Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Csillagjegyek


Kos
Bak

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

Csillagjegyek
Bika


A BIKA (Taurus)
április 21 – május 20

Alapeleme: Föld
Minősége: fix
Nőies, negatív, ősminősége hideg és száraz
Uralkodó bolygója: Vénusz
Színe: világoszöld, kék, fehér
Ásványai: achát, alabástrom, karneol, fehér korall
Féme: réz
Növényei: harangláb, orgona, százszorszép, gyermekláncfű, mirtusz, szarkaláb, útilapu, mohák, spenótfélék
Állatai: kecskebak, galamb, bika, énekes madarak
Száma: 6
Országai: Ciprus, Írország, Perzsia, Lengyelország
Akiknek a Napjuk a Bika jegyében állt, Medici Katalin, Oliver Cromwell, Robespierre, Shakespeare, Wagner, Csajkovszkij, Balzac, Lehár Ferenc, Hitler, Henry Fonda, Barbara Streisand, Joe Cocker

A Bika mítosza

A Bika a nyugvó erő mítosza. Amikor a Nap április utolsó harmadában a Bika jegyébe lép és május nagyobb részét ott tölti, bevégződött a tavasz műve.
A természet teljes pompájában virul. A „gyönyör hava” minden teremtményben felébreszti a szerelmet és az ösztönöket. A bika ősidők óta a termékenység szimbóluma, a föld megtermékenyítő erejének jelképe. A Bika és szimbóluma természetesen valami fenyegetőt is rejt magában, hiszen a szexualitás és a halál szorosan összefügg. Az anyagot az állandó rombolás és újjáalakulás erői formálják.
A marha alapjában véve lusta természetű. De jaj, ha a Bikát felizgatják: földig letipor mindent. Embert elemésztő szörny volt a mondabeli Minotaurus is, ez a félig bika, félig emberi lény, aki a labirintus közepén várta áldozatát.
A minószi kultúra, ahonnan ez az antik monda származik, szintén ismert egy nagyon jellegzetes bikakultuszt. Az érzéki örömök nagy szerepet kaptak benne, de legalább annyit a halotti kultusz is. Ennek az első ismert európai kultúrának az ókori Egyiptomban lelhetjük föl az eredetét.
Az egyiptomi kultúra évszázados történelme során lényegében bikaközpontú maradt, melyben a dinamika fölött a statika dominált. Egy hallatlanul erős, önmagában nyugvó, máig élő erő bizonyítékait kínálja.
Az Aranyborjú, melyet az izraeliták a Sínai-hegy lábánál alkottak meg, bikaborjú volt – a termékenység szimbóluma, melynek eredetét a környező, még bikaközpontú kultúrákban pontosan nem tudjuk azonosítani.
Az „Aranyborjút istenítő tánc” tehát hódolat a Bika-elv előtt: fő lényegi jegyei az érzéki örömök élvezete (a züllés is), az anyagi javak birtoklásának tisztelete. Az anyagnak a Bikában megtestesülő nyers erői ellen folytatott harc motívuma máig él a spanyol bikaviadalokon. Az emberi természet ősi mélységeiben gyökerezik ez a mítosz, ezért elpusztíthatatlan. A torreádor az emberi lélek, az önmagát fékező aszkézis megszemélyesítője, aki győzedelmeskedik a bika anyagi erőin.
Csak az első pillantásra tűnik különösnek, hogy a Bika az asztrológiában nőies jegy. A férfierő sem annyira a csábításban, a hódítás vágyában, hanem az állandó, nyugvó készenlétben jut kifejezésre. A Bika földi jegy. a föld ölének termékenyítő ereje van, a föld maga az ősanya-elv. Az olyan anyaistennők, mint például az antik mitológiában Gaia, mindent szülő, egyben mindent elemésztő hatalmak voltak.
A Szellem és az Anyag harcának motívuma kezdettől fogva megtalálható a vallásokban és a művészetekben. Az Anyag gyakran alárendelt szerepet kap, mert a létformák hierarchiájában a legalsó lépcsőfokot képviseli, mégis nélkülözhetetlen, megsemmisíthetetlen alapja is mindennek. Az antik mitológiában Dionüszosz istene, aki gyakran bika alakban jelenik meg. A mámor állapotában tépik szét a bacchánsnők, mégis az élet igenlésének magasabb formáját ábrázolja. Friedrich Nietzsche életet és szenvedélyt igenlő filozófiájában nagy hangsúlyt kap ez a „dionüszoszi” elv.
A bika az élvezet szimbóluma, így a művészetekben a szép és illő formákat ő jelképezi. A bika a jelképe Szent Lukácsnak, aki a képzőművészet védőszentje. Az ilyen összefüggésekből érthetjük meg, hogy a hagyományokhoz szigorúan ragaszkodó aszketikus vallási irányzatok miért viselkedtek mindig olyan elutasítóan a művészettel, különösen a képi ábrázolással szemben.
Hasonlóképpen a bika szimbolizálja a pénz bálványát, a Mammont is. Hofmannsthal nagyon régi forrásokhoz visszanyúló, a gazdag ember életéről és haláláról szóló színjátékban a Mammon kövér, arannyal teleaggatott férfiként jelenik meg, aki egy kincsesládában ül. A Bika szimbólumában látjuk azt a mély összefüggést, mely a szexuális és az anyagi potencia között húzódik. Ebből ered az a különös és ismert tény is, hogy az igazán gazdag férfiak elég otromba módon a férfierejükkel hencegnek.
A Bika-mítosz formakörének egy másik alakja Sir John Falstaff, akit Shakespeare (Napja a Bikában!) tett halhatatlanná. Benne az evés és ivás gyönyöre az erotikus és esztétikai élvezetek utáni állandóan éber vággyal párosul.
Sigmund Freud modern Bika-mítoszt teremtett, amennyiben az élet minden rezdülését a szexualitásra vezette vissza. Saját magáról azt vallotta, hogy hiányzik belőle az a bizonyos vallásos „óceáni érzés”. Ezzel szemben annál mélyebb érzései voltak az iránt, aki bennünket a földi léthez oly erősen köt: minél inkább próbáljuk elfojtani, annál inkább áldozatául esünk.
Ebben az élvezet- és művészetbarát jegyben a „kegyes esthajnalcsillag” uralkodik. Ez a sokat megénekelt bolygó a szerelem és szépség istennőjéről, Venusról kapta a nevét.
A Vénusz, a Nap és a Hold után, a legerősebb világító csillag. Megfelelő helyzetében még napvilágnál, sőt délben is látható.
Különösen varázslatos látvány, amikor a Hold keskeny sarlója a közelébe kerül: ezt a konstellációt választotta szimbólumává az Iszlám, melynek szülőhazájában született meg az asztrológia is.
A görög Aphrodité (a római mitológiában Venus) a szerelemistennő. A szerelem az egyik legfontosabb dolog a világon, és igen összetett fogalom. A testi szerelemre gondolunk, vagy a lelkire? Több-e a Vénusz-elv az erotikánál?
Az asztrológia azt tanítja, hogy a Vénusz két jegyben uralkodik – a Bikában és a Mérlegben. Más a jelentősége az egyik jegyben és más a másikban. Érdekes, hogy a görög mitológia két különböző Aphroditét ismer. A tenger habjaiból kiemelkedő az „égi” Aphrodité Urania, a „földi” Aphrodité viszont az Istenek Atyjának, Zeusznak a lánya, és ő a Bika Vénusza.
A Bika-Vénusz a földben gyökeredzik. A testi, a nemző erotika ez, mely gyakran nem több közönséges érzéki élvezetnél. Az asztrológusok ezt az elvet ősidők óta „kis örömnek” nevezik, ellentétben a Jupiter „nagy örömével”.
A Bika-Vénusz nem éteri, hanem túlontúl is érzéki szépség. Ő az a kemény húsú, pirospozsgás parasztlány, aki éppen azért szeretetre méltó a számunkra, mert a természet bájával rendelkezik. E Vénusz van jelen a természetes állapotukban meghagyott kertekben, a friss zöldséges ágyásokban, az otthonos és kellemes parasztszobákban.
A Bika-Vénusz boldogsága a pillanat boldogsága. Aki ezt élvezni tudja, azt horoszkópjában a „földi” Vénusz ajándékozta meg. Akinek a Napja a Bikában áll, annak már a bölcsőjébe jó adag Vénusz-boldogságot helyeztek.
Vénusz a keresztény középkor mondáiban is jelen van. Ott mindenesetre a bűnök forrásának tartották. A Tannhäuser-monda egyedülálló Vénusz-mítosz. Vénusznak a Hölselbergben, a Föld ölén van a birodalma, ami közismerten megegyezik a Bika-elvvel. Azok az örömök, melyeket Richard Wagner (aszcendense a Bikában!) olyan elbűvölően jelenít meg, teljes egészében a Bika örömei.
Hallgassuk meg a Tannhäuser első felvonását, máris világosabban érteni fogjuk a Bika-Vénusz lényegének érzéki oldalát. Ugyanakkor sok dekadens és rafinált elem is érvényre jut benne, de hát a Bika-Vénusznak sok arca van. Ilyen a barokk áradása is, mely Ausztriában, ebben a vénuszi országban élte legszebb virágkorát.
A Vénusz jellemző féme a réz, mely kiválóan alkalmas művészi feldolgozásra.
A Szerelem Istennőjének féme kiválóan vezeti az elektromosságot, de hát a szerelem szikrájában is van valami elektromos.
Ennek az elvnek is megvannak az árnyoldalai. A bolygó passzív természetének megfelelően azonban ezek egyéni-intim jellegűek. A Vénusz pacifista bolygóelv. Veszélyessége közömbösségében és a restségében nyilvánul meg. Bár az úgynevezett, „venereás” betegségek ide tartoznak, a Vénusz általában egészséget ajándékoz. A Vénusz meghatározta emberek, mint például a Bika, gyakran hajlamosak az elhízásra. A partnerkapcsolatokban is megnyilvánulhat a szerelmi élvezetek túlhangsúlyozása. A gyakorlatban azonban a kényelmességre való hajlamuk gátad szab a túlzott élvezeteknek.
Azt is meg kell gondolnunk, hogy minden elv az ellenkezőjét is aktivizálja, és vele a polaritás elve alapján össze is függ. Ahogy Mars, a háború istene örökké vonzódik Vénusz után, úgy vágyakozik Vénusz is Mars után. A marsi katona vagy rendőr agresszív tevékenységet folytat – de ez a belső és külső biztonságot is szolgálja, lényege szerint tulajdonképpen konzervatív. A Vénusz-elvben, a szerelem szabadságában veszélyes robbanóerő is lakozik, éppen úgy, mint a művészetben.
Az alma a Vénusz szimbóluma, különösen a Bika-Vénuszé. Élvezete a mitológiában és a vallásban gyakran az anyag, a szexualitás csábítását és egyúttal minden emberi test végzetét jelenti.
Az asztrológiában a Vénusz jegyével szemben a Mars, a Kos és a Skorpió jegyei helyezkednek el: Harc és szerelem, szexualitás és halál, szerelem és szenvedés testvérek és egyúttal szerelmesek. Ennek megvan a megfelelője az asztronómiai viszonyokban is.
Vénusz és Mars a Föld szomszédjai. Vénusz a Földhöz legközelebb eső belső, a Mars a Földhöz legközelebb eső külső bolygó. Kétéves ciklusuk miatt is rokonnak tűnnek. Míg a Mars vöröses felszínét szabadon kínálja a szemnek, a szerelem titokzatos istennője áthatolhatatlan felhőfátyolba burkolózik: de ez a fátyol az, ami összetéveszthetetlen ragyogását adja.

A Bika jelleme

A Bika ember helyes megértéséhez abból kell kiindulni, hogy az ő jegye a legstabilabb az állatöv jegyei közül. Az eleme a föld, tehát a négy „elem” legsűrűbbike. A Szilárd anyag állandósága, jelenléte felel meg neki, és nem a folyékony vagy a gáznemű anyagé.
Három Föld jegy létezik: míg a Száz és a Bak a Föld mozgásban lévő erőit szimbolizálják, addig a Bika állandó vagy stabil jegy. Stabil a föld, állandó anyag – ennél biztosabb dolgot el sem lehet képzelni.
Ha van valami állandó a mi világunkban, akkor az leginkább az őskőzet, a gránitszikla. Vele kívánjuk összehasonlítani a Bikát. A Bika lényege a befelé irányuló, nyugodt szemlélődés: statisztikai vizsgálatok kimutatták, hogy a Bika emberek a leginkább befelé forduló jellemek.
Aki egy Bikával találkozik, az lesz a véleménye, hogy csak nehezen lehet kapcsolatot teremteni vele. A Bika először is kivár. Nem könnyű előcsalogatni tartózkodásából. Vannak természetesen igencsak bőbeszédű Bikák is, de ne hagyjuk magunkat becsapni. Okos számítás is lehet, ha a szavak áradatával önti el Önt. Talán üzleti kapcsolatba akar lépni Önnel – a Bikák többnyire nagy üzleti érzékkel rendelkeznek. Az is előfordulhat, hogy szavaival éppen a lényegről akarja elterelni a figyelmet.
Ezt a lényeget mélyen elrejti a szívében, és semmiképpen nem akarja kiszolgáltatni Önnek. A biztonság kedvéért mindig számoljon azzal, hogy ez a lényeg anyagi természetű: ezzel gyakran nagy csalódást takaríthat meg magának.
A Bikának nagy anyagi igényei vannak. Joggal állíthatjuk, hogy ez a birtoklás jegye. Minden dologhoz, ami csak kicsit is érdekli, a birtokló vagy a birtokolni akaró álláspontjából közelít. Embertársai tekintetében sem tesz kivételt. Hosszú ideig tart, míg elfogad valakit, akkor viszont már legszívesebben szőröstül-bőröstül bekebelezné.
Nincs borzalmasabb számára annál, ha valaki a tulajdonára vet szemet.
Érti a módját, hogyan állítsa szolgálatába az anyagot: többnyire nagyon kényelmes, erődítményszerű otthont rendez be magának. Ez egy szentség: tekintse magas kitűntetésnek, ha beengedi Önt.
Többnyire „jólápolt” bankszámlája van. Ha egy Bika azt meséli Önnek, hogy nem tud a pénzzel bánni, és pillanatnyilag olyan szegény, mint a templom egere, ne higgyen neki, csak azt akarja megelőzni, hogy kölcsönkérjen tőle.
A Bikák pénzügyi zsenik, méghozzá szenvedélyből. Időnként előfordulhat, hogy egyikük-másikuk túllő a célon és birtokvágyában valamelyik paragrafusba belebukik – de ezek kivételek, mégha jellemzőek is.
Azt gondolná az ember, hogy a Bika egyáltalán nem muzikális, csak anyagiak orientálta lény, de ebben alaposan tévedünk! Aligha akad olyan jegy, melynek ilyen jó érzéke van a művészethez és a széphez. Az anyagiakat persze szívesen köti össze a művészettel. Ezért törekedni fog rá, hogy a lakásában igen értékes festményeket és antik holmikat halmozzon fel, hiszen ezek jó tőkebefektetést jelentenek.
Örömét leli a szép formákban is, gyakran rendkívül muzikális, és olykor csodálatra méltó képessége van az énekléshez. A Bika jellemző testrésze a nyak, így nem csoda, ha közülünk némelyeknek igazi „arany torka” van.
Sportos típusnak tulajdonképpen nem mondható. Ha más kozmikus hatások következtében mégis van effajta tehetsége, az leginkább a nehézatlétikában fog megnyilvánulni. Figyelemre méltó, hogy ez a jegy képes még a mozgásban is stabil kvalitásokat felfedezni.
A Bika nemcsak anyagi dolgokat és embereket birtokol, hanem véleménye is van. Ezt szó szerint kell értenünk. Mások örömet találhatnak a vitákban, a vélemény szabad játékában. A Bika nem. Aki ellentmond neki, arról azt gondolja, hogy a meggyőződését, tehát rendkívül értékes tulajdonát akarja elvenni tőle, és ilyenkor alig lát a dühtől. Semmi értelme, hogy vég nélküli vitákba vonjuk be. Az a véleménye, hogy az ilyen vitáknak úgy sincs semmi eredménye. Úgy igaz, hogy éppen ez kelti az ellentmondás szellemét, sok értelme azonban nincs. A Bikák ezért bonyolódnak gyakrabban heves veszekedésbe, mint mások, alapjában véve azonban egyáltalán nem akarják ezt. A legjobb, ha olyan Bika mellé szegődünk, akivel egy véleményen vagyunk.
Ajánlatos, hogy gyakran menjünk el vele jó kiadósakat enni. Talán ő maga is főz, e jegyben igazi mesterszakácsokat is találunk. Az elsődleges létszükségeltek nagyon fontosak a számára. Kiadós evés, jó emésztés, elegendő alvás és időnként egy kis szunyókálás nélkül a Bika élvezhetetlen. Ugyanígy viszonyul a szexualitáshoz. A férfi képviselője nem véletlenül a potencia jelképe: a Bika nők gyakran buja szépségek. A Bika férfiak olyan érzékiséget sugároznak, mely könnyen eldurvulhat, de annál elbűvölőbb. A Bika férfi ritkán démoni vagy titokzatos. Sugárzik róla, hogy szereti az életet, és tudja értékelni a szép dolgokat.
Alapjaiban konzervatív típus. Amit valaha is jónak, használhatónak talált, azt legszívesebben változatlan formában egész élete során élvezni, megsokszorozni és kiépíteni szeretné. A változást többnyire az állandóság megzavarásának fogja fel. Biztos körülmények között kell élnie, különben meghasonlik önmagával és a világgal.
A fizikában ismerünk mozgásenergiát és helyzeti energiát. A Bika az utóbbit személyesíti meg: egy szikla – magasan a völgy fölött – évszázadokon keresztül mozdulatlan nyugalomban képes megmaradni. Látszólag egyáltalán nem fejt ki erőt. De jaj, ha a statika egyszer csak egy picit is megváltozik: sziklaomlás dübörög le a völgybe, mely egész falvakat semmisíthet meg. Ehhez hasonlót művel a Bika is, ha egyszer – ami valóban ritkán fordul elő – a körülmények hatalmas energiáinak átcsoportosítására kényszerítik: akkor aztán kő kövön nem marad. Hihetetlenül sokat eltűr. Nem könnyű kihozni a sodrából. A végsőkig azonban nem szabad menni, mert ha egyszer elege lesz, megnézheti magát az ember.
Némelyeket talán meglephet, hogy ebben a jegyben nagy filozófiai tehetségeket is találni. Nem véletlen, hogy a legnagyobb gondolkodók egyikének, Immanuel Kantnak a napja az anyagiakban állandósult elvben tartózkodott: nem a ragyogó, gyorsan változó, szellemi akrobatika az, ami szellemi teljesítményét meghatározza, nem a káprázatos ötletek tűzijátéka szórja itt szét szikráit, hanem a gondolatok sziklaszilárd erődítménye épül fel. Egy, bár zseniális, mégis gyakorlati útmutató, melynek segítségével a szellem labirintusában elboldogulunk. Igen: a szellemnek is van materiális komponense. Mint a híres filozófus, úgy néhány más Bika esetében is előfordulhat, hogy kevés kedvet érez a helyváltoztatáshoz. Jóllehet vannak igazán utazni vágyó Bikák is, de itt végül is minden a megszerzést szolgálja: vannak Bikák, akik úgy gyűjtik az idegen országokat, mint más az értékes érméket; a benyomásaikat birtokolni kívánják, hogy reálisan kiértékelhessék őket. Tehát nem a változás és a mozgás iránt érzett kedv, hanem egyfajta gyűjtőszenvedély és a gazdagodásra való törekvés az, ami az ilyen Bikákat vándorló életmódra ösztönzi.
Különösen figyelemre méltó, hogy a világiasságnak ebben a jegyében sok vallásos embert és papot találunk. Csak képmutatás lenne, mely a vallásossággal álcázza a materializmusát?
Nem okvetlenül, bár egyes esetekben ez is előfordulhat. De emlékezetünkbe kell idéznünk, hogy a latin szó, „religio”, tulajdonképpen „kötődést” jelent. A Bika a legvégső, legszilárdabb és megrendíthetetlen támasz után vágyik, és ezt kétségtelenül csak a hit kínálja. A vallásnak ez a hit csak egyik, bár igen jelentős része. De a gyakorlatból tudjuk azt is, hogy a vallásnak mennyire sajátja egy konzervatív elem.
A Bika olyan világra áhítozik, melyben fentről lentig minden összhangban van, melyben a dolgoknak és az embereknek megvan a maguk állandó helye. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy ezek az emberek nemcsak a hagyományos vallásfelekezetekhez vonzódnak, hanem ők a legbuzgóbb szektások is. A jól kialakított vélemény, a lét nehéz kérdéseire adott egyértelmű válasz vonzza őket.
Ne kísérletezzünk azzal, hogy a dogmáitól eltántorítsuk. Úgy van rájuk szüksége, mint a ruhára, az ételre, vagy mint a feje felett a tetőre. Legjobb, ha kényelmesen berendezkedünk vele – vagy lemondunk a társaságáról. A Bikával való együttlét sok gondját az okozza, hogy nem ismerjük az ilyen természetét.
A Bika a szerelemmel sem játszik. Mivel sok időre van szüksége ahhoz, hogy elhatározza magát, a döntése visszavonhatatlan. A ki nem akarja, hogy kisajátítsák, ne kezdjen Bikával.
Ez a nehézkesség és kitartás érvényesül abban is, ahogyan a Bika tudást és tapasztalatot próbál elsajátítani. Messze elkalandozik, hol ez, hol az érdekli, idővel aztán látszólag közömbös és flegma lesz irántuk. De csak kerüljön a megfelelő dolog a látókörébe, lassan, szívósan és töviről hegyire el fogja sajátítani.
Ezen az alapon született az a széltében-hosszában hangoztatott vélemény, hogy a Bikák „begyepesedettek”. Nem árt azonban fontolóra vennünk: ami mellett a Bika kitart, az biztos alapokon nyugszik.
Semmi értelme nézetei viszonylagosságáról győzködnünk. Meggyőződést már kora ifjúságában kialakítja, és élete végéig kitart mellette.
A Bikánál tudja az ember, hányadán áll. Ha már kiismertük szokásos elterelő hadműveleteit, kiszámíthatatlan dolgok, meglepetések nem érhetnek bennünket. Így a Bika alapvetően ideális házastárs. Ne az a célja, hogy uralkodjon, vagy az akaratát érvényesítse. Ha tudja, hogy partnere hű hozzá, tehát a birtokában marad, szívesen alárendeli magát. Még a Bika férfiak is készek erre.
A Bika anya az anyaság fogalmának valóságos megtestesítője. Hogy mennyire törődik gyermekeivel, arra az osztrák császárnő, Mária Terézia szolgáltat klasszikus példát: gyermekeihez intézett okos, világi bölcsességeiről tanúskodó levelei jó bizonyságai annak, hogy az okos Bikák megalapozott véleményére adni lehet.
A Bikának jól kialakított értékrendszerre van szüksége, és ahhoz pedig stabil gazdasági körülményekre. ha a külső adottságokban akár a legkisebb kiindulópontot is megtalálja, mohón megragadja, és egységes lelki és anyagi rendszerré építi ki. Egy ilyen rendszerben aztán csodálatra méltó kreativitásról tesz tanúbizonyságot. Ezen alkotóerő „termékeinek” skálája a szeretettel felnevelt gyermektől a kulináris mesterműveken keresztül egészen a gazdasági birodalom vagy óriási értékű festményekig terjed. Ha tisztában van magával, nagyon nagyvonalú és segítőkész – ugyan szétosztott adományait egy kicsit mindig úgy fogja fel, mint saját biztonságának zálogát. Mindenesetre ő az a szikla a hullámversében, aki még akkor is meg tudja őrizni nyugalmát, amikor a többiek idegei már régen felőrlődtek.
Ő az egyetlen, aki a régi családi hagyományok folytatója. Olyan területen kellene letelepednie, amit őskőzet borít, ha ez nem lehetséges, legalább szabadságát töltse időnként ilyen vidéken. A kert az ő számára igazi megifjító forrás. Minél több, természetének megfelelő dologgal veszi körül magát, annál teljsebb lesz belső harmóniája.
Ha ezt a harmóniát állandóan és komolyan zavarják, a Bika olykor harapós lesz: ha ehhez még csökönyösség is társul, nem sok köszönet lesz benne. De ez csak humorának negatív oldala. Amíg szarkazmusa át nem csap gyűlölködésbe – amihez aztán már igazán alapos ok kell –, addig a Bika testet-lelket melengető jó hatást gyakorol környezetére.

A Bika és a hivatás

Jellemének megfelelően a Bika mindenekelőtt olyan foglalkozásban tűnik ki, melyekben a kitartás döntő szerepet játszik. Ahol kizárólag rugalmasságra van szükség, ott biztosan nem állja meg a helyét.
Tipikus Bika-foglalkozás a kertészé. A növények növekedését nem lehet meggyorsítani – anélkül, hogy ők maguk vagy a környezet ne károsodna. Természet meghatározta időre van szükség ahhoz, hogy kivirágozzanak vagy meghozzák gyümölcseiket, és a legjobb kertész, aki ehhez türelemmel és szeretettel viszonyul. A Bika fantáziája és kreativitása itt az eleve adott keretek között bontakozik ki. Ebben a foglalkozásban a Bika szépségigénye kielégül.
Innen egyenes út vezet a művészet minden ágához. A Bika jegyében születettek természetéhez illik, hogy saját műtermet rendezzenek be, hogy ott, különösen kőből és agyagból művészien kialakított használati vagy dísztárgyakat készítsenek. A formatervezés is olyan foglalkozás, melyben a Bikák sikereket érhetnek el.
Találkozunk olyan Bikákkal is, akik ha nem is foglalkozásszerűen, de szabadidejükben szőnyeget csomóznak. Ez a tevékenység szintén megfelel természetüknek. A szép színek és formák régi, hagyományos mintákban jelennek meg, és ehhez sok türelem kell. A tartós végtermék viszont sokáig gyönyörködtet.
Ha nem is annyira tartósak, de magas fokon élvezhetők a főzés művészetének termékei. Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy a receptek elkészítése során az alkotókészség kifejtésére is lehetőség nyílik, láthatjuk, hogy bizonyos szempontból a szakás és zeneszerző foglalkozás mennyire hasonlít egymáshoz. Mindkét foglalkozást illetően a Bikák között találjuk a legnagyobb mestereket.
A harmadik legfontosabb foglalkozás, melyre alkalmasak a Bikák a pénzhez fűződő viszonyukkal kapcsolatos. Kitűnő bankszakemberek.
Értik, inkább szimat, mint fondorlat révén, hogyan tegyenek szert megfelelő tőkére, és hogyan sokszorozzák meg annak hozamát.
Az azonosságelvből kifolyólag a Bika üzletembereknek főleg ingatlanokkal kell foglalkozniuk. A Bikák számára minden előnyös, ami állandó és mozdulatlan, ami időtálló értéket személyesít meg. A Vénusz-elvnek megfelelően ajánlott még a műkincs kereskedelem és egyáltalán minden díszítő jellegű tárggyal való kereskedés.
A jegy képviselője jól megállja a helyét a régiségkereskedelemben. Jól érvényesülhet itt kiváró képességük míg egy bizonyos tárgyat alkalmas időben eladhatunk vagy megvehetünk. A Bika kitűnő spekulánsnak bizonyul.
Általánosságban igaz, hogy a jegy képviselői kitűnő művészi hajlamokkal rendelkeznek. Ha adottságai már gyerekkorában megmutatkoznak, fejleszteni kell őket. A művészet bármely területe szóba jöhet. Különösen ügyes az éneklésben. Ha a Bikának jó énekhangja van, semmiképpen ne hagyjuk veszendőbe menni. Lehet, hogy nagy híresség válik belőle.
Ha hangbéli adottságai mégsem érnék el a művészi szintet, lehet, hogy szónoki tehetsége van. Járjanak retorika-tanfolyamra. A jegy majdnem minden képviselőjének valamilyen módon „aranytorka” van. Ez még abban is kifejezésre juthat, hogy gégeszakorvosok lesznek.
Ezzel a Bika egy másik adottságához jutottunk el: természettudományos érdeklődéshez. A Bikának megvan az az adottsága, hogy kiderítse a dolgok lényegét, és a természet erőit a maga hasznára fordítsa. Szisztematikus, konzekvens gondoskodás társul még ehhez, és ez gyakran matematikai tehetségben nyilvánul meg. A legnagyobb matematikusok egyike C. F. Gauss Bika volt.
A köznapi foglalkozásokban, főként manapság, bizonyos hátránnyal indul a Bika, hiszen a dinamikusság és az alkalmazkodóképesség nem erős oldala. Amit nem győz mozgékonysággal, azt kivitelezés tökételességével pótolja. Bikákat nem feltétlenül ott kell alkalmazni, ahol még minden az alakulás állapotában van. Ezzel szemben szükség van rájuk ott, ahol valami már meglévőt kell stabilizálni, illetve jó ötleteket kell tovább tökéletesíteni.
A Bikák ezért olyan szakmákba jelentkezzenek, melyek általában mentesek a válságoktól, és végzésük során különös gondosságra van szükség. Egy főnök sohase legyen türelmetlen Bika munkatársával szemben. Nem szabad elfelejteni, hogy a Bikának megfelelő felkészülésre van szüksége, aztán már annál megbízhatóbban és szakértő módon kezeli a dolgokat. Olyan feladatokkal kell ellátni, melyek folyamatos tevékenységet és türelmet követelnek tőle, és nem kell erőit szétforgácsolnia.
A Bika főnöknél viszont azt kell figyelembe venni, hogy az ellentmondást nem jól viseli. Ahol állandóan új ötletek merülnek fel, ahol kísérletezni kell, ott a Bika mint cég- vagy osztályvezető nem éppen a legjobb választás. Oda való, ahol összetartásra van szükség, hogy a már kitaposott úton óriási terhekkel birkózzék meg. Összeszokott csapatra van szüksége – ilyet ő maga is össze tud hozni – de csak a már meglevő dolgok tökéletesítéséhez, nem egy projekt felépítéséhez. A Bika erőssége a nyugodt diszponálás és ügykezelés, az okos szerezés – a már meglévő megtartása érdekében.
A Bika dolgozószobáját sok zöld növény és virág kell, hogy díszítse. Íróasztalára kirakja szerettei fényképét. Fiókjában néhány tápláló finomságot tart, melyekből időnként egy-egy falatot bekap, hogy megőrizze jó hangulatát. Termelékenységét fokozná, ha ebéd után szundikálhatna egyet. Rendkívül barátságos természetű. Kollégákhoz és munkatársakhoz barátságos és segítőkész, feltéve, ha azok is respektálják, figyelembe veszik kis rigolyáit.
Balgaság lenne ugratni a Bikákat közönyösségük miatt. Bár valamennyit kibírnak, de ha ezt valaki túlságosan kihasználja, saját magát fosztja meg egy nagyon becsületes és megbízható munkatárs lojalitásától.
A Bika a legkönnyebben a hobbijaiban ismerszik meg: közöttük az első helyen természetesen a kert áll. Kényelmes kirándulásokon nemcsak a természetet fedezi fel, hanem önmagát is. Túrakluboknak, hegybarátok egyesületének sok tagja kerül ki ebből a jegyből. Bármit is gyűjt a Bika, az idővel kincset ér. Nagy szeretettel, körültekintéssel őrzi gyűjteményét.

A Bika és az egészség

A Bika nem betegszik meg gyorsan, nála minden lassan megy. Először csak magában szenved. Valami baja van, de nem jön ki igazán. Néhány tablettával látszólag elűzi a bajt. De csak látszólag. Mélyen fészkel a betegség, és éppolyan kitartó, mint hordozója.
Ehhez még hozzájön az is, hogy a Bikák türelmesek, és hajlamosak a borúlátásra. A lendület és az optimizmus az idealista jegyeknek való. A Bikák sosem tévesztik szem elől a valóságot, és azt nem látják valami szépnek.
Így gyülemlik fel az idők folyamán sok mérgező anyag a Bika testében, és mint tartós jegyhez illik, ott is maradnak. Ez – no meg pesszimista szenvedő beállítottságuk – teszi oly nehézzé, hogy a Bikát alaposan ki lehessen gyógyítani.
A Bika fennhatósága alá tartoznak az érzékszervek, a szemen kívül az orr, a fülek, a száj, továbbá a torok, a nyak és garat meg a tarkó. A Bika legtöbb betegsége ezeken a helyeken lakozik.
A Bikánál gyakran előfordul a mandulagyulladás, ezért valóban megfontolandó, ne távolíttassák-e el. Bár manapság igyekeznek az orvosok nem rögtön a késhez nyúlni, de ha a mandulák állandóan dagadtak vagy gennygócként állandóan mérget juttatnak a szervezetbe, akkor már nincs semmi normális funkciójuk.
A nyaki rész nyirokcsomói is veszélyben vannak. Az olyan jellegzetes gyermekbetegségek, mint a mumpsz és a ma már csak ritkán előforduló diftéria éppúgy jellemző a Bikára, mint a fültőmirigy- vagy a homloküreg-gyulladás.
Éppen a homloküregben halmozódik fel könnyen a váladék vagy a genny. A szokványos, köhögéssel járó meghűlések során is csak nehezen szakad fel a slejm.
A Bikák tarkója könnyen megmerevedik, ami görcshöz és fejfájáshoz vezethet. A Bika pajzsmirigyei nagy igénybevételnek vannak kitéve, annál is inkább, mert szívesen és sokat eszik. Fennáll a nem kielégítő működés veszélye, és az strúmaképződéshez vezethet.
A Bikák mindenekelőtt krónikus, nem vagy nehezen felismerhető betegségekben szenvednek. A gyógyulás is lassan zajlik náluk, és mindig nagy a veszélye annak, hogy a betegségből valami visszamarad.
Mindenfajta egyoldalú életmód rossz. A Bikák hajlanak arra, hogy jól beidegződött szokásaikhoz ragaszkodjanak, és csak nehezen szabaduljanak meg tőlük. Fontos, hogy szakítsanak szokásaikkal, és például sportot űzzenek, nyitottak legyenek minden újra, optimistán szemléljék a dolgokat, és ne megrögzött gondolkodási sémák szerint cselekedjenek.
Az is segíthet, ha bizonyos dolgokat elhagynak, és az embereket nem tekintik tulajdonuknak. Erre túlságosan is gyakran hajlanak.
A Bikáknak gyakrabban kell könnyíteniük rosszkedvükön, és nem szabad annyit lenyelniük.
A Bikák ugyanis nem dühtől fújtató lények, mint ahogy gyakran ábrázolják őket. A szent béke érdekében inkább kitérnek a viták elől, és aztán – mélyen a lelkükben – forr tovább a bosszúság, ami betegségeket okoz.
Amit a Bika szívesen eszik, az biztosan nem tesz jót neki. Ők a nagy dőzsölők és élvezkedők. Minden ízlik nekik, ami édes és hizlal. A böjt lenne a legjobb orvosság a számukra, azt viszont soha nem tartják be.
Ha már esznek, legalább tartsanak mértéket, sok olyan folyadékot fogyasszanak, ami nem hizlal – sört egyáltalán ne!
A Bikáknak alapos kezelésre van szükségük. A legelső ezek közül a böjtölés; a második helyen a kiegyensúlyozott, ésszerű diéta (semmi csodakúra, ami csak lágytojásból vagy száraz zsemléből áll!). A fűszerteák hatóanyagaira is jól reagálnak, különösen akkor, ha a tea az egyedüli táplálékuk.
A masszázs minden formája jót tesz nekik, éppúgy a gerincoszlop gyógykezelése. A vízzel való kezelési módok, a Kneipp-kúra felszínre hozza azt az erőt, ami ahhoz szükséges, hogy a nyakas Bikánál valami megmozduljon.
Agyag- vagy gyógyföldpakolás lelkileg is jó hatással van a Bikára. Végül is a föld az ő eleme. Mivel a Bikák minden szépre reagálnak, segít rajtuk az aroma- és virágterápia is.
A Bika homeopatikus szere a Natrium sulfuricum. Tablettában, rendszeresen napi egy-három szem szedése csodát hozhat.

A Bika gyermek

A gyönyör havában, májusban látta meg gyermeke a napvilágot? Akkor gratulálhatunk Önnek. Ez a helyes kis poronty, aki a bölcsőből mosolyog Önre, nagyon kellemes családtag lesz. Többnyire már születésétől kezdve pirospozsgás és egy kicsit gömbölyded, mindenkivel szemben olyan barátságosnak mutatkozik, mint maga a tavasz – feltéve, ha teljesen jóllakott!
Úgy látszik, szükségletei mindenekelőtt a táplálékfelvételben merülnek ki. Ha megkapja, amire a gyomra vágyik, nyugodt, és békés. Ritkán hallja sírni, mintha a hosszan tartó sírás terheit túl kényelmetlennek találná!
Ha egyszer mégis felemeli a hangját, talán feltűnik Önnek jó hangzása – egy olyan megállapítás, aminek az anyai vagy apai hiúsághoz semmi köze. Ez már csak így van: a Bikáknak gyakran „aranytorkuk” van. Ebben a jegyben az operaszínpadok nagyjai átlagon felül képviseltetik magukat, és talán az Ön csemetéje is egyszer…
De még nem tartunk ott. Mielőtt még a jövő terveit kezdené kovácsolni, inkább találja ki, mi indította sírásra azt a nyugodt, kényelmes gyereket. Lehet, hogy szokatlan, idegen helyre rakta le? Rögtön hozza vissza! A kis Bikának szüksége van megszokott környezetére. Csak ez adja meg neki az igazi biztonság és védettség érzését.
Minden változás, minden változtatás érzékenyen érinti, annak rendje s módja szerint megzavarja. Olyan makacssággal követeli az eredeti állapot helyreállítását, mint amilyet senki nem tételezett fel erről a kis lényről. Lehet Ön egy forradalmár világmegváltó, tudomásul kell vennie, hogy a kis Bikával mégis egy őskonzervatív került a házba.
Jegyezze meg jól ezt a jellemvonását. Hozzásegíti, hogy megértse és átérezze, milyen sokkot jelent a gyerek életében az első óvodai vagy iskolai nap. A jóságos és megértő előkészítés viszont hozzásegítheti a kis Bikát ahhoz, hogy ezeket az akadályokat ne csak könnyebben, de készségesebben is vegye.
Így nem lesz rá szüksége, hogy dacosan és makacsul ragaszkodjon az álláspontjához, és haragját addig őrizgesse, amíg minden visszazökken a rendes kerékvágásba. Az effajta dacolás elég hosszú ideig eltarthat – ilyen makacsság és következetesség mellett, melyet a természet ajándékozott neki.
Nem kell attól félnie, hogy iskolai viselkedése miatt panaszokat fog hallani: a Bika gyerekek jól viselkednek, udvariasak, előzékenyek, és elég realisták ahhoz, hogy elviseljék az elkerülhetetlent. Nem eszelnek ki pompás csínyeket, nem dobálóznak iskolatáskával vagy félig lerágott almával, és ritkán vesznek részt verekedésben. Inkább nehézkesnek tűnnek – a tornatanár nagy bánatára, aki a mozgékony típusokat kedveli.
A kis csemetét ezért lustasággal vádolhatják, sőt még meg is róhatják. Az Ön feladata lesz, hogy megmagyarázza neki, egyáltalán nem olyan lusta, mint amilyennek tartják.
Nem hiányzik belőle ugyanis sem a jóakarat, sem a szorgalom. De testi és szellemi erőinek bizonyos nekikészülődésre van szüksége. Lehet, hogy lassabban gondolkodik és reagál, de annál alaposabban. Ha valamit felfogott, az többnyire egy életre „ül”. Ragyogóan tesz le olyan év végi vizsgákat, amelyeken a legelső hetek anyagát kérik számon. A tanárok általában értékelik az olyan erényeket, mint a megbízhatóság, a kötelességtudat és a rendszeretet.
A gyakorlati dolgokban a kis Bika messze túltesz társain. A Bika lány brillírozik a kézimunka- vagy rajzórákon, a fiú olyan önállóan fogja kezelni az osztálypénztárt, mint a bankár a rábízott pénzeket.
Apropó pénz: Bika gyerekének elég korán megszavazhat, meg kell szavaznia elegendő zsebpénzt. Nem lesz könnyelmű: nagyon okosan fog bánni a pénzzel.
A Bikák örömüket lelik a vagyonban, és vele született tehetségeik közé tartozik, hogy azt meg is sokszorozzák. Túl sok ellenőrzés nem szükséges, és nem is helyénvaló.
Sok más területen is megbízhat Bika gyermekében. Például nyílt és becsületes. Túlságosan is nehezére esik, hogy hazugságból építsen várat. Fennáll persze a valószínűsége, hogy hazudni fog, de nagyon kicsit, és ez a hazugság föl sem érhet ahhoz a sértődöttséghez, amit az Ön bizalmatlansága miatt érzett. Ezt nem is felejti el egyhamar: sok fáradságába kerül Önnek, hogy duzzogásából kicsalogassa. És a duzzogása még a kisebbik rossz.
Bika gyerekek szülei soha nem tapasztalt erejű dühkitörésekről is mesélhetnek. Ha volt már szerencséje hegyi viharokhoz, akkor gyaníthat valamit az ősi, szörnyű erővel kitörő hatalmakból.
Figyelje csak meg gyermekét. Ha a dühtől kidagad homlokán az ér, és az arcát pirosság önti el, akkor még viszonylag ártalmatlan dologról van szó. Akkor fajul kritikussá a helyzet, ha elsápad. Ekkor éppen itt az ideje, hogy mindent elfelejtsen, amit a gyermeknevelésben alkalmazandó következetességről vallott. Lépjen a visszavonulás útjára! Vonuljon biztonságba és egy jól védett helyen várja ki, amíg ezek az elemek kitombolják magukat. A viharok végül is nem tartanak örökké, és csemetéje hangszálainak is el kell fáradniuk valamikor.
Ilyen balesetektől eltekintve, melyek sem a füleknek, sem az idegeknek nem tesznek jót, igazán csendes időszakok jöhetnek. Mert nemcsak arany – mint erről már beszéltünk -, hanem gyakran sok más is rejtőzhet a Bika gyermek torkában: torokfájás és rekedtség. Gyakran napirenden van náluk, és kevesen nőnek fel közülük anélkül, hogy a manduláikkal ne lennének gondjaik. Szinte szabály, hogy mandulájukat az iskoláskor előtt, vagy épp akkor ki kell vetetni.
Ha az Ön gyermeke sem kivétel, amilyen korán csak lehet, ismertesse meg a kezelő- vagy operáló orvossal. Éppúgy tanácsos belülről is megmutatni neki a kórházat. Amúgy sem hős, de bátrabban fog viselkedni, minél kevesebb ismeretlennel kerül szembe.
Bátorságát meg kell jutalmazni. A Bika kislánynál egy csinos ruha ígérete valóságos csodát művel. A kishölgy ugyanis nagy súlyt helyez a megfelelő külsőre. Vagy még nem vette észre, mennyi időt tölt a tükör előtt? Különös ínyencségeket is szívesen vesznek, a fiúk is. A Bika gyerekek étvágya sokkal nagyobb, mint az egészségükre ügyelő szüleik szeretnék.
Rendjén is van, ha egyik szemét becsukja. Az ehető dolgokkal való jutalmazás azonban ne legyen állandó módszer. Ezzel ugyanis nem szolgálja gyermeke javát, csak az elhízásra való hajlamát erősíti.
Különösen a lelki vigaszként adagolt édesség végzetes, a szokások kis rabja ugyanis rossz beidegződést átviheti a felnőtt életbe is. Az ésszerű étkezés ma megtakaríthatja a holnapi nehéz diétát.
A testi élvezetekről a Bika gyerek nehezen mond le. Sokkal rosszabb lenne viszont, ha a szerelemről vagy az odaadásról kellene lemondania, mert érzelmei nagyon közvetlenek és ne kevésbé igényesek. Nem elégszik meg azzal, hogy csak mondja neki, hogy szereti.
Éreznie kell a gyöngédségét élete első órájától kezdve. A többi gyereknél sokkal jobban igényli a testi kapcsolatot, ami biztonságot és jóérzést ad neki. Sokat vigye magával, esetleg abban a gyerekhátizsákban, aminek feltalálói csakis Bika szülők lehettek. Ha pedig kicsit nagyobb lesz, gügyögjön neki időről-időre. Önhöz fog simulni, és boldog lesz. Ön pedig érezni fogja testének melegét, és tudni fogja: a legjobb úton halad afelé, hogy vidám és kiegyensúlyozott ember legyen Bika gyermeke.

A Bika és a szerelem

Azt mondhatnánk, hogy a Bika férfi a Kos férfinak pontosan az ellentéte. Természetesen születésétől fogva rendelkezik minden férfiúi jellemvonással, vezérbolygója azonban a kedves, bájos Vénusz asszony, a szerelem istennője, akit Aphroditének is neveznek.
Nos, az életnek ezen a nagy színpadán, a Földön a merész daliának a háború istenének, Marsnak ő a vonzó ellenjátékosa. Ez az ellentét élteti a nemek Erószban vívott örök harcát. A szépséges Vénusz eszének és tökéletes testének minden ravaszságával és vonzerejével próbálkozik. Az agresszív harcosnak, Marsnak az érzékek paradicsomát ígéri, ha végre letenné éles kardját és néhány pillanatra hozzá csatlakozna.
Ha eléri, Mars teljesen kimerül, és eszét vesztve az érzéki vágyaktól, minden kívánságát teljesíti. Idővel még szelídebb is lesz. Hősies céljait rég elfelejtette. Boldog mosollyal az arcán alszik el a kiadós szerelmi bódulat után Vénusz karjaiban.
Mars hadistennek azonban nem minden férfi képviselője hagyja magát ilyen könnyen meghódítani. Mindannyian félnek, hogy a csábítás istennőjével folytatott szerelmes játékban elveszítik férfihatalmukat, és ott állnak majd fegyvertelenül. „Becsaptak”, ordítja nagy lelki szorultságában, „miért hagytam magam elragadni, soha többé, soha többé…” Ezt hajtogatva hagyja el éjszakai traumájának színhelyét.
„Állj meg, kedvesem!” – kiált utána Vénusz, de hiába: semmi válasz, a férfi már rég eltűnt, vakon és őrjöngve az állítólagos asszonyi szemfényvesztés miatt érzett fájdalmában, és megesküszik, hogy a nőkkel ezután a kedve szerint bánik, és soha többé nem engedi szabadjára az érzéseit, melyek oly könnyen „romlást” hoztak rá. Ezzel ott is volnánk a Bika férfinál, aki most ezt az egész isteni és földi drámát kozmikus igaként erős vállaira veszi.
Így kellene megjeleníteni a férfinem e bátor harcosát? Elég nehéz lenne, ugyanis ez az iga akadályozza a gyors és harcias helyzetekben, ha viszont valóban dühbe jön, akkor eszméletlen mérgében a legközelebbi falon összetöri. Hatalmas természete olyan, mint a vulkán. Viharosan kirobbanó életerővel és dühvel szerzi meg magának azt a helyet, mely tulajdonképpen mindig is megillette.
De mire egy Bika odáig jut, hogy kitörjön a béketűrésből, sokáig kellett ingerelni és bosszantani. A Bika férfiak ugyanis a vénuszi erők megnyugtató és érzéki-élvezeti hatása alatt élnek. Született élvezkedők és henyélők, akik az élvezetért keményen meg tudnak dolgozni: kedves, lágyszívű fickók, akik valóban senkinek sem ártanak és a mindennapi élet élvezetes szokásai után vágynak. És mindent megtesznek ennek érdekében.
„Öröm- és élvezetenergia-” fogyasztásuk a szellem, a test és a lélek területén elképzelhetetlenül nagy. Könnyen sebezhetők, mindig nyíltak, szívükben együttérzők és jó barátai-ismerői minden szép művészetnek és sok más érzéki élvezetnek. Szerető kötőenergiájuk olyan nagy, hogy egy ismeretséget ritkán tudnak maguk megszakítani, egy csipetnyi kedv és szeretet mindig bujkálhat még valahol bennük.
Nem, a férfi Bikák inkább kivárják, míg úgymond torkig vannak valamivel, hogy végre egyértelműen reagálhassanak rá. A szenvedés nyomásának, hiszen ez is érzés, kellőképp kibírhatatlannak kell lennie. Hogy is mondta ezt olyan szépen Nietzsche: „Minden vágy mélységesen mély örökkévalóságra vágyik…”
A szerelem aligha okoz gondot a Bika nőnek, hiszen kétfelől is meg van áldva nőies adottságokkal, melyek lehetővé teszik számára, hogy az életnek ezen a területén korán mesterré váljon.
Neménél fogva bátor természetű, a Hold erői is vele vannak, és a Bika jegyének szülötteként jól ismeri az érzékszervek értékét és használatát. Hiszen Aphrodité istennő bújt meg benne, hogy testet öltsön és vonzza a férfiakat.
A Bika nő repertoárjában megtalálhatjuk az asszonyi csábítás művészetének teljes fegyverzetét. Olyan látszatot kelt a nála kéregető „férfiban”, hogy bizonyára nem fog csalatkozni. A kiválasztottat viszont alaposan meg fogja vizsgálni, egyáltalán érdemes-e arra, hogy a közelébe engedje.
Nem megy ez olyan gyorsan a Vénusz lányánál. Lassan, csak lassan, ne olyan viharosan, még megijed, és ijedtében szarvaira tűzi fel a fér

Kapcsolódó cikkek

Nincs adat!

Híres emberek
Anthony Quinn
Anthony Quinn színész
1915. április 21-én látta meg a napvilágot a mexikói származású amerikai filmszínész ...
Sigmund Freud
Sigmund Freud pszichológus
1856. május 6-án született a pszichoanalízis felfedezője. Tökéletes elegye jegyének (Bika) ...
Mária Terézia
Mária Terézia Osztrák császárnő és Magyar királynő
Az 1717. május 13-án született uralkodót az ötvenes évek filmjeiben eltökélt, minden ...
Bertrand Russel
Bertrand Russel békeharcos
1872. május 18-án látta meg a napvilágot a brit nemes, aki olyan vaskalapossággal követte ...
Bárány Róbert
Bárány Róbert Nobel-díjas orvos
1876. április 22-én született a magyar származású svéd orvos. Bécsben dolgozott az egyetem ...