg veszekedés, nézeteltérés.
Ezek az emberek nem ritkán kiugró teljesítményt nyújtanak; egyidejűleg állandóan a penge élén táncolnak, folyton az összeomlás veszélye fenyegeti őket.
Olyan Vízöntők is vannak, akiknél úgy tűnik, ez a két típus szüntelenül egybeolvad, összemosódik, ők azok, akik egyik végletből a másikba csapnak. Különösen látványos példáját adta ennek a porosz uralkodó II. Frigyes.
A Vízöntő az „örök ifjúság” jegye. Sokan, akik ebben a jegyben születtek, még hajlott korukban is meglepően fiatalosan néznek ki. Furcsa, hogy sokszor mennyire nem látszik rajtuk a koruk. Itt is lehet csupa véglettel találkoznunk. Vannak, akik hirtelen öregszenek, szinte egyik napról a másikra, mások viszont már nagyon fiatalon jóval idősebbnek látszanak koruknál.
Valószínűleg ez a tapasztalat tükröződik a sokak által kétkedéssel fogadott közmondásban, miszerint a „természet nem ugrál”. És a természet csakugyan nem ugrál, hacsak nincs benne valami uránuszi, Vízöntő-jellegű. De van! Méghozzá a természetben sok is van ebből, még ha ez lényével ellentétes is.
A Vízöntő hajlik arra, hogy testületbe tömörüljön, sőt ez szinte mágikus erővel vonzza. Látszólag ez is ellentmond szabad szellemének. De a kötetlenség iránti igényt nem szabad összetéveszteni a magának valósággal. A látszólagos ellentmondás leginkább akkor oldódik föl, ha a Vízöntő olyan társaságra, egyesületre talál, amely a szabadságért, reformokért, vagy akár forradalmi célkitűzések megvalósításáért küzd. Az ilyen testületekben mindig sok Vízöntő találni.
A csoportosulás és egyesületi tagság iránti hajlam némiképpen magyarázható e jegy sajátságosan töredezett énjéből. Vízöntőkben csak elvétve van természet adta individualitás.
Nincs olyan különlegesen jellegzetes testi vonásuk, amely által egyértelműen megkülönböztethetők lennének. Vannak, akik olyanok, mintha festették volna őket. Azonnal megmaradnak az emlékezetünkben, mert sajátos típusba tartoznak, és annak minden jellegzetességét hordozzák. Ilyen a Bika Falstaff-típusa vagy a büszke Oroszlán, a démonikus Skorpió. Ezzel szemben a Vízöntő hol ilyen, hol olyan alakban jelenik meg.
Szerepeket ölt magára, amiket aztán villámgyorsan váltogat. Nem csoda, hogy a jegy szülöttei közül kerülnek ki a legkiválóbb színészek. Ahogy gazdag szellemi világa az emberi lehetőségek és állapotok színpadául szolgál, úgy kezeli a valóságot is maga körül.
Gondolkodásában a legmagasabb fokon van jelen az intuitív kombináció, a költészet és a tapasztalat. Ezzel magyarázható felfedező tehetsége, és ez az oka eredeti, néha meghökkentő ötleteinek, megnyilvánulásainak.
A szellem ilyen kifejezett túlsúlya miatt nemcsak az individuális énje, hanem általában az érzelmei is háttérbe szorulnak. Ezért tűnik a Vízöntő olyan sajátosan hűvösnek. A kár emberszeretően, vagy ellenkezőleg, emberkerülően nyilatkozik meg (ez ugyanannak az éremnek két oldala), az nem jelent érzelmi viszonyulást, és nincs benne részvét sem. Alapjában véve midig elvont, nem kötik a konkrét emberi viszonyok. Ezért tűnik olyan titokzatosnak és megfoghatatlannak még a hozzá közelállók számára is.
Kis túlzással azt mondhatnánk, nem az számít, hogy mi a Vízöntő, hanem az, hogy mit gondol. Így hát környezete nem annyira külső megjelenését, hanem gondolatait és szavait őrzi meg emlékezetében. Nem ritkán teljesen a művei, tervei és gondolatai szívják magukba, ezek testesítik meg őt.
Ha van benne mégis valami jellegzetes, akkor az a beszédmódja és a gesztusrendszere. Úgy bukkan fel mások gondolataiban, mint egy folyton mozgó, soha nyugton nem maradó ember.
Uránuszi, kiszámíthatatlan alaptermészetével sok és különböző sajátosság függ össze. Ezeket mindennapi szituációkban tipikusnak is mondhatnánk, ha nem jellemezné ezeket is erős és kifejezett változékonyság.
Minthogy a Vízöntőnek a szabadság és a kötetlenség az eleme, nem ajánlatos, hogy túlhajtott pontosságra számítsunk nála. Aki pontos határidőben állapodik meg vele, könnyen csalódhat. Senki, ő maga sem tudhatja, milyen hirtelen felbukkanó dolog fogja elterelni a figyelmét mindenről, ami körülveszi, akár a legfontosabb találkozóról is.
Ellenben nála bizton számíthatunk arra, hogy felbukkan, mikor tényleg szükség van rá. Úgy tűnik, telepatikus vénája van. Meg kell hagyni, ő maga tudja a legjobban, pontosan felismeri, mikor kell előkerülnie. Nála csak egyvalamire számíthatunk teljes biztonsággal: a váratlanra.
Csakugyan furcsa, hogy e jegy szülöttei akkor is váratlan dolgokkal lepnek meg, ha már úgy gondoljuk, igazán kiismertük őket. Náluk mindig a leglehetetlenebb és legfurcsább fejleményekre is fel kell készülniük.
E jegy nem sokat törődik az anyagiakkal. Az, hogy a Vízöntő többnyire igazán szilárd családi és háztartási körülmények között élnek, főként azzal magyarázható, hogy hálásak, ha valaki leveszi a vállukról a mindennapi intéznivalók terhét, így ők vígan lebeghetnek gondolataik szférájában.
Senki sem tudja őket magához kötni. Még leginkább akkor alakítható ki velük tartós viszony, ha valaki azon van, hogy megóvja őket a kicsinyes dolgoktól. A maga részéről azonban ez a típus soha nem fog senkire és semmire ráakaszkodni. Ami elmúlt, az elmúlt. Légies vérmérsékletével mindig talál figyelmére érdemes újdonságot.
Jellemző még a Vízöntőre, hogy többnyire van egy olyan sors-vagy kulcsélménye, amelyet aztán sohasem felejt el. Ez gyakran olyan fiatalkori szerelem, amely igazán sohasem múlik el. Akármi jöjjön is utána, az már nem hagy benne mély nyomot. Ez az első és vésősoron egyetlen valóban mély élmény többnyire egy csalódás, vagy talán csak egy eszme, ábránd egy ideáról.

A Vízöntő és a hivatás

Kevés olyan asztrológiai jegy van, amelynek annyi, manapság kívánatos tulajdonságát említhetjük, mint a Vízöntő. Már a jellegzetes Vízöntő érdekszférák is a mai igényekkel esnek egybe. Hiszen e jegyben sok technikai tehetség halmozódott föl. Ezek kiélésére pedig köztudomásúlag a lehetőségek széles köre kínálkozik.
Különösen az elektronika tudja lenyűgözni a Vízöntőt. Ezen a területen nemcsak kivitelezőként és működtetőként, hanem kimondottan alkotóként is nagy hasznát lehet venni. Például nagyon könnyen megeshet, hogy valami egészen eredeti és újszerű programot dolgoz ki, vagy éppen a hardware-tökéletesítésében nyújt valami kimagaslót.
Alkotó szellemiség – ez természetesen arra jogosítja fel, hogy elsősorban a magántevékenységben, a szabad foglalkozásokban alkosson átlagon felülit. Találékonyságának és gondolatgazdagságának legföljebb a környezete értetlensége és nehézkessége szabhat gátat.
Nem kell aggódnia, hogy állás nélkül marad, mert ha kell, van olyan ötletes és mozgékony, hogy akár egészen új, addig nem volt foglalkozást találjon ki magának.
Az az ember, aki egy zseniálisan felvillanó gondolatot, ötletet kihasználva még a legnehezebb munkaerő-piaci helyzetben is új megélhetési forrást talál. É még ekkor sem elsősorban a pénz hajtja, hanem az, hogy mennyire érdekes a tevékenység. Persze, amilyen okosan és ügyesen jár el, alig maradhat el mellőle az anyagi siker.
A csúcsteljesítményt nyújtó emberek között rendkívül sok Vízöntő van. Ez nemcsak a technikai jellegű foglalkozásoknál figyelhető meg, hanem éppen ennyire az összes művészeti ágban is.
Gyakorlatilag megmondhatatlan, melyik területen és milyen műfajban, de bizonyosan jól megállják a helyüket. Hiszen szellemük eredetisége mindegyik művészeti ágnak hasznára válhat.
E két területet, amelyben a Vízöntő tehetsége leginkább megmutatkozik, jól összekapcsolhatja egy olyan pálya, amely például egy technikai irányultságú kutató-felfedező szakembertől egyszersmind szépírói képességeket is megkíván. Másrészt elképzelhető olyan művész, aki egészen újszerű művészeti ágakban, úttörő technikákkal alkot. A Vízöntő például hamar megbarátkozik az elektronikus médiával és igyekszik új lehetőségeket és alkalmazási területeket felkutatni.
Nem is csoda, hogy ez a jegy ennyire remekül megfelel a jelenkor foglalkoztatási kívánalmainak, hiszen a Vízöntő korának kezdetén tartunk. Legfeljebb annyi lehetséges, hogy a Vízöntő szenved, mert úgy érzi, megelőzi a korát. Ha másként nem megy, hát akkor legalább újításokat vezet be az elaggott és korszerűtlen munkaszervezetben.
Azt, hogy általában néhány lépéssel saját kora előtt jár, remekül hasznosíthatja a kedvteléseiben. Ha a munkahelyen nem tud vele lépést tartani, háta akkor magánéletét alakítja szinte utópisztikusan. Például teljesen automatizálja a háztartást, minden elektronikus vezérlésű lesz odahaza. És ha hiányzik ehhez egy-két alkatrész, hát megfabrikálja maga.
Ezek azok az emberek, akik a mindenféle fantáziajárművek versenyein részt vesznek. Olyan játékokat találnak ki és fel, amelyek néha ugyan csak jóval később, de nagy üzleti sikerré válnak. Az ilyesfajta lehetőségek gyakorlatilag minden Vízöntő előtt nyitva állnak, nem függenek attól, mennyire és milyen irányban képzettek. Hiszen az intelligenciájuk nem tanult, nem szoktatás és gyakorlás eredménye, hanem veleszületett, eredeti és mélyen alkotó jellegű.
Attól sem húzódozik, hogy olyasmivel foglalkozzon, amit mások „lehetetlen dolognak” tartanak. Az átlagostól elütő foglalkozások inkább kifejezetten vonzzák.
Ha tudományos pályára lép, akkor előszeretettel szenteli magát olyan területek tanulmányozásának, amelyek még mintegy Csipkerózsika-álmukat alusszák, de amelyekről idővel kiderül, hogy nagyon is jövőbe mutatóak. A Vízöntő ezt ösztönösen megsejti, azt mondhatjuk, hogy erre valami hatodik érzéke van.
Minél polgáribb a foglalkozása, annál jobban kell kollégáinak tolerálniuk nem polgári szokásait, tulajdonságait. Sőt, tudniuk kell ezeket méltányolni is.
Értelmetlen lenne megszabni, hogyan öltözködjön, ha ő éppen valami különleges szerelésben akar megjelenni. Ha ilyen előírásokkal állnának eléje, úgy az szakmai alkotóerejét is megbéklyózná. Annak is csak rossz vége lenne, ha megkívánnák, hogy meghatározott időben meghatározott munkát végezzen, hiszen az ő teljesítménygörbéje egészen más pályát fut be. De mindez természetesen csak olyan szabályokra vonatkozik, amelyek akár mások is lehetnének. Mert ha kikerülhetetlen valamilyen beosztás és rend, akkor a Vízöntő az utolsó, aki ennek nem veti alá magát. Éppen a személyiségének egyik titokzatos vonása, hogy egyszerre tud alkalmazkodó és öntörvényű lenni.
Csapatban is kiválóan működik, legyen akár főnök, akár beosztott munkatárs, mindig nagyon lehet benne értékelni, hogy kész együttműködni. Nem riad vissza döntés felelősségétől, de ezzel együtt demokrata, olyan értelemben, hogy az ötleteket nemcsak hogy meghallgatja, hanem figyelembe is veszi.
Szakmai gyengéiről inkább közvetett formában beszélhetünk. Nevezetesen, hogy szakmai élete miatt hajlamos elhanyagolni a magánéletét. Ez pedig kiegyensúlyozatlanságot okozhat, és természetes, hogy ha magánéleti nehézségei vannak, az a munkájában is hátráltathatja.
De ez a veszély nem fenyeget túlságosan, mert alapvetően alkalmazkodó természet, aki nagyon tudja értékelni az otthon nyugalmát és harmóniáját.
Ugyanakkor a legnagyobb veszély abban rejlik, amiben a legerősebb – a technika iránti vonzalma az átlagosnál gyakrabban teszi ki a gyors autók, repülőutak kísérőjeként jelentkező baleseteknek. Ám hiábavaló lenne mértékletességet ajánlani neki, mikor a technika és a mozgás annyira eleme, mint a levegő, hogy meg ne fulladjon.
Ha pedig politikára adja a fejét, szintén sokat várhatunk a Vízöntőtől. Az e jegyben született politikusok azok közé tartoznak, akiknek csak örülni lehet. Kiállnak az okos reformokért, van rálátásuk a dolgokra és egyáltalán az emberi jogok és az igazságosság elszánt szószólói. Demokraták, és az elnyomás ellenzői. Nyíltan megmutatkozó szociális érzékenységük az, ami eltökélt ellenségeket szerezhet nekik.
Kétségtelen, hogy ezt a jegyet a legkevésbé a fizikai munkára teremtették. Fizikai teljesítőképessége ugyanis nem tart lépést szelleme ütemével. De nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy sok Vízöntő sportoló van. Ők azonban elsősorban mozgékonyságukkal, reakcióik gyorsaságával és körültekintésükkel pótolják atlétikai adottságaik esetleges hiányosságát.
Mindezeken felül e jegy képviselői jellemzően misztikus és okkult képességekről tesznek tanúbizonyságot. A Vízöntők például kiváló bűvészek, akik minden valószerűségük mellett igazán azáltal keltenek hatást, hogy van bennük valami titokzatos, átláthatatlan.
De még a csakugyan irracionális területeken is, azaz a jövendőmondók és a varázslók körében is csoda dolgokra számíthatunk tőlük. Néhányan közülük hajlanak bizonyos szélhámosságokra, ami kétségkívül természetfeletti képességeikkel észrevétlenül keveredhet. E jegyben vannak – hogy úgy mondjuk – „zseniális sarlatánok.”
Ugyanez vonatkozik rájuk, ha vallási területen választanak maguknak foglalkozást. Becsületes, hiten alapuló papi elhivatottsággal éppúgy találkozunk körükben, mint sajátos szektaalapítókkal és gurukkal, akik mindenesetre kétségkívül az emberi lélek nagy ismerőinek és manipulátorainak bizonyulnak.

A Vízöntő és az egészség

A Vízöntő mindent tud és mindenre képes, de mert olyan kevéssé feltűnő, a világ nincs tudatában ennek. Néhanapján mégis minden összeomlik és káoszba süllyed.
Ennek többnyire idegi alapja van: egy idő után még a káosz legjobb rendbetevőjének is elege lehet, és a természet így szól a fáradhatatlan gondolkodóhoz: „Na, most már aztán elég, pihenni kell egy kicsit.” De mert az ember nem hallgat a szóra, megbetegszik. És akkor tényleg nyugton kell maradnia.
A Vízöntők az állatöv különcei, és ha betegek lesznek, általában nem tudni miért. De igazából az idegek miatt van mindez, azaz az idegrendszer és a vérkeringés túlterhelése miatt, ez betegíti meg őket. Ezt tudva nem is igazán fontos, hogy kívülről mi látszik a baj okozójának.
E jegy szülöttei minden korlátozásra is nagyon érzékenyen reagálnak, úgyhogy a betegség menekülést is jelenthet a számukra a hitvány világból.
A Vízöntő hatása elsősorban az alsó lábszáron, az autonóm idegrendszeren, a perifériális keringési rendszeren, azaz főként a lában véredényein mutatkozik meg. És ezek a jegy szülöttjének legsebezhetőbb részei.
Így például a Vízöntők gyakran szenvednek a visszerektől. Mert a szív teljesítménye a lábakban a leggyengébb, leginkább ott lassul le az átáramlás. Ezért erre hajlamosító megterheléskor pangás alakulhat ki a vénákban. Ez oda vezethet, hogy az alsó lábszár és a boka megdagad, vagy fájdalmas ficamok alakulnak ki. El is fekélyesedhet a láb.
Levegő-jegyű lévén, a Vízöntő erősen függ az idegrendszertől. Ez pedig nála gyakran az elégnél is jobban igénybe van véve. Ezért sok idegi alapon kialakuló baja támadhat.
Lehetnek ezek alvási zavarok, hogy nem tud elaludni vagy éppen felébredni, lehetnek idegi eredetű gyomorpanaszok, szemkáprázás, sőt keringési zavarok.
A Vízöntőknek sokszor nehéz reggelente mozgásba lendíteniük a vérkeringésüket, ezért álomszuszék hírében állnak. Ez ugyan még ne betegség, de kellemetlen következményei lehetnek. Végső soron a megzavart keringés miatt rendszertelen vérnyomás alakulhat ki. Nem utolsósorban a Vízöntő mindenféle görcsöktől szenvedhetnek, főként izomgörcsöktől.
Minden egyoldalú életmód rossz a Vízöntő számára. Ilyen értelemben a rendszertelen élet is egyoldalú. Ezért kellene a Vízöntőnek legalább minimális rendszerességre törekedniük. A friss levegő életfontosságú a számukra. Ezért menjenek gyakran sétálni a friss levegőre, és ne tartózkodjanak hosszan zárt helyen.
Rendszeresen korán kellene kelniük és a vérkeringésüket tornával lendületbe hozni. Ugyanezért este csak könnyed olvasmányok ajánlatosak. Semmi nehéz tanulmány, semmi izgató krimi az éjszakában! Különben megint nem lesz semmi az elalvásból.
Szívük mélyén a Vízöntők szoronganak kicsit az élettől. Inkább legyenek vidámak és egyszerűek, és építsenek ki mély kapcsolatokat embertársaikkal. Végsősoron nekik is szükségük van bizonyos rugalmasságra, valamint hogy különféle életfelfogásokkal találkozzanak.
Az étkezés a Vízöntők számára csupán elkerülhetetlen zavaró tényező. Ezért aztán többnyire étvágy nélkül, kapkodva esznek, tekintet nélkül arra, hogy jót tesz-e nekik, amit belapátolnak. De az is előfordul, hogy mivel kedvelik a különlegeset, az egzotikusat, emészthetetlen dolgokkal terhelik a gyomrukat. Ezért a Vízöntők figyeljenek, hogy rendszeresen étkezzenek, és ne érjék be a gyorsbüfé kínálatával. Biztosítsanak időt az étel élvezetére.

A Vízöntő gyermek

Kisbabája bolondos időszakban született. Karnevál van: az utcákon álarcosok vonulnak és az egész várost egyetlen hatalmas színpaddá varázsolják. most a szokatlan, a feltűnő uralkodik, és a Vízöntő babája is kap útravalónak valamennyit ebből a tarkabarka zűrzavarból.
Nem úgy, hogy bohócszerű piros orra nőne, és vörös foltok lennének az arcán. Nem, a gyerek inkább sápadtnak és cingárnak tűni. De magán viseli születési dátumának jellegzetességeit, azaz éppolyan eredeti, mint amennyire öntörvényű és akaratos, továbbá kiszámíthatatlan, aki mindig okozhat meglepetést.
Hogy mik lesznek ezek a meglepetések, azt majd a jövő eldönti. Nincs kizárva, hogy kicsinyének minden adottsága megvan ahhoz, hogy csodagyerek legyen – utóvégre a Vízöntő-jegy mindig az átlagnál több zseniális teremtményt adott.
De az is lehet, hogy idővel csak különc válik belőle, olyan ember, aki éjjel napszemüveget tesz fel, és szandálban jár a hóban. Nem hagyja magát egy sémába szorítani, és szabályokat sem lehet viselkedésére felállítani. Csak egyvalami biztos: ő más, mint a többi.
Kisbabája nem barátságtalan, éppen ellenkezőleg. Megörvendezteti Önt derűjével, eleven szórakoztató és mindig kész valami csalafintaságra. Azt is szereti, ha csiklandozzák. De nagyon hamar értésére adja Önnek és minden – főleg – női rokonnak, hogy ő aztán nem játékszer, akit akárki kedve szerint felkapkodhat és csókolgathat. Az ilyesfajta bizalmaskodásra szerfelett elutasítóan tud reagálni. De ezt ne gondolja holmi szeszélynek! A hangulatok ugyanis az érzésvilággal függenek össze, ez pedig az Ön kis Vízöntőjénél nem játszik nagy szerepet. Őt inkább az értelem tölti el, és hogy ez így van, hamarosan be is bizonyítja Önnek.
Általában azzal kezdi, hogy több énem hajlandó szájába venni cumiját. lehet, hogy más babák ezt szopogatni szeretik, ő ellenben sokkal inkább azt szeretné tudni, hogy mi is ez tulajdonképpen. Alaposan megvizsgálja és ennek érdekében apró darabokra szedi.
Számoljon hát vele, hogy néhány cumi tönkremegy. Vízöntő gyerek ugyan nem akar szándékosan rombolni, de meg szeretné tudni, hogy mi hogyan működik. A technika, akár milyen primitív formájában is sokkal jobban érdekli, mint a járókába tett plüssállatkák. Persze ezeket is figyelemre méltatja, de csak azért, hogy megtudja, mi az ami sípol bennük.
Biztos lehet abban, hogy első lépései a tévékészülékhez vagy a számítógéphez vezetik őt. Önnek természetesen módjában áll, hogy minden berendezést egy szobába gyűjtsön, a helyiséget gondosan bezárja és a kulcsot a nyakába akassza. Legalább addig nyugta lesz, míg kedvencének sikerül a zárat leszerelnie…
Úgy gondolja, hogy mértéktelenül túlzó az állításunk? Várja csak ki a végét! Így vagy úgy gondoskodni fog róla ez a gyerek, hogy ő jól szórakozzon, a különféle szerelők pedig elegendő munkára találjanak az Ön otthonában. De néhány év múlva valószínűleg jóvá is teszi kis gazemberségeit, mikor megjavítja a sztereó lejátszót vagy első osztályú programokat ír.
Ne kérdezze, honnét tudja. Ugyanis ő maga sem tudja. Sok olyan dolog van, amit nem kell nagy fáradtsággal megtanulnia. Ráérzés? Vagy talán tucatnyi láthatatlan antenna, amit szüntelen köröznek, titokzatos módon felfogják a tudni érdemes dolgokat? Mintha a világ legtermészetesebb módján jutnának eszébe a legvadabb ötletek. Ezekkel nemcsak önt lepi meg, hanem tanárait is.
Gondolatai és logikája túlnyomórészt lenyűgöző, emlékezetének számtalan fiókja van. Ezért aztán nem mindig könnyű követni őt. Igyekezzen derekasan helytállni. Ha maga is Vízöntő volna, tudná, hogy van ez. Így azonban rejtély ez az Ön számára. Kis Vízöntője ugyan meg tudná magyarázni, ha akarná, de többnyire nem akarja.
Egészen biztos abban, hogy a következtetése helyes és ez elég is neki. Minek magyarázgassa, hogyan jutott el idáig? Fárasztó és számára unalmas lenne. Azonkívül, még jó is, ha mint egy bohóc a karneválon – az orránál fogva vezetheti egy kicsit Önt, a tanárokat és a széles nagyvilágot…
Kívülállók talán szórakoztatónak találják ezt a magatartást, a nevelők többnyire kevésbé. Értékelik ugyan az intelligenciát, a felvágott nyelvét, és a Vízöntő gyerekének a humorát, hallatlan találékonyságát. Egyúttal azonban rettenetesen zokon veszik, hogy ha nem akarja, akkor tehetségét nem csillogtatja meg a megkívánt helyen és időben. Sajnos ebben igazuk van. Ők ugyanis arra kényszerülnek, hogy addig rágják a tananyagot, amíg a legbutább gyereknek is derengeni kezd valami. Gyermeke azonban végre újat akar megtudni és nem mindig csak ismételni. Hogy el ne pusztuljon az unalomtól, természetesen beszélgetni kezdhetne a padszomszédjával. De remélhetőleg tisztában van vele, hogy ez csak intőt von maga után. Úgyhogy inkább magába gubózik és egy kis sci-fi történetet gondol ki. Most már érti ugye, hogy amikor megkérdezik tőle, ki volt az első ember a Holdon, kivágja, hogy Perry Rhodan (az 1960-as években világszerte népszerű német sci-fi regénysorozat címe és egyben főhőse – a szerk.).
Még a legnagyobb szigor sem tudja eltéríteni az ilyen kihágásoktól. Ehhez ugyanis túl burjánzó gyermekének a fantáziája. nem hagyja magát csak úgy megkötni. Képzelete ma az Amazonas dzsungeleibe, holnap Tutanchamon sírkamrájába viszi. És ennek megfelelően válaszolgat elgyötört tanárainak.
Önnek csak a remény marad, hogy magzata remek ötletei egyszer majd csak egybeesnek az aktuális tananyaggal. Akkor megmutatja, mit tud, Önnek pedig nem kell rossz jegyektől félnie. Ő sem fél, mert tudja, milyen viszonylagosak az ilyen ítéletek. És mi sem áll tőle távolabb, mint jó jegyekkel olyan látszatot kialakítani magáról, amire semmi szüksége nincs. Minek?
Úgyis annyi a barátja, mint az égen a csillag, és ami még fontosabb: naponta talál újakat. Mestere a kapcsolatok kialakításának, minden, ami és aki mozog, spontán, elfogulatlan és élénk érdeklődést vált ki belőle. Úgyszólván gyűjti az embereket. Mindegy, hogy egy olajsejk serdületlen fiáról, vagy egy kis vietnamiról, esetleg egy szégyenlős török kislányról van szó, megismerkedik vele,m int a liftes fiúval a Grand Hotelből, és még az is lehet, hogy hazaviszi.

Kapcsolódó cikkek

Nincs adat!

Híres emberek
Telly Savalas
Telly Savalas színész
1922. január 21-én látta meg a napvilágot a görög származású amerikai filmszínész. A ...
Ronald Reagan
Ronald Reagan Az USA 40. elnöke
1911. február 6-án született az Egyesült Államok 40. elnöke. 1981-től 1988-ig volt elnök, ...
George Gordon Byron
George Gordon Byron költő
1788. január 22-én született az angol költő, régi főnemesi család sarja. Első ...
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln Az USA 16. elnöke
1809. február 12-én látta meg a napvilágot az Egyesült Államok 16. elnöke, az első ...
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart zeneszerző
1756. január 27-én született ez a fiatalon elhunyt ember. Egy olyan ember, aki ma is megérint ...