Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Hírességek » Bonaparte Napóleon

Oroszlán
Bonaparte Napóleon
(1769-1821)
francia császár
1769. augusztus 15-én született. Nincs még egy olyan híres Oroszlán, aki e jegyre jellemző hatalomvágyat oly gátlástalanul élte volna ki, mint Napóleon. A lázadókkal és a kormány ellenségeivel szemben elért katonai sikereivel szerzett nevet magának. Amikor hatalomra jutott, a demokratikus, habár némileg kaotikus rezsimet kitűnően szervezett és szigorúan központosított igazgatási rendszerré alakította. Teljességgel érvényre juttatta az Oroszlán képességeket a szervezésre és a hatalom központosítására. Azért nősült meg, hogy a szükséges társadalmi elismerés birtokába jusson. Amikor asszonya, a szép Josephine nem tett eleget állampolgári kötelességének és nem ajándékozta meg utóddal urát, Napóleon elvált tőle, és új felesége, a császárlány Mária Lujza révén ismét jókora lépést tett előre a nemesi hierarchiában. Végül ezt a magaslatot sem tartotta megfelelőnek és a franciák császárává koronáztatta magát. Oroszlánként bizonyította hűségét a családhoz, és fivérét tette meg a Franciaországhoz kapcsolt területek uralkodójának.
A kis termetű császár győztes hadjáratai jól ismertek Először Oroszországgal nem boldogult. Mivel a mérhetetlen hideg és a fagy miatt hadjáratát elveszítette, cserbenhagyta katonáit és hazaindult. Uralmát, mint abszolutista uralkodói akarat és a parttalan hatalomvágy keverékét szokták ábrázolni. De katonái igen szerették őt. Jó emlékezőtehetsége volt és nyilván kitűnően értett ahhoz, hogy latba vehesse emberi képességeit. Nyitott volt a tudományos haladás tekintetében. Fejlesztette a matematikát, az archeológiát és a mérnöki tudományt. Saját életét mindig megrendezte. Fellépett az élet színpadán, s bukásáig és némiképp rejtélyes haláláig színes történeti alak maradt, akit sokan tiszteltek. 1821-ben hunyt el.