Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Asztrológia

Az asztrológia története
Hozzávetőlegesen hét vagy nyolc ezer éves az asztrológia. Az 1600-1700-as évekig asztrológia tudománya megegyezett a csillagászattal. A 17. században kezdett el külön válni az asztrológia (csillagjóslás) és az asztronómia (csillagászat). Korábban, a tudományágak szétválását megelőzően a matematikával, csillagászattal, egyéb természettudományokkal ugyanazon szűk kör foglalkozott, hiszen kevés számú ember tudott hozzáférni ilyen jellegű ismeretekhez. Főként a papok voltak a tudományok ismeretében Európában. A görög kultúra idején egy rövid időre szétvált a vallási és tudományos tevékenység, ám az európai kereszténység korában a tudományok ismét erőteljes vallási irányítás alá kerültek.
Tovább »
Az asztrológia felhasználási területei
Az asztrológia, aszerint, hogy van-e megragadható pillanat, amely konstellációjához viszonyítani lehet vagy sem, két csoportra osztható: személyi horoszkópok és raxid (jelentése: gyökér) horoszkópok, vagy munkán horoszkópok.
A személyi horoszkópok az alkalmazhatóság szempontjából tovább bonthatók. A horoszkóp elemzés vagy horoszkóp értelmezés az önismeret kitűnő eszköze. Ebben az esetben a hozzáértő, saját maga értelmezi saját vagy más horoszkópját. Ez a fajta horoszkóp a személyiség keresztmetszetét mutatja meg az összes fontos személyi kapcsolódással együtt azokkal a változásokkal, amelyek az adott személyiségben végbe mehetnek. Képességeket, azok változását, a sors által akadályozott vagy segített tendenciákat mutat meg. Rámutat erényekre és hibákra.
Tovább »
A horoszkóp jegyek általános jellemzői
Az állatövi jegyeket háromféle módon csoportosíthatjuk: elemük, pólusuk és minőségük szerint. Elemük szerint lehetnek tűz, föld, levegő és víz jegyek. Pólus szerint megkülönböztetünk pozitív és negatív jegyeket. Minőségük szerint lehetnek kardinálisak, szilárdak és változók. Nézzük meg, mit jelent mindez.
Tovább »
A planéták jelentéstartalma
A NAP pozitív, tevékeny, tüzes, férfias, szétáradó erejű. A teremtő erőt képviseli, az élet elvét általában, az erők forrását. A Nap az egyéniség, a felsőbbrendű öntudat, az életerő (vitalitás), a férfiasság elve.
Jellemformáló hatása: harmonikusan: nemes, egyenes, határozott, nagyvonalú és nagylelkű, nyílt, őszinte, öntudatos, méltóságteljes, önérzetes, melegszívű, jóindulatú, bátor, szabadság- és függetlenségszerető, parancsoló, imponáló, tiszteletreméltó, ember- és társaságkedvelő, pompaszerető, igazságos, bőkezű, adakozó, segítségre kész, gyors felfogású, intuitív. Diszharmonikusan ezek a vonások végletessé válnak, vagy ellentétükbe csapnak át: dölyfös, önhitt, ellentmondást nem tűrő, túlzó, nagyhangú, kérkedő, bántóan nyílt, hiú, zsarnokoskodó, fölfelé alázatos, lefelé fölényeskedő és kemény, élvhajhászó, fecsérlő, érzéki, szenvedélyek rabja, nyakas, hajthatatlan.
A szervezetben a szív, az ütőerek, a hát, elsősorban a hátgerinc s a nagyagy áll a Nap hatásával kapcsolatban. A hagyomány szerint a férfi jobbszeme, a nő balszeme, s általában a test jobboldala áll különösen a Nap hatása alatt. A Nap a teremtőeszme, a tiszta gondolat (logos) jelképe. Napjellegű minden, ami első helyen magasan áll: uralkodók, államfők, nagybefolyású előkelő emberek, magas rangú köztisztviselők, főpapok, vezetők; általában az állam maga, a hatóságok, a felsőbbség. Nap természetű fém az arany, a drágakövek közt főleg a gyémánt és a rubin. Férfi horoszkópban a Nap a horoszkóp tulajdonságát magát, a női horoszkópban az élettárs-férfit; minden horoszkópban az apát és a tudatos Ént jelképezi.
A nap 365 nap azaz egy földi év alatt járja be az Ekliptikát. Haladási sebessége változó, télen gyors, tavasszal lelassul. Van 57,6 perces és 61,7 perces haladási sebessége is. Egy jegyben 30 napig tartózkodik.
Tovább »
Az állatöv tizenkét háza
Ezt a tizenkét égi házat gyakran az „ég kastélyainak” nevezik. Egy ember születésekor nemcsak a nap, hanem minden bolygó egy bizonyos csillagképben – másképpen jegybben – áll, és mind a bolygó, mind pedig a jegy egy bizonyos égi házban tartózkodik. Az ezt szabályozó törvény a következő:
Az első ház az első jegyhez tartozik, amely a Kos. A második ház a Bikához, a harmadik az Ikrekhez, a negyedik a Rákhoz tartozik. Az ötödik az Oroszlán, a hatodik a Szűz. A hetedik ház a Mérleg, a nyolcadik a Skorpió. A kilencedik a Nyilas, a tizedik a Bak. A tizenegyedik a Vízöntő, a tizenkettedik pedig a Halak jegy.
Ezeknek a házaknak és a jegyeknek a kapcsolata harmonizál, és szerencsés az, aki olyan jegyben születik, amely a megfelelő házban van.
Mivel az év minden napján születnek emberek, és a jegyek és a bolygók örökös mozgást végeznek az állatövek körül elhelyezkedő házakon keresztül, elég gyakori, hogy a születés pillanatában az égi házban a házzal ellentétes jegy tartózkodik.
Ez okozza, hogy sok életút bizonyos disszonanciát hordoz magában. Azt mondják, a világ elfogadásának, illetve ahhoz való alkalmazkodás képességének hánya szegényes értelemre vall. Sok ilyen környezetéhez alkalmazkodni nem képes ember könnyebben birkózna meg a feladattal, ha megértené születési horoszkópját.
Tovább »
Az elemek és minőségek kapcsolata
A tüzes jegyek minőségi változatai: mind a három pozitív, villamos-feszültséggel telített.

A Kos, fő- vagy kardinális jegy, Mars-jelleggel. A tüzes elem itt a fő- vagy kardinális minőség erőkifejtésének jellegével kapcsolódik, és marsi színezetet kap. A lendület, a kezdeményezés, a küzdőkészség és az akaraterő tehát kétszeresen előtérbe lép: fokozódik a célratörő igyekezet, a vezetésre irányuló hajlam és képesség, de a feszítő erők könnyen túlzásba csaphatnak.
Tovább »